Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

LLUNDAIN.

DYDD IAU, CHWEFROR 3. CYNNADLEDD…

News
Cite
Share

DYDD IAU, CHWEFROR 3. CYNNADLEDD HEDDWCH RHWNG BRYDAIN AC AlHERICA-LLWYDIHANT Y BRUTAN- 1AID YN CANADA. I INeithiwr daeth Is-gadpen Pogson, o long ei awrjiydi Bramble, i ddinas o America. Efe lwyliodd o'r Cheasapeake brydnawn y 12fed o oiiawr. Dywedir fod y genadwri sydd ganddo yn Perthyn i'r gynnadledd a gynnygwyd gan ^ywodraeth America ryw amser aeth heibio. Nid u ei gynnwysiad wedi ddatguddio; eithr y mae'r s-gadpen wedi dwyn papurau America ganddo, a ^•nserwyd mor ddiweddar a'r IOfed o lonawr, y rhUt a gynnwysant hysbysiaeth dra phwysig. r ), 6fed aosododd Y Llvwvdd ateb Awl. ^astleieagh yr hwn a amserwyd Tachwedd 4ydd, 4-astleiea,b y-rh,, a ,rwyd fachwedd 4ydd, _13, 1, ? fiaen y Senedd, ynghy]ch y cynnyg i gy""a(ileddu trwy gyf ryngdod Russia; gwrth- <>do!JdvR y cyfryt?dod,e!thramiysodd ) P,tI ??l wyddmwyaf i gyu1!u(llrddu yn ddlgyfr- v v? "^eithau, nam ai yn Llundain. lieu yn r Uottenburgh. ? Y"  Gosododd y Hy,?-? ?f j o flaen y Senedd yr atèh a barod efe Mr. Mm,« y?fe? (yr Mv„ fel y tyb.r a ddygwyd gydA Is-sadpe,, 1 ogson) sef ei fod yn derbyn cynnyiad Argl. Castlereaghj ac yn dewis Gottenburgh yn gyo. adleddfa, Gyda hyu annogodd y UyVydd y Olledd wneuthur paratoadau egniol am ryfel, y rhn na fyddentyn debyg i I'wystro'r gy"uadledd. 11 e gynnwys y National Intelligencer (enw un o b3 Pu"ctu Ai-nei,ica) hanes swyddogol am oruch- afiae|» Iie" 3 dd a Safvvyd ar yr Americaniaid, ar eu cYffin eu hunain. Ar y 19eg o Ragfyr, yn ura ho e> croesodd y llucdd Brutaiiiaid a rhai Indiadyr afon, a rhuthrasant yn ddisymm wth ar. warch-glawdd Niagara, yr hwn a gymmerasant, ac a roddasant i'r cleddyf, a chymnterasant yn garcharorion hell wyr yr amddntynfa, ond ^0 gwr. Bu'r Brutaiiiaid hvyddiannus hefyd mewn rhai brwydrau ei-eill o lai pwys. Ysgrifena'r ITcli-gadpni Hull at y Rhaglaw Tombcins, gan hysbysu iddo ef, wedi clywed o honaw fod Niagara wedi ei darostwng gychw\ n tua'r eyflitiiau. Yr oedd y lluodd a ft-drodd efe gynnull, i wrthwynebu ruthr arall a fygwthasid gall y Brutaniaid, ynghylch dwy Hi, heblaw yr n y-r adgyinertlnadau a ddysgwylid, Y mae off yn dywedyd fod colled yr Americaniaid yn Niagara yn aruthrol. I Hybysa'r Cadfr. AmevicanakUl Hull, iddo ef gael ei 1 wyr orchfygu ar y dydd hwuw y Brutaiiiaid a'r Indiaid, y rhai a wynebwyd ar y cylltaf yn wrol gah y Mciwyr Americanaidd, ar gy f(-r y Black Rock, eithr gorchfygwyd Jnry gan rifedi a medrusrwydd y Bi -.itaniuid„ a tloisant o bobparth. Cymrnënvyd penircf BdÚti03, a Iiwyr ddifrodwyd ef, a gwnaed holl gyiFyn Niagara yn ago red. Dywed llythyr arall o BufTaloe, fed y lluodd Americanaidd a g> imulhi' id yno ar yr aiviser uchod, dros dair mii o wyr, ac mewn tri niwrnod yr oeddynt i fod yn 5 mil. Cy:nmrr'i\ yd 4 o longau vliyfel bychiiin o eiddo America yu -nghiU fa. h BiiUaloe. YmtiVostia'r Americaniad gryn lawer meWn brwydr arall ar y HI¡' a derfynodd' y l^ao y-n debyg o'u tu d y fil%v)-(! r Aledi 5, j o ,) í" J f)I geiilaw Portland, gan y Bove.r, Cad«)en d Iloqg America Enterprise, Cadj>en Bnrrovvs lladdwyd Cadpen llJ) the gau yr ergyd vyntafa saetiiwyd o long y gelynion a cMwyfwyd Cad- | pen Burrows yn I'arwoi, gan yr ergrd cyntaf o'r Boxer; a chladdwyd y ddau wedi !»y •••< ^yda, phob anrhydedd milwraidd yn yr un ondd. y u i America. Dywed gwyr America fixl y ddwy long o'r un grym eithr yn ol Ccfres Steele, nid oedd end 14 o fangnelau a GGo wyr at, y Boxer tra yr addefir fod !G o fangnelau a 0 vyi' aI" j ,] ¡ yr Enterprise—dywedant r.ad- yW. eu oig i fawr yn Avaoth, ac un. ltlddwpl oi.d 2, a chhvyfo 7 o'i gwyr: tra y mynt^ant fod y Boxer wed: ei niwetdio i'r fath raddau fel mai vrin y medi wyd ei chad>v ar.wyuab y dwfi1 ¡'W dwyn i d!r, a bod mwy lilt 40 o'i gwyr wedi eu lladd neu eu cJ wy fo. Yr ydym yu meddwl y geUu cael hancs gywirach na hon yn fuan. Mynega y papurau Ellmynaidd diweddaraf, fod y Llywydd Ffrengig Ney, wedi gyru o i yi-a 0 honaw 10,000 o wyr i B?sa;uon, wedi cilio â'i luodd tu ol i'r amddiiFynfa heno. Y mae'r I)a,,) L,rau Kilniynaidd yn cynnwys hefyd ordinaad y Cadfrid. Awstmkld, BubnV., a amserwyd Nyon, Rhag. 30, 1813. ac un arall oddiwrth Barclay-Do-1 oly, Pimciwdawd lluodd Russia, ilw gwahanol luedd; yn y rhai gorchym- Blynir i'r mihvyr beidio ymddwyu yn nhiricgaeth Ffrainc, mewn cyfl'rlyb fodd ag yr yinddygodd yr yspeilwyr Ffrengig yn eu gwledydd hwy; ond ymddwyn yn hynaws tuag at diigolion y wlad; na ddyiai ymddial lech'u ynmynwes milwr —a dywedir y cospir yn llymdost yr hwn a ym- ddygo yn groes i'r cyfarwyddiadau uchod; gel- wir1 ar y rhyfelwyv gwrol i orphen y gwaith a ddygwyd yn mlaen mor ogoneddus ganddynt hyd yma-sef rhoddi heddwch i'r byd—ac yna dywedir wrthynt y cant ddychwelyd adref, wedi eu llwytho a bendtthion y bobl. Rhewodd afon Llundain i'r fath raddau yn odiweddar, fel yr oedd tramwywyr yn mcdrn croesi o un ochrPr Hall mewn rhai manau yn ddiberygl ar y rhew a chadwyd flair ar gaiiol yrafon, ychydig islaw pont y Brodyr gwisg-ddA (Black Friars), rhostiwyd dafad yn gyfan yno; argralFwyd amryw lyfrau bychain ar y rhew, y rhai a brynid yn ebrwydd er cotIaa wriaetli o rew mawr 1814, a chodwyd amryw babellau arm, yn y rhai y gwerthid amryw fath o wir_ odau (sptnts) a phethau ereill. Aeth un gwr ieuanc o'r enw Davis, yn lied agos at y bout uchod, lie nad oedd y rhew mor gadarn, yr hwn a dorodd o dano, ac a'i gollyngodd i'r afon, lie y trengodd a bu dwy ferch ieuanc yn debyg o gwrdd a'r un diwedd, ,elthr hwy a achubwyd gan ddau ddyn a berthynent i'r afon. Peth dinystriol yw goddef digrifweh derfyuu mewn rhyfyg. Ymddangosodd rhifedi helaeth o adar gwynion mawrion, o Norway, a adwaenir yn gy If red in wrth yr enw Alarchod gvvylltion, yn nghym- mydogaeth Boston yn ddiweddar. Ystyrir eu dyfodiad yn ddarogauol o baraad tyvyydd garw, am na wclwyd hwy yn y parth hyn o'r byd er ys amryw ilynyddau o'r blaen.

[No title]

Advertising

I LLYFRAU CYMRAEG IA ARGRAFFWYD…