Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

BARDDONIAETH1

I AT GY1l0DDfVR SERE GOMER.

AT GYI1DEDDH)R SEREN GOllIER.I

l , ; GyÙ;-;;-;;-;;-GOjJiER.

CYMDEITHASAU CENHADAWL. ,I

. ..'Ai GYlfOEJ)J)W¡l 8i¡;UDV…

[No title]

! IMARCHNADODD.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I MARCHNADODD.  CrFVE?/BjT?Ko,?O?.??KC,CA!M/?.t. ? Yr oc?dUnwHt' 0 Wcuit!) t?ocgt'yn y f?.n'!inud Y borf hr/<t,?hJychy??pcd()? b)?t.?y)'i'H;rnd'} ;'t' 1 ? ?'c)'t:hiu<! i'ud vti Hcd !;))'v., .)! y?.?hyich s. y.?}M':y \<( ILdnn'r ?'ythnos d:jiv.<d d.d'. Amt.mSocAHf.r.vcy o H'?d LiH J ?oe?'t' y!) y f.u'sbn.?! cymn?Twy' d !,wy ym. ? aith mn \t' un bt-is u'r Y.ydti"?.- <?'mc'(!th.f. Yt'hydt? o < \\f'itit o"dtt ar y Br:nr. Tr ocd't y Pys u't'dtt?tt A:? y? ? tsc' nc hct'yd P.vsbf!wI,Rt!?, .1 i?h;.ti HwydtO!) !?-b ?.v i- i e ?v i d i a d. YtueddytmQ?chGclt.'chYRi?:? -?- ".I c I ychyd!gyi)!)t:4tach. I-risod(I Yt,?, Crjno, cot-h 6& (¡Ii.; ,tvy ')I :38b i Us Itiudit ( Bal'lè!) J-' :;5s i i2s Crireil 2-Js i Po):)t)<[s—- ? c' ?)'t new. SSs ? ? ':iii.<-r;ry?..u*-l-!s 4? F .t?f_ac()h)mc:)<)dH<"n..IS..?? nenti;c<)!o)i.ennd4.)s j 4? P;s at ferwi 65s 7& l*y='tiwydi.on-lJ- i 46:t t j.Pâs C?t<-?< yr i? ? 7- ?Ay-Mf-M .</ <?.-?t!f? ( E?/? f?nc/.c?- I Pi-is c.V4rialyr Ytl q.2w ). ( Ei?g.lt ?' Cwct). Rhyg. Haidd C?rch S. d. ?.. d. ?d. i.. t!. ? Swydd F')r'.o;n.ttw? 84 8 0 0 4151' <? s ?. (..Mn'yt-ddia- ?1 3 0 0 ? ? 1 ig.i? ——— ?itt-o ? 8 00 40? 1?? ,———Aht-rtcM -— KS 0 00 ?7 0 18 0 ———?'?'od)<')t)?oa; M 6 ? S 4-1 7 ?1 0 -——— F.ic-.vfcd ?!.? i! (? 0 .14 3 ?'S ? ]-'yti\vv ?9 0 0 I 4?7 ? 3 ———Drt-t'tfdwyn 71 5 o () -34 1 38 ? ———Aiciriou 98 & 0 0 48 M ?'4 ? ———-M.h)t 87 9 0. 0. 49X: 00 ? —?—— r)di.Hht-ch I 88 4 & 0  .19 s ? 0 ———- C:icr)):!rf«t) 8H 0 0 n ¡ 45 4 25 (t 0 0, 4JO t ?<-M M?M? (I''to'H'')..y ?C/?;t./ a ? Pl$:ys.. 'I PeiHi:)Lidt<?- 6.5'<,t70s h)ti(H),go??g' ? Pon!aidAmf'ri?a,yFant ?j ? p, i j cyji-Irtlll Si!cg I' Úl¡;i;Ù:1l ( /J I'OWII ), Yn ol y c.yfrl" Vi ua'.v)! vr nytiWŒ :t f't-rfvnodf! Chw 9 ') c;mt 0 1l'2 p', :y, %v L"51it ar el i>yd¡jn 'Fn.wr. Il /'iw-fli'l/d: bjœii,;{: f  7i I ??' I '? Ct,;E)d;f)n-?M!7&4<' &i. od i Is 8d i?'S.?-?Udi8sM ? I ci?? i 8, (Xl jC?iyrchyn 6s 4d t7s M I Pris é'"pys (1161)s), -Y" j C.YDAU tBAGS?. Kcnt-6tiO&tBt5s 1 Sussex -6!Qs;8IOs ]?cx-810stl0t0s I HANKER SACHA.U (POCKETS), t Kellt II 7s- i: .121 C>s hnssc-x.7t0sil()}l;;s. !R)-nh:Lm-lH6sil6}I()s ? 1,)*i$,Y 0irer yn Llutidaiii. M t MarchnadWhitecbanpIS 5 ———— St. J mm-g g 7 -———— Clare 6 8 I I 198 Cyfartàlwch fi -611 g. d. t (?wcrydrcfycant 112 6 1- mel,yn ? ussit 1J1 () ?wyn Russia-10;, () ? Sch<M)t{us.s):i -J06 o Defnydd t(?dedig"?- ? o t' —-—— gHnv 64 t? t "('??"c' 28 i,?, t miyu<t)td?)r?-c?,120 ?" SehonC.'tt'ran- ] ? o ————BrycMyd ? () ? ———- Mdyn 1)9 Q j PrisCanwy!laH—M«tdi:u). 16, My,??,. ? 15S (?l 'y (14M sin. I A BERTA \VE: Argraplr\vyd a Chyhoeddwyd gan D. yuHEOL-Y-CASTEt.L, !'r))wnydymtMMrtb(,t) 'Hysby&;<tctha;aeleidanfon,y:itlt!:dmut. :j (g,ylit I FLO IZ'IV'rUN), No, [J, W AnWlCK SQlIdRF., jli, J. JYlIJ'J'E, 33, FLEET-,STRIiE1'1 a Ili-. lW. JONES, 5, NewGJTF-STR-rFT, LLUN.DAIN, SWANSEA: Printpd and PubHshcd by D. JENKIN,, CASTLE-STREET, to whom COlTummicatiom, post-paid are i requested to be aJJrcssed. O" and Comitizinicatif)ns received loy ?fessrs. ?VE?y?)jy i !(md Cll. (latc TjYLOu and NEJI'TOi\). J.'o. 5, JV.mwlcK SI)lr,mE, NEWGATl'STREET; MI'. J. 33, .fiLEET "HI' If "fr. M.JQNES,5, N£"B-ITR.Lo"1