Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

--'.. iJYSBYSIAD...

News
Cite
Share

iJYSBYSIAD. }/i Iilil-ctltl(ii- y G>Jlwc(ldLD!fd, '? Hyfr rha?oro! hwuw, GW1IUONRDD! -N- yGREF\f)DGRtST'?()COL;ny?)ift-nwyd gan HuGO C.ROTtus, ac a ?yfieithwyd i'r (.omc!-? o ddentn canmiynedd yn ot ?an y'Parch. EuwARO SAMUEL, ?ynt Pcriion y Bettus Gwerat (<och wedi ci oty:;u ac ar worth gan D. ?OGEHs, T. BLA?SHARo, (City Road?, M. JuiSf-s, (.Newgate-street), Hundain, ac f'M ?aci?aniio!lBt-e?t-th- wyr ? Wesleyaid tfwy dret' a gw)ad; gan t)a rui y ?'a!i Cwert.hwyr Liyfrau yn Nghymrn gaet y nd'er a fynant. Mae'r tdyfr uchnd wedi ei ar?ratt'u nr bnp!U- da a-Hytnyrcn itardd, ya cynwys ?28 o dn datt-nau, am &. mcwn papur gla 1\ i hydd j'r Goly?;wr ddyw('d:vd di.n mewn itbrdd n --all- ii-iol iae.1,4 i'r Liyfr tnyn, ond yn unia, rhuddi tystio!acth y tri wyr !:yn, (y rhai oeddynt Lnvn :tbt i farnu yn y cyfryw ac:i0:i), Ffrangc, S.us, a Chyniru:—mcdd y Ffran(', Ah'ti a gfisiais ddynwared G!mT!us, y!- hwn yr wyf h'n mpddYY) y dyiai p:iWt) s;eisio el ddynv.ared yn en ysgntcnadau .(j>dj'rlttI(t!UlCOl, ac 'yn gwrthbi-oii peb opin- 1\\11 g'U!. -IOlll! Le C7ei'c. Medd y Sai?, Yr wyfyn credu y bydd y L?/ /;?. hyw t)-a hyddo crefydd a dyscpidtaeth byw."—?</Mo? ?;c D. D. ?)? ?/-g'/wy<'M E?? jE?. Mfddy (?ymrogwych," P.vy byna?afwrMotw?arhyn o I;.yfrau m(? bwyHog ac m?r ystynol a? y gw<'d.iai t'r dc.nydd rhagorol y cyfansoddwyd'ef o honnw, nid rhaid ?ansodd-,v?(-! 'ef o i)id rlia"d ,tGly?itTea'),d iddo ttiddioled a ?ozlic'toced ydy8v; gan ei ?Ytll e cadarnau syifaen a gwreiddy? ys;<-efydd Hi-kt'nos&t yli caearnz'iu 3,lfieii a gii-t-(,idd) it y- -i-efy(ld godtd? OMgf?ydd rha?r pob ci-edin):t?ttta'i erein cyu Hwybrpid?- ied a chyH liythricicd, mor dd?be?-us ac mu:' ?ad.u-n ddt- hatarch, ici nad s)l neb a'i darllenn, a'i hy?ynn, ac a't dyat'H, &mgeh na gweletl a chydnabod pa ac;w:i7m anfeidf-o! sydd tdaynt t ym)ynu yn cu proNcs, 1' ymdrcch yn m'da'd y t!yddaroddwyd un yvatth i'r sau.t,' ac i drefuucubtich- <-dd yn gyfatcboi. Mae'r cwM sydd ynddo wedt ei nsod -t"aii c y tt aUa!i cyu gy'.vrpiiued a cbyn gv6awnfd, ac etto cyn fyrc-d tt-ny syt'yw ddyfadei- dysceidiapth, a'rfath ddoeth ynu-t's- ym)ad aidwyH anorfod, na's -;tvii i erioed ddar!Ien na c'dY- wed son aM us! o'i faint yn eiifyd iddo. Ond bet!) a dit] fy mari) 1 a'm bath wrth dYf,tiohH>th cynifero hrif ddyscedig-ion ¡wh g'"lad yn N[¡rerl, a gydnahyddant amA wd\vr y Llyfr y'na, t-t fod ef yn un o o!u:!da-t dyst-Leinaf hot! Em-opa am bcb math o ddyscoidiaeth, fe) ymaehefydamryw iyfrau o'i Maith ft, a HWN yn anad un, yn holloHynegu. Rior ddcf- nyddud hpfyd ac angenrhfidiof y barnwyd hron, a'i fod v. edt ei :yfidthu i't-rhan fwyaf O'f J.('itl..od XRthredis- yn y parth yma o'i' byd! Mae cyn rhci tied i M! α- I hob! erf it) roddi rhoswm araygobnith syd;S ynom: ac nid wy'i! dyal! na.d oes ?an b.'b math o d) i?citon Cymru gystai ath'-y),ih a svnwvr natu?M? wran?t) a dirnad vhpswm, i wybtid rh a?oriapti) r.i'.v?? da a drwg, rii'.vn?camnc union, a rhwn:; 'w¡;, ac anwn- ag sydd gan creUi «)'u cydradd yn v --wCt?.(Fvd(i o'u hamxyich gohcithio ynte y gali y rharu ddet'.vn cynimaint iit-Ktada?agafoddpucYitciyb yf! hoil ardaioddCi-t-dwrth ei ddarHen.Edward laillÚel, g!JlI{ I'c!-son- </ Betliiis GlCer- fit Goc/i. Am chWaneg o hysbysrwydd cyfeinr y DarHcnydd at Kngymadrodd y Hy'tr, ac at yr enwau en'wo:" a ddaethant yn ndaen i (,. le cyntaf. Ni roddwyd yr pnwau yn yr argratHad press-nno? oi-mod; Pttiir bydded yn dd!gon i ni cu bod y gwy!' )nwyaf en dygc a'u parch yn dd c y 11 mhfitiiyi'Oi'eh'iaidacerc!!): ond yn Hf''r etitttu i,r ydys IV e i od cU Da ii gos,-g, yr i'yn a Fydd o fn-y o fudd i'f Dar- licnydd. Rhoddascin f%i-y o waith y Cymro JÚ a fU'lsen1 (pe am- go-.i) er 'uv.yn da'n.<Fos i'¡, Dariteoydd hrawfohnrd{'b, ¡2;odid- ow.a:rwydd, ac ardduniant y Gcmcracg sydd yn rhedeg itrp.yddf). D. S. Nid Ltyfr uchod yn ymyrapth dhn oH a'r pynciau sydd rhwng amryw bieidia'j (.'rist'- ŒWi()\fd nad oes achos i neb o'istion, p j..i <-nw bynao-, oi'ni <caei ynddo ddi:n yn wrthwynt'b i'wopinhy)

[No title]

_Dydd Gwe-iter, 4.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

AT GYIIOEDDWR SEllEN GOI!F,,R.-1

Family Notices

LLOG-.:xLWYD.DIO;

PENLLANWR MOR YN MHO?TMLADDODD…

MARCHNADODU CARTREFOI,.