Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,——————————.—— LLUNDAIN, Sapwkn,…

News
Cite
Share

,—————————— —— LLUNDAIN, Sapwkn, CHWEF. 12. A7TRTDDI0N CYK~ *i)DOL AM IIEDDWCH. | v i.ir. Syhester yrn cbrwydd wedi u. o v gloch yn Dover, a c oddiw;th Argl, Castlereagh, cc a gyiiiac,,df,dd y -,w)-ditfa drawer, yn } eel Dovuiug, mewu c^rbyd a phedwar <cei_l.yl, JcJ¡yÙig wed: p ntp o'r gloch, ac cddijno efe a a*th iuy A. Live.pocl, yn Whitehall, yr hwn (s^erCiCit ics) JVIr. Hamilton a i> rfCook. oeddynt yn bared jn ei ddysgwyl. (I y genadwri Chalitoa-sur-Sei«e, dydd Stu y Gied o'r uis hwn, pryd yr yniadawodd $tb- • -Sylvester a'r lie uchcd, ir ti daiih tnvy 1 f. aiitc i Lundaiti. Yr .ydym yn deall iddo dde,, a pharch ar y llordd tiwy ywkd boao. Efe a gyrhaedd'edd fans yn fore (I/Ld Mercher, He y cadwyd ef drcs rai criau Pic! o rcS o; v;n rhwy tr neu ar.ewyllysgarwch i pwhià.u cab cpwodhwy, a rhwyndineb iddo,ar c a, oLd nievvi tvefn i'r SwyCdog llyngesol r-ui ar, er i h irotoi llong iddo ef yn Calais, } r hvvu ie y daeth efe tHIce, rhwng ci.wech a sutii o'r glccri yn y be: fe, a chafodd y llestr yn laed i") {In:si:lwddo. Yr oedd ChaUton yn Jlawxi o di.ynicv' et;v;og. Ac mewn ychwanegiad at a h dut.'r Congress, veu'I' Gymniaufa o gyii- nridlv-ddwj r ag ccddyut yriO ar-amser ymadaw- I iad Mr. Sylve.ter, yr oedd yn breseiinol Syr j O-nvIes S wai t, t'in g^veinidog yu Uys Prussia, j vr hwn y w biawd A g. Castlereagh—Arglwydd .k ia:,I! Cat-'ta r, fi'-i Cenhadwr anarferol at Yn.erawor —Mr. Tiftrnton, eiu Cenhad- wr anarCcroi at Dy wyseg Ccronog Sweden-ac larli Aberdeen,- eiJ g« ;• ir-idog yu Uys Vienua. ]}- eth.Mr. Sy lvester a., iumc J brwydr Brien or, i r a v .-klat, ki at-, y cyiiuif o r mis hWII, liiwr.g y Ovn^reiovyr a Loll ly^cU^i ii-o; aparte, y. hen a dy A y cid »,a d o el yu bv-rso -ou Yr y-yniyn dt-au r)C ngivirwyr e rc iy .,u'r ge'yrn- ion a. hob tu, a C. 7u, o Ci ioti'i lioncparte yn ol tna Trcyes, a plxan j (;, ad It J g. ad hei!:io, yr ei gad-ys yn Ncgtni, d.. i-g milldirar hu0nin o'r tu ol i 'I'r^yes, lC o iown tii:olin ruidir i Par is, Yr oedd r d r v •, e'iin< a: ;i vtucsel ei dyegwy l. Ar) iiV, u.e^do^d y. Coilf ag cedu dan y (' I, '¡, '¡' 1' \,1 f d (I i Ffrengig Mi/C- <.r>i:i:'c:„ y:; C geTia^Y Vitry, efi! agy m- ]>ior- d.: aa;ry w g^vtoda o garcharoricn, a thii ..i.el. Yj y'ym wedr d T'jyn pr.purau Ff/engrg i'r r-fe. V H"c^ n*wy*by .-by .ii<i€th an- diwinod yn ,c.. ((1 rii-h -1 oetixl gesiym o'r Uaen. IVJY- ri t Ld ai' fl;¡i)s¡.¡aJ"h-'í)Jidin Spain wedi cyr- r i fe ti ymuVc>iant fed yr Yf;:er.:chv.- y dt'iL-yn afgy fnertVijadaii beun- y K c ) n !.<<? y ih'ord iv^ vvn ysLryaiaihrg- d s id ■ e. dim son am weit;aedoedd mil- >vi id I c t'n m'lth. y n f t F f yr am'"dlffynfa ifrengig. yn Ostein?, v;" ol gr-srd o hestynt yr-dwii-d.os y | £ vrj:m\d "ga-e^ »:edi gadaei-y ile, a cliUsic "diog- h Cl meA n lea.raJ. Yr ydys wedi de.byii Ly ;by:iaeth eddhrrih fv t-itK t d y Csdfr. Liilow, T. <> am, g 'n y liadger, dywedir eu bod wedi cyziv yn yi- e; by.r. A.itwerp, ir y 3jdd c'riiis l.vva deci.reuwyd saethu ar y did, yv hyn a nc ar y (lydli cai!l,itot j-r T?( d nsi.ii i i' dref neu'r llcn^au ar cIâ:. Dall- fonwyd y s Nyrplen a Torth, a'r liongau thu liwyilien Cve^n a t'ante er,i wiMot'rwy fvned^a'r Sch: ii Oil'evvhicl, yr hyna \vi>a :tliant heb ftr.vr r.iweid, r.c yttyried y gwrthwyncbiad ei, I' a ,;fiw:aii<. g,)M y uiangnelieydd Ftreiigig yn Fh:si.g a Cad an J. Y B.aa amryw longau j—. fel vis awrw.tli anger gerllaw gwaicliglawdd Iktz, dan )ywy<'d:aeth y Mor-ra'glaw Osen; a PI l' d" 1 d j»'sob (ranrwy J Antwerp iFiu> hi-g wedi luddiais. Y mac e;jc"h'yr yn dy foe yn fetitiyddiol r long y i^yrgesy^.d Yout).. y rh: i & ddyw<da:!t iiad oes 11 wer c 111wyr Ffrengig ar yrys Walc-heren. ¡ y 1:1:> yng' yl-'ii 1500 yn Fliu hing, y dud ydynt h UTiydd yn dy gwy 1 ymweiiad odÓ" rth.y Cy ng- Daeth y Cyngreir-Iong (C n tel) Fair Ameri- can, i L\e pcet c'ydd iau o York Newydd, o'r Ji-wn 1c yr liwy'iodd r.r y 23ain o Icnawr. Y piii hy bysiaeth a eynnwys y papurau, y ihai a ddy'gw-, d aandiK.y*w, fod Llywodraeth America yuynri^oddi sefyi.iat ei bvviijid gynt o garcharu 4, 7 dcyrt;as hou, fel 4 o d d (, g ioii t). fe.' W) n()G nm fyw) dau'r 23 i;r.dwy r'ydd yn awr vii i g el ea prol ger brcn L'ys. ndlwr- iadd, am gctli afLu angheucl yn erbyn gwlad i i cl []I 14ct i ,i ai- f -.tt a!,g l eu Vn gut'ynol i hyn, y mae ei h<:cmoL\\ ydd Ed wa I'd hJyes wedi gorehym- riiyi rl.l'ddi hoa wyddngicn nj!wraidd America, ag'-rydd yn jr.rc.h''Tjri'on gan y Bru?aniaid?ir.ev»n ca:ciiar caeth, hyd oni rydda:?'r L nol-Dalei hai; y 46 Swyddegion uch<'d. Mynega'r pspurau w<.Siod lufyd. fod Cadir. Americavaidd, ilull, j gnd ei broli ger bron lily s milwraidd yn eb- r e (I. A u bod yn dys^wyl na fyddai Mr. Clay a Mr. nussel, Cenadon awdurcdig yr Unol DalLithan i gynnndledtiu a Brydain frawr, yn liii he h \(v: :;0 i G ottcnDurgh i gwrdd a chen- atlon iiiyi ain. TOLLFA EI FAWKHYDI YN IXfNDAIN I AK DAN, Yn rbrwydd wedi 6 o'r glccli y bore hwn gwelwyd yr adeliadau Lelaetb ucliod ar dan, end pa fodd y dygw yddodd y ddamwain ddi- i»ysfricl ni c-li<r gwybod. Yr oe dd }r tan wedi fel y vi vd poi» • ) lifly-g i'w aohub heibio, a ehyfe:rwyd hell yir-d.'eciuadnu'r lanvvyr ac ereill at yr adeil- irt an cy fagos y tu arail i'r heol, pryd y i hedodd 5ta fod iiawer, o- fadihui pylcr yn ngellodd y })o!Ea, ac v g dilasid dvsgwyl i'r rhai hyy gym- Ti fryc tan yn fuan. yi bv. n 6n a fll'lI foddion i aehub llnwer o fywydau, cany 3 ymteihnlJ jnwb <> fan yn ddioed. 'ac yn nghylch banner ttlvr w.di naw at t'i y ,y.oi- tr dan, fydathmst dyrhryn'ivd, efteitiiwn yr hwn a dri.d.wyd yn iii;hylc!i pedair rrill-dir o'r lie; ac yr oedd y lieui* o bapur yn chedog yn Iledfoui uci; licrdd Haclviicvv, drcs d'air r illdi:" o'r Dollfa. Aclmb- • wyd y Uyfrau a'r papurau oedd yn swyddfa'r Chwilwr ac yii swydcifa'r' YF,,&rif-ragltNv. (S, c ret (try.) Y it-lae yu ddrwg genynt fed llhwyirt- ysgrifau (Bonds) a phapurau ereill o bwys, gWllith agos can mlynedd wedi ea dinystrio oil o fewn ychydig. Ac y mae deg o dai ar gyfer y Dollfa wedi eu lIwyr ddinystrio. Noddfa i'r amddijakl.—Cadwyd seithfed Cylchwyl y Sefydliad hwn dydd Iau diweddaf, it Ngwesty Llundain, yn y medd mwyiJbuddiol a siric-1. Fe ymddengys fod agos i GOO o ber- sanau wecli derbyn budd oddiwrth y sefydliad uchod oddlar pan y cafedd ddechteuad; Ilawer o honynt wedi eu hachub rhag angau anmrhydlawn, allfudiaeth, neu garcharau. Y mae'r sefydliad hwn dan ymgeledd meibicn y Brenin, yr hyn a barodd i Mr. VVilber force ddyivedyd, ma i'r lath oceld gofal y teulu Breninol am cidyoddetiadau fJyncliaeth; fel os gallid cael btychcuyn o resyn- oldeb o fewn terfynau llywodraeth eu tad, eu bod hwy yn brod i'w sychu ymaith. Tan-ysgrHiwyd agos i QCOl. ar y dydd uchcd tu ag at ddwyn yu mlaen ddybenion y sefydliad yn mhellach.

[No title]

[No title]

1£igtfrn. 'I

Advertising