Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LL UN DA IX, GWENER, ION.…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I I. I I-lun, 31. I YMADAWIAD BONAPARTE AT Y BYDD- I INODD. Derbyniasom Bapurau Paris yn cynmvys hys- bysiaetii i'r 27. Am 7 o'r glech bore dvdd rvlawrti), y 25, ymadawodd Bonaparte o Paris, | i lywio ci fyddinodd. ( Yr oedd. Berthier, ei hen a'i ffyddlon gyfaill, wedi myncd allan yn barod ar y 1G), ac ar y 21, efe a ui ddodd yr Ymeiodres Maria Theresa unwaith drachefa a'r Rhaglaw- iaeth tra byddo efe yu absennol. Dy wed y Mo- nitcur mewn modd cyffredin wrtli grybwyll oi fyuediad, ei fod wedi myned i lywio ei fydd- :n.l,l." £'!t.nrl-c:-n TYll\fJIl.r. n_ 1_]1=.11 L J II At; y manrLi? UUillUUU ac yn mha Ic y mae'n bwnadu sefydlu ei gad- I Iys,ni roddir yr awgrym lleiaf. Y mae'r gcled- igaeth fyfyrgar hyu o'r He y mac yn bwriadu myned iddo, yn ein parctoi i ddysgwyl yr ym- ddengys c'fe mewn lie nad ydys yn rrieddw 1 am dano. Mynega erthygl o Chalons Sur Marne fod byddinodd yn paiau cychwyn tnvy y dref hc-no o ganol y wlad tua'r cyilitiiau oddiwrth hyn y mae un o Bapurau Llundain yn casglu mai Chalons ar y Marne yw'r lie y mae Bona. I parte yn myned iddo y mae Macdbnald, Mortier, Victor, a Marmont, yn cilio yn ol tua'r !)e hwn i gyd. Fe ymddengys fod dj fediad by- ddinodd ncwydd i gyfnerthu'r Cyngreirwyr yn anhebcorol mewn trefn i'w cynnorthwyo i fyned yn y blaen. Ni a wyddom eu bod yn dysgwyl llawer, a'u bod ar eu cychwyniad; ond rhaid cael llawer o amser cyn y gallont nno a'u bro- dyr ac yn y cyfamser bydd cyfle gan Bonaparte i brofi grym ei ysgogiadau milwraidd a gwladwr- iaethol. Tybia rhai fod rhesymau cryfion i feddwl mai ar y Brutaniaid a'u cyfeillion dan yr enwog Welington y rhuthra efe gyntaf a'r holl adgyfnerthiadau a fedro ddwyn gydag ef i'r by- ddinodd sydd eisoes yngwyneb ein cydwladwyr. Ychydig ddyddiau ddan-josant yn mha le y I tarewir y ddyrnod d(iiiivstriol-Oiogeied Argl- wydd y lluodd ein milwyr glewion yn mhob am- gylchiad. Cyn gynted ag y gwnaed y newydd o fynediad Bonaparte o Paris yn gyhoeddus, cwympodd y trysorfeydd Ffrengi- o 491 i 48 1-.5. Cyrrisid ordinaad allan ryw ychydig o ddyddiau cyn hyn i ddiddymu dros amser y gyfraith ag oedd yn sefyolu faint ddylid gap] o log am fenthyg arian, gan ganiatau i'r benthyevryr a'r echwynwyr wneuthur y fath gyturideb ag a farnent hwy yn gymhwys. Derbyniwyd Papurau Ellmynaidd i'r 25airi nos Sadwrn. Dywedant fod Cadfrid. Bulow wedi gadael Antwerp o'i ol, a sefydlu ei gad-lys yn Brussels. Dywedant hefyd fod Wittemberg wedi ei chymmery.d, ynghyd a Luxembourg a Bois le Due; ond prin y geliir credu, heb hys- I)y S;Iaeti, gadarnach, fed y ddau le olaf hyn wedi eu cymmeryd; ae n:ewn gwir:olledd, y mae Pa- purau lloland wcrli'n tWvlio innr fynyched, fel 1 ita's gallivii roddi llawer mwy o goel iddynt nag i Bapurau Ffrainc ei hun. Daeth llythyr-god o St. Sebastian atom ddce, a. Phapurau Yspaenaidd i'r 16 o'i- mis hwn. Nid ydynt yn cynnwys un hysbysiaeth ?h?raidd; eithr y maent yn arwyddo fod Bonaparte wedi ymdrechu hau ymryson rhwng Spain a'i Chyng- reirwyr, yn ei gynnadledd a Ffeidinand V:l. ac yn rhybuddio'r Ispaeniaid fod ar eu gwiliadwr- iaeth, gan arwyddo pe medrai Bonaparte gad tawelwch o ochr Spain, y gallai ef fyned a'u holl luodd yn erbyn y Cyngreirwyr tua'r Rhine, ac os llwyddai yno, y dychwelai efe a'r holl luodd hyny yn erbyn Spain gan ychwanegu, nid oes braidd un yn ein plith a'r nad yw'n gwybod gwerth cyfammodau acaddewidiou y Corsican." Daeth Swyddog yr hwn a adawcdd Pas-ages ar y 19 i'r dref dydd Sadwrn, a chenadwri oddi- wrth Arglwydd Welington. Yr ydym yn deall fod ci Arglwyddiaeth wedi peri i'r Cadi'ridn vyg Mina fyned yn y blaen o du deau'r fjddin à thair dosparth o'r mil wyr Yspaenaidd, i lcdd- iannu Baigony. Ac yn gyfattd)O} aeth y Cadf. Y spaenaidd yno, eithr am i fyddinodd Uuosocach Yspapnaidd yno, eithrami fyddinodd iluosocac h rufhro arno, gorfu arno gilio yn ol, yr hyn a wnaeth yn y modd mwyaf trefnus, heb fawr o golled. Nid oedd dim arail o bwys wedi cym- meryd He oddiar y danfonwyd y genad wri ddi- weddaf.

[No title]

Advertising

IIVSBYSIAD.

Advertising