Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

--'.. iJYSBYSIAD...

[No title]

_Dydd Gwe-iter, 4.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Cyfranodd Arg. Esgob Ty-Ddewi, v swm haolionus o <20l. rr Parch. Mr. \V. Morgan, Person n mewn trefn Iddi gael ei rhoddi ganddo am 10 tan i dngohon mwyaf angenus y pentref uchcd, a'r gynnnyJogaeth. Dydd Hun dtweddaf, gwnawd casgEad o'an yMtlwnad Gwynnco Glanbrfm, Pj-it-Swydd- og, Boneddigion, Pendefigesau, a Masnaeh- wyr tref Uanymddyfri, nicwn trefn i barotoi glo I'r tlodiol1, tra parao afrywiogrwydd y tynvvdd. Y mae caamoliacth mawr yu ddyledus i drigolion Merthyr-Ty(tfil, yn neitlduol i WU- Uam Meyi-ick, YsNA'alli-, am mmog casgliad cyfft-ctiinol trwy'r dref, mewn ti-ein i csmwyth- )auarweitbwyrt!odionac ereiM, ar ytywydd g"uhv p)-esenno!; rhoddwyd isge!! (soup) a chyhan gyt'atebol o fara ddoe i di-os BOO o ddynion; yr hyn a barair deirgwaith yn yj- '.1.1 I::> wythuos, nes m byddo'r angeu gymmaint.— Pan ystyrio'r cyfoethogion fod canuodd lawer mewn pnnder am ymboi-t!i yn v dyddiau hyn, &.c. ystyrit- dusengarwch Llållymddyfri a :Mer- thyr, yn dei'wngo efelycbiad. (imitation.) Y !nae yu ddywcnydd gcnym fod Haw hael- lOnus llrgL Vynctor wedi cad ei hestYll aUan i gynnorthwyo ti igolion angheuus LIandito-Fawr a'r gymmydogacth cytlogwyd amryw o'r ihai ag oedd mewn cyn\\r o nevryndod o eisiau g\vaith, gan ei Arghvyddiaeth, i'dynu ymaith Yi- ena ag oedd wedi cau'r lfyrdd fawr tvnu. A chynnorthwywyd ei-eiH, y rhHl, o herwydd meth- Mtit neu henaint na aHasent weithio. Dydd Mawrth wytlmos i'r diweddaf, agor- wyd yggol yu 01 cynUun Lancaster, i .50 o fech- gyn yM Nghaerfyrddm yr oedd y tansgnMadau atyr etuscn hyn ynlied helaeth. Dinyshlwyd t? annedd Samuel Samuel o BcnJan-fach?yn mMwyfLIangYJe?ch, gan dun, nos Feicher ddiweddaf. Yt 'ydys yn mcddwl! iios l,ei-c l ier v(i ys Nii iiie(i d\\? l iIr ddamwain gyfodi oddiurtti ibd darn o bren wedi ci adae! yn yr aelwyd i gadw tau dros v nos, ac i wreichionen dascu oddi wrtho i blith y d)Had ag oeddyut yn gyfagos—lloscwyd nen y tV, y coed oedd ynddo, rhan o'r dodrcfn, Mawer o ddiHad, a pheth yd. Ni chafodd un o'r teulu tt-v.y drugaredd et niweidio, dihunwyd hwy mewn pryd gan y Yr wythnos ddm eddaf tarawcdd Hong dan- hwylbren, yn liwythog o si\\gr a haleu, \n i erbyn y tir yn Amiwch, ac mewn ychydig fnnadau wedi hyny hi soddodd; achubwvd y gwyro! y vn y bad. Ni ddaufonwyd cnw'r cadpcn ua'r Hong atom. Nijè;, y Llongalt a l'ydd¡ucyd f<Mf<M yM Abertawe a Chastellnedd ym y if2t-yd(lyiz 1, 1,3:- Yn A bertawe, 2,4.58 o lonau; vn v rhal v trosc!wY- ddwydM,7Q8Ca))o)-aidau (Chalde/) o lo; 65,460 Ca- Uonudan o loman; a 7,715 Tt)t)e)H o!o carreg. Yn KghasteHnedd, l,)40 o long-an; yn v rhat tros- glav,vdd%vvd 18,533 CaHctaidan o io, j4,483 o io mau;! a 5,197 Tunelli 0 10 carreg.

AT GYIIOEDDWR SEllEN GOI!F,,R.-1

Family Notices

LLOG-.:xLWYD.DIO;

PENLLANWR MOR YN MHO?TMLADDODD…

MARCHNADODU CARTREFOI,.