Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

AT IGYIIOEDDW(l SEREN'60MER..…

ENGLYNION I'R EIRA. ;I

,,-:"','1'''' -  I " i ;…

.,IO';j':rT-;í/ í HI, H.'…

! . DIODn'Il¡;-;SIÇ. "I I

News
Cite
Share

DIODn'Il¡;SIÇ. "I I [Parâad 0' r RÛfyn dilqedtlåf.l¡, ) Yr oedd yn awr yn bedwar o'r gloch y pryd- nawn, pan ddaeth un o'igyd-wcinydd!on gyda'r cyitymdra mwyaf o'r ddtnas ac a draddododd el genadwr!. Curodd y tabyrddau mewH munudyn :)t arfau, a chychwynodd dosparth!adau y gos- gofddion. Ne'd!odd yr ymerawdr ar gefn pi gelf)-,1 yn dd'attreg, ac a'a can!yncdd hwynt. Hfe a gyfcinodd ei yrfa tua'r Kohlgarten, gan adael lTwes y frwydr ar y deau. DeaUats yn ebrwydd yr aches o'r symudiad hwn; hysbys- cdd ygenad iddo fed el hot! osgorddion wed) dyfod am y that y dysgwy!!aLsai efe. Ilwy M;1 ddaethant oDubpn, gan ddyfcd mewn trwy berth Hale, ac ynawra wnaethautwrth-gych- wytdad ar Dresden. Pan wetats ei rhesi diddt- wedd, a'u mangneiau dirif, rnyfi yn s!cr a rodd- ais y Cyngreuwyr fynu yn gcUedig. Yr oedd. wnwedt fy argyhopddu yn drwyadl nad oedd gait Napo!pon un amcan arall, ond i daro ym- aith tua y deau 0'1' tu ct Koh!garteu a't fyddin ttpwydd, ac i fyned ynm!acM o totteritz, i droi p!c!ynionar yrochr ddeau, mfg!s y gwnaethai cfc YU fynych o'r bIaen, gan ruthro amynt, a'u tUfodt hwynt. Pa fodd byttag nn a §&m!-yuia!s yn aruthroi. O'r braidd yr acthyrymerawdr a'i gantynwyr Ai o gamau i'r tat cyntaf yn Kch!- ga.)ten, Ue yrarosoddefc yn esmwyth irwy y ttos: a goritwysodd y gosgorddion ar eu ha) tau, a'i hoU ganlynwyr ef yn y gyqnnydcgaeth hono dros y uos. Yr opdd ya dechreu tywyttu. N! adawodd y cledr.-aeau oitd myiied- fii ,yfyng, trwy yr hen yr oedd y byddinodd a'rmangnelau yn par&u mynedyn liuodd heb se'bmnt. Yr oedd pobt ar geHytau ac ar dréfed, y Timt a (yne.t: ,ùdyew'(1)yd ;iir ddinas, wed! caet cu cadw yn<aith dros priati ynghyd; gan hyny yr oedd ytorfpydd yn cynhyddu bob mu. nudy", a'r pfrygl gydA hyny. BuaKai Cfus!o mynedfa ryw it'otdd aral! yn anmloslbl, gan y bua'atgwr ynagorpd !'r perygtogael e! dda!, a'j ga<hv gan y mi<cdd o wilwyr trôgag oedd yno, ac i gMd el saethu, heu o l<?!af e! titsgo iPr sefvUfa mwyaf anmhur. Y r OdYHOS mor dywyHaphyg, a:coooun gbaif;hi fynedadref wpdt ei adact. Y r ôedd yn gwlaw!o yn drwrn, ac n!d oedd congt! ymgysgodi t'w chaeh Yr oedd- wuyntnyscmwy na irvilo,gettylitu, y rhai a fy- gwthient bob munud I'm sathru o dan eu traed. Otut fet yr oedd yn dda i pu, yr ocddynt gan mwyaf yn, Ued JkMtydd. Yr oedd taranau y mangHetau gwed' hir lystewl, c!thr pf buasent yH pa)a.u, nid oedd yti.))oslibi i'w c!ywpd gan <dryst!adau cerb,'(lau a mangoelau btoedd!adau ymilwyr a'r -,Wyddoaioti, We'thiau y gwyr Jleirch, acwetthiau y gwyr traed, Rfyncntfy. ncdhciMo yugyntaf; y rttcgu di id) a'r gwth:o parau?.. Nt bydd mifytb trafyddwyí byw t fed yn dyst o'r fath olygta o dfrfysc, o'r hon yn wir y h)ae yn ,t nrn licq [)I i drosclw) 'ddo un amgyJfred rgf,iróF\1 baTaodd o bedwar o'r gtoch y pryd- hawn hyd t2 o'rno!RC fe!!y getlwctuJdlll'luHU) i chwi cich hun y fatb sefyUta. anhyfryd y'm gos- odwyd yndd;. Fel y cyrhaeddodd y dosparth- mdau cyntaf cu§o)r:nwysfpydd yn y pcutrpfi cym- mydQgatbol,lyma. iU o genhadau yn dyfod i Ihybysu'r .),\Vy(l yn y fath tl'ordd ag oedd yn dangos yn eg!ur y fath ymwclwyr anhy fryd oeddy'ut. Gwragedd wylofus a. gwe!ynu wed! eu syp!o fvnu uiewn cewyU, gan dywys dau neu djr: o Liant noeth-tymyn yn en dwytaw, ac ysgat- fydd maban araH ar eu cefnau r tadau yn ct)W)!:o 'am eu gwragedd a'u teuluodd; a phlant, y rhata goUaset't eu T"!ent yii y tyrftodd;-treit-iiidon nrucks) a phobi gicifion Ylt. gwthioe¡dfordd: trwy'r milodd o geMytau; a liefau gresyndldeb ac anobaith o bob parth. oedd y cy,. hoeddwyr y rhai a ddatgatient. ti moddteiml- i ddwy bresennoldeb v rhyfehvy! y thai sydd wcdL caet eu dodfon noewn cytmifer o barthau. y mdrrodcl yr_holl.Ç,êY!lolion hyn igong! auan a Jfurfiwyd gan a'r mur i wrth borth Kohigarte! Ymgymysga: eu !tefau Ia¡'nga.lal'lladauâ gtiddfanau'r (-!wyfpd:g y rha! oeddynt yn myned !'r yn daer i n-. ra ac am gymhorth. Ch? itiai HM? ryw o'r mlhvyr a phob !!aw* gell am ymbort' 1: I' .oedgolygfej'dddy('hryn yn cyfnowid cyn gyntcd, fel na's gaUa'-ech fyf- ynodros hanner munud ar bob un o 1,1ollyllt. Aeth y galon dyneraf ynswrth ac yn aunheiml- n.dwy. Catdyna t u n ttewydd galar sodlau' r llnll. J" Yspeilivyd lli$'ri a hwn hefyd! Gosodwyd ty i y cy <'ry\v un ar da.n! Torwyd hwn yn ddryHtau, gwanwyd ytIaU â gwn-ndawg! (btinoiiet) Y mae'rcreadunatd t!od!onacw yn ('ei¡;io ell plant!" Yfathoedd yr hybbys!aeth a ddygtd gan bob crwydryu newydd. Os gofynoch i'r Ffrancod, pa bryd y derfydd y cychwyn!ad, chwt a dder- hyniec!) yr ateb cysurlawn, f.6 nid cyn 6 o'rgloch ybore." Trwy'rnos yr oeddsam tabyrddau ac udgyrn yn aodygu fed liuodcl ncwyddwedi dyfod. O'rdiwpdd, ynghy!ch cauot noS) Honyddoddy tprfyscychyd'g, o leiaf, M yr oedd yn golygu cychwytnad byddinodd. CymmeratS afaet yn y funud ddedwyd, a chyda, I!awer o wroider a chywremrwydd mi a wnaethum fy ilTordd trwy'1' lluodd o geitytau, a goscdats fy nhroed unwa!th yn ychvanpg yn y ddinas. Fel hyn y cyt!awh- cdd y bore a'r hwyr yma y dydd cyntaf o ddychryu.

Cy!ne¡Ûdiadau-sydd x'M herbyn,…

.. I.. I II.1.111 CLABDUGWRAIG…

[No title]

-11 Ii-*'MARCHXADODD.