Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

BARDDONIAETH1

I AT GY1l0DDfVR SERE GOMER.

AT GYI1DEDDH)R SEREN GOllIER.I

l , ; GyÙ;-;;-;;-;;-GOjJiER.

CYMDEITHASAU CENHADAWL. ,I

News
Cite
Share

CYMDEITHASAU CENHADAWL. I Y mae Cyfaiii i Gyntdeithas Genhadaw) Eghvys Loegr,"yt-hwu<tci!wei))un"HewetvnoGYti)ru," wedi danfon t'r gymdeithas Hc!'od 40L i brvn)) pcdwar o fech¡!:yn duon Aifticn o'n caetiiiwed; y rhui dytft i gnct eu heuwi Dittydd L!ewetyn, Morgun He\\e)yn, Owen Hcwetyn, m; Evan Ueweh n, :tc y mne'r Gvn- bonheddig uchod wedi addaw rhoddi '2ut yn Oyovddol i't- gy)))deit!<as tnag at gytnndtact:' y L," -areii,,ioyt Athi- canaidd uchod.—Dywenydd fyddai gcnym gtywed mn 11 LivNA,eiN n o G\-iii-ii" yii ilr lioll hnvcr LIwel)n 0 GYI\lrn" yn perthyn Í'r holl gymdei- t)!as:m cretyddol. Bendttiuonphmt y gaetttgtud/a ben- dith:on hott garwyi dynoHneth, a syrthinut yu gaWOd-1 ydd M ben Hcweiyn o Gvimu." CYMMEtTHAS GENHAUAWL LUNOAUf. I Dythyr yn ddtWt'ddnr oddnvrth Mr. Smart, yrhvunn)userw\d,TrctEin'.<bt-t;i), Canada uchat, Hyd. 8, lbl:3, yn yt- i.v.n y d\v\ed:— Y mac genyfachos bud yn i Dad ytru- gareddau ant yr icchyd wyf wedi t\t 'yuan, yr h\\ n a'm gal.Iiiogodd i baftn pregctLu'J' Efcng)I.o Gananoqtte i Matdda; y mne t'yugwrandawyr yu gynl'clm, yu yn wiaudawgar,ac yn z wdt!)i:ut iet pe by<)dni'r gwirioncddau n di-itddodh- armut; yrhynsyddyn bu\ \vrt!)ym, .10 y Ucwyrcha etc ei wym'b art!;); M y!' nd- imb'ddcr eH? t'dd, ac y?wna etc, ttwyciho!)aihto. nei-H), tawfnyc''u tieodd aum! y ddaenra bfiidtthmn etcn?yt It.?'. Y'' y?wyt' y)i tnytyrio ?yda dys?\vvn,id- an hyfryd, ar yr amser pau t'yddo d\ t\odd ? :it. 'l?\v- rcnt'e yniu, y rh:u n dttemyddu' y)j nvi i ddwytiy'ndaeu (tdybcuion geiy?oi byddinudd yH;)ad'?m', !,?c! en dei* n?ddio i <r.)S?hvydd<t etct?y't y G\.a?d'n)' ?o?oneddttS i bi.th Itvt yt!t<u! pt'i!aM,!c)h), ,r u..? yw dt'ig-t.iin'. yr ar .eu gtanau.—P'a? %,t' athm i iu<?ct}))t yr v.yt yu ?.<tredin yn dosparthu r'?u tr?ethiadan o'etyddol; mi.u in\nv yr wyfy' n ai?osa i:h"'u!ioyr h;)ti na a dd:iRti)nut?envf' yt!.a; ifotidiais ynt'ynych a)? ?a te'Mw?ar n?b adda? i hiwyr Brut?atdd; canys y fat!) yn ausa?dd ctcfydd I til 'A? t;l)laid(i; y fill ails I" ??i ef-el? yti l??'YV l-li?;i O'V dd\yddL.d' —Er t):i ipdraf' t. ns?u i (,i)w'i am tin ihvyddiunt it;)f.' '.t yn cydf ned a')u ?\VH.uidosae:h, nn. ?<i!H' i.u Hd i'itiv- i?vyiidai.Otn'rAr?hvydd t'?.?at-t? n:.i)' <i ci .iimLed- WD"?' 'Y:?, ynt'y !?'hy!U::d d,))'t'y M?))yf')?d?i')[, ncaiH y :n)deithas a fy ',1laid a ') had yr Y,st)rydc ndd. Yti i- t'st ;YSlir \'t !nysg oj:t:Y!Íd o be c<icd, a g''<synoideb rityi'c!, y\\ ca:ji r'y ynim'v.cddtad yiiyueiudd." A;/fy?-M(H;;K-—Y mac Air. i?ydc, yr h\n a a.Gth ynn yu y gvtuiwyn diweddnt'yny.s?iiicti'.—" ?'t« <?'s i.?n?f "1' :>lIaètJI le?af?? cet!Hi.3:]U'y' R'cnadbn d?of'-ydo? i'r 'tad !'u!nr-y)'id?t Li.i? y <rdd(;ma?'nnnog.).€t!, a c!iyn)?nha't.?, a ix'd yn ?"]' iiti'ion i liiot.td, /i.¡ rud ilnudd m' i?.??iat! y t' r ?cdt n)\ncd, a! yn ntynfd u) y Pnbyddi<jn; t'tcsvuu a r?ddj)? :.m?:.n y\< ('t< bod yn n;cddwi t'uii ?\Teii v\t"'i yn B.bydd?on Ht: .?d Li) Lt)' ?rHt'? dj. V )))ae He a envn' C..b!.L. yn a;'?p< iu ?'.i'.i!- ccpt:'o.-), yn yr !'v n y dy\\( fod nm y i?i 5?0 t) ddym ii v.edttrutyttj?ubydd'f?? ih.u ncddy)iUjrotc.sta!it-dd 'bhv.:e' ;.dy).e 'td ?n o).C?f?n. H"!r?w v.aho'idi?d.t" i'r It()"g-byrt!) ? s?f'sH?H, ??d tit eilai. c') derbyn. ch- ydi? .abbn<iu yn ot, ..eU-um 1 r<'rh'gm C?f, ? ):!n'cti)!:t? ys:<d S!bb dh i i;. o bi<u.t \)' Y ?acttt vv€;ii dyhgn 1f}-ctL¡}J pn'M t' .ych\ v yShnubint. Y:r y<'yn yn a.dciLuiu !d ynu, a p!ic t,'ajlid c.nd Piidd.).. i y:< <«: yn td' 10 i'i'ttdn'.oddi ynu) ct< ,i\ I\I\(UI :<1: bobi. h'yIlY, y mut'r it% yn St. Johu's yu alyg) me" cn;"S?, m.Hlt.U plC?<:U'.?—<-i?.)'" <).tj'01'i'<jH?,, cvt. ????(??????M??????k????????? ??t????J;y???????Q?????,??? yn?-)!?r?:i.);c<j<hdros?..Lpunt y r.wy(?ivn;?-y,i?u ?????????.y?T???j????? ????? yrt'??'.t.?f? !t.?d?,{<)() gM r?cinfm ? set ?e..i)a- i yr..t r .j-d.u "ct h)); —\r\'?y „, y;b\\i 'a itt Ituritu C\i?- dctth:tS i yto?c?dt.'r t?n n'r t?n!?«'" ?bty(L

. ..'Ai GYlfOEJ)J)W¡l 8i¡;UDV…

[No title]

! IMARCHNADODD.