Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LL UN DA IX, GWENER, ION.…

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

IIVSBYSIAD.

Advertising

Advertising
Cite
Share

ARliHAFFiAD JSEW YDD. lleddyie y CyhoedJinfd, metrnvn IJyfr, Wytk-phjg-, AG AR WErtTH CAN D. JENKIN,r¡::rat1:.dd y Papm hwn, i(-, Caer- tynhlin; J)avies, ilwiile-rdd; Norfb, Aberberdda; Wil- )m>t, IVnfVii; Tudor, a lieath, Fynvvy; a Caes- ne w y d d-ar-V y_sc, A IMS VU AWDVVR VVKDI EI DYNU YN IIAIUJD All nUIS MOR ISEL A Tital SWLLT, TywysyM Solomon i lecftyd,. (YN yn UITII SAESNEG); NEU, Gyfamyrldyd i'r ddan Ily w (Gwrryw » Eenyw)B lIIEWN A~«RYWler, ANHWYtDERAC. ^7R hwn a amlyga yn gyftawn? mewn; modd ? byr ac ?ur,. y i.ioHil .av.yafh?dd » ymdrin ?'r Clefyrlml ca"tyn<? yn,lytl ? r Mcd?y?niat'tm.n roWY'lt' I f;n,tli.iJ,. J rhaič:  cu pcn?) In,y J.rtiiylm!, netv i.sgoria an- hyminig -Dii?Ai)?.! (?i"M) con; Are!macÙ ;:t Fwyrl D?i;i!i?(!(.??r;-CK?M) ;ld}d-:cr,Lid,1 (/;??)t<s) >G!:csni (Ctdof'sls). Dtv?.t Phuu ])a rfo:led ¡;n('t' Clefydau wn.idd J ilewygon ( r'iis) Fhwr 'A)i?.s(?/?7?) Gwyntogrwy,d ( F!alu!e¡¡ce) Difcdif-arcJwH (C/<c?) liad-lif (Gondrrhuvi) Clefyd-y-ddik g (ifypocJmn- neu y Dulllr prudd ghvyfus AulMyylderau eydfynedol fjv'ic.iKXcnvydd .1 Diliyg tvaul invyd yn v cyfta Anno-ii.uler leucnctyd ladder Yshryd Ajjloci-iadan ini^l (Mefyduii Onaiiiai-.tii, neu Drythyllwcii dirgel Rv-icfiiogrwydd Peswch" -ewynwat (ItheumatUm) (?fyd-y-b!-cm:i.?S'cr?«?y Gwendiduu liadc;wl YCic-tHpot.titf?M?') I'm :.U'Fywyd, -vy ) | &,c. At yr hyn yr ychvmtrg!r TraMuwd ? ? ?.erA 7'?;? (Venereal >)ist asej, t'ijerlij-aiy/udt, a Gicendidan badawL Gan S. SOLOJUON, M. D. n y ey! oeJdi;u! ('eijtyddiol livvn y gwelir Traethawd ar Glefydau J5lenywai.hl, y Ooluriau Gewynog, CJefyd-y- c,i,f3uziu cii.l?l y H\f? hwa i ddyr.ion'ienainc a becligyn i'w rbybwldio rhiig syrthio ar graig angheuol (nr yr i'.m y mae miiodd wedi eu cyfrgoili) ac i fod yu foddiou i W cadw r'? al?iecli3d, a'u ilo11 t?'ddfaurha?diny'-tr. ? mae\- éwaiih h-ahuadtot h?n yn Trw?h llafur llawer o UynydJodd o brofmd ?illw ar ?Uiiy??u nhv?Mioi r'y? ?-?' ? dinystnol, ac meu H if? ? gael meddy- nnaed, « r hwn y M.? r.? i. y? ndwd wedr ?vasecra r4l*. 1v^^V-yWJr' Pe,'°he):Ogicn y-oiiou-cyd w<stc.oL /ooardittg-scV /iools) neu aUirof«.«ydd fodVebddo. DA ynor.a y ilvtryn hun y modd ut;iongvrch i iar-Jiau o'r ?ic.uiorrh?i.-? ncuf.ad-'if, iSiphiii.sety'd!?. At yr hyn ie yt-h?:)n)?ir Tni.'titnwd ar Dt-ythy!!wh dit-sd, ?mn? rodd ar Analluogrwydd t?vrryw.udd, a DiSfwythd?r a Di- epdaiJd-dra perth VHt,l i wnvgedd, .?c.; ol-ymadrodd ar f?; anghyhoedd a dinysti iol, ac .Mi rchiacl i R?ni, ? mcc!edf'- -w r 1)?,scaNv(:fy lhai sj Ul a gofal (Iv?iad ieuenetyd ?"?'y"?'?'? ?' Y.i<-?wyr ( Hal her*) vn neiliduol y r.?u a tlnnr g .1 ulefydau (}ewvno«- Vn-l -vedi ei efrurlu, a'i () hanes.on xw.nc.K?d?, v r,u 'a :y?)eddwvdcri.d <? M?e.K n y ph? yr c,?? ?rv.y<h!?n, y d?I 0 ymdnn a 1 meddyginwcthau, yn :nn!y?,nt ran?eitniau'r Ckfri oet,), Gwahan?wyf, Clefyd-y-5 c'cniii, y (,ymm;?-.<.? Ge- wynwst, a'r I-'i-echI r: Rbvbuddion i ddynion ieu- ainc am y pery?] o g citiiztg ac ymdriniaeth amve ir;us; a'r gjvahaniaet.) rhivng arwyddion y T,ech Ffrc?gig a'r rhai a gatnsymrynfynychumd.tnynt. 1 inae acnos 1 hob dyn wrfji ryw ran o r llyfr hv i> y)t nciUdHo] ieuenctyd o'r ddnn ryw, y rhai mo?u modd' uf. Iwyddiannus a roddasant mmld i fai <K-??«?-?!? ?.?? a ?!'M?./<-M/, gan niweidio cu hiechyd, a dy-trywio eu hoU aUnodd by??,io I ti-lvy I 1, ey f?'ry%i ?''(;/?MiMe</<?;/w-?tC7?'?)?!tu<!arU<'o y dull 0 ynuadu'ut a ddarlunir yn y Tyinjsjdd i _/ec/?'?. f;? Am ?ymmenad tm rbagorol y Hyfr g?c! yr aniryw A (I-i?y;?, IU. Ad-<d'("?/-MHK.—?i ddichon fo(I yn hra?f c?d-rn nch 0 ddcn:vdd:oMeb y "V?' hv "t'r ?cnhiad (li<>-vfl-b h a?i<'<.dd; dim 1?. M Cn\N ?-dn? COpi?u a Wei-^i- vyd o honaw mewu ychydig mWD o am?r. Pigion Gair a Sti r, Courier, Albion, Times, Daily Advertiser, AlorninsChro- nicle, a'r ritaii amlafo'r Rkestryddmi dysgedigyn Etcrop. Yr ydym yn meddu'r hyfrydwch i amlygit, fod "rgralf. lad arail oanghyùmarol J) Y\\ YS Y Df) I li CHYD y Dr. Solomon wedigyhoeddi; Uyfr ag sydd yn sicr wedi cael mwy o werth nag un cyfnnsoddia'd meddv^ol »glywso»u ui son am dano erioed..Wrlh ei ddarllen >n faiiwl. bydd i'r aiiach gyfartod å llawer o g-ynghodon a chyfarwyddia'lau buddiol; ac y mae'r ineddyginiaeti<au jjomn a'r mwyaf dcrbyniol yn ridiau yu cael en dynodi ar gyfer yr amry wiol anl'wyldcRm a ddarltiMir yn neiliduol ynddo, yn gystal a chyfarwydd,' iarlau at gynnal iecbyd yn gyttredinci, buddiol iawn i ddy, roil -yn mhob sefylifa." GeJJir cael Tywysyrld SnJomnn i Icehyd" gall hob Gwertliwr Llyfrau trwy'r Deyrnas,am Js. yr Ull.