Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

BARDDONIAETH1

I AT GY1l0DDfVR SERE GOMER.

AT GYI1DEDDH)R SEREN GOllIER.I

News
Cite
Share

AT GYI1DEDDH)R SEREN GOllIER. Mn. GoMER,—Dywenydd yw t nu gael eich anprch unwaith, ganobeithiona bydd' yn ddlystyr genych im' daroat y cyft-yw orchwyt, fei uu as: sy'n dymnno i bob tlwyddiant i'ch cyfat fc.d, ac 1'ch Seren fod yn otemu i gyfarwyddo y Cymry at SEnEN Jacob. Nid wyf yu ammet) na bydd i ieuengctyd uniaith Cymrn, drwv iew- y)'f-h eich Seren, ddytbd i wybodaeth o !awei- o betilan na fcddyhasantcrtoed a}n danynt; a thrwyddi y maeHt yu capt <m fraint arbenig ar.dt o eiddo y Sals, civwed am heiynt y wiad a'l gwledydd yrt yr hen Gymraeg. Chwpnnyct'wn with t'yned yn))uaen annog fy nghyfoed- ion,ie<tenctyd Cynn-n,iddyscuar dafod yrenwauini)- wratdd a osodnsoch yn ) hes y!) eich llythyrcg, gan ddys- gwyt y rhowch t ni gac! ycin\anego'rcyt'ryw, obiegid bydd ei- aileila(lactli iddynt, aphavv)) ercUtasa'ndvsco, chwcnuychwn hefvd i areithwyr ein hoes tod yn i'wv astud yn In)fjriaw yr iaitli, yn He bod a'u braw'ddega1 yn banner Saesnct;; nn wn y bydda! gywiiydd gan Sats gh wed pt'pgetttwr. nen ryw un araU, yn cymntysgn et iaith a Cbymraq: paham na byddaiarnom ninnan hefyd y cyftyw gywitydd, fig sydd yu meddn amgenach iaitb? Yn!n!ifUac! di- g annete Nr"enN f Aveled gw!adCymru ganen dwyn i iynu mewn ysgoUon i dùyscu'r ieitllOdd Lladin, Grocg, &c. heb fawr o bonynt yn dealt ond ychydi: ac a'u holder yn iiai yniaith e!) litinaiiij a<; {(.¡ y mae rwaetha'r modd, os dygwydd iryw nn a dueddoti'rGymraeg s i -I 1. it  l ?'i- siat'ad a'r cyf't-yw, a'u tiunuo:; i'w charu a'i chofler'to, y macyn lied dcbygc) y cai yn ci ddwm ateb iled samg ac!)i)cgn:dd; oudhebfod yntoddton a1' hyny, gyrai 1 taw)' y Gymraes, a choduji hyd y cyMmyJau y Sacs.,ieg, <S.c. u'r cyfrywwyr a hyu (rhai o honyHt bcth by nag), yu )neddwt eynghori y Cyony dt-uatn, gun dybu'd eu bod yu fl6lteli na hwynt yn ) r tsitn, end gobelthio y gwelant en camsynted yufn:')), He cnid e, bydd i'i' "oen ddyscu i'r ddafåd bori ;"y mac't'Seren yn goleuo oieu- ach o)et!ach. Aiii hyny, defn'owc!) tencnctyd anwyt! deffrow(:], byddwch ddoetiiach ua'ch dyscawdwyr, tra byddo y Seren yn tywynn o'rh amylch, yn dangos chwi eiriail yn cu dyscn; chwinwcii hwynt a!L:n; yfofynwcham dan\ntfel am aurcoeth- adHy; t)a fyddwch segtu-, end yn hytrach bydttwch ddmUenwyr ac yn fyfyt-w\ r da yn y Gynreg.; dysc- ceisi "(.h fwnv yMnith ddio<>'i a sytthni; na a"c\" Lil i'r iaH.h fyn<;d ar dd[fancoH ac Ha thnwch )'n'rwnetititur (Ia. Fe nHal, Syi-, tia fydd\yii o'm !ie wrt!t nodt i chwivma rt'ag otn na. chat' y yn e! <ha, y bci;ii-i ag sy<'d i'w gweied yngwatth y p:r)'dyi:\d..¡ ton a ymdd¡;¡ngosodd yn y Seren, a ddytent, hyd etthaf en ganu,0(-ht'!ydo ))y!i a!)an; lUCpS yn ucnaf, Twyll. ynghanedd, J>eneoI1, Dybud-saul, Cam-csodiad,Rhy- dcby?, c. Nid \vyf am fed yn rhy i't'niol ytro hyn, 11 end bydded t bawb,ttyd ynlllo ymncht'tyd aUlgadw ei waith yn ddisotitach, t'e! nn hyddo achos beio. Nt nod- ais y thai hyn fod ya achos t;amgwydd t neb, gtibeitliio na bydd feiiy ond o gariad, yn gymmaint a.'ni bod yn carx gwcied iiii eroc',cl o ep;u] prydyddion, os cylmyddant a fy<tdmewn parch mawryneu hoes. 6a!t\\n sylwiat J!dmlíleg o bethau, ondnioddef amseri ni yHbresennoi; ae felly yi- wyfyn diweddu livil Y)i fyi-gdtliwi th eiv.1i, EwyUysiwr da chwi a hwythau. H—i—. J.J.

l , ; GyÙ;-;;-;;-;;-GOjJiER.

CYMDEITHASAU CENHADAWL. ,I

. ..'Ai GYlfOEJ)J)W¡l 8i¡;UDV…

[No title]

! IMARCHNADODD.