Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

f -- ",.1AT EINGOHEBWYR.-…

| lGORUCIIWYLWYRi .II

.ADFYFYRIAD .-wythnosol I

News
Cite
Share

ADFYFYRIAD wythnosol I I PAN gyhoedchisom eiri Illiifyn cyntaf, yr oeddem yn gobeitliio fod lieddwch wrth y (Jnr8; eithr fe ymddengys yn awr, nad yw lioll piiioluu gwae wedi eu tywallt—hanesion am I | fsdditiodd lliosog a ilidiog yn cycliwy n i nebu eu gilydd ydym yu glvwed etto; dys- o.¡ J .J J gwyliwa glywed am frwydrau gwaedlyd a dychryiiUyd, a gwlsgodd wedi eu trybacddu I AlleWii gxvaed. Fe welir wrth yr hysbysiaeth a dderbynnvyd yr wytlmos hon, fod y rhyfel rhyngom ac Unol Daleithiau Amenca "Cdl trai all an yn fwy I Hwyddiannus o'n tu yli niwedd y rhyfel dyni- hor diweddaf hwn nag oedd llawer yn ddys- i gwyl. Eithr ein dywenydd mwyaf wrth adfy- iyrio ar y modd y mae pethaun sefyll rhyngom ft a'n gwrthwynebwyr yW, fod Llywydd yr Unol Daleithiau wedi cydsyuio A chynnyg rhagam- 1, c l i y ni Yg rha, modol Arglwydd Castlereagh i gynnadleddu j nin heddwch yn Gottenburgh (Sweden), erfod j Llywodraeth Brydain wedi gwrthod cyfryng- j (10 Russia. Mae rhm n barod i ofyn pa ham y gwrthodwyd cyfryngdod Y merawdr y Gog- 1 1 fod' I d | 'cdd, gan ei fod f luewn cyngrair a'r wlad t lion? Yr ateb mwyaf perthynaaol ysgatfydd yw, er fod achosion neillduol yn galw am ym- orchestiou cyfuuol Brydain a Russia yn naros- tyngiad gormeswr cyfandir Ewrop, nid yw'n canlyn fod Russia yn teimlo'r un angenrheid- rwydd i ddiffyn awdurdod lyngesol y wlad I ^on' oblegid nid ydym ni'n deall etto fod I ^wrt^lwynebiad gan ein Cyngreirwyr galluog lor Gogledd i gydgyfranogi a ni yn y rheolaeth grybwylledig; a pha le -mae"r deyrnas a beidiai feddiannu'r awdurdod fwyaf ar for yn gystal ag ar dir, pan fyddai cvfle teg i hyny'n ymgyn- Rhaid i gyfryngwr fod yn anmhleidiol; ac ° herwydd llygredd dynoliaeth, rhaid ym- ClU na byddo un hunan-fantais i chael ganddo wrth ochru gyda'rnaill blaid yn hytrach na r llall, cyn ei dderbyn yn ganol- Nvr o heiwydd nid oes neb rhesymau'n ym- ddangos yn gedyrn yngoKvg y rhan amlaf o hbnt Adda, ond y rhai a dueddant i'w hardd- f erchogu neu eu llesau hwy eu hunain; a phob ^y^ediad, er mor wael a gwrachaidd, a fo'n ™llxv«o o bhád hunan-lesiant a dyrchafiad, ¡:, 'i c .r .fi I CI Vfrifir vii aii,vrtli\N7yii(-bul ac nid ydym yn gweled achos eau Uchelwyr tdlan o'r darlun- lad hwu„ -J. T- chwilio llongau !wyn yn inlaen y ar y mor ag i rwystro llongau teyrnas anrnhleidiol fyned â'u mhiisnach i'r llong-byrth a fvnont, er bod y cyfryw mewu rhyfel a Lloegr. Y mae ein Llywodraeth ni yn honni'r cyfryw hawl, a'r Unol-Daleithau yn ei wrthwynebu. Eithr y mae yn ymddan- gos i ni, os cymhwvs yw i un Llywodraeth alw am gymhorth ei deiliaid mewn anlser rhyfel, na's gellir ei beio am geisio y rhai a ddiangasant o'i gwasanaeth i longau neu wiedydd ereill, os gellir eu cael. Ac os gweddus yw attal viii- borth a phethau ereill i aniddiffynfa warcliaed- ig, ac na ellir cyfrif y rhai a ddanfono'r cyfry w angenrheidiau i'r amddifFvnfa yn anmhleidgar gau y gwarchaewyr, y mae yn sicr fod gan, Brydain, Brenines y mor, yr un hawl i rwystro pethau ag sydd yn gynnorthwy i'w gelynion i'w drygu yn amser rhyfel; ac y mae'r un hawl gan Frydain i lywodra- tlitt'r morag sydd gan Lyw- odraeth America, a llywodraethwyr ereill, i lywodraethu eu gwahanol wledydd, sef hawl oddiwrth fuddugoliaeth, a chytundebgwledvdd ereill; pa fodd bynnag, ni obeithiwn yr ymhedd- yclia'r ddwy deyrnas yn ebriiy dd--peth annat- uriol ac anfanteisol i'r ddwy wlad yw rhyfel. Clodfored preswylwyr Brydain eu HargI- wydd, am nad yw trystiadau rhyfelwyr, rhuadau mangnelwyr, croch-leisiau ffoaduriaid, bloedd- iadau udcyrn milwraidd, na llefau cyffrous ciwyfedigion, yn eu haflonyddu yn eu liau- heddau heddychol. A gweddied pob cristion yn ciii gwlad ar fod i'r un breiutiau gael eu hestyn i holl deyruasodd y byd. Ni a grybwyllasom yn ein Rhifyn diweddaf ond un i Yiuerawdwyr Awstria a Russia, vng- hyd a Bremn Prussia, a'r hoHosgorddion o'u hamgylch, svrthio ar eu gliniau, gan ddiolch i Dduw am eu llwyddiant ar ol brwydr Leipsic; a'r wytlmos ddiweddaf hysbyswyd i ni na chroesodd Ymprawdr Russia y Rhine, nes addoli Duw yn gyntaf: peth anarferol yn y dyddiau diweddaf hyn yw clywed am lawer o wyr coronog ac uchelwyr yn cydnabod yn ddigywilydd lywodraeth Arglwydd y lluodd; gan hyny y mae yr angreifftiau ucliod v, cvff- roi a meithrin meddyliau hyfryd ynghalonau pawb ag sydd, yn ymbleseru mewn cristianog- 01.' ,0 aeth; ac y mae yr hyfrydwch yn mwyau i raddau wrth ystyried fod y rhai a ehvir mewn ftordd o ddirmyg yn Farhariaid y Gogledd, yn tebygu cymmaint i'r rhai a gyfrifid gynt yn fwyaf gwariaidd, hynaws, a doeth. Ac y mae genym hyder, yr hon a sylfaenwyd ar Ddat- guddiad Dwyfol, hanesyddiaeth, a phrofiad yn gyffredinol, nnu'r hwn a geisio gyrchu gallu'r nefodd mewn gweddi ddiragrith o'i clu, mewn achos cyfiawn, ac i ddybeuion daionus, yw y gwr a lwydda yn y diwedd. Y mae'r heddwch a Denmark, a chwymp Dantzic, wedi rhoddi cyfle newydd i'r Cyng- reirwyr liosogi eu byddinodd; canys v mae v J f¥'; tI rhai oedd yn gwarchae y naill, a'r rhai a ores- cynasant daleithiau'r llall, yn rliydd i uno a hwynt yn awr,

[No title]

[No title]

Family Notices

[No title]

LLON G-N EW V DDI 0J\' .

IMlECHNADODD CARTfiEFOL.