Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

AT IGYIIOEDDW(l SEREN'60MER..…

ENGLYNION I'R EIRA. ;I

,,-:"','1'''' -  I " i ;…

.,IO';j':rT-;í/ í HI, H.'…

! . DIODn'Il¡;-;SIÇ. "I I

Cy!ne¡Ûdiadau-sydd x'M herbyn,…

.. I.. I II.1.111 CLABDUGWRAIG…

[No title]

News
Cite
Share

Nitl Nzp gair dncg g-fe/' flulrer hub </M.<rcr, SI!Jlldw"J, os MM fJ.ydd éi ht4)i.- Adroddir yr hanes gantynot am y Prif-ynad, (L'lticfJl(íitice alstie]d Y r oedd ei Argt- wyddMeth wedt trot ymaith ei gerbydwr Cco<«'A- ,lItan) yr efe yn drwgdyhto ei fod yn darngudd!o et yd. Mown ychydig wedi hyn cafodd lythyr oddiwrth farstandwr, yn cctMO ganddoy-grtfcnu cymmenad (clwraclcJ) y gwas yr'hwn a droisai efe o'i wMsattaeth. YsgrifenodJ Argl..Mansfield yn ei ateb, p; fod yn ddyn sobr, ac yn gei,))ydwi. rhiigorol, otid e! fod y)) crcdu tddu ci gamgoUpdu ff. Rhyw amser wed! hyuy fet y cèdd y tiifiyna(i yH myupd tua Caen- wood, efe a gyfarfyddodd a'i hpn gRrbydwr, yr Intn a'! cyfarchodd, gan ddywedyd fod yn dda: ganddoci Wetpd tnewn cyst!ti ieehyd, a'! fodyn t dd!ot<hga!- am y gair d!taruddasatiddo,tT<eWn can!yt"!td i'i-:Ii"-n y-r oedd, wedi caet }!e da i! ag- orol-" Rhrngoddbodd fch Argtwyddiaetl1,H eb efe, 44 <Id )'edy(],. fy mod ynddyn sobrnf yu gel'bydwr du,¡o[\d eich bod yn crcdu imien'h tiv),Il-goiledLt: dy,%vedod(I l'y i-neistr, os ynateb fyntf i'r ddnu ddar!un!ad cyntaf, uadJ oedd cfc yhprisio fawr. am yr otaf, gan ei Cod ef ytt credu n:t :d!asarF diafol ei hun dwyH-goURdu eich A) ghvydd'aeth" — GwUed gwasaqaethwJq rhag darnguddtb wot!d!on eu meistriaid-a gwit- ted penau teuluodd rhag cyhuddo y rha! syddr'yn gwasanaethn arnynt o dwyll-goltcdiad ))' ang- hytiaw" rhag iddyht h\vy tnewn brawdle fanwt g<l'eleuprofi yn puog o'r l!edrad mwyaf—gwc!t g(m bob tm dtdwytt ei enw da, ua': ar!a<t—peth er.ch)'H gtll hyoy yw dwyn,hwn oddiary tiawd o, gan nad ocsganddo yrun trysorafatt—md Hawfr o ber.ygl Jyd,:1ai ca<tmot gwr ay aotur, ond pet!) o fawrgantyntad yw ei yspeUio o'i enw da heb sy !facn mor safadwy a got'sedd cy fiawt'dcr ei syl(acJi'nl.°r:safadw- a gotsedd eiitu( nit; JdJ';('.fIJ.h;4w,lf4dflflhod n'r/A o"llc¡'itiadl;(fu rhag;luniae[Ii.Pan oedd Jago'r .u), tnab Siart y cyntaf, y't Ddug York, efeagymtnp)0(td i'w :()èIÍ tyuedi yntwetcd a't 1 hen furdd enweg !Nliltoi4, yr ta1 a gyrnmeraiji i y Scneddwy' y" Prbyn Si'r( tr hwn oedd Mit-tch go ?Ntiod d y' yn awr yn dda!t; "C i'll y gyTriXach gofynodd y J)ug i Mitton, ,OmdoeddfJIHyhled f«d co! ei!ygaidynf:nn arno ef amyrhyn a ysgnfenasai yh prbynet dad?" 1'rhynatebodd yrenwog fardd, "'Os yw eich uchelder"ýnn'teddwl fod y btinderau sydd yn dyfod .yn amiygiadau o lid y nefodd, pa beth addywcdwn am <)d!wcd(! y Brcnm c'ch Tad; rh:ud bod 111. fÓadlotlf\í'Jdly t)efodd,ar y dyb hon., yn Hawcr mwy yn Merbyn pf, uag yn fy erbyni; canysu; chotiai's i ond fy l!Jgùl, collodd ef ei ben. ? YmddattgosofM yr hanes gamiyuGI yw y not- tertium Cotf'lt1,Ji,1011.cf\'I.rngt)st-_gl,n'g I yr hyu a gantyn :—" Pan.welodd y Maes-!ywydd Schwartzenbcrg fod y Ffrancod wed! eu maeddu ar ol brwydr o* trt n!wruod yu Leipsic a'i ct ym- mydogaeth, yr oedd yn chwennychu yn fawr I myned a'r ncwydd hwn ei hun i'w Benapth, yr hwn; ynghyd ag Ymerawdr Russia, a Urcntn Vrussia oeddynt ynghyich dwy AUdir pddtwrth faesyftwydr; gyroddyMaes-lywyddar tawu frys hyd atynt, a chan gyfarch yr Ymefawdr (Awstr'a) a'l gtcddyf, efe a ddywedodd, ".l<:ich aw rhydi, mae'r frwydr wedt gorifpn.. y mae'r gelynion wedi eu nrtapddu o bol) tu., y maent yn itM, y inae'r fucldugohaeth o'n tu iu." Derch- afodd yr Ymerawdwr ei tyga)d tua'r nefodd, a deigryn (yn rhedeg dros et rudd) oedd yr ateh ond yna p; Fnwrhydt a ddyscynodd, nc wed; tddo roddt et healrdd (hat) a I gleddyf ar y Uawr, efe a. !yrth!edd ar ei iin!au, ac a roddodd dd!o!ch Dduw yn uchel. Canlynwyd y cynUun hwn gan y ddnu benadur ereill, y rha.i wpd; iddynt fyned ar eu g}ittÎaIl a ddywedasaut, 11 Fraw d, y mae'r Argtwydd gydachwt;" ar yr un fuuud syrthiodd yr boll swyddogion a'r gùsgorddion ag oeddynt o'u hamgytch t iawr, a thro')'ai munudau teyfn- ,t,,od(I y dystawrwydd mwyaf, ac wedt hym Uef- odd tnwy na chant o leisiau, 11 Y m'r Arffwyd(l gydn m Yr oedd gweted tr! o benau coronog, i ynghyd tt tufer o ryfetwyr cyfrifot yn ymgrymu idan orchuddlen y nefudd, ac yn moU J)uw r brwydra'l1, ya otwg dra cbyffrous. J ( j r U,t tite(1(I., < Ifit' Yr oedd uno w.n A1I1prl;ca..yn o Wfld\cotland" ,Y¡UeJh}Ih ,-r amsel"y;.ttf:t uwyd I y rhyfel Ame.icanaidd tdiwedclaf; y" eb'rwydd wettt Bymu,(\'ý gwr o I tica ácbpr i ddywedyd, ei fed ct yn Meetdu iir duedd annedwydd, cyngynted ag y yfm Jchydl yn iormod, i :dyvvalit pot) math o ddlrmJg m- y ,"Sco.ts ac zk m hyny yr cedd yn gobfithio ) r .sodi(I ef os dyg\vyddn) rhyw beth o'r fat!t tT tL m se i) YI;mhob modd, medd swyddn¡.; ,ieuanc o ScoUaud, y muc gWClldidaÙ yn pertltJlI t n; oti.yn enwedtg wpd) yfed ar y mw):nf. Yr fy, hun yn meddu ar ducdd tra a[JhyfryJ. _yn y cyfryw amgy!chiadau, hyny yw, i gymmprvd y peth'rYTltaf a ddc!o i'm,lIaw, a tharo lawr U)i r]) yW d(XY'la dd!rn,)ygo fy ngwiad gRa hyny yr wyfyn gohctthio yr e'.gu.sodir H gao ygymdeithas, os, dygwydd un peth o'r fath. Y call1yniad oedd i duedd,ddrwg. y Scotyn, wclla'r Aii-,c,ric.tij o'i eiddo ef ?/ Eltces.- Yr oedd ei fam i%,Irs. yn dra chyhyddlyd, canys er i'r gwr, ar ei farwo)- aeth, adaet ,£LOO,OOO idd:, etto fe ddy\\ed!r iddl uewynu ei hun farwolaeth.. Ac nid })a; eres- yno! ua'! fam yr ysfyrtd Mr. Ehves. Panddy- gwyddai 1fenestr ei oj yn Stoke, :wydd SuJfol1, gael ft thon, h: agywehid gan bapur HMyd, neu a gtyt!d a darnau bychain o wydr, fei mat gwaith gorchestot i'r dynion cywrem'af fuasai rhoddt dar!uH;ad cywir o honi. Mcwa trpftti arbpd taHwydd, efe a gerddai oddiam- gylch, neu a e:5tedda: gyda gwasanaethwr yn v gpgm—ac yn fyoych efe a at aUan yn y bore i gasg!u ysgtod, ac csgyrt), neu an peth a a!!at gae), a'u harweddai adrpf yn ei taw-gen i gyn- naLp; dan yn fyw! DaHwyd ef un boje gar. wrbonhfddigcymmydogoi, "rth y weithred o dynu nythbr&n lawr, g)di Itawer o draneXh :'rdyben hyn; a phanryfeddodd y <rwr bon- heddig ei fed yn cymmeryd yfathdranerth arno ei hun, 0 Syr, eb E!wcs, y mae y,, liawer o gywHydd fed y cresduriaid hyn yn sw,.puthurS fet y maent; edrychwch y fath rolled ymaent yn woeuthur, nidydyntyn pris!o pa moraftad- !on y byddnnt." E'fe a fwytâi uapeth mewn trefni be!dtptreul!o eianatt: 4r, oedd yn NVerth 80,000!. ere a gi, ;m fyddiu wedi ctrewi !'r etthafy yr hyn na alla.,ti un dyu arall gylfwrcM Ùg pf. 'I'fe a ystyrM: ut: peth y" ddioti di i wisgo. Cadi-vo(itt hpn tfu'- waHt a gawSílime"'n ut troed TnpHy ar p; bet! dfos fythpfoos: jn oddpfa! i'we'gidiau gal" t'u glamiu fyth, rhag eu treulfo :{a<t ytt gyt.t, !i phau oedd ynagosmatw, ciywid cfyn fy iiyelk ytt i!pfa!n al!a!) ganot nos, flielli,4 pe buasan-hyw un yn ymdrpch âg ef yn ei J5'ffa(ell, m'yti ;t' gadwHffy armn, ui chaiif iif:) fy yspe!no o'fn mocitli,, tit," &c.—y map yn dt'byg i:awn tddo gaet co!iedfawrynangau.

-11 Ii-*'MARCHXADODD.