Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

"-' - . - .-LeNliÜN, SADAVRN,…

[No title]

[No title]

! €>kJ33g2l!cit.. '. !:. ??????'<..4U?

Advertising

Advertising
Cite
Share

:1. GUA 1FN rER ARABIA (TEA & C0FF11E>, j I a J. MICHAEL, ,j -Á. a Jd.. J -'1. blL., IIE 0 L Y- a IK YN T, A B E R TJ iV E, At Gyfan-weith, MaR-werth, -,ic (E.vporiutwm i T LK y d!chon Masnachwyr, M?rc?n.'fd?vr? B J a Theuhtodd anghyhoedd ?ae]?h dhva!!h a? vfhYdi? ?eu !awpr, ar ('yf:w-werth nea F?n-WFrth a I' Dad Pr\- ? wydd r X?), a'r (;rl\m P? ( C?M? .?u, a-r ;.?y?,r?-. di??ll a pho-aro?Iaidd, am bnsodd Pidal" i?.ind.un >/» *&%$&&&*« o'rhwoy c?L-utr?" .W't'd der- I)YI1 (iiNvltli"i,f Teiir yr ystynaeth fanyiaf i chchion tnn 1 vt!I\TaU a danfomr y tmyfau ) bob parth o Ddchoudir (Smru ?u v niodil Hivvyat Uiymaios- -y 1 A E H. :G.RHWrilS, LLIEINJJVn A K n KT HVXIVII, "A RIVA,) li F, ni I E, YN CVITlitntryd yI daiu diou-h ¡'w f?it li(iti Iliosog y n Otti,ed iiiotyr] fw vaf nrillduol yn awr I'r rhai sydd yn y W)ad), mn <?r.?«.rMy?.'w cyiinortliivy.paraus iddo ef; ac ar yr un pr' yri vnt'W liysfyriactli yn neiildaol o'r ??le zil- I- iii-i I)ryfl VI.) Cti  < mui, y rhar y ?d'nogi.- ef i'? ?crthu (ar c., j-r; ?).' d?ynthar n cu prisedd), yn !?.. n ? trii" rh?ii si,Id ?,n eti 9,,Ivnputtitir ini ?y.nu?r ar deuluodd, ac ercilJ. i hw.c?u ? m.-ar z«n y Hy<id i w pynnysgaethi er ei bod yn t??!du.??um,?t y i'Nv, (,viin3,sgtrth, er,i boA yii Ili Nwyfau Angiadd.? vn hawd at' y rhyhudd byraf. MAE'R If LYFRA U CAVL}-SOL tttm EU IIARGIHFFU Gan J. -DANIEL, Yn lleol-y-FarchHad LaIr, yn Nghaerfyrddin, ,J Ac i'w cael ar wcrili ganddo efyno, Ac nid ellii- eu aid {{IPI neb ltrall yn y Dref hnnno: Ac ar werth hefyd gan D. Jcnkia, ArjyrafFvdd v Jarlil liwh, a J. Harries, Ahertawc.; Wiliiams,. IVC«rthvr- TydiH; Lewis, Aberto;ti; Rnlhyn Sanderson, Bala; jo-te-, Dolgeilcn Lowi> Casnewydd-ar-Wysc a phob Llyfr-wertlwr arall. nip EST A M E N T NEWYDD; y ?pj? c,? Tl"il-iot gan yr hen J?hn Canne'wyt^Plyg.&. nea 18=.. yd<?'n:itt. '<?J?.YFH SAESOX:\EG A CIIYMR r n' &1" William Richard?, o Lyun, 7s.—\n rhwym, ? g. ('AN W L L oC. VMItY| ?- ??/?.-?.< c??). sef Gwajdt y P?,?.(" Mr. Re? Pritcaard, ,nt Ficcr LJal- ■yinddytii, 4s. yn rmvym.—Mae'r Argrajfiatliiwi 'd vn <?.? W' yn ?t? r/?fM Ctea'?, H? WI it ???K-<.? fr?Of? 1/ r &/?'M. AI-LWEDD NEWYDD I DDYSGU C A! itA ECf, fid. new 4. (id. y ddwsitl. TAIJ- VIU \f) „ liono, 2d. D. ?, Mae i; ddmt eu /'<?.?/ ;/H .?;")-p?.?')? ? Yu"rof-' &m ?.?//?, ?; ?.?<?? ? i .?(V/0? ?/;w; c;YM? a'? *■„_ rau ??M< at ? diben lij litiy a wi:ll?:Nd,?, ?? ? M?7/t G.?!- ra«z, A LELU I\; !lr1, P?inn Hy.nnnn, j^an yr hen .\wdnron' canlynol, 6d. yn rlnvyin, rt.'u?s.o?. y dd'wsinWiHiaiu WiiHaras, o Bant-y-cf-jm? Daniel Rowlands, o Lai?fitho;* Datydd AV iliiuin, o Landilo-facli, Mnt-?nw?: HarrÎ Nion 0 Hontyp?-i; ?fij?uuu l'rtIc; a Da[\:U Jun?. o'r DA?tgOCi!, LLU'SiANGHRti.iT.M. ATHHAWfAETH DRtNDOD,<?MR naH ? 'Y WE!?tD()(,A!,Tn LWY D))F \??s. ,S Ym- Middanynghyjch Effeithioldeba Hwyddm')!. imwtmi yn Mh!)i:)t cri?nogion o wj?anotfarttaa, I.; ?ll-IlagI?itti <?f, Calfin ac An?cHnin. Gan y diweSftir Reps, 0' I' Odl'y-n)l1,rlJ¡[ w ('astelI-nedd ATUKAWtAETH Ri!AHLUN;AD DWiFOL; V-|Vl— Traethawd ar I:?:)oi?.!iN;a?t!i a Ctwrthodcdi?act! ac '(t- acthder y PiyHCdigacth Hri?nc?ii, gaay diweddarJuhu We:lPy, is. WP?tp'?yi,O!N ?. 0 HYMNAU A C!tAN?\'>AUTS?RY- DOL; yj gosod allan Lwyd;ant yr Kf«?o^ylr Cn-yiaw Babilon, Gogoriiairt yr Lichavd wriacSt,,&c. 3d. y Llyfrdu canlynol gan yr hcn\fohn Burtyan:—• TAlTH r P?KKt?S, ?'. 6d-?.?e A'?? ?- ?? 'o-? :*r ?fg-r?At?? /«CM, ?an Mr. Mason- Y DD?AS I D 1) neir, Y Jp?sn!?m ?? ydd: He y dchnr?n- t'i g(/!an.et diaerau, ei wlivrth ha?yn,u!,a'rdun y maM)t.yn?fyn;y?<)dn-a!n- hyd,atih?d,yn?hy({ a'i??rsr-)i-[pstu'??)-t('Yr:?y?tr S;<)?nianty cv.bl: ac hefyd rifedi ei phm-wyUvvr, a 'ph:). b?h y »y pren a JWlr) In wyd, tmy'r rhai y cyfthc?f?v, Y pris.h.  CIUST YN IACHAWDWR CYFL\ W; neu, Eir- !<?a.t?('rist,aphwy5ydda.rhanddyntfra)nt\ndfii;:i.t??r livn v chwaiH'srwyd isodau proliadot ae vmaif»r»l 'G\v(n'HoîHww.u:"H y? BR'on« Yr Athrawiacth a ?tho?d'pifth dfa?'wyddot a Hwr'dtudJdis:- adh wedn'urydysty)!cd?!'p yKwrtt.-??fir v-dadit-iioii a arfcrirgan wrtiiwyael»wyr yr ^f'^wiaeth bonyy symmudir amry? amheuon, ac y yenderi'ynir Hu.? t'r O'ymofynion cj d- w?twd,t)d. (vOGOS f ANT -Y- sef, Hmt Salomon wedi ('i hyE?fydoti; ncu oleuni vn cae! ei a"]IL,.1 o'r denil L?,?; o?dff?nJomsa):'m,-?-.t'd.. 'RHi':DLG\?R YSS.RYDO: n?u, Bwtn'M.d o'r din n? sy'n my?fd irr ndocdJ;, y'?hyd a'r <n>rdd Y ?a<? medcg ynddi; yHoddu y!aae'i) atyn?d hpibic !d?,m; rhai cyfarwyddiadaa i ret? fct y catfer gafael f ynghyd a ih?hvr at f)!)b flvii Y? ATiHm\t.A{/nt () Ait?HNnDIGAETn: Ref, Pregeth (Lj'i?cddaf Johu Bdnyan, a. iM-egf?odd?f yn mmA U I] LLYFRAU fiWERDMU rnftwrion, at wasanaetii EI!;J II.' ,'fi, amt>i"jin.u r¡lt;'I!O." MYE\ RIAA ARC'lfA IOI.OGA (AMR U, wedi ea casglu, trwy lawer ? ?M-a a thmU¡>rtb o hen \?-H'<?)aduu vr ceooedd vn dri llvfr miv.vr v*y tlip!y<r Y GE?G?AY? CYMRA?.??yn ?,t), ,j;?, 4d.y irian. TllAETHAWJ) DiFRIFOL AR FEDAM)!), 4d. DIODDEl.' i ADAU miloedd lawer o ddynion dUUll Ya .Tamaieaac Vay^oedd S'agr ereill;. y AT DDOSPARTHWYR Gwailh Dr. Guise ar y Testament N#w$d(k Armyl Frodyr a cfiaredig irydwlcedvtyr, ?R na chania? amgylduad tpniuaid? RC .NLJ F?hvysig im yMnTded o«d a- vchvdi« leodd ?n Nghyimtaar yrachos pr<:schn<t),.{-tta .pt?;?a.f fhydd. i Sc- JLÈ"r. GoMER I oleno 1 bob CMud a r11L o'r w4ad ncs y ?-< dio i macs y rhan fwyaf o'r deunaw cant HhaQalwyr a-c oedd yn derbyn (?vaith GmsE ar y cyntaf,—Yr wyf va otni aaftyddloadeb y cenhadau a? a arlOdd fy L!\th?- a<- ?raCt-dtgrr?ogiedd, wrth s\?i ar Lj thyr Pr. ?. If.? r Ddinas, yn dywedyd, Pan welais eicUcynnyj^ad ynSB- KEN ("OMFR, d'yh?at, wrth rc?)l <-v(Mwn'? weld f' Uv» t!!yrynuhir y g-o^'ledd cyn i'r .lereu y ffnrHcrrln. ?' Dymunaf 'a 'I s?hvt tod Hawer iawn o' R)ta,na? y? gorn edd yn ddinnvyth ar hyd y?tad gaa y f.)1srthwyr, (DM<?M'<??? 2. Y mae nwer i&wn o fylcha'.t yn y (•waith yn gylfredin, g,an. )?wf' a» ? y ?cd) we!ed, ae .waIIIJIlI!Y" ,yo C!-p)H ?(-di dan Con attaf; am bif ?-iiiiin?if ?-n c!au ar y cyfrv w as nydd a rhanau ?'i?<'y"? w da?fon hwynt i m! 0 r Godcad a'r Beau. Barnaf tod Rhayadr-G? y yn ? pur sy?t'us i O.?edd <??ru 'w d?n?! g:;1' fy mod yn bwr- i<Ítiu dcis f r y Parch, trawd Danle Evans i'w derby r.= o'r Dehetidir dyniunat ar ba.wb sydd a rhanau ?mdd?tt'w danfon i Fertbyr Tydfil, at ?1; W. Wiij?.r? Arg)-.??. ád}irtrwJ hyny ? "<<t ??' beth; yn ?y!i!a? itan?'r rhaa amJaf () f}lchau sydd yn yGwaith; yn ail, hydf) ?ny?ncn. "'llliau i'w ??pr&u 1 I- 1 ag a'n pry1"- ? "? I.UHf}'W", h "1/' 0>" '{- genyf cisoes lawer o cnwau a? sydd am a-' nid. hwyrach nad yroktf fydd yn Hacnaf yn pveledy Gwaith. 3. Y mac'r ltliify,ll yit eisi-,Iu tr l?l am hynv y inac'M lhaid fod Ij;t?r o h?y't yn S^weud y? l'hvw le:: osnacnafhh., y inac'n rhaid ci t?r?raitn. Da I:h)' !e: I)SI>1lla Ii .I, Y/Io, y C"yd(lyn ll(,Il (\1I'J:IJ':u7t;:)cl!f()1I i ? e'-?yr, nea atbffi, t)a &vnnifcro ei??valliei bllalu liyd cjiw(-tIld y J;?., {tc.r? m-h o'r newydd ag a'i d?-i byn, a hyny gyda b)-?.— 1 i*>vv hynua: svdxl heb gwbl (lulu am i' jJeulu y di?cdd?r Pa! <-h. W. Thomn, dymunat aniyni d?lu i au. \Yyfe'cHufvddw?ana??<Yr, f f) LOlA  ["Oil t vii,-N L?AL R J o