Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

"-' - . - .-LeNliÜN, SADAVRN,…

[No title]

News
Cite
Share

rn?y. D?bymcdd y L'y wodraefh genadwri eddiwrth Syr Thomas Graham. Nid yw yn cy!(nwy3 dim hysbysiacth onJ.am fiwydr Me?c?m, gerUaw Breda; amgylch'adau yr hon sydd wedi eu cy- b'oeddi eisoesv Yr oedd y colled Brutanaidd y n gynnwysedig mewn 1mw wedi eu lladd, a 29 A édi eu chvyfo, ac un ar go 11. Lladdwyd y n J. Ormsfey, Banerwr catrawd. Clwyfwyd y Swyddegiony y Milwnad Mac- L'od o'r 78 catra-.id: yn lIymdost, mal nidyn angheuol, ls-Gadpen Macenzie -o'r '78 catrawd; yr hWll a fu farw wedi hyny o'i glwyfau, Is- Gudpen Bath o'r 78 catrawd, yit Ilytyidost, a'r fs-( ladpat? Chisjiololm o'r un catrawd, yn ysgafn. k mae Ltp-argraff uos Sadwrn yn cynnwys ad-ysgrifea o lyihyr C,,it,re.,t Stielilio.,j-d, o long ei Fawrhydi Fy ia, yn ir.yuegu isldo ef gymmeryd yr lierwiaiig ffrengig Lincouiui, o St. iVialoes• o 15man;ui"¡ a 124 o wyr, ar d pedair awr o y m I'diad; ac o herwydd iddi gyanyg gwrlhwy- neliiad, lladdwyd ei hail Gadpen, a phedwar o'i gvvyr, a chlwyfwyd pedvvar ereiHj a chlwyf- wyd ls-Gadpen \V. H. Pierson, a WiJiam Read, Dengw/ii-d y mcr-lihvyr, 11 y Fyla. i.'estr newy <id, godidog, yn hwylio yu nydi, i vw'r hcr?iu?g uchod., ac yn un o'r rhai mwyaf a bcrthyn i S.? MMioc? ? hwyHcdd o yuys Bason ar y 27ain. ,¡ Fe gynnwy s y Llys-argraff hefyd, d^ejrehafiad Philip Davies Yere Broke, Yswaiii, o'r Shar.on, yn cnwciFa?rh?d? mewn canlyniad i'w wpolder a'i fedrusrw'y dd y n ysgafaeliad {cap!arc) Ffreig- ad yr {Jnol-Daleithau Chesapeake, yr hon oedd t yn fwy nerthol na'r Sha»o», ay el brwydrwa ed- lyd, mcwn 15 inunud. Ac fel arwyddppnaciJ o ewyllys dda ei Fawrhydi, ca;.iatiir iddo ef r a'i hiliogaeth arwcdd y pen-adduru (crest) o iwyaid anrhydeddus, fel y eaniyu, hynv yw, braich ddcau ficaog, wali ci ■dnjfchijni ci phleth- dorch ltm;:¡:ljddeJl(laurel) ,yn ddt!, iW 0 gov on, lynge.solr ijn ymajh/d mezen tri/fer (tiident) un-ioiusyfh; yn nghyd a'r arwydd-wt'w &oe- v umque tridentcm .vervamus" Daetli y chwech llythyr-gerd Ellmyuaidd ag I oedd yn ddytedlB i'r doinas ddoe, a phapurau I yn cynnwys hanesion i'r 3ydd o'r mis- hwn. Mynegant fod Marmcut wedi ei orchfygu gan I Bjucber, mewn brwydr ar yr IGeg. o'r mis ùi- weddaf. Wrth gyfeirio at y trydydd hysbys- iaeth ar ddeg eddiwrth fyddin Silesia, clan mucher; ?'??ywcdir fod ei gad-iys ef ar YII 15fed, y???'Ayoid, a bod ei fardduodd yn ymlid y ge1ynion tua'r Meuse; yr hyn a vOla i'r banes Ellniynaidd am frv.ydr rbwng Biuehei? a'r Cadfrid. Ffrengig larmont ymddangos yn ,gywir.-M-irnioiit oedd y -Cadfrid, ag oedd yn blaenori'r Ffraucod yn Saiamanca yn Spain, yn erbyri Arglwydd Welington, blvvyddyn i'r haf diwcddaf; He y maeddwyd y gelynion gydfr cbolled fawr, er eu bod o lawer yn fwy iliosog na'p Cyngreirwyr. Y mae amddiflynfa Ffrengfg Hamburgli wedi gwnct"thur amryw ruthriadau atlwy-ddiannus ar i y gwarchaewyr yn neshreu y mis diwcddaf. Cawsaht i&wor o golleci oitc-lici y rliow, canys dywedir I'F ynysodd Moorburgh ac AllenUei- der, gael eu eymmeryd gan y Russia id ar y 19eg: a bod y dvarnwy fa rhwng Ilambwifgh allaarburgh wedi ei chyfYllu tt?y Iddynt gymmcryd y He- i?ood L'Fhod;? (tysgwylir t Hamburgh, yr hon h?d yw ei hamgaprau ?H gndurn fawn 0 du'r Elbe; heb fod -t-l' b.Sr i dduylayv'r Cyng- ¡ rein\ Drwedi fcl Dœyoust wedi Cyt:l1\'jT reirwy r. Dywedig fed Pa>voust wedi c y nnvg rtioddi Haniburgh fynU; ond i'w gy nnyg gae! :eiwrtli<d, cddieit'hr ap yr ammod i'r anrtddi- ffvufa 'g«rl cu bystyrFpd vn garcharoiimi rhyf<-L s "y" Cyngieirwyr i Brussels yn fuan. Yr ceddid ytidpgwyl Ymerodres Russia a'i chwaer yn Conigsberg ar yr ail o'r mi3 '!Ii- weddaf, ar eu ffordd i y mweled a, Oarbruhe. Dywed thai o'r bobl a ddaeth gyda'r llythyr- longau o Ilolaud, fod y Cyngreirwyr wedi dechreu ymosod a mangnelauar Antwerp, ac ail- adroddaut. y dywediad fod Murat (Breuit) Naples, a brawd yughyfraith Bonaparte) wedi uno Cyngreirwyr. Liawer sydd wedi ei ddywedyd am hyn, end arba sylfaen ni's gwyddom ni. Y mae llongau arfog America gwedi colledi liawer ar farsiandwyr Brydain dywedir fod (frigaid America Essecs wedi myned i Boston a 7 o'n llongau ni, ynghyd a miliwn o ddolarp, o'r morodd deheuol. Un iheswni am y llvvyddiant gofidus hwn yw, na's geilir cyunul gwarchae caeth ar longbyrth America yn y gauaf. Y mae yn dra sier fod lIythiyrau anghyoedd wedi eu deibyn yn y ddinaso Paris dydd Sadwrn, y l'hai a fynegaut fod Bonaparte wedi gorchfygu'r Cyngieirwyr ar y 2Qain, a'r 30ain, o'r mis diw- eddaf. Dywed un o'r llythyrau ei fod' wedi cymmeryd- o leiaf 15,000 o garcharorion cyn i'r genad adael Briemie. Ond ymM JJythyr araIl yn dywedyd mai 1,500 oeddynt. Nid yw yn ymddangos i ni hyd yn hyn fod yr banes uchod yn wir; canys pe buasai'r futh oruchafiaeth wedi ei hemiiil; y mae yn sjcr y buasai saethu mang- nc:au, ac arwyddion goifoledd ereill yn cym- meryd lie yn Paris. y mae'r holl lyiliyrau, pa fodd bynnag, yn cytuno i fynegu fed amryw o fit tigiic,lau'r Cyngreirwyr wedi ymddyrysu yng- hcedwig Yassy; a bod amryw wedi eu cymmeryd.

[No title]

! €>kJ33g2l!cit.. '. !:. ??????'<..4U?

Advertising