Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

I-LLUNDAIN".1

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

27. Daeth y Hongau Redbreast a Hearty mewn ddoe, o> Elbe, yr hon a adawsant ar y 23ain o'r mis, rhag ofn cael eu rhcwi fynu yno. Yr oedd byddin o 40,OCO o wyr y pryd hyny o flaen Ham- burgh; ac yr oedd tyb yn flynu yno y byddai cynnyg rutiiro ar y lie gael ei wneuthur. Gad- awodd yr Hearty a'r Redbreast dair nca bedair o longau rhyfcl yn yr E!lw, y rhai fel y tybir ydynt wedi eu rhewi mewn. Oddiwrth y piipurau a ddaethant gyda liy thyr- god Jamaica d doe, yr ydym yn dysgu fod tail" cyfraith wedi eu gwneuthur gan y Deddfwyr yno o blaid pobl dduon. rhyddion—i gael proii eu tystiolaeth yn mhob achos yn crbyn dynion gwyuion—caniatau iddynt feddianiiu cymmaint a ail nut gasgll1 o fcddlallt--a rhwymo pawb alT I sydd yn moddlannu caethion i osod un dyn gwyn 1 uo,.i -,i fed(ii-,tiiiiot)t. Actil y ('yfre',tiiau duon a feddiannont. Aeth y cyfreithau hyn irw)"r Sencdd heb fwy na dau o leisiau gWrth- wynehol, ynghanol llawer o ddadwrdd pobi- ogaidd, ac mewn gwrthwynebiad i ddau ddeisyiiad yn erbyn y niesur o dref Kingston. Y mae araefh Llywydd America, yr hon a draddodwyd ganddo i'r Senedd yn Washington, yu cynnwys i-niadroddiol-t lied elynol i'r wlad hon; yn gyntaf, y inae yn achwyn yn llym ar Lywodraeth Brydain am beidio dcrbyn cy fryng- dod Russia am hcddwch, gan ddywedyd fod y wlad hon wedi amlygu ei pharodrwydd mwyaf i ymlieddu fel na byddai ychwaneg o waed dynol gaol ei dywallt, a pliiti gynnygodd Ymerawdr Russia ei gyfryngdod, i America ei dderbyn yn ddiocd, ond er maw r syndod, cafodd ei wrthod gan Brydain. Y mae yu arwyddo i'r L'ywod- raedi Frutanaidd dybied fod eu dymuniad hwy am heddweh yn cytedi eddiar ofrt galiu, a grym y wlad hon; weoi li) iiy, y mae yn syIwi ar y ¡ llwyddiant a gafodd arfau America yn y rhyfel hwn ar dir a dwfr, gan grybwvll y frwydr waedlyd rhwng y ddwy lyngos ar lyu Erie, yr .1' hon aderfynodd yn nghaethgludiad ho 11 lynges Lloegr; a bod arfogion America wedi eunill uchSflaeth ar lyn Ontario; a I)od ,yniud,ta(lau eu byddinodd wedi darostwng York, a'r gvvarch- gloddiau (J-eorge, Erie, a Maiden; u hed .wcdi adcnnill Detroit, a llwyr-ddyfetha'r indiaid rhyfelgar yn y gorllewin a'u bod yn meddiannu rhan helaeth o'r Canada uchaf; ond wrth wneu- thur hyn, y mae yn cyfaddef fod rhan olaf yr haf-gwaith diweddaf, mewn un parth, yn fwy a/bvyddiannus nag oeddid yn ddySgwyl. Wrth ddarltmio'r gorchestion milwraidd hyn, y mae'r Llywydd yn cyfeirjo at y pwnc o rydd-freiniad (naturalization) yr hwn sydd yn parau ar gynnydd yn achos anghydfod rhwng y ddwy wlad. Myn America fod ganddi bawl t To: wyr Lloegr, y rhai a elont o longau'r wlad hon, ac a wneir yn rydd-freiniol yno, ae naddylai Bry- dain edrych arnynt fel brad wyr pan ddalier hwy yn rhyfeia yn erbyn g" lad eu gencdigaeth, o herwydd eu bod wedi dewis gwlad arall yn hyt- rach, a'r wlad hono wedi eu derbyn i'r un rhvdd-did a brcinliau ai Ielliai(I ereill; eithr y mae Lly wodraetli Bf;Tdai!| ) n honin hawl i lIvdd- londeb ei hol d(!eil;ld,lledgol, gall f:,g-wth trin pob un a gair ;tj, fau yii ei-bvil et fam- wlad, fel gwi-thryfebvr. Y mac yn sicr, yn ol cyfreithiau cymdeit^a^ol ac eiddo gwledydd, fed gan bob gwliul hawl i ffyddlondeb y rhai a enir ynddi; ac nid oes dim yn fwy aunaturiol na "medavvl am ddyn yn tynu cleddyf yn erbyn y wlad yn yr hon y cafodd fod n chynhaliaeth gyntaf: heb ryw achos lawer mwy pwysig n;t bod cynhen rhwng gwlad arall a'r hon y perth- ynai iddi gyntaf; peth anhawdd yw amddiiryn c.?(,tiso d i ar yr u ii ani,?et, pwnc or fath hyn heb esgusodi ar'yr un amser ymddygiad brawd a unai a gwrthwynebwr ty ei dad, i ddiuystrio ei frodyr, a gosod dwytaw anglieuol ar ei riclri ei hnu. Fel hyn fe ynt- ddengys fod yr Americaniaid yn ymroddi myned yn mlaen a'r rhyfel yn y modd gwi-olar.-Y mae'r Llywydd yn galw am ychwaneg o arian, ac yi (liiigos fod cy nnydd ar law-weithiau (ma- nufacturies) yr yr Unol Daleithiau. Ychydig iawn a ddywcdir ganddo am y modd y mae pcthau yn sefyll rhwiig America a Ffrainc, Nid yw golvgiadauFfrainc," eb efe, am y pycciaa, y rhai a osodwyd laii-r er ys amser hir i gynnadleddu yneu cylch, wedi derbyn un egluraad oddiar yr eisteddfod o'r blaen, am na chafodd cenad awduredlg yr Qnol Daleithau, gyilc i dair-ymgais ddybenion ei ddanfoniad." Dengys y geiriau hyn lawer o ostyngeiddrwydd i Ffrainc, gan y goddefir mewn. amynedd ddys- taw i lywodraeth y wlad bono edrych ar achos- ion America fel rhai dibwys, ac Did o werth i'w hystyried, tra byddo gan Ffrainc ryw beth arall rwwneuthur. Peby()daipob Uywodraethmor barod i eSgusodi eu gilydd, ag yw America i I fyned heibio dibrisdod Ffrainc am ei hachos hi, gallem ddysgwyl clywed am ddiwedd ar ryfelodd yii ebrwydd. Wrth yr hanesion diweddaf fc ymddengys fod J 8000 o wyr wedi troi allan oddiwrth y meiwyr eisoes i'r fyddin sefydlog. Dywcdir fod mab y Tywysog Coronog i gael ei wneuthur yn Dywysog Norway," ac ybydd- arwyddion ereill o ewyliys (Id.t gael eu rhoddi i'r Norwegvaid, mewn trefn i'w hemiillyn fwy o du eu llywodraeth newydd. Yr otferynau a ddefnyddiwyd gan Bonapirte wrth y cv tuudeb heddweh a Fferdinand V II. oedd Dug Del Carlos, pendeiig o'r r^dd ncliaf yn Spain, yr hwn a wyddid oedd mcivii parch mawr gyda'r Tywysog, a Chadfr. Clarke, Dug Ffeltre. Yr oedd meddwl Fferdinaud Wedi ei I l l,wg-( ] yLiau am y lenwi ei;oes ag eiddigedd ac } drwg-dybiau am y Brutaniaid, ac wedi ei barotoi fel hyn, trefnwyd y Dug del Carlos yn gynnadleddwr o du Ffer- dinand, a Chadfr, Clarke o du Bonapartc-syl- wedd y cyfanimod oedd, fod i Fferdinand yn ol derbyn yr awdurdod uchaf yn ei Lywodraeth, wneuthur cyngrair a Bonaparte, a gyru'r Bru- taniaid o Spain, Ceuta a Mahon. Mewn tymhestl rhedodd y l?n? Bedford yn  }'II nn<Thorfa crhyn y Cumberland ar yr 20fed? yn nn g ilol?fa Hoasely, yr hon a ddryUtwyd yn y cyfyngder, ni choilodd neb eu bywydau, eithr clwj fwyd pump o wyr yr HO(lsdr yn Dymdost. Ðyr:1jddiucl aiig'icuo!.—Ar fore dydd LIun aeth 50 o fadau a f) dyn yn mhob un o Kilkeet, yn yr Iwerddon, i'r mor i byscota; ychydig wedi 11 gwnaeth yr haul ymddangosiad afloyw trwy gwinmwl pwysig; ehwytliodd y gwynt yn gryf o'r deau, ymchwyddodd y mor mewn modd an- arferol; brawychw yd y gwyr ac ymdrechasant i gyrhaedd y tir, eithr goddiweddwyd hwy gan dymhestl, suddodd rhai o'r badau, a churwyd ereill yu ddrylliau, a chollodd 27 o breswylwyr Mourne eu bywydau. Y mae'r lioll gyril' wedi eu cael. Goddiweswyd amryw fadau pyscota ar y lOfcd gan dymhestl (Wisynnvth yn agos i'r AVrarren- pointj dymchwelwyd y llestri, a threngodd y gwyr; liid ydys yn gwybod yn sicr etto pa gyn- nifer a gollwyd, eithr yr ydys yn credu fod deugain o leiaf wedi boddi. Cynhyrfwyd yr Is-gadpen Chesney gan ysbryd hynawsedd, efe a noliodd allati N-ii wrol ar hyd y mdr dychryn- Uyd, ac a achubodd fywydau rhai o'i gyd-gread-( uriaid, wrth beryglu ei fy wyd ei hun. Mvnega un o'n Gohebwyr fod pump o lonsrau M arsiandwyr wedi eu dryllio yn agos i Kilkeel, a bod g!an y mor wedi ei orchuddio gan eu had- failadau.—Belfast Neicsteller.

Advertising