Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

,BARDDONIAL, -TI-1. 1

.,..........., '''....-':'''<…

 LIA-S.ARGR ?FF .A\A R?EROL…

¡,.AT Gl'JIOEDDfYR SERES GOJIER.…

News
Cite
Share

¡ .AT Gl'JIOEDDfYR SERES GOJIER. Syn —With syHu arelch .S'crfn.yn ci <'by)<'hdro diw- eduat' weic i'm tyb i !\cr-gyfumJraith ncwYlh\, "elli ei sdlio, mac yn deb\e', gi-umn ldrill FyclllUl, ac nid ccfos enyf glywcd soti am lti),igaii-I Gy}lmdrailh ericcd o'r biaen. Dywadodd Mr. Idris :)t- ci fbd Cae/llir Idris gynt yn syllfa. seryddion; ac t'c'!y yn <Jcbygot ei bod: mae et' hci'yd megis n'dâg vill yn dywpdyd iddo cf ddtingo mat with :;adwyn:)u ei fpddwmx;n y oit(I ocii! bet') pc buasai Mr. 7(/rM 7'ycAmt yn cyfurfod yno n'r hen Uris p;Hdarn gyiit, (yr hwn, med'tyut, yn ci ttmser cf, ccdd bcn-serydd ynys prydan!), a oddefiti ffe i 7<h'M Fydwn d(hwcdyd mai mor yw y parthau disglacr a wc)h- yn y llt'lllul, yn Uedywcdyd moroedd? ae jnai c),t;mdi,. uc ynysoedd Y gn')' A'r 6(ficlt (It-ain ucu y tywyttwch a wc)ir ynt!u. Ow! buasai i'rhcn ?' cdrych yn dra dipasog yng\\ '1 ncb !tonnmd nMr KT'«'A?/(/ a iiwn, os g':d!ai ei' y!iK:Ma! rhag ei daf!u tros y p;logu'¡¡n i (Jori ('t;wtJ.no''n ci wddf. ¡ <)' gadewch i'ywyd i Idi-is Fyt/xM, ac awn i gact trcni- ynt ar gwrr y lioer gydà (f, gan sy)tu ar y ;)arthau dis- :;la<?r hyny, ai mor ydynt ai I)eidiaw -e pc UMr a fydda"ut, mor nca foroedd fyddai s:wynt-bpryd y iloer gamnwyat' yn cnwodn: y rhan )tyny o honi ag sydd mewn golygiad i ein f/«t'«r ni. Y n'ae n 'hau! i nn yma adofio Mr. I. mai barn y rlian fwyuf o'r dyn'rynoedd a ehygoùau yw y gwra'r baknd)a!u(mat y dywcd Mr. I.) neu y parthau tywyliion a 'nctir yng- wyncb 3- lioei-; ac llme úysgedigion 0'1' farn :nai coiph tra sychtyd yw y llaer, gaii. aniiiieu a oes y fatti betu a m6r (mat y crybwyHodd Mr. 1.) ynthi :u pt-idiaw, a chanddynt resymau tra chadarn yn pion i'r gwrtbwyneb —end barn Mr. 1. mae'n dcbyol, yw, pe bae'r lloa yu tor i gyd drosti, byddai ei Hewyrch tawet mwy disgleir- wych; a gwae i'rgwr a'i hammneuo yn hyny o bwngc. Ond fy tneddwi i yw, n)at p'-th dyeittuawl t'r Idrisllwl PH bai'r n-,cr yn dd«;/r t gyd drosti, ncu yn rttyw dd': fnydd gtoyw mat), bydd<u ei .iwyncb yn ymddangüs i ni lawcr mwy ty\-yn M.tg y tnae'u brcs<-j!i)-)!, oddigÚth rhyw fauar ei gwync?pi'yd He hy?'a? i'r dl.?ii'dc!) <1n?n ?.?,'?.<&.y ?oh'uni yn:j)d. PtMiiad—Hyddcd i i\L. I. ddal <f/c/t :vft'r!)yn a'r /<'t!?, ac cdrych'd a r'ydd j;ob rh?n o wyucb yt<i/?7t ?n?ydlewyrcnici, fieuawna ef ?t/<'y/t7.'M :)r j b.tt-cd tywyU,lawn s'y{ied ap.ncby ?;-y?7 Yratteb a t'yddai, Ka ?Hai. 7\c yn a\\r tybiwtt yn \veddus yi'if- )yd yn y ?wr, yn da-iou, &'I dyun ln?r oddiar ben C«t?t/- 2<?? a'i o??d ync.nnwyth.u' y?wastadcdd y:t y'Hiy! T'?T:?"'? y BREN?, i .sy!H< nr tcwyrch wyncb .S?"'<'K G?/?'r, pa un sydd ychydj? yn nes atom !)g ydyw y ?s? ond dacw y .gwr, cyn iddo hnJdd ddt??yn? 'na chalet omd ?t?cip nhvg ar y S<;r<'??, (mat :)g y tystin t? ei hun), wedidyno<U :d!:m f.mau ty?yUion \uttd ci,c.s, I ac yn et fpddwt ci hun wed' d&I y ?wi a'r b:):ch <'r:un rir.vng ci "IN ell i Uris gýmmcr:,¡l !!Oíil,l th:;s ci t!'at!ut,?A;<t?'?;?y;<'?'«?—ond ni v.acth (iw?ud rii ei i,lai 1,,ig-(,g -ni i%-actli ii?i titeivi, Y!)yn lie n,.t a ]]a i\n grcdu nim ??<?.<if-cA yw ?f!;K?. SyU?id fttd :-h;'t:) fa\\r o genedt y Ct,'H< v.cdt bUuo ar y niwyafcynir.vy'.ryin fl't!gan!:I;redI'tiau i br¿fi i¡yny: i):'w('di hct)d fod y Gynit-efginith fcl C(-,I,ff cyf<Uig\vb), hcb )!!t aeiod oicr yHddi; ueu t'cl ei l.Hmldoliiaeth ci hun, hcb pymm:u:)t H !!ythyr(.n ynddi ae!ur ei hcbcor hcb :tdwy neu adtm! Yn o) hyny, y n'.ae et' yn cwyno at' Mr. G<Tfer am {1d()1 A o')- jL';eIriun parium, (Ipflluw, .t:. nn-n 7.)'/7.< AffK pe bue heb icdi byth; cud mne'n bur debygawI miti halt ynmttttth y drain y mac cf: :tC yn itwr y n';t"'ti thald i minnau ofyH i Mr. 1. pa bcth y mse ef yn ci wneud i'r/tyn y geiri¡¡n tJ'!JllWi¡[(I, t/'ymd{!¡', mu-yniunt, 4-o. a wna pf eu hyss:t'cnn t'ct yma, tl'ym- Iwiúd, ?MMcy, M?f-y?A?K? 7/Ht'??«M, ?(. cr mwyu 'cadw yr iaith Y, heb g-oHi aeiod na !!v- thyreu o honi: nac ychwaith soiii ei :inwy!yd A o'r c-- wyddur, os nawna efe; ri.aid iddo t g3 ihilltrn-(i yr/t, maty cryhwyHodd ct'cihuu, ipti'arcn t tmd¿'lI:"rdd ynm!)tith yr c&trou-tHt(!auf:ein; yntcf Mac'!] ihaid i(!du gadw yr A ,-n ei mai y gaIlo ei thynn a'i dodi pan weio ef hyny yn wpd(!us pi IHilI; o hcrw dd ni fynm efei cholli, nac i n<'b pi Hadrcttl !<i oddi aino cr ei g-lu.'It ddchaa. Syuodd hcfyd ar y hachci), n'r-rch.- os', d!-yt!'cl!, houo a gym))'gid iddo mn ci ddiw:ur A af ni iynai cfmcwn nn'dd yn y byd gi'<-du y ge!:trtcrtynu g'c'!l'iau hebddi. Pa be-th a wnai cm hyrwji({id ani dani,1 nad ocddmwyo sonatn h yn cu hegwyddor nag y sydd yn awryn yr j S)IlIl1t .dr. 1. hct'yd na ddteddy y in;<h Gvtii-aer c: y M' jnor liylitlir anyft!-dc:; yn ei i lcdcl\\yr cyntaf; ag' y diehon hi 10«1 vn I¡ac yu ddiddad: nas ?atfai hynytod. Os yw M:.I. yndcaH I) st) T y ?"'?'? niaiDyfnu ncu lov;,vi a wrth y g.)U-s[cr yw ycymmerld tt-a?erth i?.?? yr iaiiJn ?n moreucl!nnbandod: abodHawcro waLth caboti etto í Wrtht, pc 6t /rI"m.lj y r'tac n:rn-y\ g!ogeimach iddi cEo <t c;siau cu gwasladiiu a'u ca'x; n y(d "titlÙm d():m ncu dn ot'iriau ynghyd yn ruyncd i wJ!<utl:nr i fvntt ncu i arddanges itm drych-ic.'d?j ncx feddw!, ?-c. Sy:w<.)dd Mr. I. J'icw<! un nnj)) yn pi ?-«? fTracth?v! "ibd yrhenlythyyeg yn cael ct bm-chu gan y dys? av.?wyr n<wyRt'enwo?" um mm tivthyre? <?y;<- f,t-<?! j yr an'-ser hw).w, muc'n debyg! Ai hardd mown un mtth yw bod dwy not dair Hythyrfn yn csel et! <-tyt;o fvnn i wneftd sn!n un, 11e goilit- cael ('I:go.*l o nodan )!!ii.)) t wnculhin- hyny. Gwciu-fod ditiygcabotiar v C viu- etto. Yn ddiweddaf, syHod<I Mr. 1. ychydi ar Fa,.ddÆmirrflh yn y Sam. thaidd y cadwodd 1\1r. <wM<- €t e: cn!!lb, o bei-v,(Id f,wahodl o honaw hrydvddion v dywÿs,wadh, b&wb yH oteu dania)t,i estyn fncyfansodd- iad.:)) i S!mE GOMER. Meddvlicd M. 1. mai i.-wir vw y:' hen ddiarcb, ti bob (-i, lui, OlHI dy- wcjodd Hh. 1: iddynt gyehviyn i ehwareu yu Hewyrch y S'el'n !)!or Huosog a niorgmg yn yr haul; y i);ac y,, liKdd bo:: Air. L yn SiJ¡,ytld llygad-g1'aft' hYlIOd, cyn hyth y 'f(-d¡ai gunfod bywoHon morfTlII a morgrng yn yr'AM;M danbKid! tybedinoddiar bcn C'tlltiti- Jdris y gwclotld ef y !'I):n byn iicfyd. Pe dywetla,<;ai eu bod mor lliosng n'r tuorgrug yn mhe!yHrneu dywy!uad/tfn{/, b):a<ai h\):y yntuhcU y tu hwnt i'r :M'r, a thyfead fod gwr o ocd a synwyrau Idri,ç yn annrd(!o ci dmcUu'wd in' iiUir a thrawsedd dijcs.. -< Cymmerwch yn araf-dpntlodd winoncdd vnun:on Rr «i ityny, scf l)y!asal dau tardd Mor.i;anw<? yfIlewid eu t!eiyt)fanoedd; ae os xdwa iuvn ?-AM G11'ilym, gwr hybhg hynaws yw ef< yn ibddtonrhoddi'r blat:n, yng- hyd R Uiaiu y parch dyiedns i'w ernwchoHon- ptthrtnc- ddylnvn y medr Gzt-ilym gyngbaneddu a cliyhydeddu cystalag y gpi!t Mr. 1. fill-iltl: y mac ef; llIt'gis iituvcr "n o'i fath, wedt bod yn rhy hir tan rhc- ctau culion, sYllwyr-acth, D. ab E(!mwt:I a'i 'n!j- wyr. Y m.ie'n ù<lig-on o orciiv.-yt i'r gwr m,wyaf dOlJiog yn y Dywpogaeth i geisio can!yn y. rhcolau !.vn\ a g,t(lzlcl cnaid y f-crdd i t\-lle<1 i (;o,smochno. Y maH v rhMtau l1('hof1lo!' dt'ga!<i.idd ma! mac coU neu ncwid iiythyrf-n yn y M'?e yn d(H!:onav.I achos er ta<!u Y cyns-- i?nedd fwyaf ry\vk,a? bendrani?nwgt, na bydd !u werth ei ch(?ui o'r dom byth mwyach. Hy()ded t bob R?.? gynimcryd synwyr a do?tiuncb fe! nodau rhco) i cvrchu uty'.t, })a rai a ddodant arogi pcreid(!iach ar blcthiaoau a chyhydeddau'r AWfn na'r riiat uchod. Ynia'n rhaid i mt d:Ufyru hyn odractbawd Ya bre- sennot, tan o!)atth y cat gyfartbd a'r [¡ei;-¡/ydtl V</rM t ysgwyd dwylaw; byddafyt) etstedtt ar RW'UlY:l IleuJ[ochllwt', i I codiad y Sc,'en ncsaf. Gydil eic/t Cé'1/l11I: MI'. Idris. Yr eiddoch, &c. i lonnwi 28. TuDun. I

SULW AR PSALM XC. l?. I

LLOFKUDDIAETHANFAD. }

I ALUtCIDODD. ,