Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LL UN DA IX, GWENER, ION.…

[No title]

News
Cite
Share

I SADWR, 29. llys-argraff llundaix. j I lJ1Ó.l!fs, 1011. 29. j J'anion odd y ?'yn?csydd Syr John ?arrfn at John ?'?'i<of.cr,Ys?.rh.,)..<yrod<?.t!t Gadp. Brown ,?'r l'ol yu ii.ync?H id?o ?ey?neryd yr Hprw-ioi? AHiC!t<'a?atd!!??i?,o:?)t)ai.?!?ia?owvr,aryl(:-fcd O};1;tj 1', yr hon a ?Ui:)i al!"u y Hos o r biaen o New- port. A llytlr.rofMiw.rJh Gatlpen Cator, o k? un bwvl- ?e;t ei ?a\?."?.: .ctcon, a amsemvdMedi as, ?n hys- bjsu uti-o ct i.i(, tl,, o for-f?wvr yn ciiU;.ori,i lAu.viVen, a dnivslxio Truest oeitklo'r aim ?r .?).<h'?ciau u.n..v.nd<} ocdd y?, .1 O) brwy.i? feci¡¡m a cho.h 0 <!fa?d-f..rchh. a j*wyv i?ed America y ri'm?-?odwyd )TW; cymmerwyd 9 o'r ?G]?nio? ,!<'du\ ? a C,'IV? 1 •' ;nm' w, lieu fwy co)]ed o-u tu n! «ias: 1 UK mor-lnv, ■ ltl ;vyfo ynliymdost. -Mt-thyrodd?.Y.d) (?.dpen Jackson, o'r La?cdemo- m:.H, <1 ai.ibtrvi > (I .-»lcd 1 Uo, yu mynegn dmvstr anwnv o lüq:¡ It Anhric;l .?in fadan y Hon.? ?chod ?'r MohMvk YH-Chc?tchnKu?'s Greek. Y??.s?dd amryw o-r Yaipasglodd amryw o'r .?iyn;cnar y !aD, 'Ô(!tr mvass-arwvd?wy yn cb?v?dd '>li y tâL fI"" '?'?' .?" ?'c"' 0 ao i -30 )n<?vn Uudd a chhvvfo; lladdvvyd un llyn yn y badan, a chl^vfwyd a. A liyUjyr otldiwi dl Is-g-adpen Fcdlar, o'r Dragon, i iadiiu ei long et a'r SopJiia ddwvn o liI- tach yn aion Potowinuk, dair o longau America heb goili dyn. A Maus<«l, Pclican. yn nrvjie^.n tfJdo. of jisraincryd y Hong Aiiuni-cauaidd Hiro o a iy o wyr, a'i dwyu i BlyuwUlu ar y 15 or mis livvn. [.rxysbysa'r Llys-Argraff hwn ganiataad y Tvwvso" '?'a?!aw SF R. WijsoR dderbyu a ?v.ts?o a)?ydd Lt'dtiF)en.ttoiR!?s!aSt.Gcoi-? o'r<;rydydd?add\T hwn a 1'0(1(. gan Ytiierawdr?u.,siaMai ?7/Ac me?n caniyniad i wasanaeth HcHiduot ?\r Jc-hn Duck- worth, y mae'f anrhydedd o fod yn Fårwllig wedi ei I rliodi'i iddo ef. Fe gviutwys y L'ys-Araraff Ordinaad i helaethu y .?\a!'a!ddi; d i drosgiwyddo pylor, halcu y graig, (sulr- ?' ej/arfm' a phc?a?nt i-'i?fe! dros chwech mis yn ych ? !w?ne?td'<!cc!n?)t aryrSfcdo Chwefror; ac Ord?ad 1 hwjaii i'i-an ainser y gwahaTddiad i drosgiwyddo i un 11(? iillan oli- (I eyi,ijas syclo(i liwyl- oren^ aHgoricn,nem-yw drysomuiiungawl ereiJ1,J Yr ydym yn cael fod Arian-dy Gwlad wriaethol r. fiqiiie wedi cwrdd ag anhawsderau nes oedd yn methu talu. Y mac')' haneshon yn gynbwysedig mewn rhai o bapurau chwanegol Ffrainc hyd y 2daia o'r mis hwn, o'r rhai yr ydym yn rhcddi cryncacb. Ar y 18fed o'r mis hwn, y pumtheg Cyfarwyddwyr, y tri Hy-feiwyr, n'r Rhaglaw (yr hwn hefyd sydd Gount a Chynghorwr (iwladol, &c.) a ymgynhidlasant mewn Eistedd- fod i <yhj edin:d i ystyried ac ymgynghori yn owyllog yngliylch y sefylifa yn mha un yr oedd Masnach Paris yu bresennol. Oddiwrth gy- hoedoiad yr i'dsteddfod yma, fe ymddengys nad oedd boll swm papurau Arian-dy Ffrainc mewn c) Iciiyniad, ar y cyfryw amser, ond 38,320,500 o Ffrancs, nen o ddautu 1,600,0001. o arian Uoegr. Ac y byddai hyn, ynghyd a'u Cyfrif- "}mmeradwy nwy o ddyledion, yn gwneuthuryr holl ddyled yn 47,700,500 o Ffrancs, neu o ddautu 1,900,0001. o arian Lloegr; i gyfateb i hyn yr oedd ganddynt y swm Nvi-ol o 14,354,000 o Ffrancs neu o dduutu 600,0001. o arian Lloegr; ac yn ei Llyfr-cyfrif, y swm o 31,331,000 o Ffrancs. Ac yn awr am fod cynidfer o'r taleithau wedi eu gorescyn gan y Cyngreirwyr, a chym- maint o ddiiFygiadau yn cael eu teimlo gan y bobl aewri amryw barfhau, gyrwyd cynnifer o ba- purau'r Arian-dy (Dank notes) mewn fel nad oedd yn bosibl cael digon o aur ac arian i roddi am danyrvt; ac am hyny penderfynwyd iia byddai i fwy na 500,000 Ffrancs, yughylch '20,00C1. gap! eu talu mewn diwrnod gyrtta j)a gynnifer o bapurau a ddygid mewn; mid gan fod hyn crcu dvrvswch a therfysc, tra yr ocdd yr lnrn a J uiicudi gviiuu yn caci ei 3a.Iu fy^S?r panderlyni wyd yn mhellach, Da (Idylasai un geisio tal yn Ariau-dy Paris am y papurau a fyddai ganddo, oddieithr eu bed yn dwyu y rhif neiliduol a roddwyd iddo gan Faer y Gymmydogaeth lie yr oedd yn byw rel hyu fe ymddengys fod yr Arian-dy, nid yn unig yn nesau at Feth-daledig- aeth, end wedi myned dros derfyn ffos Meth- daledigaeth. Y mile Erthygl o Bourdeaux, y ISfed, yn cyn- nwys banes am ysgarmesau bychain rhwng y Byddinodd Brutauaidd a Ffrengig, yvedi'r pryd yr amserwyd cenadwri diweddaf Arglwydd Welington. Dywcdant fod Cadfr, Harispc wedi gyru rhat o'r aUorsafwyr Brutauaidd o'u sef- ylifa, a chymmeryd 31 o honyut yn garcbaror- ion, 8.C) n ngliv Ich 40 o geffylau a rnulod. Ym- tifiDStiant yn newrder eu byddinodd, a dywedant, a d v Nve d ,,ttit, mai yn lie dwyn yu miacn ryfel yniddiffyiiol, y cymmerant yn ebrwydd agwedd fygwthiol, ac felly cyllawnant arncauion eu Hymcrawdr, gan buro cylhuiau deheuol y deyrnas oddiwrth bre- sennoldeb y gelyn. v Yr oedd dydoliad o'r Byddinodd Cyngreiriol wedi taiiii tan i Thionriilc; ac mown parth arail ymddangosodd rhai o honynt o flaen Tournay. Yr ydym yn dysgu fod y pentrefi oddi amgy!ch Antwerp wedi eu dinystrio mewn trefn i ymba-I rotoi am warchae. Mynega hanesion anghy- hoeJd, fod gorchymyn o Paris wedi dyfod i Antwerp, i losgi'r liynges sydd yno, yn hytrach na gadael iddi syrthio i ddwylaw'r Brutaniaid na'r Dutch. Cadarnair y dywediad, fod y Cyngreirwyr mewn meddiant o Lyons, gan lythyrau anghy- oedd, y rhai addaeuiant o Ffrainc yn ddiweddar. DarluniaMt bobl Ffrainc fel rhai tra awyddus I am heddweh, eitlrr tybiant, gaii fed y c-yhoeddiad a yrodd. y Cyngreirwyr allan i'vy plith, wedi ei elriü, yn y fath ddull ammheus, y bydd i'r Ffraneod gyfodi yn un eOfff yn eu herbyn. i Dywedir yn hyderus heddyw, fod y Cyng- reirwyr wedi cydawn anilygu eu penderfyniad i beidio ymtieddychu a'r Ffraneod tra byddo Bo- narparte ar yr orsedd. Dysgwylied pin darllen- yddionam gadartuiad i hyn cyn gorphwys ar gy- wirdeb y dywediad. Y mae Dug Cumberland yn cyfodi mintai o farch-lu gwirfoduol yn Hanover. Bwrir y bydd 20,000 o ddolars yn angenrheidiol i dalu'r dracl; cyfranodd y Dug ei hun 1,000!. a'r Ystafoli- ydd Ccunt Schwicheldt 501.; a phob un o'r gweinidogion 201. a 70 o'r trigolion o G i 10 punt yr un; a'r gynuulleidfa. luddewig 100 o WUllU- lln w. Gwnawd parctoadau helaeth i alluogi Syr A. Cochrane i gymmeryd gydag cf rifedi mawrion o wyr arfog, yn for.. yr a miiwyr. Efe a 'gymmer gydag ef ynghylch 4000 o fdr-filwyr o diii lyw. ) ddiaeth uniongyrchol Uch-gadpen Nichols; y ng- hyd a cborff cadarn o Avyr y rhych-ddryiliau (rijiemen) mangnelwyr, a phelenau tan y Mil- wriad Congreve. Gorchymynwyd i'r gwaith ogeisio gwirfoddiad i'r Meiwyr am 1814, ddechreu ar y cyntaf o Chwefror. Bydd i gatrodau'r Meiwyr o hyny a l lati g!.iol ou lle;Au allan gael eu lleiau; a sefydlir ar rifedi newydd i'r gwahanol wledydd i'w cyfodi. .=-

[No title]

[No title]

Advertising

IIVSBYSIAD.

Advertising