Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

--'.. iJYSBYSIAD...

[No title]

_Dydd Gwe-iter, 4.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

AT GYIIOEDDWR SEllEN GOI!F,,R.-1

News
Cite
Share

AT GYIIOEDDWR SEllEN GOI!F,,R. -1 Mn. GoMER,-Gixelais yn cich papvr diwpddaf lythyr liviiaws Icii-is. Meddyiiais y byddai i' Gyhoedd1l1l' S(.pM GoHter dderbyn pob cvngor a chvfar- wyddyd gyda d:ot<'hgarwch a gost\ ngeiddrw' ydd, meci.s nn yn ddarostyngedig inaetedd f<4 creiU, ac yn b;i)-od i ddcrbyn golcu gwc]l ar bob pwnc. Eithr er gohd i lawercedd, fe ymddengys i tythyr y Cymro mwyntan Idris gael ei dderbyngyda.ganniotchgarwch, a'i acteb a geiriau ymrysongar. Yn gynredin, os nid yn oestadawl, mae Cy7weddwyr PaP?lI'au Newyddinn yn gadael y gwaith gondus o ym- ddadlen mewn pcrthynas i beth'au nad yw yn perthyn yn uniongyrchol iddynt eu imnain, i eraill. Ond gan eich bod wedi cyhoeddi rhyfei, a rhoddi tydalenau eich papyr yn faes ymtaddfa, i ba nn y mae v ced\ rn n cael eu gwahodd i ddangos en gwroldeb, gan deim!o&waed y Cymry yn wresog yn t'y ngwythienau, vr wvf nuan, er yn e:<wan, yn anturio i'r maes i "ymladd a 'fedrwyf o btaid y ttlitityl,e), H, yr ):cn yn ziti,,h-;frelthion sydd mewn pcrygt o gad ei hatldudto o'i thywysogaeth yn vr iait'i Gymiacg, Me yr hu- deyrnasodd gydà thawehvch. Yr ydwyf vii cyinmeryd yn ganlattaol eich bod yn hoUawi hyddysg yn yr iaith Roeg: yn ganlynot nid vw yn angcnrhetdto! ond cdrych i'r iatth ddysgedig hono, L weled pa un a wnaethoch yn ddoeth i'w henwi i gad- at'nhau eich heiriad mewn perthynas i H ai peKJio. Y mae yn wh' nad oes yno tui Hythyren i osod aiian cryf.. <7Ka<7/Ma y mae H yn ei arwyddo, mewn uu rlian o air, ei ddechren, ei gano!, na'i ddiwedd, megis yr ymddengvs oddiwrth 6s, S, 6, oi, es, 6w," rapto, yn swno fel hyn, 11 hos, he, ho, &c. ?-Izal)to, gwHio," &-c. yn !!e H. Yn gan!yno!, Mr. Corner, gan i chwi weled yn addas i gei- sio cynnorthwy oddiwrth yr iatth hon i gadarnhau eich atbrawiaeth mewn p -rthynas i H, yn He AM-M dytasech ysgrifenu A-M, yn He /MM, ón, &c. os na wnewch iet!y, aecl eich son am Roeg yn ddison. Y mae vn yr ia:th Rocg ddan arwydd-nodan, (' a '), y cyntafa chvjr 7itus leni. i arwyddo nad ces eisian pwys-IaisHe byddo a'r diweddaf Spiritus asper, i arwy(ldo i'r gwtthwyneb' Gan i chwi osod A ynUe y cyntaf, dytasech roddi rhyw- beth ynUe y diweddat'; os amgen,pafodd gait darHen- wyr annysgedig Seren Gomer wybod pa bryd a pha fbdd t wahani,aethu. Yn ol my meddwl;, gan nad ydych yn cael un siampi gan ysgrifenwyr dysgedtg yr oes, gweU y\v gadac! y drefn newydd yn Monydd, a derbyn cynghor caredig Idris. Dymnnaf twyddlant i Sercn Gomer yn ei Hewyrch dtsglaer, adfywied nndeb rhwng hHiogaeth yr hen Gymry, ac adfercr eu hardderchog iaith i'w phorn'eith-! rwydd dechreuot, ac ysgymuner o'r wlad ferch yr hen Rufeinig. Ionawr26. Moi:G\N D. S. Argremrpob Hythyr ar leithyddlaeth yu v modd yr ysgt-ifenu ef. ————' Gan fed ymadrodl¡on Morgan yn caet eu cyfeirio atom ni yn bersono!,<eoddenr i ni, maa'n debyg v'nft:- tuur ychydig sytwadan arnynt, heb ondio llawè}'dd, na nl'b. Pe gorimysasai Mr. M. hyd oni oo-asHt ei waed nid ydym;ryn tybied y cyhnddasai efe nyni o anniolch: garwch a diffyg gostyngeiddrwydd am wnenthnr o nom yehydig nodiadau ar tythyr Idtis; .Iieitlireifod ef yn ei oriau pwyuog (canys prin y medctyliwn ei fod mewn gwaed twym yn oestudo!), yn barnu fod hunan- amddinyniad, hyd y nod yngwyneb cyfaiU caredig, yn brawf o feddwJ cbwyddedig ac hnnan-ddigono!rwvdd ond os felly, rhaid c' vfaddgf i ni goni'i- Uwybr. Pa fodd bynag, nid oeddem ni'n tybied fod ein hymddyg¡ad wrth amddtnyn ychydig arnom ein htmain yn amtvgn mwy o annt'aeledigrwydd meddwl na gwaith ein cer- yddwyr wrth ein beio. Cyn beited oddiwrth amcanu ysgrifenu geiriau cynrons ac ymrysongar, nyni a am- lygasom ein parch i Idris, ac yr vdym etto yn teimlo rhwymau diolchgarwch iddo cf a Cheredig, ynghvd a Gohebwyr deaUns ereiH; ac os nad oedd y iaiii, -,a .h asom mor ser?hiadol ag ciddo ein cvfarwvddwyr hv- naws.yrydym ynsicran iddyntmai'nid din'ygtnedd, ond prinder mrdrnsrwydd i'w tebygu mewn addfwyn- dcr oedd yr achos ac odid ua thy'bia rhai, os nid H?M-- o'o?d, fod eiu cyfa.iU M. mor dtHS'ygiol yn y dawn hwn I a mnau. Pe buasem wedi cymmeryd arnom i a;i-iddiffvn yr arwedd A yn He h, a chyt'eiho at y Grocg a)n brawf, buasai sytwadau dysgedig M. i raddau ppH yn bender- fynol; end gun i m ddywedyd pin bod yn gadaet y gor- chwyl o'i amddiSyn i'w ddyfeiswyr a'i goleddwyr cyntaf, fe genfydd Mr. M. mewn orian tawel i'w hoH crgydiou fyned dros ein penM. Yr unig betb a ddyw- edasom ni am y Grocg oedd, na fedb'¡l r iaith hono ar h er ibd ami gymmaiht o'i bei-sialla'r Gymraeg. Ond pa beth a, ddywed Morgan? Yr peth! Fet hyn y gweur dysgedigion megis pe byddcnt ynymrafaeUo.ac yn gwahaniaethu llawer, ondyn ddisynnnwth yn cy far- fed mewn tangnefedd. Ond, o ddifrif, pc ymdeithiem ar hyd yr llyn a ei!w M. yr hen abrdd," a ydyw ef yn sicr y bvddem bob MMer yn rhydd oddiwrth v gwrthuni a ddynodir yn ci !ythyr? Yr Y(Ivlll yn drwg-dvbied mat gorchwyt anhawdd yw boddM tA! beiir gantldo yn ikd !ym am bcidio ¡ ? ?ydym??oa t-hyn?orldn.s yn ddioej. heb vn?n g-air b i'xv ohdwjtb sv!w? ?- ci ddath,?? ? ?? hoddi.d ddynion o .-aha.ol fed?;??? ?- ?? !!ythyrldns, fe ?rwyddir e:nbod ??' vn hyny, er fc.d M.. Idn. e: h.,n wedi ?.?? ? ? neuthur te!:y! Rhaid ? Mc?an ? ?nS ???'" ?-?cy??? Amemhyddys?vydl ynviaithRoee di?on ? ? pcnhwnyw, eiyl 60d vndii ? ?" n)e)'asam arnom ein bod, a'n cyfaih ?nr.?n ? ? eh:hrpebydd.n? l?.ry. ?.? ??"" ? ? ?"? ?ny? ?. c ? ? ff,rosiio. T I t mac lU. yn nadtu yn wro! dros ?)i?"n "??.? ? T ??? ? ? ei?lir pan ?ymhari, y ??,, ?,-? ? fod M..is yn ys?-ifenn amrv?v eir?,, a l'vlol'g-an ifordd araM! ?? I. ?.,? M?Xt??'f? hvsby.u iM. (oble?d n? yw'n y.?d?n? ???;? cfe y pvahamaeth rhv.i? yr hennordd ?. 1JewyJd, tel eu gpiwn-) m.u dun npwydd yw ??.ac ?S?'?? ?? er mwyn rn ewyHysiwr da ? :.od yn dd:?????? x%-elNvv(l a- et ? iiun, y n.ae ?anddo ordd pewyd-h?h a weiwydMto, canys y ma.vndd:!vs ??v? ??? ?. yn dduif n? ydd pcriMth o y?ri?.nu ond nfd?' yw rcyntaf? y bu ynu-afac! rhwu?u ?h-i'? au a?.? d ?' ddyg.ad. Ymae ?.H?n efeiU vu tl?hy ???nu yn ?.yneb i.r Hythy.? a ?ddl'?' ? Buon yu fw\manw!ar y pethan l1èhod, nid vn llnig ?? d? yr a?e?L?d:r!'t????-???? I)eidi'7 t ot ? Fen-n'ad mewn Kwaed t<vm,ond h'( f.d d ??. ?? t?Cohcbwyr yn ?rcdhi fod' an-?n sd'vdIu ar i?-w drc? i y?-it-enu? ia.th ?'nh??.? f? ?'. ,y, ? ??:?S????? -iTn a N,,Ilag fLJ:o yn yr un dduU. :Kid -,7"N- holl garec.lig-ion It ?l,r IJ,Ùh- ???S'?:?? ami a'11 g-il'yd,j-de'fJ}Jddir:w Y11 Ile 0 g1lawer yn ai,Os ????????? gan ere!ll ac 3,.Sgrifcxj.I'i- i el?ac i eit yn 'tie i'tt7 zin n.d ycb ,n ni yn ?y?d a,n .n a?d?dv .'? ? !,Ir. ? Owen agsydd yn rhoddi ?M. ac nid c? n?? fy?d ?chiaa Hiosog; ac? na ?ddi'rdr? h? '"?? i he.?hu-o a'i han.ddittyn yn ?adarn ?an ry? 3?ll fU:1lJ; m ni ? rhoddwn fynn-a dvn sv?! ? ? rhan and?fy Cymry dea!)ns o bSJTv ? ,!??,"? "??''? rl.i.in aiiil?if v Cviiry deallij.,i o bai(i h, -ji a' Y d<-ohrhi o tmnyntvn awr, nvni ?a?de?d dJ?i?'" ? ? ""? erthwn ein barn ein hunainFr cyifredil1; ? y¡nryson ??"'? dd,'y am 1m os myn;int. ???\u?uSdtnn?ii?tr;v?d ?envm pe trinii) t-in n?t ? pyn;'¡au llyn "yn' da-\iel;gan ad;¡eJ p2rsonan, hyd i  Y uy(ldo yn bo,;ibl, 0'1' ddadI. Yr oeddem ni A-11 med(hyl bod yn anmhleidgar yn yr acbos cyn elywed all ll.n/"I'rodd Morgan, a dim ond ei efii-iloll' a'n ??'??.'? 11 C)Tlai I niivad 0 fo: yn rh,- sin am beth n::l's g?VN-? fi.nÜ' am däno-'T "+'1'1 (j liyii allnn vn II1cùdwl dliõ olr maes tÍadlengar-gàl1'hyny ??-!???????? saethau at V beÜtU :1c ni,] atom. myn bcrsono! canys y n.ae em dn? o ?.T?? 1,,) !i oid odd yn 11, oedd, y11 ff trxty'r Del:\II- ???????? ?? 41 :???-S????????: a f ,ertirYI1 i hi. 1, iiiie nn o'n (,oliebw -ei ?iv y< "y? ? bud??i ??, ??? X? ??? ?'? ??' '?'M"?? ion, OS ydynt yn b.ii-od. CYHOEDDAYH.

Family Notices

LLOG-.:xLWYD.DIO;

PENLLANWR MOR YN MHO?TMLADDODD…

MARCHNADODU CARTREFOI,.