Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

"-' - . - .-LeNliÜN, SADAVRN,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

K\WRTIT, 8. Daeth llytbyr-god o JIaliffacs i'r ddiuas bore hcddyw, & pitaparau yn cynnwys hysbysiaeth hyd y Gfed o lonavvr; o'r rhai yr ydym wedi pigo yr hyn a ganlyn:— papurau Boston (i'r 2 lain), yma dydd Sadwrn diweddaf. Yr ydym wcdi p:go rhai pcthau neilldyol o hon- Jut. Boston, Rhag. 18. 0 Washington, Rhag. 11. —Cyn gynted ag y gahryd y ty i drefn y bore IJwiJ, aeth yr aelodau i'w hysiafell gy farfod, He yr arosasant nes ccdd wcGl deg o'r gloch yn yr hwyr, pan. y cymmerodd o?d:ad !e. Y mae yn sicr _?i i pwuc ger eu brcn oedd ysgrifen yng- liylcli Boston, Rhag. 21.— V mae meddyliau'r bobl yn gyitrcdin yi, cftl eu hailoiiyddu etto a ÍJa- iK'Sion Y mhe rhai ysadeithwyr a ddaethant yma bore ddne yn dywedyd fod y son yn cael ei daenu yn Yore New}dd, fod yr vsgrifen (bill), wedi u, cholli yn y Sent^ld gan ddau lais. -¡- Daeth y Ili tliyr-lo.,i, Fr(-,cliiig iFalmouth, ar; el brwydi boetli a herw-iong Americanaidd, yr hon a guvodd hi ymaith. .Yr OJddon mewn amryw o'r papurau Saes- neg yn y dyddiau diweddaf, fed L'ucbelwr, o'r enw Visea;-C. neu Vnieucs, wedi dyfod o Paris i gad-lys y Tywysog Scliwartzeuberg, yn genad oddiwrth lawer o ddynion tra chyfrifol Paris i amlygu eu dymuniad am adferiad y Bourbons, ac i ddeisyf cynnorthw.VCyngreirwyr yn y gcrchuyl; oiid, iiid ydym pl cael fod un sylfaen i'r fath haues. Yr ydym wrtli defbyn papurau Paris i'r 3ydd o'r mis h wn.. ft id yd nt yn cynnwys un hy bysia^th ychwélllegot i broii fod Bonaparte wedi buddugoliaethu ar y Cyngreirwyr, Dywed y Mcvniteur 1. am Chwef. 2, i'r Ymerawdr, wedi cymmerydo hono St. Deizier, fyned yn y blaen o'r tu ol i'welynion yn Briemie,a'u maeddu ar y 29ain, A chymmeryd meddiant o'r dref a'r cas- ar ol bt wydr led: booth a'r ol-fyddin." Y mae St.. Deiaiier or yraffm Maine, 11t o filitlif- 't ,r y?r af edd o 1 at is, a Brieune7 rhwng yr afonydd Aubc a'r o filidii-odd o Bar-sur- Aube, a 2 V o Troyes, yr hon, sef Trcycs, sydd o feii-ii 57 niilldir i Paris; ac as yw Jlyn yn fyned- iad yrimlaen ar ol buddngeiiaeth, y rhaid fod ei fy nediad vii mlaen o fath liy ned Fe fod un erthygi o Clialons-sRir- Marne (Ion. 29), wedi ei lfuriio i borotoi medd- yliaa'r bobi am ry w wrth-gychwyniad ynndiell- ach, pan y mae yn lviynegu "ybyddai rhyw I bethaw tra piovysig gymnieryd lie rhwng St. Deiai er a 'fJoJes. mae'r drd ( laf hot yn gymhwys ar banner y ffordd o Paris i St. Dei- iier; ac iii alic-isai fod yn hwsibli i un frwydr o bwys gymnieryd lie rhwng y tiefi uehed, os cad- wcdd Bonaparte, ar ol ei IFug-ftiddsgoliae^h, feddiant o St. Deizier, ac hyd y nod mined yn mhellach ynmlaen na hyny-, iel y dywed y papur- au Ffrengig. Y mae rhai pethau yn y papuraw hyn ag sydd yn ein harwain i feddwl fed am- gylchiadau Bonaparte yn gyfyngach nag oeddym yn tybied. Ilysbysa'r Gazette dc France, am Chwef. l, i'r Cossacs ymddangos o llaen Arcis- sur-Aube, ar y 27ain (sef y dydd ar yr hwn y dywedant iddynt fuddugoiraethu yn St. Deizier), yr lion (Arcis) sydd o fewn 15 milidir i Troves, ac yn union-gyrcli o'r tu ol i sefylHa St. Bk?iziSr;' dywedfint iddynt gael eu euro yn cil, ac i amryw o honyiiit giel eu lladd. Ac etto yr ydym yu cup! yn yr un wahanran (paragraph), fod Maer Arcis wedi ysgrifenu at Faer Sens (a'r hon yr I. ymweledd y CosFacs), i reddi derbyniad grees- ,awus iddynt, am uad oeddynt yn chwennych dim ond hoddweh. Ymae Sens ar yr afon Yonne, yr hon sydd yn rhcdeg i'r Seine, ac o fewn 40 milidir i Paris, ar y Ifordd Mnion i :Troyesrac y iiiae tiami-, yf, lyngeso £ oddi fewn i'r tir rhyngddi a Dijon, prif-ddinas Burgundy, yr hon, er ys cryn amser, medd y papurau Frengig hyn, sydd yn meddia-nt y Cyngreirwyr. Oddiwrth y ewhl awelwn yn tpbapuw^ Parn y mae vn- ymddangos Sod byddinodd Blucher a SchwaiiZBiiberg wedi cy farfod â'u: gilydd o'r tu ol i'r Marne: ac y mae yn lied debyg mai i'r dyben Pw rhwystro hw v i,aiio i'u gilydd y cych- wynodd Bonn parte i St. DHzier; ondyr ydym yn c;;«g,!u iddo fethu yn-hollo! gael,ei fwriffd yn londeb y bobl i lywodraeth eu blaenor preseunol, a bod lluodd mawrion yn cychwyno bob parth yn erbyn gorescynwyr tiriogaeth Ffrainc, a'r trigolion o bob graddau yn ymarfogi i'r dyben i amddiftyn eu dinasodd, eu gw ragedd, eu plant, a'u Hynierawdr hynaws, yr ydym yn methu canfod fod y trigolion yn rhwystro fawr neu ddiln ar y Cyngreirwyr yn eu cychwyniad yn mlaen. Tholen (yti. Holand) f,m. 20.—Neithiwr am 7 o'r gloch, daeth ei Uchder Breninol Dug ] Clarence, try dydd irtab ei Fawrhydi Brenin Lloegr, i'r dref hon* Y r oedd rhai o'r aimldiffynfa Frutanaidd, yn nghyd a'r holl ddinasyddion arfog dan arfau, yn sefy ll yn yMarht fan r, trwy y r lioii ) r oedd yn angen rheidiol i'y\, Uchder Bieninol fyned ar ei ltordd i Dy'r llywodraeth ac aetn go^gordd anrhydedd o wyr mwyaf y dref ar geiiylau i gJ farfod ag ef, a'i roe awi yma; goieuwyd y dref yu y modd mwyaf dysclaer; ac wedi j'w Uchder Breninol ddyeyn, efd a dderbyniodd Faer y dref a'r cytigoi- vii Y modd mwyaf serchus. Allnerchwydcf y bore hwn gan y Parch, lleer all Rpsel" yn enw gweinidogion y grefydd Brotestaniaid; ac yn ei araeth efe a andygodd y gorfoledd oedd ganddynt gael Tywysog o Dy Breninol Lloegr yn eu plith, yr hwn bob umser a of alai am Iwyddiant ac anrhydedd eu gwlad, ac am Dywysogion cnweg Orange—y maent hwy yn hollol gredu fod diogclwch Holand yn ym- ddibynu, uchlaw'r cwbl, ar gyngiair agos a theyrnas alluog Brydain Fawr a'r 1 wcrddon-ac am hyny y maent yn wastadol yn taer ddeisyf ar yr llollalluog fod i rewymau'r cyngrair gael eu tynu yn fwy agos, trwy Undeb Pricdasol Ty- wyscg hyglodd etifeddol Orange, a'r Dywysoges Freninol, Charlotte o Loegr, kc. &c. 0 t 0. & c. Grandawodd ei Uchder Breninol ar yr araeth yn y mcdd IIIw,vaf parcbus, a rlu ddodd atebiad o'r mwyaf sercluadol dywededd' na alla-ai Lloegr fyth anghoiio, fod nn o Dy wysogion Orange, William HI. wedi e:-cyn go'spddt?inc Orail",C, ?N.illizlln Ili. ivedi e:cTit dra llwyddiannus yn y wlad hon acnad oedd Lloegr yn awr yn golygu dim yn fwy nag anrhydedd J'y Orange^ a'r gyngreiriaetli mwyaf agos rhwng y ddwy wlad, Brydain a Holand. Dywedir mai prif achos ymweliad cyntaf yr Arglwydd Cangnellawr (ar ol ei anhwyldeb) a'r Tywysog Jlbaglaw, yn Nhy Carlton, y Sabbath diweddaf, oedd ynghylch y mcsurau pwysig pertUvnol i genadwri fwriadol ei Uchelder Breninol !Tr Sonedd, yn nghjlch yr undeb pii- cdasol a sonir a-m dy no rhwng y Dywysoges o Gymru a Thywywg etifeddol Orange. Yr ydys yn meddwl y cymmer yr undeb le yn ddloed wedi i gynnyg y Tywysog Rhagiaw gael ei gymmeradwyo gan y Spnedd- wyr. Yi- yclyni yn gweled wrth yr amcth uchod, cli bed yndysgwyl hyny yiiaw) Idusyijllolaiid. Derbyni wyd llythyrau ddoe gan y Lfy-wodraeth, I oddiwrth Arg. Wefington, y rhai a am.sei wyd tonawr yr 21ain. Nid oedd un peth o bwy s wedi digwydd hyd yr amser Ilyny, oddiar pan ysgrifenodd yr Ardalydd o'r •■•blaen. Yr oedd ei Arglwyddiaefch yn aros yn agos yM yr un sef- ylifa ag yr oedd y prvd hyny. Yr ydym yn deall i'r genadwri gael ei dwyn gan yr Uch- Gadpen Cathcart. I

! €>kJ33g2l!cit.. '. !:. ??????'<..4U?

Advertising