Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

AT IGYIIOEDDW(l SEREN'60MER..…

ENGLYNION I'R EIRA. ;I

,,-:"','1'''' -  I " i ;…

.,IO';j':rT-;í/ í HI, H.'…

! . DIODn'Il¡;-;SIÇ. "I I

Cy!ne¡Ûdiadau-sydd x'M herbyn,…

.. I.. I II.1.111 CLABDUGWRAIG…

News
Cite
Share

I.. I I I. 1. 1 CLABDUGWRAIG WEBDW YN FYWGYDA CHORFFMARWEIGWR." ,1 ? 4 Ysgnfenwyd yr "haaes ganjynol gan Mr. j,' Johns, un o'r CCI,I&adau.. ddycJl\relodd ndref ynddiweddaro'r Ind:a Ddwyrptnio!. 'j "Dydd lan diwettdaf (yti AIkwl-tii, 181.3), urn 9 o'r. g!och y bore, dygwyd gwr ctaf o'r enw Hce( t'anaut gat] ei berthynasau uttan yr afbn, a g080d\vydef.ar y Uiltd gwlyttmewn dysgwyHad o'iiarwotaeth yn ébrwydd:.) yn y sefyllfahon yrarosodd,g:m fod yn adored t boeth- j der pelyderal1 yr hant, !)yd 4 o'r gtoch y prydnnwt), pryd y trochwyd ef hyd atentdwyfron yn yi* afon, a thra yr oedd yn yr agwedd yUY<1, btoeddtodd un o't berthyoasau yn ei glustiait ciiwait Hiirri, Rain, Kishno, Ram..W edi'! ychydtg amser, yn ot )Lddynt ddeaH nad ocdd efe mcr, agos i furwotaet!) ag y meddyliuserit hwy, efe a osodwyd .di-acliefn.ar y traetli -wlvb. "Ar y borene8af (Gwcn€r), dechreuwyd yt Mn.d<tefbd o drocht y claf, paH ait-adrodd eawan eu j ijanfÎaÍl: pnrâwyd wrth ygarchwyt hynhydbmop o'r Hlpctt, paa drengodd y dyn, guri gaet, mev, n ystyr tyth- yt-eao!, ci lofruddio g'aM f! berthynowu og-M<{/ "Gan ei bod yn ddefad gyda'r sect hon (yr Yogee), i gtaddn eu metrwon, ymbarotovyd i gtaddu y marw hwn, achefyd, fel ymae yn echfydus t'w adrodd, t gfaddn ci wrai% wcddw, yr hoa nad eedd dros 16 o awyddatfooedtan; yroeddbtwediamtygu eH)wti:td d-aÆ)lichladdu gyda clioyff mar)\' ei gwr. Am chwech o'r g!och cychwyuasant tHa'r gladdfa, ychydig ts!nw ein Dungatow ni yn ymyt y dwtr, .Am naw d'r glochmyfi a aethutu i'r He, a chefats yno gynhtdtmd mawr o bob!, otr dûan ry\v: yroeddrhaiyn cloti(iio bedd cytt-haidd, yr hwn, pan orffetwyd; oedd ynghytch IS men Ho dtoedteddi o't amgylcll, ac yp hmfp a hannef o ddyfn. E1-cr. Prtn ycredaswn y ,+aUasai dynion mcwn mpddlant O'U synwyrau dd,\iod ynwirf&ddcHosod tcrtyn at eu b\wvdnn yn yfn<h Mbrddechrydus, ac yroeddwnwedi drw!<hb?'d t'? ihywbeth o nat?r fys??yd yn fact ci ddet?ydtUoi ddifuddto yrofrryma?o'usynwyra'? end 4 With yatddid?an nhi dca!!ajis elbbd ymhydd oddiwrth y fath cUcithiat).. Yr ocdd pob ymdrcch ginth- gynghort oddiwrth e! bwriad ynfyd, o ruttuo tcl hunan- t tfiddiad i brescnnoldcb c! Phrpawdwr, yn aUwyddtan- ntis. Pan ofynais i'\v njam, yr hon n ".Hi\¡YIl et hymyt, pa ibdd y gtdiasai Iii IIAN-NNy aF sydd yn gunfyddadwy ynmhhth I-,sreswvlwvt ni\\yat' tfy-ig yjuogle, y, rlt,,iiacl bi-'I-yl,Iant ctt byWydau en hnn- ain i achub cii plant-,?, i I.ikttvb'oe(itt, mat y:TH'o<1dta<t e! mct'ch ydoedd, a #hn,'beth;a lnbasai Ili tynwyd iddi wedi dyttci b!cntyn yug." hytch bwyta rhyw oniddef-1 ?, gu nyddlai etc et awdurdod a'idynH-oddhvrthojttwydraR? Rhoddwyd bywyd gan )-)diliA', ae- utd ocs genHIl 011 haw! i'w gymmeryd ynMith, na goddef et?ttt' wne?tthnr hyny; ondymostwiigpamaiwocfeaxidano? ()ndgan t'od pobntath o ynuesymu ynaneft'etthn)!, arosais yn edrychwr dystaw ar yr otygta crchyH bon. Gosodwyd y cotff yn awr mown agwcdd eisteddo! yngwac!od y bedd, ac yna dyg\tyd y wraig ienanc yn- ndapn. Yr qedd gaadd! a'ell (bttsket), hyehan â dail betys ynddo mown un ttaw, ac a't' !taM y dospartttai y Koec (eirm siWgrawl), a Cowrie:! (cregit! a ddet'nyddid yn i!e atl;m), trd yr pedd yn myHed saitb o weittuau o gy!ch y bedd. Yr oedd pawb yn awyddus t ddat pcth o't' ihoddion cyssenredig byn. Y seithted tro yr actb o gylchy bedd,,iii ayafodti, pan zidrod(lodd Brahmin ryw eiriau wrthi. Yn awr hi a ddyrchatodd ei Haw ddcau uwch!aw ei phett, a't bys b!acn yn nnion syth, hi a'i chwynodd ntewn modd cytcttawi, gan ddyw dyd y geitiau Hurri bole, Httrri bote, yn yr hyn ) r nnodd y itnodd oddi amgylch a hi. Yha iti ddyscyModd heb gynuteUiadHa brawi waciodybedd,ac aosodudd ei hon o'r tu ot i goirff marw ei gwr, a'i Haw aswy a)M ei ganot, a'r natt ar ei phcn ei hun, yr hw n a pgwyddai hi rhwng ei ysgwyddau ef. Yt) yr agwudd yma ga!wyd y fam(tetytybiat'), iroddi'rtprchiym), ucu igynuHcr- adwyo ei hymddygiad, ttwy ddodi tusw 0 w citt cynedig argerynei.plieitdir,or,eiliad(seconti), nen ddau. L)an- wyd y bedd tyna yn raddot yn awr gaK yr edrychwyr, tra yr oedd dau ddyn yn sengi't pridd M yr ocdd \n dyscyn o gytch y bywa'r tnarw,nte§;is y gwna garddwr tt'r pridd o gyictt gwreiddiau coed a bianir ganddo; ac <et hyn aethant rhagddynt yn bwyUog ups Henwi'r bedd tyHU hyd yr ymyt,gainadact y cyrtit ynghylt'htairtrocd- tedd isod: ac yna gwasgarodd y tUaws."

[No title]

-11 Ii-*'MARCHXADODD.