Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLUNDAIN. D Y DD IAU, CHWEFROR 17. A MLYGODI) Hysbysai (Telegraph) Dcal i'rm6t-)ys, am l?o'rg?ch ?"? hcd?yw, fed papurau Ffrengig wedi dyfod YBO, y rh?i a fynegant fed 'brwy?r?edi cymmeryd He yn Chatcau-Th!c)!y ar y 12fed, yn yr hon y mae Bonaparte yn honni r luddugoliaeth, a'i l'od wedi cymmeryd 3,000 o garcharorion. Mynegwyd yr hysefysiaeth uchod j i'r Tywysog Rhaglaw, ac i'r gweinidogion. I Y mae yn arulvvg nad oedd y fuddugoliaeth hon o favvr pwys. —: Yr ydym wedi derby rt rhai papurauElImynaidd ycliwanegol, y rhai a Erthygl o Fltrankfort, a amservvyd Chwef. 4, yn hysbysu iod Switzerland i ddwYll 18,000 o wyr i'r macs ebrw ydti i uno a. r Cyngretruyr. a bod rflai o I liomyijt wedi uij-o eisoos a'r Awstriaid yn Geneva, l1 o y mae o 8 i 9,000 o wyr traed gan .m wyaf. • Dywedant fod meddiant wedi ei gyinmeryd o VK* wysogaeth Neufchatel, yn enw Brenin Prussia. i«V gyi!nvrys y f,lys-argraff swyddol yr hys- Ijysiaeth ganlynol:—" Yr ydyra yn dysgu eddiar awdurtlod safadwy, fod y PenaethiaiA cyfunol wedi gollwng yn rhydd yr tioll ddyiron. a gym. inorwyd yn y rnyfeJ, y rhai ydynt frodorion y gwledydd canlynol :-Switzcrland, S?v?y, Nice, ?zas, Vtheringen, Belgium, ac hoH f¡'od..rion i ?. gwledydd hyny a drawsf?ddt?"mvy.d gau,j 1 frainc. oddiar amser Louis X V." j  LOllis XV/ Bremen, C'acef. 1.— Y mae Rhaglav Magde- burg wedi rhoddi prawf newydd o ormes v" IJ')''wodraeth Ffrengig. Gorchyrrrmyncddgodi'r <!r<*th rhyfel auarferol o 400,000 o Ffrancs, y ifiai sydd i'w codi o(l(,"iir Y. (Iitta,ivildioti a tliri- f' I t'oliou y penlreii ac yr ydys wedi cynnneryd i leddtautiau y rhai na cwyllysient, neu nil alleiit Cialu,. odd, arnvut, a'u gxverthu ai-&v-i)o(,dcl. y mae -Jfetli tiewydd wedi ei c 1¡OJi ar y tai yn y sydd.-ya daladwy ar yr uri ddydd £ 'r swm uchod. i P .I r l. PAPURAU SPAIN. ■ J??-i''? 7?. 2-Derbyniaom hy?by?aeth )"chwanegoi YHgh) ¡ell ecnadwn glodfawr y Dug kle Cal'lo. Ymdden?ys i'r person UWIJ,W: ?dwy? ?\-da3: cf' ddau tythyr—un cddnrrth ein ianwyl i?.e?ti? ?r iL? oddh?th y Corsican ??as—agorwyd y c1utaf gan y R!ia.?w!aet!);. <'?h'' danfuu?yd y .yii Ql. beb ci a-o? 'i'w' &wdwr bradwrus. Yn fcyn-rlioddodd y iihag- ?awincmbrawf ncwydd o'u g?-rold?!? ??n ?-dd- )o"dpb ?r badd i'r w!ad. Yr yn deal I he(.;dl"r Rhaglawlaeth, ar amScF-?t?dia.da.ng-) ?yhocddcyntaf y Cortes, ostSll -P' Ma en ?'adwriaethau nc? vdd!on y Corsican, a'n modd yr yrnddy?asant hwy yn eu'hp:-L'Vf!? ?c 1 r C(I4;e ?mtygu? bcddlomw?dd hoUol yn?'-eiU?edoedd y Rha??wia.ctit—uit?'t-.v a f?-nc? wncHti?r.y'n > clnVaneg a¡"y'pn'ym'¡ sef h?n—??1 y'y? Yri ??y?d yn skr^Uo, pa nu a bod y.Rhaghnv'a.PtH "Wedi trefiii tne^nnm (:¡fvytro '1" n tklyb ?Md?. 3ajUuui ?or'?-ann?!'? Kh?n????? ai pL-idio. 1 a ?dd bv?y ???g?<'T?'e i?fddwl?' bod wed" ? yrn&f'aA'orc?ymn)yf! wa!.?Td-d bb? upscseu? t ?.c/tQn?dw!- o ptddo ?at?t?::? M!'g!j ar dii ??tit Spautvr !'y'! "ydÙ yn e? cadan?.u yti   (I ?b Vtun y-\?" éiahnd yn .g?'ybod, nad yw I I a!a''o.t (yr-liwn a gyrhaeddn?i VtGh yuC?a- toiiia) ?cJI ?yn.ud un cu? yn y btacn. fo( I Y tua?t) yn yi'?daugos y'n :??,r,fod Bonparte ?-n y Gy??ia'r:' ?n:e<h .'mUt-ei'iin annfdwydd!? I' Turdut.'nd ViL vvedi" y?.?ymo defr.ydd:o Ct ?wd ufd< d i ga<'L, Ty?y?cs o Awst! in, sef yr: ■ Ar.'li-Dduges rdaiia Beati-ix, 2,G¡¡inod, merch" Flerdiiuu. yr hwn svdd ew i'r Ymora-wdr. y n wraig i a VII. lN id achos nodi aHaf i;n darllCiiwyr olygillda Ú iJoiiap'Mte .y^i yr inuUb lnv«va gyunygwy.d gan- (ldo Ytnfrawdr Awstria* y-niae'n deb) g, sydd i, fod yn aste[l diqgclwch ivr 'CoVsican yn ei long- d liyll ad dytdiry nliyd presesvuoi: ni ad efe un garreg heb.ei throi Pw dwy!io e.f, ac iii twyllo jjiiiau. .AoEt' hyny'nynl a dclywedvyn etto, fod 3n.3n gwiiio riiagei ddirliellioii fradvyriaethau. Y mae son yina fod. v Conde de Fernan, Nunaz, set. ior Perez de Castro, wedi caeleu hawdur-. dodi j gyntiyrcliioli jvobl inetvil, un eistedd- lpd a benodir i gynnadlcddu am heddwch. l°n' 18.—Y' Mi no, yr iion ;sydd newydd yni°, yw uu u'r llorigati inwyaf goludog a fI( aelh p' d" t' "7 }' b' TrOt; d" IV portH hwn. Yr ,ydym yn <Sí!U 0 x.. I, Vvti^.l r? ^"fcVtrwy' banrsion a amser'wyd 'tIetlJ 19 l'Sf,if' i "ii' c d. clffytf heintns yn llyimu ya N r bwly a dduiystyiasai tii- §olio«. V L!ys-argt-atf y .ddirias hono all, v 4ydd o I' ech yn hYhysu fod Cadfr. Arridondo ^veu.i buddugoliaethu ar 2,4(X) o'r Anglo Ameri- <" lniaid, a COO o India id, dan Toledo. Yr oedd yfrwyur hOJlwcdi diogelu tataethTejas, a rhoddi ?'y?nod farwo! i'r g^vrthryfef yn y devrnas. 0;r \? ?TaU, d?wcdir fod y gwrUnyfcfwr Morel^s Y?dt cnniU casteil A capalco, a Ihtwer o o?td, r)' JI' I ??y !'i:m? ?'r Man?n?iau gorau yn y deyrnas. A "y?cdn. ei fod yn (yonuM d;.prwywyr omnryw h¡thau f í. C ¡;ll ,? trofn i IfurfioCongress,neu Seae'dd. lllûdd. '1 II f 'I c d. I f ?.???y m:!?'yr a ddanfcnwyd o C?d;z yr I)af (\!Wcc¡daf' } .?'?yndioge? yn Montevideo, eithryr oedd • 0 tx?y,? ?? g?jf o'r c!etri pceth ?sc/?py? ?c (, ?ho?I.fyd ? diayg m??hluceddy mdocdd 1 dim wedi wneuthur, er fod y geJynion (y gwrth- ryfehvyr yn erbyrn Llywodraeth Spain yn IViont- video) o ilaen munau r ddiogelfa oiaf hon i Ly w- odraeth Spain, ar yi- afon Plate. Galwodd Argl. Liverpool boll weinidogion y Brenin ynghyd prydnawn dydd Gwener, yu ddi- oed ar ol dyfediad Mr. Sylvester, a ehenadwri oddiwrth Argl. Castlereagh, i'w dy vn Whitehall. Ymgynnullodd yr holl weiuidogioii gyda phob brys, a pharaodd y gyfriuach rhyngddynt nes (Jedd yn dra hwyr. jf7?-a'?) 6V'!c? 16.—Y n?e'r trosglWYdd_11 ?ug Beresford, Hywydd Hope, wedi ei U?yr gyfrgolli ar dywod Haake? dim oncl4't 0 W)T achuhwyd yr oedd yn my ned a. mUwyr H Poland. Ac ar yr un draethen cyfrgollodd y dio^-glwydd- IClug Nancy, \Y. Potter, Llywydd, a threngodd; pob person ag oedd ynddi. Dywedir fod v Penciwdawd (Dug York) wedi trefui chwil-Us yu ddi veddar, mewn trefa i ystyried achos dan (s-gadpen, y rhai a ddialiang- aseiit o garchar Ffrainc, lie y buasent yn garch- lairorioll rhvfd' a dywedir eu bod Wfdi eu ptod yn euog o dori eu gair, ac 0 gan lyniad fod yn rhaid iddynt fvued yn ol i'w capthr-tpd ?yd?'r ?\n?riir-io))ggyutafnhwy Hoii'?t'?i:K'. Gwthiwyd un o a;'gapau m?yaf y! afon faw.r, j ?n ?urntbrink.. g?r!!a\ Lhtlpf?rd, y"?'"ys ?'y, ymaith yr wvtinios cya y diwdaf, g1W] P?ys n)?? r o ddwfr anI;, ? d? thr?st"maw!') yr hwn a j glybuw.yd andicll oddiyno ac "yn ganlynol i' hyn y mae Uawc'r o gothdir wedi ei drchuddíe & j'dvvfr. y" ;fi¡ f ti¡ t f

[No title]

Advertising

LL.YFR A U CY M R A E G I…