Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LL UN DA IX, GWENER, ION.…

News
Cite
Share

LL UN DA IX, GWENER, ION. 28. j v^TWEDRl i'r I?ywcdrapt't Ffrcng?g ei l B ? '?ystyrl?d fei pe?h anhpbcorol i symud —?-?y Gcircharoi ion o Biche a'r amddIljyo- fey,d ereiii, ar waith y C)ugreirwyr yn m)ued yn eu blaen yn Ffrainc; a gwnawd cynnyg i'w cyfnewid, gwr am wr, mewn trefn i ragflaenu'r angenrheidrwydd iddynt yradeitluo ar y tymhor afry vviog hwn or flwyddyn. Yr ydym wedi derbyn papurau Ellmynaidd, a bane ion hyd y 25aui o'r mis hwn. Gyrwyd y Cadf Rapp i'r fath gyfyngder fel y gorfu aruo roddi Dantzic fynu o'r.diwedcl; yr oedd yr am- ddiiiyufa, yxiol y papurau hyn, y n 30,000 o wyr, onden bad wedi lleiaa i'r banner o achos y cryd, eifeithiau 711t"-3 cl, a'r caledi a eclclefasant ar eu fFoecligat t h o Russia; y reaentoil yn garcbarorion T :yfel, a danfouir hwy oil i Russia ond y Dutch, y rhai ydynt ar y ffordd tua eu gwUul eu huuain, i'r hen y mae dau O'll swyddogion wedi dyfod eisoes. Cymmerwyd llawer iawn o fangnelau, drylliau, a thryscrau milwraidd ereill yn Dantzic. Dywedir yn y pnpurau hyn mai'r achos i Bo- .napatte ddirymo y cor IF deddf-roddol yn Paris ar y 4jdd o louawr, oedd fod cytundeb y codY i hWllW, mewn caulyniad i'r hysbysiacth a osod- w-, d o'u blaen, o ua^ur mor heddychlawn, a'u bod yn tuer amiog eu Hymerawdr i ddei byn y rhagammodau a gyunyga-id gan y Cyngreirwyr,' eithr efe a ynifiyrnigodd, ac a. <;rchymmy»;o(ld ddiuybtrio'r papurau argraffedig ag oedd yn eyri- nwys eu cyiundeb. Cynhyrfotld yr ymddygiad 1fyruig hwn anfoddlonrwydd cyffredinol a thorcod teriy ciadau aiian,- meddant, mew n rhai bartbau gegleddol Ffrainc, yn gystal ag yn Ai'tois a Picardy. Yr ydyrn yn dpgu o Breda fod gal wad yno t am 7GO o geilylau i dynu mangnelau'r 13: ytau- ivid, ac amhyuy fc benderfynir yr air o gylch y gwaith o v.arclmc'r amddiff) ufeydd o ddif.i. Derbyniasom bapuurau Paris, yn cynnwys am- rytviaeth o hpbysiaeth i'r 24ain o louawr. Mv uegant fod Caulincruvt, y gweinuiog Ffrengig am achosicn estronol, yr hwn a awditrdcdwyci gan Bonaparte i'gynnadleddu a'r Cyngreirwyr T- yn eu cad-lys yn Basle, wedi myued i Chatilon ar yr afon Semp, ile yr oedd eYe ar y l&eg, yn dysgwylamdrwydded i Jyued i'r cad-Iys. Y? y cy fanner y m? dnrpaiiadan mihyia'dd yn y cy,-f?iiii?er y nite ni;.INvia;dd ytt •: tnyned rhagdc'yr.t heb Vawr gwrf hwynel-.iad. Y maent e see- y n meodiint?,u la!ai",i cyn belitd a r afoji IVlcu-e, iioll daiaetl.tiu Alsace a 1'Dane, e Corripte, a rhan fawi- 0 Eurgurdy ac y lr.ae'r holl -.orescyitiadau hyn yn y Uriogaeth cyssegredig wedi eu .gwneutbur heb frwjdr, oddieithr un fechan o ychydig bwy-, yr licii- a grybwySlir -mewn ertliygl a air.serWyd Langres, lo I7eg yr hwn a ddywed fed y dramwyfa rhwng y chef honoaBa?-SHr-Aube JD agored ac ?i,w?-dr -y?minei-yd lie ar y 14e^y' J -.J chwech miUdir o'r dref, yn yr hen," medd  Fnauccd, "ygyrodd em miiwyr de?non y ge!> n'ion yn ol," &c-. Y mae rlian arail yr rthygl uched yn rerthynu i symudiad cad-ly.: b: ddiu ChalorsrSur-Mavne i Nancy. Yn av, r, y genym awdnrded ceuadwri Arg. Cutlicart, yr hwn a amsenvyd ion. 14cg, i haerju led Couiit Ciiii'ay wedi bed dvos ryw amscr r ewn nieddiant o Langres, a bod y Ffraneod. yn cyr.null ih; i byddinodd yn Chalons; ac etto, y Ive i ei clrio yn y fath foddag y dichcn hyn c 11 fod yn wirion- edd; canys gdaai brwydr gael ci liymladd o 6 milkjf i'r dref, naill ai gyda L'niad o du Av,stria j'w meddiannu, neu o du'r Ffraneod' i'w l.ad-ennill.- Y mae yn lled amlwg bellach itii yr hanesion Ffrengig, fed Lycns yn mpdù- iant y Cyngreirwyr, ^canjs addehr fed Macon ar yr afoii Saons wtddi rhoddi fynll iddynt; ac wedi cymmeryd y lie hwnw a Courus;nid cedd cwymp Lyons ond peth dysgwyliadwy mewn anlyniud; addetii hefyd fod y Cyngrcir- vyro tewnnsw miildir iddi ar y 19eg, a bed y trsgolion wedi arviedd meddianneu o honi i"r o Ffrancs. Y mae i^naparte wedi cynnyg troilt Cyugreirwyr cddiwifh eu bwriad yn y parth hyny o Ffraiiic ag syod ar du a wy Count Bubna, tnry ddanfoll y Liywydd Augeiau i fyddino llu 'dd yn y partb hy>\v-. ,OiuI y mae undeb y Swiss â'r Cyn^greir- gwedi aim href uu'r cynllun hwnw, ac yn gyf- afeboi, yr ydym yu cael fod gwurchglahdd Fe- ne'stiel'ts a'r holl arnddififynfeydd o du'r deau i Suitzerland, yn Dauplsine, i gael eu gesod mewn cyrlwr i wfihscfylI ymosodiadiau eu gwrthwy- nebwyr yn ddioed. Yn mhnth darpiriadau ereill a -wrseir yn yr amser dychrynlfyd hwn, dywedir fod ol-wer-yllodd yn cael cu ffurfio newn amryw leodd, a threfniad lluodd lliosog yn fyddinodd mewn trefn i wrthsefyll y fyores- cyniad ilr hil-ii y bygwthir bwy soiuant am y parcteadau, hyn gydâ chryn ymddargosiadau o byder; ond hyd yn hyn, nid oes dim arwydd- ion fod un gwrihwynebiad etfeithiol wedi ei "wneuthur i fynediady Cyngreirwyr yn nilaen mewn un man. Ond i'r gwrthwyneb, fe ddy- wedir i flaenoriad trcf Macon a St. Laurent, er bod g-sgcrddion gwladwriaetliol yuddynt, frad- ychu'rymJduicd a roddwyd iddynt, gaddef i ran or Siyddii.odd Cyngreiiiol feddiamr.i'r bont ar y Saare. Nid yw Macou ond 35 Ti illdir o ac y mae yn belh rhyfedd fod y fath ac a'r un Dr-Lod yn nghylch aimhucddgar- wch i gynnyg un gwi tbv.ynebiad i orescynwyr eu tiiiogaeth. yn cael lie yn y papiu ar Ffrcng'jg.' Y mae'r iVioniieur bfd aciv yiv •yrK.slwnj -i syhf i ar y gwr:h-chwyldroiad yn lioland, ond nid i 3,t ii e, c g'ocl a ddichon gaol am c-i degweh yTi -amlygu pi th pad oedd yn besibi ei gadw ) n ddir^el yn hwy. Dywedart fod Uhag.frenin Tfal-r a'i GadIjrs- yn Verona arT. l'lfed, a hod eifyddin, hcblaw'r r;, i i) «mdditiynfeydd,yn 60,000 o wyr; a bod o'-fyddin yri Akx.sandria o 40,000. Yr ydym yn drwg-dylied fod y rhifedi hyn yn caol eu rnwyau; yu yt un inodd ag v chwy''dir colled Argl. Welingfon yn y t" wydrau diweddaf, i 15,000 o wyr gan y Monitenr. ,JU "t V yj u ist.icu a 47-50. Y pris diweddaf a nodir yw 49, nid yw hyn yn dangos llwyddiant mawr yn achosion marchnadwyr arian. Dywedir fod Arglwydd Castlereagh yn Basle ar y lofed. ———— Gwneir pob ymdrech i adgyfncrthu Arghvydd Welington, yn ilaenorol i amlygiad o'i luodd yn ueheudir Ffrainc yu y gwanwyu hwn. Der- byniedd yr holl swyddogion perihyuol i'w iyddin ef ag sydd yn awr yn absenncl trwy gan- iatad yn IJoegr, crchymyn i uno a'r fyddin, cr nad oes oLd ychydig ddyddiau oddiar pan ddaeth riiai o honyut o'r Gor-ynys (Peninsula). Yr ydys yn sibrwd yn awr y cymmer oediad o gynnulliad y-Seneddwyr le, o herwydd nad yw yndebyg y dichon Arg. Castlereagli, y Blaenor yii Nhy'r Cytfredin, fod yn bresennol cyn declireu Mawrth. Cynnaliwyd cyfarfod lliosog ddoe yn y Lon- don Tavern, -i'r dyben iosod casgliadau ar droed i esmwythau ar y rhai a ddyoddefasant yn Ger- many yn y rhyfel diweddaf. Cyrnhellwyd y r acJios i ystyriacth- y cyfarfod gan amryw o Fo- neddigion cyfrifol, megis Mr. Thornton, Mr. 11. H. Marten, Mr. Wilberforce, a'r Parehedig Rowland liill, yn nghyd ag ereill; dywedodd y Parch. R. Hill, u Peua lwyddasai Rhagluiiiaeth ein hncl.os ni a'r Cyngreinry r yo Leipsic, y luiasai 20 yn ile 10 y cant yn cael ei ofyn 0'11 cy Hid (income) ac am hyny nid oedd ond tegweh i gyfr;¡ nu ychydig i'r bobl hyny, dyoddeiiadau y rhaia roddnsan ddeg punt yn y cant i'n 1 iogell- nu. Lfe a alwai ar holl iwrdeis-drefi'r deyrnas i uno yn y"gorchwyl elusengar o ymgeleddu dy- oddefwyr Germany—efe a .yebwauegodd, fod y Crynwyr (er nad ooddyntyn dewis rhoddi ariau i ladd) yn cv.y llyt,gvir i roddi tuag at gynnal ac ac'¡u' I); 'n ,,) achub by vi yd. Yr ydys wedi derbyn ccnadwri cddiwrth ein Cptiad-.vr??yr II. Welesky, yn Sp'iiu,Tnyr hwn, meddant, y mae darluniad oramgylch- iadau lhagjiafnoi a .'c,p1fym'dol t1'r cyLmdeb 'hwn?BonapurtcaFferdiHand y VU. S?-twedd y rhai sydd mewn parthara?l o'r papur h wn. Yniac'rTywy?ogion Ffi-pug'??gue?d yuy deyruas hOJl, wcdi ymadael tu?'r Cyfandir. Y r:? Monsieur, yr ydym yn dpaU, yn '?ynpd i? ?Ti'xei'and, os cafuata.h-Idd?fyne?ftrwy'r By-' d('inodd Cyngreiriol; acwpdtmynpdyno, y J J mae yn bwnadu c?isio gan Lywodmcth y Swiss ymadncwyddu'r hen gyngrair, ac fcdy cedi o wyry rhai a delir gar. Ffrainc gyda'r rhai by ti y" niae efe yn ineddwl myned i diriogaeth Ffrainc, a chyfoui bauer ei frawd yno.

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

IIVSBYSIAD.

Advertising