Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LL UN DA IX, GWENER, ION.…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAAyRTH, CIIWEFROR, J. Y mae LlysargratT Bermuda yn cynnwys cy- hocddtad a yrwyd allan gan Warren ar yr 16cg o Dachwedd, yr hwn a fynega fod y gelvnion wedi sefydlu tramwyfa fasnachol rh wllg y ltonehYlth cvfyng-warchaedicr (blockaded) y Chesapeake, Delaware, New-York, Charlestcn, Port Royal, Savannah, a'r afen Mississipi; deall- odd y Lty iige-ydd ei bndyn angenrheidiol i csod mewn cytlwr o gyfyngwarchae, heblaw'r llcng- byrth uchod, hoU barthau l?s-for yr ynys hir (Lo? /?'???'OM??? y'?hyd a'r h?-? a clwir yn gyirredin !??ckPuiut/ a'r bell lon?by?h, a!:erodd, cilfachau, a'r mynedfeydd i afunydd dwyrcin!ol a gogledol New Ycr? a'r iion !or)g- byrth, ciuathau, ac angorfeydd ar hyd gian c i 3i f ,?,?, l iaul ae it? g orfe?f( l ( i ai- li .)d gliii Long Island, a thaheth New Yctk, a'r hoi: longoyrth, &c. ar bin mor y taleithau Jersey ddwyreiniola gCi dewhiol, Pevvnsy [facia, y gw led- ydd isel ar y Delaware, Marybuid, Virginia, CGrdine ogleddol a deheuol, Georgia, a'r boll fynecfeyod c'r mor Fr rhagddywedodig afon Mississipi. Souir yn mbapurau Holand fod 40 o aelodau cyfrifol Corff Dedilfroddol Paris, wedi eu dala -ar Pouaparte. Yr oeda oadiys y Cadfr. St. Priest ar yr ICeg o louawr yn Mah^edvr. Traddodwyd mynegiad, yn enw'r Galluodd C^ yngreiiiol, i Eisteddlod y Swi>s ar yr ail'o iona-wr, yn cynnwyssicrwydd na wneir heddweh a Fflf)jnc eddipithr i'r hot! diriogacth a gollodd Switzerland oddiar 1798, gael ei adferu ac y mae'r riingodywededig* Aiiuodd yn, ymrwymo gcfalu am hen Ffurf Lywcdraeth ac anymddi- by-daeth y taleithau yn mhob cytundeb a wnair ganddynt, Hyshysa Hytjiyrau argyhoedd o'r 16 o fyddin Arg!. Welington fQù hi swyddcg Ffrengig, ac un o honynt o radd lied t'chel, wcdt encilio yn ddiweddar oddiwrth Suchet, ac uno a'r Cypg- reirwyr. Dywedir ar sylfaen dda, fod Bonaparte wedi symud agos pob achrs oia oddivrrth drigoli,0i> Paiis tyrt ei fynetiiad oddi yno; oddiwrth yr Arianyùdicn (lJrlilkers) efe a gymmerodd eu holl arian; oddiar y Pobyddion yr holl beilliad ag oedd eisiau ar ci fyddh) r ac oddiar bob dyn oedd a cheJiyl gauddo, yr hcU bethau angernheidiol i'w farchluodd; feI y mae Paris rl awr yn v cythvr m?y?f tawel ag sydd LcsibI heb n!?;.?r o gerbydau i'w gweled i afionyddu'r hcolydd • eithr y mae'r ti-igolioll ii niwytiall'r cysuron teukmidd mwyaf heddychknvn vn ell tai eu hunasn; ac fe! na chaiiiatair iddyntglywed ncwyddion, y mae ganddynt bawl i benderfyuu nad ces un uewydd yu newydd da,5" a'i fwyuàu yn gyfatebel, heb actios ofui colli nemawr pe deuai eu gelyniou atynt. Dywedir fod dau Senedd-dy America wedi eytnno ar long-rwystr (embargo) trwy'r Uuol- dideithau. Dysgwyliwn am gadarnaad i hyn. Y mae masnach yr ei holl ganghenau yn dra bywiol yn Liverpool, fyth oddiar'frwydr^ Leip- sic. (Liverpool Paper.) Yr ydym yn deall fod Cadfr. Ilall i gad ei broil mewn Llys-mihvraidd yn America, >11 achos yraJlwyddiant a gafodd milwyr yr Unol- Daleithau ar gybmiau Canada yn ddiweddar. Weymouth Ion. 27.—Heddyw liwyliodd y llythyr-Iong, Francis 11eling, tua Guernsey a Jersey. Aeth Peudefig Ffrengig o uchei-) add (y Dug De Beri, yr ydym.,yn fybied) a dau Swydd- og milwraidd ynddi tua Jersey.

Advertising

IIVSBYSIAD.

Advertising