Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

,BARDDONIAL, -TI-1. 1

.,..........., '''....-':'''<…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

'< .À, -¡" PARAAD 0 NEWYDDION DYDD MAWRTII. Ft' ymddcngys wrth y pupurau EIID'lpiaidd fed rhcw !j'r't- nynt ar y cyfandir ag ocdd yn Mrvdain. 'Lr<'c;!<l y Rhine wed! r!iewi drosd -ti- i'ci ygaUa&id cerddcd drot¡ n}¡ol!o! (idibeJ"jgl. Y }r,ae taleiÜnu Switzerland wedi dpchrou aH I-fjLllti pu hpn it'utf lIywodracth; e-ytuiiiw.aiit ar ;\mn,od sy!fncnc!, yt- hwn a gyunwys bump o t:JlfL,}glau, f<i y ca.'uyn '— 1. CaT(\digrwydd b;av;do', a c11)'dgynno1thwy i.accddtwrthbcbuno'rtaletthau. IL Gwahcddi::d3u diymaros i gne1 eu rJloddi p;n\ hel DalC'Îtbu'r Gyagtairam gydsyuia.d, yn o' Erfct vr hen lelodau gynt. HI. Ymwrthodiad a phob math o awdurdod ag "y(ld y'Y anwddus i I'oU ryddion. ar da!a:th Zurtch, fel yr hpnaf a'r b!aeuaf mcwn gcadd, t gynimei'yd arm drefn- iad y l!) wodl'act!l. V. Y mae cynnorthwy a g?.'a!th y Cyngreir- wyí' mwn grym ynoipucyhoeddiadaryr *2ialn o Ragfyr, yn nghylch meddt&imu Switzer- 1uJHllles cancr hedd Wdl cyirredinol. Mynega. liythyr o Harwich., Icnawr 2!f!n, fed Swyddcg Uchci, wedt piawdnidcdi fp! ccnad anaffercl gan y Tywysog Coroncg at Argl wydd ,toil yn Neheud'r Ffrainc. wf,di d) fod vnoy'ncso'rbtaen; dcanh-foj cigcnadwriyn perthyT: t adfe.iad y Bourbons. Y macbyddin Sweden, mown can!yma.d i hcddwcli & Denmark, yn cychwyn tua Ho!and y vtad hono etsoes. fed y Tywysng CorOIlO.g, I-r liwti ocdu yo h.)ei pun <!daeth yr hancsioo o Mcia!:d, y!i fawr d awydd i utio a'r Cyngrcirwyr erpi! i ddwyn yti ndacn waith gogonerldus y diwygiad,ac ail sefydlu'r Bour- bons arorscdd Fftamc. Gohina Dug MpcMcnburg, bra-;Td B'ehlnrs rydaill, e! ynweiiad t'r dcyrnas hou hyd y gwanwyn. Gwnaí'tltp\\)'d poh parotoafth tuag at P! ddyfcdiad f2:ydà. )Ir. 'fownsend; ot!d ar erfrif aasa?dd dymhestt?g y tywydd, a bod Y Dug Breuinol yfl a?iach, gohuiwyd amser ei ymwcUad. l 3,n afiicl), goli Y Dine un o'r byad!nodd talcithiol o'r Mp!wyr ?ydd i wasanacthu yn Ewrop, i gael ei chorttbli yn Win-,hester, dan lywyddtaeth Syr W. W. Wynne, :Milwriad catrawd Ddhi-bych. Cofre!! o'r ratrodau Brntatnaid ag sydd yn awr yn Firainc a Spain, yncr.i!wno obtatd rhydd-did yr Ysl)aciiiaid;- J.Iarchm;:gLuudd-Catrodau y laf a'r 5t o'r PHrya-?6r(jC?/c' Gitrii-(Is) CatrawdFrcu!uoI o'r Gcss;ordd t'ii-irch (lJorse aUlIrds); y 3ydd a'r 4ydd o'r Ogon]d Traed-feirch-iu CD/Y/g'oo: Guards) y laf, :1ydd, a'r 4ydd o'r Trapd-feirch- lu Trymion (Ucu¡-y Dragouns), y 7fcd, lofod, l'2fed, 13c,4, 14c i. l5fed, ICt'ed? a'r l:fed o'r y laf o Farch-lu'r Licng (fermatuald a'r taf a'r So'r Tiaed-feirch-lu gyiiym pertbynoi i'r Ucng Uc110d. o'r Coldstrea-m, a'r 3vdd o'r y laf, 2t, 3ydd, 4ydd, 5ed, 7fed, Pfpd 2Sa!n, 27ain, 28am, 3'2ain, 3Gam. 38atn, 3?ain, 40fpd, 4'2a!n, 4.?a!n, 4.5a:o, 4Saiu, .50a:'t, 51 ain, 52.1ill, .53ain, 5ïain, 5!}ain, 60fed, 61a!'i, 62i!U) 68ain, 71a!n, 74a!n, 76a!n, 77ain, 82a¡n, 83ain, 8taln,S[)aiJ1, B7ain, S8ail!, a'¡95aill ù Gat.iodi Y iif ar a',l o'r ? M, potliyncd t'r !('. Y jaf, <,21, a'r 5ed o'r hydd;cdd uchod. Tracd-iu-gyiiym ErunswI.-k. Yinac adgyfncfthia'dau t rai o'r byddinodù uchnd wpdi dyfod t 13ort"mouth, ac yu y llüngau vn bared t fyued drosodd. O'H CLO;¡ŒL HEiL\.Lt>, lWERDDO:N. I Ymdda.ngosndd yr erthygl ganlynol yn y C!on- meL Herald, Sadwrn 25ai;t 0 Rsgfyr div/eddaf. Yr cfdd rhes fawr o euwau cymmi.radwy yngys- syll,i,,dig a'r hane", yn cyunyg gwobrwyon hel- aeth am ddala'r dr'g-'weithred\yr:- Gan fed Y)- hysbys:ad canlynut wcdl ei roddi ard.'rws gcrUaw l'ont Rathcn:iuon, rh\vng Ocnoui'y a ,rhui-ies, ryw amser ar y Sabbath., o'r mis hwn, fef" Gau fed Isaac Fawcptt, Thomns Fawcctt, Charies Fawcett; John Scott< WiiUam Scott, James Scott, John Giun, a Gccrge C.r,Ü¡¡, o gym- .deithas Orange, plwyfCionouKy, iwicll Tip- pefary, wcdi gwneuthu:' y gwou'redcdd mwyaf o anghfliáwnder ) n crbyn. ein crefydd nnghy?npwidnd & chyN'redinoL Yn av. r yr ydym y'bobl'YTl gynrlu.Jlcdig, yn g3jw ar .in <-yd- w!adwyr pabyddnwl yn gyMt-cdui i arfe.u pob 'mQdd:on yn cu gan': Iiwy:- ddinystrn' yrh-tg- jddyweded'ig Isaac Fawcctt, Th(,ma; Fawn-tt, ¡ Charte? Fawcett, John Scott, WHtiam Scbtt, James Sctt, Gecrge Gah), a John Gaui, ynghyd j a gwcddill gwyr Orange Alandmcunt; fel y tnae y:' hy;.ibys eu bo(! yn e!ynt0" gwpnwymg i ni, a'r mng garthitlli (beggars) yn y gymr..ly<logaeth t hon a y,grif-ncdcdd ddeLyfiad yr Orange yn erbyn rhydd-frch)!ad y pabyddlon: gau hyny, yn bew;;mt na fyddo nn pabydd I hsnachu mown Mn modd â. neb o'r card'ttai i uchod. Hcfyd, rhaid bob py.bydd beid'o dan- ton UUlLCl i gan-ic y ca:-dottyn Sco:.<, <'s gwnunt, i,' can ]!.?y;? gosp?orirotGlm?af ?y??dos? a tho rir II !ca.it l1iti. ?ti ?rnnn ? D. S. P? y bynae & saetho, a laddc, neu a D. S. Pwy bynag a saetho, a laddo, ne a !ofr',d.La, i)pu a" frad-Iaddo ne!? ncu u:i. o'r cardottai uchc.d, a ga!?' ei \K'hrwyc yn hplaeth, otid ?nyncd at y PcnUywydd, yn y gad-iys. yn Th:rIes, Rhag. f), 1813, wIth arch yr Is-Gadfr. ( Polisher) y Pcnc'wdawd. Ca(if)Cll JA\;M CAIII)rit, Y!' Ysgrifcnydd a'r CyfnG' thydd." Na fydded un pCfsón mOl" J¡;¡erlIug a thyt'u*r cj.hceddiad h\vu lawr cyu tn o'j g!och y p''yd- 1111 WH." ? Ac o hprwydd ymosod!ad gad ou wncuthur, mewn caniyuiad i'r !nshy!)iad uct-c-d, ar dy LFZI-lc Fawcett, o Carr'gccn, un o'r porsnnau y cyfeirir ato uchod, giii liiitai o yspriiwyr arf<'g., yn ng!)y!ch 1.5fg munud (,y-ii IL-,e- oli, -,Iocli ar y Nadolig diweddaf, tra yr ocdd yr hoi! dculu yn yr addoiiad, oddietthr dan fach- gen, mpibion y dywl'dedig Isaac F&wcptt, uu yu f)ghy!ch 16 ocd, a'r HaM o gy!ch 13, y rhai! a'u curasant ymait: ac a'u !!ud<iiasa:tt t gy f- iawt'! pn or Iddyut saefhu anuyw be!- onau i'r iy of'dt fewn atytit li,vytha-,i) a ihofi mcw:t hwy Heccstt y àdioil- I grU, (cellar) a sltC:thodd un o'r dihhud trwy ddrws y ddiod-gcH at yr hynaf of bechgyn, rhagddywcdcdig (Charles) yi- iiivii a ddychwl'l-, pdd y tàa, ac yn tldiattrrg, efc a giywcdd y' dhfetthwr yn gwaeddu ar e! gymdcithiou, Gwacd a chlwyfau, Huxgwch Ü atiiin, cáhys wcdtci cliael \\edlhyn gweIwyd pedlar o'r Hu<at yn arwcdd y ('yn clwylus ymaith, ac arosodd dau i 'aptiiu Fr fy., id y gallasni y !!p!H gaei amser ei gymnieryd cf pnaith. (Yma y cautytt 1Jawer p ptmau yn ji cynt.yg gwobr iiplapth am ddala ysgrifenydd heu Pig-ion 0'r Pnpur Ncwyddion a el i r -Pfitt-iot, yn :!ghyic!t trefn yi Kistcddfud Babaidd i gyf- odi ar'an yn yr Iwerddon :— Y mac Swyddwr yn mhob pIwyf trwy'r doyrna? i gapl et oscd, ac ouwau yr ho!? bg.!iau t<utu?dd gael eu rho?'! Iddo, y mac cfc i fyuc'd :.ibob un, i wyboda ydyw y? fodd!cn rc<tut ) dcg ceiniog ncu fwy, tuag at dalu traul y drisyt- iadauPsbatdd; cs gNt-i,tti)-d, -(,i p.)w) iawr, lei g\h 1\fo.ddl(;n ircddicynletcda (ler ct'hnog. Pufoddbynag, rhcddn- amscr iddo/i yfitV! icd y cat'lvmadau o bp!d:o. Y mac Goruch- wiinvr yr f,"istid(if(,(Il fel i-h,?g-s%N,yddo-, y ciiis ii-, ac nysbysu' idtlyiit, y derbynir y farn herwnapth (i)i-o-I !c,pti(Jn) gan yr Odciriad oddiar yj a!loj' y Sabbath cniuynol; ac f(!!y y mac yr hwn a bcidio gyf.Iiu o achos tlodj, npu ei lVytidloiiO,(,]) i'r Bre'uti i gaol e! y<-gymuno.—D) wpd!r fod Pabyddiou twcrddon, gan eu hareithwyr, yu bump miliwu o rifedi; a gad;'eH'od pob fenht, uu g:vdâ.'r Ital!, yn cynnwys pump o ddyjucn, a 1)iiob tPtdu i dalu deg celniog, nid I!:u tta 124,0001. a gosgUr fc: hyn. Yr ydym yn gofyn i bob dyn) heb wahanmethu rhwng uu sect na phiaid, onid yw hyn yn arswydus ? Ac ont ddy- lai rhyw fcsurau effeithiol (trwy gyfra!th) gap! eu cymmpryd yn ebrwydd i tuddias y fath waith? Pcthgwrthunyw tybied fod y fath symau yn cael eu codt i datu'r (Iraul gydfynedoi a'r de's- yHRdau; rhatd, gall hyt'y? eu bod yn cael eu casslu i ryw ddybenioa crcHI. Ac fe weddai fod y rhai sydd a ttywodraeth y wlad yu eu dwytaw i chwiHo !'r amcauion hyu. Dim end drut o'r H!aws Pabaidd a ymgynnuU- asa!!t ymwrthod a''r pgwyddorion cynnwysedig yn araith Dr. Drumgoote, (swm yr hon a ym- ddangosodd mewn un o'n Rtufyuau blacnorol) a cldywcdodd ddim y" ci hcrbyn. Rhoddodd yr araeth houo gymma'nt o dramgwydd cyfrpithton i'r ho![ bleidiau p,.otestanaidd, felygwplwyd yn addas i'wgwrthod inewn modd Ucsc; ond gan iddl gapi ei derbyu heb fawr gwrthwyneblad gan ft. fod IHcsogo'r Pahyddio.n pan draddQdwyd h:: fe yniddpngys i rtii nad oedd cigwrti,,oOia(i wcc:1i hyny cud !)wnc o galhneb, ac nid o gyd- \vybod.

 LIA-S.ARGR ?FF .A\A R?EROL…

¡,.AT Gl'JIOEDDfYR SERES GOJIER.…

SULW AR PSALM XC. l?. I

LLOFKUDDIAETHANFAD. }

I ALUtCIDODD. ,