Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

LLUNDAIN.

DYDD IAU, CHWEFROR 3. CYNNADLEDD…

[No title]

Advertising

I LLYFRAU CYMRAEG IA ARGRAFFWYD…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLYFRAU CYMRAEG A ARGRAFFWYD AC AR WEUTlf I Gan JOHN EVANS, Yiz Mhctryal Bzzrdcis-dy Cderfyrddhl; Ar werth hefyd gan D. JENKIN, Arirraffydd y l'apur hwn, a J. HARRIES, yn yr J-leul-fawr, A bei-tatve C. LEWIS, Abertelfi; J. JAMLS, Aberystwyth; Jos. RICHARDS, Dolgelley RICE KEKS, Llunymddyi'ii; a FREU. EVANS, Llandilo. 11. Y BIBL TEULUAJDD, gvda Sylwadan ar JL 01 pob Pen nod, ac YsgryUiyrau cvfeiriol arYmyl y Dail, gan y diweddar Barch, Peter Williams, pris XI Icis. Iieb ei rwvino. 2. Y BIBL SANCTAIDD, sef yr H.'n Destament a'i- Neii- ydd, gydag sgrythyrau cyfeiriol a Svlwadaa ar 1-iiiyl « prislOs. yu rhwym. 3. Y BIDL S*ANr;TAIND, sef yr Hen Destament a'r New ydd, gydag\ sgrythyrau cyfeiriol a Sylwadau ar Y my I Y Dail, gan John Canne, 1m. 12. 4. BIBLAU ereill heb Sylwadau, pris 4s. 2d. 5. TESTAMENT NEIVYDII, gydii Sylwadau ac Adnodaa cyfeiriol ar Ymyl y Dail, gan v diweddar Barch. Peler W illiams, pris (is. wedi ei rwytno. 6. TESTAMENTAU ereill, pris Is. (K1. 7. Y Llyfr Cvntiif o ESFOXIAD Dr. am ar y Testament Newydd, yn he(h\'ar-p)y, mewn wytli rlian arhiigaiii,sw lit yr un, neu XI 1-ts. yn rhwym.—1>. s. Y mae yr Ail hyfr yn vn awr y asc, ac yn dyfod allart vu rl'.anau mimi, is; yr un. o 8. V yfr N,-t- Ail T,y,!yddoEspo??):.r Y Testament Newydd, gan y Parch, G. Lewis, D. D.; )w.rai a e!Hr eu ccI yn rhanau, s? Ht yr un, mor fyn vch Jig y iiiniiir.I Y uiae v Lbfr cyntaf yn wertli 8s. till.; yr ail yn lo. J a'r trydydd 8s.; a'r jiedwervdd yn awr vn v 9. ESPOMAD at- y Rhufeiniaid, gan y Parch. G. Lewis' D. 1). mewn wyth riian, swllt yr iln. 10. ESPONIAD ar Bump Llyfr Moses, gan y Parch. T. Jones, gvnt 0 Lanpum?amt, yn wytli-pl?7 pns 1J .Sd? mcv.u bvrddau. U. HA?ES WLADOL A C[!REFYnnOL PRYDAI? FA.yn,0'r amser y daeth y Brutaiiiaid i Wladvciiu iddi gyntaf ll.vd yn bresennol, gan y diweddar Barch. Titus Lewis, yris lbs. Cd. wedieirwymo. f, 12. CANWYLL Y CVMRV. sef Gwaith y Parch. Air. Rees Prichard, AT. A. gvnt Fleer Llanyinddvfri; yng'"li*vd .) Ychwallegiad rhat Lloffion o Waitb'vr un Awdwl"; o Ga<«- iad y Parch. Mr. Griffith Jonts, Llaoddowror. Hi-fy,| Hanes a Marwolaeth yr Audwr: vnslivd a IMi'a •- ymadrodd lielaeth at y DaVlienydd, a Chyiighbr i'r Ll\tr, gan Mr. Stephen Hughes, gynt o Abertawe; gwerth'tte! wedi ei rwyino. Y mae y llyfr hwn wedi ei argrafru a 1K- thyren friis, yn vvyth-ulyg mavvr. 13. GKIRIADUR SFIRYTHYUOL, yn bedwar llyfr. gan y Parchi Thos. Charles, o'r liala, pris'^2 JOs. mewlt hyrddall. 14. Gr.IITLVFU SAES.\EO A ( BYITRAEG, g.m y diweddar Barch. William Evans, wedi eiddiwygio, ac ychwanegu tua Mil o Eiriau ato, gan y Parch. Mr. Richards, gynt o Lan- grallo, yn swydd ForganwS.~Y mae y llyfr hwn vn cyn- nwys pob gair allgenrhcidiol ttiag at ddarllett awduron Seis- nig; nid yn unig te roddir Cymraeg cyfatebol i'r Saesne"- a'u haml arwyddocaad wedi eu gosod mewn trefn brioddV ond hefyd y mae pob gair Saesneg wedi ei acenu i attai swniad auarldas: y mae rhan-ymadrodd pob F: wedi ei osod, ac awduron priodol wedi eu cyssylltuj lie y mae angenrheidrwydd. Ij. GEIRLYVR SAESVEO A CHYMRAER, gan T. Jont's, o Mold, yr ail Argrafliad, gydSg Ychwariegiadan a l)iwvsr- iadau, yn ddwy a I, pris 4s. y rhan gyntaf, a lis. yr ait, iteu ar bapurgarwaeh, 3s. y rhan gyntaf, a s. (id. yr ail. 16. GEIRLYFR SAESVEG A LIIVVIRAEK, gan Thos. Evans, pris 7s. mevi n byrddau. 17. TLEIRIANCA CYMRAEG A SAERNEG, rn Win. Ow 'A' F. S. A. yiighvd a Grammadeg Cymraeg; yn ddau Ivlr pris 1"1 l.is. od.. 13. TAt-FYAIAB o iriadur I ymraeg a Saesnen0* Williaii Owen, Fi S. A. pris 7s. 6d. 19. )? MEODYG AXIHILIAIO SAESKEn A CHYMRAKG, yn cynnwys darluniad cryno a ell)"' if' 0'r A iadau i'ba rai y mae Da corning, Lloi, Defaid, a Moch, \n fwyaf agored; ynn?hyda'rM?ddion goreu o t)riniact!)a" sydd hyd yn hyn yn adnabyddus; gan !sa??c Wyke, Fk" ryllydd a (iwcrthwr Modd'ion Medd?got, pns 5s. mewn hyrddau. 20. HAXF.8 PumJAu Y BYD CRISTIAVOGOL, ynghyda? Annogai-Jii i hynawsedd crefyddol; at yr hyn Yf ychwa- negwj'd, Golvgiad ar Atheistiaeth, Deistiaeth, Theophilan- thropiaeth, luddewaeth, Mahometaniaeth, a Christiano,- gan John Evans, M. A. Pen-ddvscawdwr mewn Atiirofa at Rifedi pennodol; o Ysgolheigion, yn Pulin's Row, Islington. Y dented argraffiad, (yn Saesneg, yn y flwyddyn lBOi), wedi ei helaetliu a'i ddiwygio; ynghyd A Thabl (iolfadvt riaetliol o'r dygwyddiadau hyuotaf mewn Hanes J^lwysrg, o enedigaeth Crist i'r amser presennol, pris 4s. 21. Y RHYPFT, YSBRYDOI,, yr hwn a wnaethpwyd gan Shaddai ar Diabolus, er ennill yn 01 dref Mansoul, gan y Parch. J. Biinyan, pril; 2s. 6d. mewn byrddau. 2:1.. TAIT/I Y PRRELUN, dan Gyflelvbiaeth Brenddwyd yn yr hwn y dangosir, 1. Y modd v mae pechadur yn e'clt- vvyn, neu yn dechreu ci daith o'r hyd hwn tua'r net?dd. ?. V pcrygt?n y mae ef yn yfarfod A hwynt ar ei daith. 3. Ei ddvfodKid o'r diwedd i'r wlad ddymuuol, neu y fief- odd, inewa diojj;ehvch,gan y Parch. J. Bunyan, pris ls.ud. ?'. TAIT« CmísnAA A'I PHLANT, 0 Ddinas Dystryw tua'r Ganaanl:dol, arol ei Phriod; yn dangos am ?, blin- j derau mawrion a ?\farfu & hwynt ar "y HoreM, a It dyfodiad digel o'r diwdd fr wlad ddytnunoh' ,wf ?r ail ran o Daith J. Bunyan, pris Is. j -4. TAITM T PERERIN, neu 1- yncdiad Dyn tl'wv'r byd hwii i'r un a ddaw, dan ritii Breuddwyd; yn mha tin" y j dangosir yr amrywiol beryglon a'r rhwystrau a yfarfu ag ct, a'toruchadaeth yntef ur fvd, cnawii, a chyt'iranl: yng- j (,Yiawki a c h 3,t!ii-ittil- 3"'w "yd {t'i ddedwydd ddyfodiad i'r ddinas ogoneddus, a'r t'nydd -L'i- -o,t)iiiztnt a gafodd er ei dragywyddo! ddydaan- i WCI 3-11 y ddinas bono, gan y 13-irch. J. Bunyan, pris Is. 2-5. Y RIIEDEGWR VsBBYDor,, licti i)ortre;ad o'r Dyn ag sydd vn myned i'r inct-add; ynghyd a'r flbrdd v mae yn j yndili, y iiodan Y mae'ji myned heibio iddvnt; a r'\ai cy ,;u'uyddiadau lvdeg fel y rafter ga-fael, Hefvd, Lly" tli vr clt hu,) tis4diagaces,ulu-4, gal) Tv ^Kii. J. Bii'iya,; piis ) b. tid. < 26. GVTELF.DIGAETH Y BARDO CWSG vn rvnnww 26. GWELF.D(GAF.TR v BARDO CWS(;; 'n (,.v!1nw,.1. ^weledigaeth cwrsy byd. 2. Gweledigaeth anseit. 3. few" I ledigaeth uffern; gan Ellis Wyn. At ita un y chwanepre*« Mynegiad o'r geiriau mwyaf ani-ealladwy trw)" ffotli" ?J gwaith, pris Is. 27. FKYVHOXAU lAOHAWDWRiAtrrH; neu Amidi/fvniaH » Athrawiaeth Gras; sef, Byr Oniethawd c IV, t., Traethawd ar litholedigaeth a Gwraiodndigaetb, a HeJl laethi w vdd y Prynedigaeth Grislianogol;" gaa 11. Gweinidog yr Efengvl, pris Is. 28. BYWYO JOSEPH; MAB hRAEf.; vn wvth n\fr t fwriadwy! yn benaf, i ddenu nw¡Jdlia dvniu? leuainc j pru )T Ys?rythyrau Sanctaidd. Yn Saesneg Mh Jpi,? Mac?owen, ac a ?yt.eX.t?vd i'r Cymraeg ?an John Evan? A :rid}d. l\1t"dd);inia!; pri? 4s. 6d. wedi ei i w?no ?al. --IN AND %VEI,S,7 ?OCAHCLAnv, or'a&ea" Gmdo to the anc?nt Bntish Lan?na?e: bv Thomas' r?dr'- T? which is prefiied a (?ran)m:r (?'ihe Welsh Un^afd- m Thomas Richards; price 2s. (id. 30. YR Eos; sef, Gwaith AwpnvddavVl Mr. Eit'yiirl Richard, o Ystrnd Meurig, yn sWydd"A"b?rteifi.—j gerddi ?.Bu?cn-?-rdd. 3.C&n?Bo.)t. 4. Ateb i » Hont. 5. Emyn, neu Hymn. 6. Mar.vnad ??rMc:? Rb?-' siart, ynghyd a Nodauarodre'r dail; pris fid. ';J 31. JVIVKVRnon AR t?\toEs AC AxnE?, a y?rffc?wA 1 mewn Mynwent yn y Wlad, yu mry n liwyr, \?i "'tlrpi o Saesneg Gray, gan y Parch. D. Davtcs, CaLtell H"vvvel fjf r :u! armŒad, (Iris 6("h. i.1' St CATECt?M !?L? vs LOEGR, a ?afodd ci cvmntef??- P, 11 O'i pitrifi?twy?vyr, .3.- cu (H?y?ad,n-?fT D.1.J..J:LL £.1_1..J mill ndwyuuiat-in, v" j nwyotivn a I.Vho.fdt(''V¡f4,t lo70, ac amryw w< ithiau ar ol !.yny; rlc a nrchvnilttvrtMvi ei ddysgu yn \sgobon y deyrnas: wedi ei gvlie'itfuj f m.T Jones, allan o'r nrgralhad Lladinai Id gan I)r. sy'n bresennol yn Esgob Llanelwy; pris Is. IJd. I ,} MESURWR CYFIREDIVOL, iitri Gyfarwyddyg i Gre4" wyr; yn mha un y cynhwysir Tablau e v-T bai-od atamryw achosion, yn enwedi? i fesii- co?j Ta bynag ai ysfjwar neu grwnion; hyrddr n. ostyllaa, lli-riau, lnniiau, wainscodvj. ac amryw bethao ereiilo'r K» »i/(ur. Tahl lliosogiad a chyfraniad. paun all fod yn fn.Wio! i seirl coed, seiri inaen, hvrpperiaid^ wydrwY! llifw-'r rwyngalchwvr, a maendowyr; ynh'd & Tnabiau at "?h-i? I.;i famt o :uian af'.t! ?vn ar nn faint o bw vsau neu inie;d iau, yn ol hyn a hyn y p'.vyS nf-n'r!iat!ift'. n"u rvw bet') or natur; tc felly i, fudi iot r, lie atrrvw ereill. Y trydydd argrafiind, wedi ei ddiwy^ii) u'i hdalint tnev.-n llawer o bethan hynod, cyfleus i'w deall, er livJTor ld- iad i bob mail, o dd ynion, gan M. W'i!liajns, Mesurv rTi' pris 2s. heb ei rwymo, neU, V4. tkl. w edi ei -tvvmo. 33. Y ncu, Ymddvddau ynghylch Elfeithioldeb a Lhvvddiant pregethu Efcr^yl yn mhlith Cristianogirm o walrmol farha-j, rliwnV daii r^Tn- inydo, sef Caltin ac Anticaltin; hyny y. gwr o faraCal- fin, a gwr o farii wrthw yneb, pris (M. 34. PRIF FEDDYGIVIAETH sef, Phvsr gwriaeth vr Oe«- oddgynt; neu, Ffordd hnwdd ft naf-uiol i iachna' rhait fwyat o (;Ief (iatil wa-.ii ei gvlieithu i'r C vmrae"- o'r pumnied argrafnad Y!I Saesneg, er lies i'rCymry, :j,.i., 9d. TRt;GAõir;rH> I.nr • neu We.-thf.twr Feddygiaiaetli i Eneidia» Uuddedig. A "sgriien- w yd yn Saesneg gan John Bisco, Gweinidog yr ET'EN c-v' l JU St, Thomas, Soutl'.warl, pris Is. ;)1). JRAETII.vwn AR DEVHNAs eRrsT, gan Abraham P>ootii, wedi ei-drol i'r o'r trydydj mwrafS-Mi vir Saesneg, gan y Patch. D. Saunders, prii 1- 37. TR?HARE?D A BARN; neu yn a??s i Dr! Chant o Siamptanrin'feddoto "a.lwdia:th "Un.. àr vr A nnuwk>», a" o nrugèirew.Ïau no:icdi?rr Duwiol, rnewu ;uih\\v v?cdyd? ac Ot'??dd; gydfi llawcro Ystcriau bwddiol ereill; wedi' ?t I. alliii o Ys$rifrnadati Gwvr dy«redis: er thÓrvn ?t- d.ygionus, er cysur i'r daioi.us, ac er ill, budd bnwb,pri*M d.y?ionus, er cysuf rt d  n.?s, ac er i-<bud<) i hn ?h, nri?d ?-. ALLWEDD Afm?DOD; neu, r, i'r "ci d it- t ?.u. lie j-cynhwysir ua ar bymt'.v-g o B?.?.w!:)u, in?. I ffordd o Fyfyrdod, q Hymn?nmcrn<Ibr?<< 0 f'fv.-??d y? cantyn pob un 6 honynt, gan y Parch. Azariah Shadrach. pris ttd. ?. ?LODAU PARADWYS Y?J LTAWV o FEL/ n?n djiM'?t FyFyrdodan ar fm?y?i-ji o'r Eiwau, Tidnn? '\r Cvtèhh iaethau rhyfeddol ag y mae v Dnv. ioiioa ac Erlivvi DJuV yn g;iel yn yr ?sgrythyrau ioiio'4ac i)iiu-i' yii g.?el -I, Sai(-i,?ii d d, ga.1 14.trcli A- 40. PERI.AU CALFARIA, n<*uA)Ta?s??f?}'vnvf!r')? w edi t u codi ziliaii ?r) l,aiic A. ?adrac'?' I pus Is. ■' 41. TRYsott.?'R GROES, wedi Cael eu cvflnwn a?r ar Ddydd Marctmad yrLfen?y), & gan A. Sji^dracj?. ufU 1 4?. i)RY( H < YWIR I, GAVVOB Y ??RTqn![.ttVR, ?t ymadawiad a Du?, yn ci hoU iochpsau dtr?d, \)) < i T'-? ? dr- iadau yn yr Ani?wch, ac yn Babilon- ac hct? ?u Vi ddychwfl?d adref at Dduw drachPf:;? ?n A. Sa?.irae'.? pns Is. 43. GOLEHXI CAERSALEM, nen Gvfeillarhan y DvscvMiod yn Jerusalem; He y traetair yn ddifrifol ;:>n aturyr>i;;i betliau pwysfowr, ar ddull 0 Ymdd yddan r'^vag vr li tolion mewn deg ar liugain o (iymdelt-iasau >n Jen»' ac y mae Hymnau ar ol y pennodau, gaul4. Siiadra '■ pris Is; 6d. 4!. LLYFR RnrFEo Don AT); neu, Amty^hdo WaT?!? aethau rhyfeddol Diuv i'? ?Yct-iop a 'i Fa);i'?'at-<h.-?! trymion ar ci Ely" nion, ?r?d) ei gasdu :1n v Par'?f. 'f.L"? Lewis. At yr hyn v chwanegwyd, Halles mbl, ?an y r.n- l,eivis. At yr ciii-ant,gwyd, y 45. CAM?t YN V C?OFLr.IE- neu, ()'r y mae P^n-arglwyddiaet;i a Doethineb Duw yn trefnu C« tud>iau Dynion, ynghyd A'r rnodd y dylai Cristianogi.>n ddwyadanynt: wedi ei osod allan meVn Prcgeth oddi.rr" i" Preg.vii. lJ. ynghyd S Phregeth arall ar Diar. xvi. 19. Oiii-c- d (iai- i T. I ), I)F i s 8(1. y diwe-ddar Barch" T. Boston, pris 8<1. 4O. POB J)vx EI PHYSYGWR ni Ht!x: yn ddwy Retu. Y m-,t(- 4 ii dra chyralnvys ac angenrheidiol yn mhoii tf-tlli., ac t I)t)b i)ris ?7. GOLWG 0 BE:? NEBO AR WLAD YR A DOE win: mrv, A (\f.?iad<t Hi?'on Hymnan, am Gwymp Dyn yn } i' \i(I? cyntaf, a'i Gyfodiad yn yr Ail, &c. gan Morgan Riiys pris iz: 48. CASGLIAD 0 TIum Cant o Hymnau, yn chwe.'h rha", ar amrywiol ciestunau, gan y. Parch. D. Jones, o Drei'/ynau! pris 2s. fid. mewn byrddaii. 49. PIGIox o Hymnau, priodol i Grefydd yn ei 'mrarvivi -l ranau. Hefyd, Agoriad ar y (iamui, gan y Parct."jaiiti James, Aberystwyth, pris 3, yn rhwym. D. S. Y mae gan J. E. Hymnano waith amryw AwJwy, o v. ahanol brisiau. 5J. DYLEDSWYOD PAWB A GLVWAVT YR Erfr:<;vT. f- GREDU YX NGHRIST; nen, Alwad- gylfredin<il N i- mewn cysondeb 4, Etlioledigaeth bersonol, ["ry!1,>E,!t.t,t !npHtduo!, Anaiiu J)¡\I, a Gaiwedig.liet)l n/ 'W » Preth Rr l?au ;?ii. ?. g:m y Parch. (?or?e Lewi*, D. D. pris 6d. 51. CYFIAWXAAO TRWY FFYDD neu, Draethawl » gosod allan y dull a'r amser y ma? Cyfiawnder Crist yn n' t ei weithredoi gyfrif i Bechadur, gan y Inarch. Ceo. D. D. pris Is. 32. TRAF/1'HAWD DEFXYDDIOL AM BEX-ANNLWVNORAKT* DI .TA'; (.'YFIAWVDER, yn?hyd 'i'r pethau ?v.y-t.m' !.y ?) tarddu «Mldiw rtn ei Ben-argiwyddiaeth ef, set aeth, Prvix-di-?t! (?tMedi?fi') effeitti-)), a mev n (iras; oWaith Mr. ?!is2ns t'ole \o .'a '?!C?. ?t'i ft ylkithu er n? ''r Cymry u'?:. Arg!nad t?'.<? pris 2s, heb ei rwymo. W. DRVCII I n A\LLYTHYREXOG; neu, tJ ,'W ybr ac esinv.'vth i f,1 yn gyf.M'Tydd j a v Kratani-i'i't. Y n nvrys llyttorddiadau bnddiul n pliieserus, er r«.far.ry Llo plant i tawa \speue, ua, :;en, a ueall vr &<* ainryw bethau ereill angenrheidiol a pa?r'.iiv^d i'r ( fath orciiwyl. Y pedwerydd Argr^aflSad, jpi'i Ro- ab. loan. o sir Gaernarf'on,(g\nt Athraw Ysjjol Gyoiaes; D. S. Y mae gan J. L. amryw fath 0 o aunynLri?i?)'. 5f, D!??.t ?UifTrAK?W; Wt" <?1?1*'y"?'!t '?'' Pt?'? ..? me?u (hdt oYn?idd?i ht?n. .\?i-?-iP?'M'.?.t::t & -'Wi. J?u?u.'H-. Gau?Vi:'iam??inmn.=. .?. BYWYD HVXOD A (?E'TMEMn?- ?'E3B:L Hil BIXO CRUso?; yr hwn a ft: byw w?'' W.;XR !t ?.-? gai;i ihevni Ynys an?iannedJ, yr ho¡" ?cdt '?-?, boblwyd ganddo ef oJ ?'' ?-?' ''? '? ? ?, 'c?, '.?..