Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

.. AT BIN COHERWYR.I

ADFYFYRIAD WYTENCSOL.I

GEIRIADUR BYR 0 EIRIAU ANHYSllYS.

[No title]

News
Cite
Share

Cynhaliwyd pedwarydd cyfarfod bhnyddo}, Cymdeithas Biblau Bristol yr wytlinos ddi- w eddaf, ac fel arferol yr oedd yn dra liiospg a a chyfrifol—anerchwyd y cyfarfod agarcithiau y c y fari- o d i'ity arcit i iiau tia bywiog gan annyw \Vyr boneddigion; y mwyaf pwysig a chynrons oedd yr araeth a dra- ddodwyd gnu Dr. Hame!, Gwr bonheddig ienanc, yr hwn a anwyd yn Russia, ag sydd yn aeiod o Gymdeithas Biblau St. Peteisburgh. Ar waith Esgob Bangor a'i deulu, yn myned o Dort'ord Ha! gerHaw Nantwicti, dvm- chwelodd cerbyd ei Arglwyddilcth o aches troad disymmwth, ac ansawddHthng y ff(,rdd; citili,iii chai'odd neb fn\\r uiweid oud un o'r gwasanaethwyr, yt hwn a &twyd yn dostwrth syrthio oddi ar yr eisteddle NydJ ar ben blaen y cerbyd. D)'I,Sadwrn wythnos i'r dtweddaf, cafwyd hen \vrwediinarw, yrhwhafu dan Vr eira i-iaw diwrnod, yn agos i dv a elwir Brvn y cae, yr-.ililwyf Lianhareri, clerlf,,t\v Llantnsaint. Yn ddiweddar yr oedd un Thomas Bevan, yr hwn oedd yn berchen gwraiO", a thri o blant J e bychain/ac yn byw ar Goed-yr-ynys, yinhlwyf Ltangyiittd, swydd riycheiniog, yn myned adref oddi wrth ei waith o Syrowy dros y mynydd, a'i frawd-ynghyfraith gydag cf; a chyn eu bod hwy wedicyraedd ynholioidtos ymynydd (yr hwn sydd o gylch ctiwe' rniUdh) t'e syhvodd ei frawd-ynghytraith ei fed yn Uesgau, ac yn arwyddo gwendid mawr, wedi ei orchtvgu gan ddyfhderyr eira, a gerwindeb yr bin; yna y cymmerodd ei frawd-ynghyfraith ef ar ei gefn, a c a "i dyc odd cyn bdled ag y gallodd; ond gorfu arno ei ddodi lawr, gan ei adael mewn citfach gysgodo!, ac a archodd iddo arcs yno tra byddai efe yn myned am gyuhorthwy i'w arwedd ef idy, yr hyn nid oedd yn nepel!; onder brysio, cyn i'w frawd-ynghyfraith ddychwelyd, a dynion gydag ef, yr oedd efe wedi symud ychydig o'r tie y gadawstd ef, ac erbyn iddynt ddyfod ato, yr oedd ei iywyd wedi myned; ac yr ydym yn hyderu na bu hyny yn unrhyw goucd iddo cf. Co/M.—Yn amser yr eira diweddaf fe dor- odd Hochfvn o eira gan ei bwysai oddiar ael bryn, yn ochr Tyieri, ymhiwyf Blaendu-gwent,. swydd Fonwy, ac a dreiglodd wrth ei bwysau trwy y graig ar draws ysgubor newydd i Watkin Hogers, nes oedd yn chw ilh iw; fel ag y Haddwyd ynddi dair buwc!i ac anner gyflo. Y mae y frech goch yn disgyn yn drom ar blant, a dynion mew noedran, ynMerthyr Tydm, Gelligaer, BedweUdy, a'r gymmydogaeth: rhwng ciejfy dan ar blant, a methiant yr hen bob!, yr ydym yn gweled y bedd annigonoi, a'i safn yn fynych yn agored. Gwynfydedig yw yr hwn sydd yn marw i bechod yn ci °' Vl.l. 'U"u Cafwyd cortY dyn tbwd, yr hwn a fuasai n* gol{ o HvdSbrdd, ynghylcti uaw diwmod, yn ddiweddar me\vn Iluwch o eira, yuagosirdrct hollo. Llosgodd Hong o'renw Adventure, a. Wnl- ton, Cadpen/ ar Fasleodd (Plals) Lanelli, nos lau wythnos i'r diweddaf, o achos i'r pylor ag oedd ynddi gymmcryd tan; chwythvyd fbu o'i gwyr yu uglnlch dcg Ilath cddi v rthi, etthf in chawsant y ttiwed Heiaf! PercLeu y lIestr, yw R. S. PemLoton, Ys\\ain, Atianydd, \u 'LJaneHi. Du'i ilong un hwyibren Thais, with fyned o Penzance i Gaetdydd, \n agos a soddl ar y tymhestlodd diwcddar, go! fu ami f\ned yn ol i Penzancc l gael ei hadgyweino. Cafwvd coi,f f p!entyn gwnyw newydd pni mewn cae gcrHaw Castellnedd Twythnos cyn !ion, yr hwn, iel y tybi!, a adawyd yno gan te- nyw ag oedd yn gwasanaethu \ti Laifston, yr hon sydd mewn cadwraeth nes cud g\\ybod pendetf\mad ymo,v!iad )'nnd llofruddiactf]. Dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf d..nfon- wyd David Thomas (yr h\\n sydd wcdi colii bi-,t i c t i a l i v--a( l 1 ), t5 btaich a Hygad), i garchar Caerdydd, dan y cyhuddiad o ledrata adar etofion yu nghymmydogaeth Abertawe. Y mae amry\t anrhcithiadau wcdt cael eu gwneuthur yn ddl- weddar yn, ac o gylch y dn;f hou, ac yr yd\s yh chwiiio'n fanwi am y troscddwyr. Euogfarnwyd Da(Hld Hdward a WiHIam Lewis, o Fargam, yu ddiweddan' i daht dirwy o 5L ant dori, a dwyn ymaith, goed icuamc oddiar di-eftidaeth (esta{e fargam. Ynghylch pyt!teft)os yn o!, bwriodd Ann Da\Ies, g\\ edd\ yr hon a'i ptdant byctiain a gynhelir gan H\vyf Ccyty, gerUaw Penybont, swydd rorganwg, ci bachgeu henaf i afcn ()g- wr, Ile y gadawodd hi ef i drengu, eithr cly\vyd tiefau'r pleutyu gan Thomas Ho\veUs, \r h\\n sydd yn b)W yn agos i'r fan, efe a acth i'r dwfr, ac a ymanodd ynddt), ond o achos gwendid ni anasai ei lusgo oddi yno, ac y mae yu I!ed dcbyg y ttengasai'r ddau oni buasai i'w detau ddwyn W llham JL'avid eu cymmydog i'w cvnnorthwyo, yr hwn a'u hachubodd. Cv- if-,c-s(iad y fam annatnnot y weithreo, ac y niae dan feichiau i ateb ger bron yr Eisteddfod tn misot nesaf. Dyscynwyd Hong dau hwyl' rcn odidos', yr hon a ei\\ir Hero," i afon Caerfyrddm, dydd Uun wythnos i'r diweddaf, yn ngwydd IIiaws o edtychwy?. Cymmerodd y dwfr yu y modd mwyafardderchog; ac er fod ei hwyibreni fvnii, a'i huH dactau yn ei lleodd, hi ymlithi odd yti)- aith heibic'r edjychwyr bioeddgar mor ddidaro a phe buasai wedi dysgu ei gwasanaeth. Yr ydym yn deati fod casgliadau t:a hetaeth wedi eu gwnend gan Poneddigion cym'dogaeth L!audy:!och gerliaw Abertcitirrtlodion yno. Derbynii dcysiflad am bob Y sgrifion ( Bill:3) i anghyhoedd, (y thai a adawyd yn Swyddfa'r St.nedd, yngofal yr Ysgrifenydd, dydd Mawith v IJi'ed o Chwehor, n<<u cyn hyny) ar dd\dd Mawrth y Itaf o ns :P:fawrth, yr hwnyw'rdydd a benodwyd aelodau'r Senedd gyfarfod. Ymgynhnllodd Marchluodd eang (Yeomen) Wrexham yndra Uiosog yn ddtweddar, a ch\- tunasant yn unfryd/ tra parao absennoideb cynnifer o luodd ci Fawrhydi mewn gwledydd tramor, i gynnortlnvyo'r awdurdodau gwladol a miiwraidd, os bydd yn angenrhetdiol, trwy estyn eu gwasanaeth i unrhyw barth o Loegr. Yr ydym yn dealt fod Cadpen, Is-gadpen, Banerwr, a 149 o wyr wedi troi allan i'r gad-res o'r meiwyr perthynot i Swydd rrecheuuog a Swydd I"ynA" yn gantynoi i wahoddtad diw" eddar y Ltywodracth. Dydd Sadwm wythcos i'r diweddaf cadwyd cytchwyl genedigacth Ardaiydd Worcester, yr hwn sydd wedi enwogi ei hun yn achos ei wlad dan yr hygtod Welington; groesawyd y dydd diiyr geucdtgol A sain clychau yr amrywio! eglwysi yn nghantrcf (hii?id) -ed) Cry'ghywel; swydd Fynm,y, yugbyd a chyfeddach yn Nghryghywel; ond y peth ardderchocaf per- thyuol t'r wiedd dedd uac angonwyd y tlodion yn y cyfryw anigylctnad; cyhanwyd rhanan helaeth o Io tan i'r anghenus tr\vy't gantref, yr hyn a'u siriolodd yn fawr ar y tymhor afrywiog. Dydd Sadwrn wythnos i'r di\\ eddaf galwodd Hwsmon vii,Ii)-pitiVM"actli Cochermouth, am tarn ar y Dydu,v,Y,1ir(.ommlsSlOners) yn etbyn cyhuddiad a wnaed arno ef am beidiocym- meryd 'I'yst..ysgrif Helwnaeth, (Game Certi- jicate) gan ei fod wedi bod allan ryw ddiwmod gyda'r cwn hela, yn hysian ac yn ysgortio ei niangell '(cracking his whip). Gwadodd yr 1.),vsl110n iddo ef gynnorthwo mewn un modd yn yr helwriaeth, etthr efe a addefodd iddo kysiall,'ac !Jsgortio eiJflùngell; ond i'r dyben i yru'r cwn oddiar ei dir y gwnaethef felly. Rhyddhawydydyn. Cossar--G allai fod yn hyfryd gan raiwybod ystyr y gair Cossac; Y mae yn tarddu u'r gair Coso, yn iaith pobi Poland, ac yn arwyddo gafr. Geiwir y bob] hyn gan hyny wrth yr I c T I enw hwn ar gyftif eu bywibgnvydd a'u cynym- di a anarterol. Swyddi yu Meitcyr Y Gatrawd gyhtaf, David Uoyd Harnes, Yswain, t fod "ri Gii(ipeii. Yr ait Gatrawd, Is-gadpen James PhtUips, i fod yn Gadpen, yu He BaUe, yr hwn a fu farw.

Family Notices

! LLO:SG-SEWYDIHO.

MARCHNADODD CARTREFOL.