Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

'.-) - LLUNDAIiV.-I

[No title]

News
Cite
Share

G WENER, 11. Yr ydym wedi derbyn papurau Lisbon i'r 23ain o'r mis diweddaf. Dy wedir fod Dug San Carlos wedi dychiveli,d o Madrid i Ffiainc; gan fod Llywodraeth Spain wedi gwrthod agor y genadwri a ddanfonwyd atynt gydàg ef oddiwrth Bonaparte eithr rhoddasant iddo 6 adysgrif Ccopy) gweithred o eiddo'r Cortes, y rhai a ddatganant na wna 1)001 Spain byth gynnadU eddu a Napoleon hyd oni adferer eu Brenin idd- ynt; nac, mewn un amgylchiad, end mewn cys- sylltiad au Cyngreirwyr, y Brutaniaid a'r Por- tuguese. Derbyniasom bapurau'r Dutch, y rItai a hys- bysant fod yr amddiifynfa Ffrengig yn Gorcum wedi cynnyg rhcddilr lie fyuu, ond cael o houyut ychydig oriau mewn trefii i barotoi i adael y lie. Yr oedd rhan fwyaf y dref wedi ei llogi, o achos yr ymosodiad ffyruig a. mangnelau a wnawd arm. Yr ydym wedi derbyn papurau Paris i'r 8fed o'r mis hwn, y rhai a hysbysant fod cynnadledd am heddweh eyffi-editiol ei hagor. My- ti.e,,a'r ivioiiiteur, Chwef. 6, fod gweinidogion Russia, Austria, a Prussia, ac Argl. Castlereagh hefyd, wedi cyrhaedd Chatillon-Sur-Seine ar y 4ydfl yn y hire; a bod Caulincourt (Ffranc) wedi aros yno gryu amser i'w dysgwyl; eu bod wedi'cyfnewid ymweliadau moesgar, a'u bod i gynnal ea cynnadledd gyntaf yn yr hwyr. Oddi- wrth y bywiogrwydd anarferol hyn, ac oddiwrth sefyllfa. beryglus Bonaparte, y mae rhai dyniou yn ammau cywirdeb yr hysbysiad uchod yn y Moniteur, y rhai _ai hystyriant fel dyfais a eiddo Bonaparte t ionyddu dtnas Paris, yr hon, fel yr ymddengys sydd yn olygfa o fraw a chyfyngdcr mawr; ond y mae ereill yn meddvvl fod yr hys- bysiad ynghylch cvfarfod yr amrywiol weinid- ogion yn wirionedd; a bod yCyngreinvyr yn foddlon cynnadleddu am heddweh â Bonaparte, ac na's gallant yngwyueb eu hainl gyhoeddiadau yniddwyi-i mewii moddgwrthwYlIPbol i hyny, heb ddianrhydeddu eu hachos ger bron IiollEwrop. Pa fodd bynag, yr ydys yu goiygu y dichon buddugoliaeth Brienne (lie yr ymladdwyd y frwjdr ddiweddar) gyfreithloni eu cais am uwch ammodau na'r rhai a grybwyllir yn y Moniteur, yr hwn a gynnygai y lthine, yr Alps, a'r Pyre- nees, yn derfynau i Ffrainc. Galluogir y Cyng- reirwyr i godi eu hatnmodau gan bob cam a'u dygo yn nes at y brif ddinas, a chan bob buddu- goliaeth a ennillir ganddynt. Y mae'r dai-luiiiadall o wcithredodd milwraidd a gynnwysiryn mhapurau Paris, yn cyrhaedd hyd y drydedd o'r mis hwn. Danfonodd Bona- parte banes swyddol am frwydr Brienne i'r Ym- erodres. Oddiwrth yr hysbysiaeth swyddol yma yr ydym yn gweled fod N, r yn mhapurau Ffrainc, (y rhai agawsom yr wythnos ddiweddaf, Sylwedd cynnwysiad y rhai a ymddangosodd yn ein rhifyn olaf), yn mhell tu draw i'r gwirionedd. Nid oes air o son yn y genadwri swyddot hyn am y 15,000 o garchar- orion, y rhai a ddywedid a gymmerwyd gan y Ffrancod ac y n-iae'r holl faugnelau a gymmer- wyd o achos iddynt ymddyrysu yn y coedydd wedi hiyned yn Hwyr o'r golwg yn awr. Ac yn lie yidflrcstio am gymmeryd mangnelau oddiar y Cyngreirwyr, y mae Bonaparte y n addef iddo golli holl fangnelau un mangnel-glawdd (battery) amddill'ynvyyr y rhai fel y dywedir a gollasant eu ffordd, ac a gymmerwyd yn nhywyilwch y nos. Am garcharorion, ni chymmerwyd ond ychydig, medd Bonaparte, o un tu ac nid oedd y nifer a gymmerwyd gan y Ffrancod. ond 250 eithr mewn llsdd h el-flivyfo y mRe yil addef i'r Ffran- ccd goiii rhwng dwy a thair mil; cithr fod y Cyngt-elrwyr wedt co!!i'r dau cymmaint. Ni byddai gwneil iur llawer o sylwadau ar y gen- adwri Ffrengig newydd hyn olld dadlcu å ¡rot- incb canys er fod Bonaparte yn honi buddugol- iaeth, y mae ei waith yn addef ei fod wedi cilio I yn ol o St. Deizier, lie y dechreuodd ei ruthr, i Troyes, hanner y ffordd odd! yno i Paris, yn ddigoii i broli, ei bod yn fuddugoliaeth o'r fath ag y buasai yn well iddo ef heb ei chael; mewn gair nid yw'r hysbysiaeth yma ond addeliad mewn ymadroddion aneglur iddo ef gael ei crch- fygu: ac am fod y Moniteur yn ddystaw yng- hylch pob gorclfcstion milwraidd wedi'r drydedd, pan y gallasai gael newyddion o Troyes mewn un diwrnod, y mae yn eglur nad oedd un cyf- i e.v'.diad manfesi'i i'r F/Vuacod wedi cym^ end lie hyd y 7fed. Ac ymddengys fod rhai o ba- purau Paris yn chwennych ymbarotoimeddyliau'r bobl i ddysgwyl gwrthgychwyniad etto, canys dywedant, fod y Cossacs wedi myned i-Setis yr ailwaith., yn gymhwys o'r tu ol, ac ar ochr ddeau sefyHfa Troyes, yr lion gan hyny sydd ynanym- ddiify nadwy. Dywedant yn mheilach fod pob 9-oreliestioii ag yd ynt bosibl yn cael*eu (,,Nvueuthur i amgaerl1 Paris. Y mae holl drigolion y ddinas honoyn dra dyfal yn codi achwreau, (paihadoes) a gwneuthur tyllau yn y muriau mcivii trefn i osod mangnelau ynddynt i amddiflyn y ddinas. A dywedant fod lluodd yn parau dyfod yno o Spain yn feuny ddiol; a'r Brenin Joseph yn eu hadolygu (rcvierc). Y mae'r Y^nerodres a Bre. nin bach Rhufaill, meddant yn rhodio yn fynych ar ucliel-rodfalr Thuilleries, mewn trefn i gyn- hyrfu teiniladau'r cyffredin o'u tu. A gorch- ymynodd y gwrthgiliwr Cardinal Mauryi weddiau cyhoedd gael eu danfen at yr Hollalluog, am ]wydùiantararfau'r Ymerawdr.

L L YFR A U C YMR A E G