Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

I < f! CaVENT.U, 18. Yr ydym wccTi deibyn papurau Paris i'r 15fed o'r ,mis hwn; y rhai a gymiwysant hancsion s^yfvtlol am y br<»ydra'u ft fu jir y IOfed ar llei. ac am un arall ar y 12fed^ Y mae eil1 dai ilenwyr ,ti i;oJio,focl y pt,)ui-aii weddaf yn iiysbysu fod^Bonaparte y»«„ Nt>gent,. I' }) yHghyich 75 o Paris; ac yr oedd cad-lys i byddiii Awstria^. dan y 'i'ywysog.Schwartzenburg al' ei gyff'r, yn ^'n yi'S, a laticlie (Prussiad) yn J'laney, yaghylcu 25 oriUdif i'r dwyi;ain o gent, ac ugain o Troyt?sf .iYr oeddid yu dys- gwyl y bua«ri Bluciieryvn l^rd5»i'«iyt|fid^y.^Klaeri mewn trefa i uno a. SohMaxtzenberg, gerllaw No- gent, ac i beri Bonaparte i .ymladd brwydr gyff- redinol. I'a:i' fo dil ir, I-e -i c u t I i u, r felly, N-. t, (I l'-m yn cael iddo fy.ncd rhagddo t 1. a, r Gogledd ond at fynegir pa. ttn ai i'r dybtni i ),ago,J 'Sebaqtiani, ac Arrigh, y .chftir -ymad3\i-sont>o Chaion^-sur- Mame ar v, wrth .fygwtli tJ!oi adn dde I)Cri iddo j gilio: yn jnhellach yn cl, a gadael ei -.gefyllfa | gndar'n yn Nogent, y gwnaeUi ef6;Ce4!y. Canys jbeth: oedd y dyben, ymddengys fed Bonapai fe* wrdi gosod ei fryd ar Avrtlnyynebu Blupher. Wedj ^wneuthur o h'onaw (Bonaparte) y dar- pKriadau angbenrl}ei<iioi, efe a gyclnvynodd ar y ;!fod, ac mewn pentr^f byciian, a elwid Cham, poubert, npu Chacnajubert, gerllaw Sezanne, cy- fatfuy Ffranccd4 1,n.fy{:ldillç.1dfr.SackfJU, yj; hon ? gy^nwysai; 12,.catiawd, a 4Q roangopl, dan Ac yn oly; lij-sbyslaeth Ffrengig yr lleg, (•yininerwyd y Cadfritlawg penaf, ei boll Gad- fridogion,r ei Swyddogion milwraidd,,(ei; fai,igne!- au,j ei hoil arlvvy rhylVL yn nghyd-ia. p,000 o wyr )-it garcha'rorion, gan y Ffrancod, a gy..ii.-)-o y gweddin ] gors*dir, licTJ llaùd wyd Hr j m6. Yr oedd BQlIllpadø y-u yoiiid.CadiVidawg Sacken yn fyvviog, yr hwn oewkl nodi ymnciLU > duo iloddiwrth Cadl'r. Biluclveit.: Dywedir n\ai ychyclig a goliodd y Ffrancod yn yr.f{¡gyrch. ufhod, dim yelifwjtn!e> ni 200 0 "F mewii i^adci a chlwyfo. Ar yr nil ddpld,sef yr 1, 1 er i Pionajmrte adgv i'nerthu ei luoedd ilift Chalons,! (He yroedd Calli'r. D'York (Prussiad) yn gwneu- thiir rhvvv ysgogiadau) efe a gychwynodd rhag- ddo i Motiiinirail, 1% Milltlir o Sezanne, i ganlyn (feP y tybiwn) Cadfr. Sacken, ;yr hwn a doiasid ymaith oddiwith B'ucber; ond ynghy'ch tair jntlidir o MontnEWfarttefe-a gyfarfu ^Chadfridawg Blucher .ei huny yr hwn oedd yn dyfod.i gy a nor- tliwyo Sacken (am yrhwn nid oes air o son yn yr ail hysbysfX?h .I ?y ac wedi brwydr  iotTHddiog yr h?? ? b?ra-odd ddw?"awr; dadym- cHwehvyd, dry?Iwyd? neu cymtiierwyd hoil lu. ocdd' Cadlnd. Bfiichercymmerwyd neu dym- chwelwyd vr holt r?i3-f'el Iac I 1 felly y mae'r (JÛII I)Lus,,Lt,ic!d (,*t J)y?\'d!r fod yr Ymera?'?'' yn .jiojT^-cii^'ac n;i ctioiipoa eie. un; uyu. *ii« yr, ynmiecn. Felly terfyna'r ail hysbysiaeth. • A niao y geti- adwri olaf yu perthy:u i. dydtVj ar yr hwn y dywedir i Bonaparte wneu- 'l J' thur y gotau o'r a (Tarod(], trwy )-in. lid y gelynion. mdrechodd eiiiiillI Chateau-'jMiiery, eithr gyrwyd ei luy'ddwvr 0 sefyllfa i sefviifa. [et' eu bod wedi ci 'llvVyr ddinystrio'r dydd ;d'r blaen!) "j'otvvyd cyrtf cyfaillüg oedd yn dicgelu byddin BluehM tra yr oedd yn cilio yn ol,. ymuitli; a chymmenvyd 30 I, o fangnelau odd! arisynt, a pheth Rnamgyflrrdol o gertwyni pedaii; olwyn ,tc, arlwy rhyfel, a 3,0000 gareharorion, ac ycbwiuieg yrt cael eu dwvn mewn bob munud [er eu botl wedi! poili cu holi faughc'au, eu harlvvy, a'ii gwyr tidied y dydd c'r Haen J Y:i:nliiit!| y r ion dywedir fed 5 neu 6 o Gadfridogion Ger- mariaidd, y rhai a ddanfonwyd i Paris. Y maent yn crcdu fod y Cadfr. penaf Sacken wedi eiladd. Nid oes neb o amgylchiadau y frwydr a Blu- cher ar yr 1 leg yn cael eu nodi, ond haeru yn gryf iddo gael ei lvvyr ddymchwelyd ac yn wir y mae'r hoil banes yn aneglur a dyryslyd; eithr rhaid esguso a paitystyriom mai'r dyben oedd ca lonogi pobl Paris J lÍ hytrach 11a rhoddi hys- bysiad cywir o'r hyn a ddygwvddodd. Pa fodd bynag, uis gellir amrnau fod y fantais ary dydd- iau uchod o francod eithr pan ddsjo nanesion v uyngreirv. y i' or urwytirau uchoa i law, yr ydym yn dysgwyl clywed nad yw yr oruchafiaeth mor oruchel, ag yr haera'r Moui. teur ac i Bonaparte orfod talu yn ddnJCJach am I ci oruchafiacth nag y mae yn dewis addef. Oiid cyu y galiorn amgylTrcd gwerth yr oruchafiaeth uchod i'r y mae, arttom eisiau gwybod beth oedd yn my ned yn mlaen yn Troyes yn y e- _1-1 n" 1, t. cyramscrj tra yr oeUt j^uiutuui i*- y II uiw j uio a; Blucher ar yr afon Marne. Ymddengys fod 13i'ucber tr )- I. ;i f t)ii Yni(l d?tiz?- .s fod byddin fawr Schwartzcnberg yn lluoedd rrawr- iou yn TroVes, gan gael ei chyfuerthu gan y Bavariaid dan Cadfr. Wrcde, a'r Wurfemberg- iaid dan eu Tywysog eu hunain, y Russiaid dan Barclay de Tolly; a chorff Russaidd arall dan Wittgenstein, heblavv Cossacs platotf; y rliai oeddynt wedi ymdaenu tua'r deau, ar hyd glan- au yr afon Yonne, ac oil yn yr ysbrydiaeth gorau, ac yn cael eu calonogi gan breseuuoldeb Ymeravydr Russia. Nid ydym yn dealt fod neb bvddinoCdd gelynol rhwng y rhai hyn a Palis, oddieithr y corff sydd dan V ictor, yr hwn a gryfiicir gan vr adgyfnerthiadau a ddaelliant oddiwrth Soult a Sachet, y rhai oeddynt yn Pi-o- i viiis ar yr I lvc, ac a gychwyi\asant, yn debyg ddigori, y dydd hwnw vNogent, ar yf hwr. yr oedd Bona parte yn Hawn 40 milldir oddi wrth- ynt. ()s arosodd Sclivrarfzehberg gan hy ny yn llonydd yn Troyes, heb dcl^fnyddio'r cylle hwn i gyehwyn yn ddfaros tua Paris, yrhon a ad- awyd pI ddi,amdd¡tf.},t) gan Bonapalte,dichon yr oruchaliaeth ar Blucher fod o ganlyniad tra pluvysig Y'r Cyagreii'wyr, achos y rhai, ysgat- I 1 1 1 Ys g t fydd, a gafodd glwy.f .anhawdd i'vv wclla, gan y ddyrnod uchod. Ond (1'1' tn n:'alJ, os cychwyn- odd Dyddin Awstria tua Paris, ar y tunull yr ymadawodd 'Bonapa;fe'o NogQnt, dichon y can- lyniad broil mal 0'n ill hwy yr ymddangosedd buddugoliaeth er gorfod ar Blucher gtlto yn ol, dros ychydig amser: ymddengys with y papurau Ffrengig fod gwyr Paris yn dysgwyl y fath ym- wcliad, gaiieiibod yn parotoi hydy galIcrit j'w gwrth«;ynebu. y • .11 Daeth llythyr-godfiu .0 jCadiz a Cboriftina (Spain) hyd atom y 'bore hwn. Dywedant fod Fferdinand VIL yn Paris ar y'9fed, o'r hon j ddinas yr oedd i fyned yn ddioed 1 Spain. Yr oedd pedair dospart h wed; gadael byddin Soult; (gvvrtiiwynebwF W'cHingfon) yr oedd tair o hon- ?'ilt vii TTivile( i i I i yat yn iriyned i I^yOn?, a'r 1 tall i barthau nesaf i mewn Ffrainc. -Cflla'wnwyd cu lie, a milwp: ieuainc. Bu lrliwydt.nehan rhwng y'nghylch 3,000 o> Ffrancod a'r fyddtn Gyngreiriol ( Ys- paeniad ai Brutamacf) gcrHaw Milinus de Bey yn Spain, Syr Henry'Cliafhn, oedd y Peticiw- dawd o du'r Cy'ngr^irwyr; gyrwyd y gelynion ar tfo mewn tni.nud/ Kid ces sou-am y golled o till iu., >' '• r' ?'r,?'?' "'i i. ,'iWdnirr- t wtd iVT' Yn?! !iythy? ?nghyhopdd (?r?EH?-vr oedd y Cyngreirwyr y>) bvvriadii'' ymcisod ■'&' mang'?auar Hambm-gtt, a chy?myg c' chytn- nieryd trvv'y drais, mewn ychydig'w^ddiau, os ltfJ i .f .¡, naroddtdh?fynu yngvn?. ?nf ???. '.f'tíi;\ ?-) n'i T d.?c!? <j! P<'rbynmyd Hythytau -yn <'ynnwys .bysbys. I:1eth hyd y ?ydd o? livt it, oddi -o i,tlt 11 A'-g- ;We!j?gton. Wr?iyut h?y, .yr ydym, yn dysgu fod y fydJin yn gorphwys mown tiuf??i (to ac o herwydd nyrdd nad Qcdü v'tbpgtbi m\ncd vn vb!apn. Dywcdunt na ddtci?'?i pi ArgiSyddtaethgyeh?ya,?? c?'o rai wythno?u 0 dyw?'dd ?ych.. ¡; f ■ y • Aiia sef vbv-,I,Iiltoedd- gplyne! ? yr oedd Bayonne ?cdt pt ga?a?t r? IramddifTynfay dan Count ReiUe vr oedd'aden ddeau byddm Souit y? Pevrehcrade, a'r un tult lsi:. Jciaii Pied de Pot: yr 'ddcfe hefy d yn inedd!annu !as flelet t6.1 O'r tu arall meddiannai'r fyddmCyngreincI U rt tta?narp?, Bouloc, a ?iGndIond?. •' Mynrga un o'r ?Myddogton Si),-iiiiaid(i c?-fiihii a ddaethal h'?y f3 iiii 'ou t, yr 2), fed yr j hn hen 4ilwyr,wedi cychwyn i batthau.nesaf i j mewn.Ffrainc.. t • «-'i 1 J\ (< Jis.* & Y rydymyu doail lod y i^iywnaraotn weai; gor< hy,ni.y n i' ra i mU w yr, 0it u e- V rriae s jiuodd ,v -ajadrtes. yn aros yn awr yn y deyrna.s, gael eu daijfon i uno a byddin Srgl. "Wellington yn fujin. ( B-liybuddiwyd Mr. Brown Cenadwr y Bi;ebin- arol y it a gvnhaliwyd rhwng gweuiid- oiion'y LVenia dydd Sabbath divveddaf/i barod "am (1 aitil17 r ydys yn dcalfei fod ef j ddwvn cytuiideb y cyngor trwy Ffrainc i Argl.'Castlerca^ .). 'q. ¡, J. tJ;o; ';f'{ b!JiÜ ':iH'{ 1), Y;ddoe y daeth Mr. Strouse, (yr 11,;n a aethai gyda Dug Cambridge i Ilanover) i Lundain, a Chenadwri oddiwrth ei Uchder' Breninol, allvth- yrau i'r Tywysog Rhagkw,. y F'reranes, ac'acl- odau erciii o'r leuiu Breuiuoi.

Advertising

LL.YFR A U CY M R A E G I…