Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

"-' - . - .-LeNliÜN, SADAVRN,…

News
Cite
Share

 LeNliÜN, SADAVRN, CHWEF. 5. ,T v T Mar-V cvr a"r gofal am wybcd tlia plia le yr oodd Bcs-ap u te }ii w\nebu wedi ym- adael o iicriaw o Fa* is, ar y 25aia o ion. li, awr, wem ei yniua gan y papurau rirengig, y Thai a ddaethant liyd atom, ac a gymiwvsant in sbysiacth loyd y laf o'r mis hwn. Mynegant i Bonaparte gyrhaedd ChaloiiF-sur-Martie ar y 26ain, a St. DIzicr ar y <27a;n, lie y cwrddcdd ef a'r Cyngreirwyr (rhagwihvyr byddin y Tywysog Schwartzeube.g,fel yrydym niyu tybied) y rbai meddant, a oschfygodd efo, gan gymmeryd rhai carcharorion; ac wedi hyuy efe a asth rhagddo c'r tu ol i fyddincdd ci wrthwynebwyr yr oedd f)ta?wHY?yrarhwyr y 27am yn Vassy; a dy- ?ed h:mesíol1 rrd\! ei id v?edi inynedynmheUach Tn mh'cn. 1)??' cdant fed y Cyng) pirwyr yu cUiO ? n 01 0 ?cb parth, a bed adnfnerthiadau Uiosog ia?n >n cychwyn at yr hcU Gadfridogion Ffreiigie, a bod y tFyrdd mawrion ynghymmyd- cgaeth Paris yn o wyr arfog, y rhai ydyu-t 7(1 baraus yn cychwyn at y byddinodd Fycid cisocs yn agon Vr gcresoynwy r. Myiiegant i rai cyf-unol rulhro ar y Ffraucod arfog «sg oedd yn amddiliyn pentref Fountaiue, ond jddynt gael eu gyru N it 01 gyda cliryn golled, a bed y li«ydd":ant deehreuol ¡¡yn wedi bywiocau eu r.;iiilwyr dewrion, y rhai oeddynt yn dra aw- xldus i brofi eu nertti yngwyneb eu gelynion, 'u gyru cddiar diriogaeth Ffraine, Y mac St. Dizier pI AThalaeth y Marne Uchaf, ynghylch 3 14 milidir o Paris, ac y mae Vassy o 0 i 9 mill- «;ir o St. Diztcr. Ni ddygwyddcdd dim yn yr stnNrywiol synrndiadau hyn ag oedd yn ddigon i I'Cut,i*io (lofii) (td (-eiiad w.i swyddogoi; ac y mae vti vmddangos i ui oddiwrth eu hanesion doff a dyryslyd eu hunain, cu bed cyn belled o gael rhos i yinlfvo^tio hyd yma, (.er ef allal iddynt i-rii rbai o aliorsa fwyr y Cyngreirwyr yn ol) fei mai !.wy eu hunda sydd yn cilio yn ol o ilaen y llucdd C-, fLlll(-Il. Dv wedir yn afff fod Dug Ta- tpiitLm (yr ai, y o lonawr a yrodd j ldlan ÈyhùedJjnd tanllyd i'w filwyr o Maestrecht, | roc A%C(.i hyny a giiiodd yn ol i Namur, ac JIl] i'r ? aarp, lie vr ymlidwyd ef gan Blucher) wedi nnned i ilhelol, yn Champagne: ac y maeiit N-ii i, i-ie(I ei bed vn drhyg y bydd raid i'r gorese- j ,,io n ol ar hyd ti y rdd drwg tua Langres. Peth dvmuiiol yw cr,nfod fcd gwyr o fath y 'Ffraucod wedi dyscu yiiiwadti ag an!faeledig1.J. v.ydd o'r diwedd: nid oedd un gwasanacth i'r geiriau "ygatfycld, ef r.llai, y uiae'n debyg," i it lioil lythyreg lilwraidd Bonaparte yell. *flynyddau yn ol. Fe ymddengys hefyd fod l,'haumont) it y Cy ngreirwyr, (er. i M. Segur, pan oedd yn annog y ti-itolicli sefyll All virof dros eu gwJad, addaw iddynt fyddin o O,90{) o wyr dan lywyddiaeth yr Ymerawdr ei hun yn fuai;) canys d\w-dant i frwydr gym- >riery'd lie rhvvug y dref uchod a Bar-sur-Aube, ;.c ir Ffsaiu od ciwyfiis gael eu dwyn i Negeut, yr bon dref sydd lawer'yn nes i Paris. Y r.iae yn amhrg fod Bonaparte ar hyn o bryd yn gadael y parthau a orescyuwyd gan y Cysigreirwyr yn tldiamddifiyi?, ac yn ca-glu eu hoif luodd i was- fadedd Champagne. Amser a ddengys pa un a bod hwn yn ymd(lygiad dcetli a'i peidio. Dochreuond lVsag-iawia-^tli Mai ia Louisa, wrth dderbyn annerchiad swyddogson y geis-gorddion lH Pari", niewn trein i'w ddanfon at Bonaparte ei gwr yn yr hwn ) r aralygant eu jfiyddlondeh j'w liymerawdr, eu mawr sepch ifido. a'u rymioddiad i amddiflyw ei orsedd hyd yr e;H af. I-.iris fod. Argl, Castlereagh wrdi nrhaertd Ar iheiai ar ei iiosdd tøa Cliad- lysy Cyngreirwyr. .¡ J -¡ Y TRYDYfcl) HYSBYSIAD AR DDEG ODDI- WllTIi FYDDIN SILEClA, DAN BLUCHER. j SI., Avoid,, Ion. 15,1014. u Ar y Tfed, paredd CadfiidaWg Kapott* irr Cos:-acs groNFr Saair, gerllaw: Stiarniud j ac am fod v gelvn.ion wedi gadael y lIe livvivw mov\ n tanly niad i frwydr, ere a orchyuimynedd i'r bout a ddystrywiasid ei ha-il- sefvdlu.—A gorchymmyiiodd Cadfr. Y orc i bont ael ei thaiiu dros ySaar wrth Becking, mown trefn i t\l!('d a'i farci.lucdd i'r rbnthr ar JGfed end ymad)w()dcl.y gel) nien a'u sel'ylifa ganol nos, gan gilio i St. Avoid.—Ar i-r I leg, cafwyd, rhirgwitwyr y geh nion yn St. Avoid, cymmcrwyd y dref he no yu cbrwydd, a cliiiiodd y gely nion yn ot tua ivietz. Y mlidiwyd hwy gan Cadfr. Vorc ar y Hcfdd hono: a gorchym- mynodd de warchae Saaf-Louis; ac anfonodd nu rawter ynerbyn Thionvile, ac un aiall yn erbyn Lucselnburg.r" l l vii "Cyrodd marchluodd v rhsrgwilwyr luodd y gelynion o'r in fewn i bvrth Metz,. a gwuaetii- ant rai carcharoFion. Aetli lluodd Sacken tua Isr.nc? a Pont-a-Mousen. Cyrhaeddodd y marciduodd y lluodd hyn ar y 132,a, a dysgwyl- iasaiit y gwyr traed yn mlaen. Pa fodd bynag, ymadjivvodd y gelynion o'r Moseie ar y 14eg, jrai: gilio yn ol tua Toul; a rheddwyd agoriadau diiias Nancy i'r Cadfr. Sacken. Y mae hon yn irn c'r dinasodd mwyaf arddercbog yn Ffraiac, yn cynnwys y nghylch 80,000 o drigolicn. £ Nid oedd y gelynion yn dysgwyl » fyddia Silesia groc^i'r Rhine. Y maent yu awr yn ceisio trefnu Lavid-sturm (ncu gorfVolVf liol. drigolion yn fyddinodd) rithr ni chawsaut amser r ddwyn Jlyn I ben; ac y mae'r bobl yn gwybød eu lies yn rhy dda i ^ymmeryd eu twyllo i fenui au y rhainad oes yi c.d\ ;it un tuedd oiul i'w gwreud yn bollol an tied wy d,d. Y m'p tTrrdd y wlad yn lis <vn encihwr edd w th y Ffranccd, v rhai a dd'ibyniavt drwyddrd.iu i ddychwe'yd adref. Y r^archlu^ dd by ddia Silesia yn ymlid v g'ely nion ttia'r Mouse," l'IGION O A R:\KTH BU'CBSR I'R EYBCJNO-DD PBUSS- }\[I)\} yCDiAI.TIJ. 1 u Fu.w YV !—Yr ydwyf YU ei chyfrif yn n rhy d. ud I'awr i f'-d y y fladfrida^g arncch yJl. j ifl^es.. Y ni;j;v byddin Silesia am ?813, y n eich derhyu fcl br^nyi', Pel cydymmeithion teilwng, s-ir-iol pvi'u c.tl i fyddiu ileia am gy"v«w a IWrt iftfutC' a ddanfeiiwyd gau eich Tywysogion cyfuiiol, y li? ) 'SO(' i oti ("  f uiio l bydded icr i chwi, mai fy ngofal .a'm gogoniant penaf fydd peri i'eh gelynion trahaus deimlo l'ymder eich arfau, fel y byddo iddynt ddysgu wrth hyny, fod yr hen wroldcr Germanaidd. yn fyw etto ynoch chwi, ac fel y by ddo rhwymau heddwch, pan ddel hwnw, gael eu gwrth-hoelio ) n fwy cadarn trwy eich gorchesiiou diweddaf." Y mae'r hyn a gaulyn yn ddangoseg o'r nerth milwraidd ag y mae'r amryw'daleithau o gyngi air diweddar y Rhine, wedi eu dwyn, neu yhghylch eu dwyii i'r iiiaes:- Y cerff laf 3(5,000 o'r Bavariaid dan Cadfr. \Vrede. Y? 21 gorff, y n cynnwys lluodd Hanover, Brunswic, Oldenburg, y Cysthvng-di'eti, (Ilttiise Tozcntt) a Mecklenburgh—Schwciin, 32.000. Y 3ydd cortf, yn cynnwys Sacsonyr, Sacse Weimar, Sacse Gotha, Schwartzberg,ac Anholt, 23,350; dan lywyddiaeth Dug Sacse Weimar. Y 4ydd corif, Jlesse Cassel, 12,000; dan lyw- yddiaeth Tywysog Etholyddawl Hesse. Y 5ed cedf, yn cynnwys Berg, Waldec, Lippe, Nassau, Sacse Coburg, Sacse Mcinungen, Sacse Hildburghamen, alfclenburg Strelit/ 9,230; dan lywyddiaeth Dug Sacsc Coburg. Y Cfed corn, yn cynnwys Wuvlzburg, Darm- stadt, Ffiauctlort, Isenbing, a Reuss, 0,250; dan Iywyddiileth Tywysog Hesse Homburg. Y 7fed cor If, Wurtemberg, 12,000; dan dy- wysaeth Tywysog Breninol Wurtemburg. Yr 8fed corlf, yn cyunvyys Daden, llokenzo- lern, a Lichsfensteiu 10,330, o vvyr. Y ewbi yn 145,000, o livr. Cynhaiiwyd Llogawd Gynghcr, (Cabinet Council) am dri o'r gloch dydd Gwener, yn y Swyddfa Drawer, niewn caidyniad. i ddyfodiad cenadyvri o Amenca, yr hwn a baraodd agos i banner awr. Y n-te o i S'lel eu cwneutluir ar dv Carl'on, amiedd y Tywysog iihaglaw, yn red ebrwydd, a thra byddo hyjty. yn cael ei ddwyn yn nilaeu, fe symuti ei Uchder Breninol i dy Burlington, yr hivii a osodir niewn ausawdd g) ileus i dderbyn y Tiriodd Meiw.yr swydd Dcrhy (col-If tra go- didcg o lilwyr) dydd IJun yn Core, o Loeger.

[No title]

[No title]

! €>kJ33g2l!cit.. '. !:. ??????'<..4U?

Advertising