Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,——————————.—— LLUNDAIN, Sapwkn,…

[No title]

News
Cite
Share

LLUIf, 14. Y mae dau adgyflenwad (Supplement)i Lys- argratf nos Sad wrn. Y cyntafa gynnwys bigion o'r hysbysiaeth a ddygwyd gan Mr. Sylvester, y j rliai a ddarluniant frwydr liothiere, neu fel y | gelwir hi gan Bonaparte, brwydr Brienne, ar y laf o'r mis hwn. Mynegir yr boll barotoadau, y symndiadau, a'r cychwyniadau, yn y modd tnwyaf cywvain a cl-iylfanvii, gan y niilwriad Lowe, yr hwn oEdd yn gweled yr ymdrech, ac a ysgrifenodd yr hanes at Syr Cnalles Stewart, ac yi,tef t'i daufoncdd vchcf gan Mr. Sylvester y Cenhadwr. Yr ocddy lluodd ynghylch yr un rhiff'di o'r ddau tn, sef o 70,000 i 80,(JC0. Ty- wy id y Ffrancod gan Bonaparte yn bersonol, yr hvvii oedd a lluodd Victor, Marmont, a Mortier, gydag ef yn yr ymladdfa; ac ymhlith y Cadfri- c, o ,-i:%i I llg o eddy n't yn gweini dano ef, yr oedd Colbert, Grouchy, Duhesme, Gerard, Lefebvre, f'ore,;ti,, Ir, a Baste, lladdwyd yr olaf, a chlwyf- wyd Lefebvre a Ferestier. Yr oedd y Cyng- re!r%r dan lywyddiaeth yr enweg Blather, canys ponderfynasaiblaencnaidy liuodd cyfunol, t'w osed ef yn y sefy'lfa hnn, fel nod o'u hym- ddiried neillduol, a'u gyfnertbu lluodd A wstr- iaid Cadfr. Guilay, ac eiddo Tywys^g Wirtem- berg. Yn y modd hyn gcsodwyd Bonaparte a Blucher yn deg ar gyfer eugilydd. Yr oedd eu lluodd yn gyfar al, a hon cedd y fi vvydr f: vvi" gynLaf ar (Lr Ff.es.gig y rhyfel dymmcr hwn. Decur,'uodd yr yndadd am 1~ o'r gloelli, ac fel y g"liasid dy gwyl ymrafaeUwyd yn tfymig am yr orucha aeih. Lladdwyd cetfyl o dan Bcmtparte tia'r cedd yn gwioli ei otgorddion ieuanr, y rhai a dywysid ganddo i'r ymladdfa. Profuyd yr hyn oil a alla-ai dewi der a medrusrwydd ei wneuthur i'r eithaf o'r ddau tu, ac yn lynych gyda. llwyddiant ammheus trwy'r dydd. Cym- mer vyd ac adgymrnerwyd yr un eylUacdd vveith'ai'; eithr ynghyich 12 o'r glr-ch o'r nos dang sedd buddugoliaeth ei hun o Cyng- reiiwy r, a c-iiliodd y Ffrancod yn ol, wedi cael eu colledu o 70 o fangnelan, a 4000 o garchar- o ion. Yr oedd Yirejawdr Awstria, Brenin Prus h, a'r Tywysog Schwartzenberg yn edrych ar yr ymrafael. F' i-ilodd Bonaparte giHo yn ol ar y dydd ne af tua Troyes ac Arcis, ac oddi yno i Nogent. Ac yn Nogeht, fel y tybir, y gwna efe brofi ei rym netaf, gan gael ei adgylneithu yno a'r lluodd a ddaethant o'r Yspaen yn ddiweddar. ClywJd sae thn ar hyd glnn nor Ffjainc dydd Gwener, yr hWIl a allasaifcd mewn canlyniad i frwydr arall, ynjrhou y bu Bonaparte ysgatfydd yn fwy llwyudiani:as naa, artVrol. Ar y pummed, niaeddwyd Macdonald (Ffranc) gan Cadr. Von Y^ork, gerllaw L'Chaussee, rhwng Vitry a d dri c Chalons, ) r hwn a gymmerodd dri mangncl ac amryw gantodd o garcharoriou. Y mae L'i- Chaus-e yn nghylch 60 milldir ac uchod o No- gent. [Y mae swm y genadwri a ddanfonodd Arg. Buighersh yn gy vftwy-edig yL y pigion uchcd.j Y mae ail adgyiienwad y Llys-argralf yn cyn- nwys cenadiaethau oddiwrth Syr Thos G aham, Arg. Clatjcarty, ac Uch-gadpen Macdonald y cyn af a berthyn t'rrhuthrar Antwerp; Hnnin- odd y iirutaniaid dan Syr T. Graham y pelltref I a el wir Meixem, mewn llai o am"}', a dyell j llai o golled, nag allasid ddysgw yl, o herwydd fod aie-awdd y ifyrdd ac afrywiog; A-ycid y ty- vvydd wedi cadw llawer o'r mangnelau a pheir- iam.au perthyncl ereLl yn ol; end erbyu fod y rhwystmu niwyaf wedi s ymu d, cafcdd y Cadf. Prussaidd Bulow alwad i uno a'r fyddin tawr yn Ffrainc, ac felly rhaid i'r Brutaniaid gitio i'w hen sefyllfa, neu ryw le cyfleus arall; y mao Syr T. Graham yn canmol yr holl Swyddogion a milwyr yn ei fyddin, y rhai oil a wnaethant^eu dyledswydd yn y modd gwrolaf. Cymmerwytl 4 o fangnelau a 180 o garcharorion gan y Bru- taniaid yn yr ymdrech uchod. Rhifedi y Bru- taniaid a goilwyd with gymmeryd Merxem, Chwef. 2, oedd, Lladdwyd 6. Clwyfwyd, 2 Gadpen, 8 Is-gad- pen, 3 Banerwr, I Is-swyddog, 8 Ilhingyll, 2 Dabyrddwr, ac 121baranres ac I cefiyl* Ar goll 2 baranres. Ac o'r 3ydd i'r 5fed.—Lladdwyd, 5 baranres ac 16 o getfylau.—Clwyfwyd lls-gadpen, 2 Fa- nerwr, 3 Rhingyll; 2 Dabyrddwr, 48 baranres, 9 cetfyl; a 12 ceffyl ar goll.-D. S. Diane oddi- ar y rhai cedd yn eu gyru, tra yr oeddid yn aethu, wnarth y ceffylau a goilwyd; eiddo'r Dutch oeddynt. Rhanau ereill o ail adgyflenwad y Llys-argraff a berthyuant i roddiad f) nu Gorcum, Mcdlin, a I Dan+zic, gan y gelynion i'r Cyngreirwyr, yr hyn sydd hysbysi'n darllenwyr er ys dyddiau yn ol. Yr oedd yn rhaid bed amdditfynla Dantzic yn (Ira lliosog ar y cyntaf, gan fod ynddi dros 18,OCO pan gy-n-iule, y(I y lie; 0 r rhai yr oedd agos i ddwy ran o dair V" f francod ac Italiaid, ,z p -o' ati y rhai a ddanfonwyd i Russia, a'r lleill yn Gef- maniaid, ac yu Ddutch, i'^r gwledydd piiedol. Yr yds ni wedi derby n Papuiau GeiRjaisy a ITo'and, y evntaf hyd yr oil, a'r olaf hyd v fed corG'o'r <mi" I wyr Cyngreiriol vyedi mJtÍAI ^.ivny, a bed cr- hoeddiad wedi ei anfon allau ibobl y wlad bono, yn enw Victor Emmanuel, Brenin Sardinia, Dug Savoy, &c. yr etii'edd nesaf i'w Brenin diweddaf, yr hwn sydd wedi marw; ac with hyn fe ym- ddengys fod y Galluodd cyfunol yn meddwl adfeiu Savoy a Piedmont i etifedd eu hen frenin. Fe gynnwys y papurau EUmynaidd, yr ateb a roddwyd gan Blucher i Y nadon Nancy (yn Ffrainc) yll yr hwny darlunia efe,, effeithiau gresynol uchelfrydedd anniwalladwy Bonaparte, a'i lywodraeth ormesol. Efe a ddywed ma: gwrthrycb uniongyrchol y Cyngreirwyr, a chan- lyuiad angGnrheidiol eu llwyddiant yw, nid yn unig sefydlu anymddibyniaelh gwledydd, eithr i agor y morodd, i fasnach forawl rydd o dan ym- geledd yr hen egFyddoiion cyfiawn addadym- chwelwyd yn llw) r gan gyfuudraith cy fandirol Bonaparte.- Y mae ei Uchder Breninol Dug Mecklenburgh Strelitz, brawd Brenines Brydain, yr hwn oedd yn meddwl ymweled a'r wlad hon yn y gwan- wyo hwn, wedi gadael y fuchedd hon dydd Mer- cher bythefnos i'r diweddaf. Daeth cenad i dy (Jarlton, a llythyrau i't Frenines, ac i'r Tywysog Rbaglaw, dydd Sadwrn, i fynegi y newydd ga- laius.

[No title]

1£igtfrn. 'I

Advertising