Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

"-'C-WC""j ' ' : ' ' ' 'LL(.?Ku?DIAET?ANrAD.''''?'''??

?'-?——??ATEIN?OHEB?YR. ' '"''…

-, 111 - t - h:'T ."::'GORUCJI;YI,WYR.,…

AbrYEYRtAD WYTHNOSOL.

News
Cite
Share

AbrYEYRtAD WYTHNOSOL. Niddncth iia-wer o bethau hynodion i'n clyw ytwythnoshon;ondymacpcb hanesiona gawsom yn dangos fod y Cyngrehwyr yn my- ncd ihsgddynt yn Firainc a Hol-,itidi heb fawr g\\rthwynebiad hyd yn hyn; ac fe ddatguddia 'cljydigwythnosau etto pa unaoes modd gan .I b., Bonaparte eu gwrthwynebu aipeidio. Y mae'r papurau Ffrcngig diweddaraf a ddaediant i'r wlad hon yn defnyddio iaith mwy cryf a chwyddedig am ymbaroloadau milwraidd eu w' 0 gwlad" rhifedieu lluodcl arfog,a Hyddlondeb v bohI, mewn rhai parthau, i"r L!ywodraeti!, a myuediad amryw G! adft idogion. i ryw leodd n ryw e nodedlg:, nad oeddeUt yn ei wueuthm' yr wyth- uosan a aethant hetbio; eitl'r sicr yw mai by- ddinodd ar bapur yn unig yw Hawer o honynt, pe amgcn, bnasai iltyw nvystr cH'eithioI wedl ?i roddi ar ifot dd y Galluodd Cyngrcinol cyn !Lyn: hefyd, y mae'n teilyngu sylw, nad ocs guir o son am y byddmodd perthynol uai o'r penaethiaid milwraidd y rhai a ddywedir fod \\edi myned i'r inaes; ac y mae amgyld1Íadau ad\gwyddiadau diweddar yn biolion andwg nad yw enwau pcnaeth rftainca'i holl brif- s\vyddwyr yn ddigon i nawychu gorescyuwyr eu (,wlid. Pe bytMai gan ein Hymet'awdr/' medd un o bapurau Ffrainc, "cud hanner y rhifedi ag sydd gaa ei,ii g,%N,rtlim-Y.iiebwyr,. efc b.1" a'u curai vii oi hcb anhawsdra." 'Nid vw hyn wscira. .¡ ORd :cyfàddcfJ.ad o ied an,fodd, fod eu Iluydd- wyr yn anamh ac er cm bod yn foddtoii cyd- nab o d i Den-swyddoglon milwraidd Fframc ddangos Hawer o?fedtusrwydd raewn rhyfel yn y biynyddodd a acthant heibio; etto y mae'M ymddangos Iddynt audygu fynychaf gymmaint, os nid mwy, o gywreinrwydd mewu trefnu by- ?ddmotM liiosocach na'u gelymon, cyn antuno I i'r maes, agawnaetbautmewmmpetb a)-aH. y mac'r papurau Ffrengig yiipar^a-u cyl ddo'r GaUucdd Cyfuuol, yii neU!duol Awstna, o a tliNlyil,, gall, ha-eruyngwyncb .?' holl f\dcubodyiipalluglynuwrth y cyn- nygiadau a wnaethaut eu huusin am beddwch: ty bia rhai fodpeth gwir yn hyn; meddyliant i :-f!i9Nare<g);4fiYiQ, tr rll3g-aml11Ollau' hcdd- ychtawn a yrwyd ato o gad-!ys yr Awstriaid, end fod y ganuodd?eiM (y rhai nad oeddent  yn ue(k4 dangos c ,ymiil-,tint o, hynawsedd i'w ag oedd yngynuwysedig )'1 y gydi't'r YineraN- r F ffancis i dynu ei eiriau'n ÚI""11eu'nhytracb'jycmlegu.atynt. Peth eg- h¥ ;yv f9d--Y)ët.'rA }vstria Yll aé: ei ,iedyn ,f'yam.llhlidiQl ac hedd ychl ;í1A l1éb: :'r penacthiaid erein; ac am ei fod efmegis can- e a d a 'r ddwy ?.w? yr" ocdd cenadau'r ddwy blaid wrthwy- Mbol yjT ymosod amo "tl'u hon:dluoddrhe- symiado!: hyn, yn debyg ddigon, oedd yr achos .l b' I'r Ilnyddwyi- cyngrciiiol arcs yn segur dros saith wythnos ynghyd ar lati y Rhin, cyn croesi'r afon hono i Ff14áinc. Ac os argy- a c. A,- c t)s hoedd\\yd penaeth Awstria(fely mae'n ddigon tebyg) fod rhesymauY Cyngreirwyr yn gryfach nag ciddo'r Ffrancod, ni ddylid rhyfeddu Hawer os darfu iddo ef wneuthur rhyw:,gFfle\ididau yn ei gynnygion. Ond a, ddwy blaid wedi hysbysu betb oedd. y cynnyg- idn a sonir gynnnamt am danynt, rhaid i ni ddysgwyl yn amyneddus. nes datguddia amser ycwblsy'nawfynytywyl!wch.. Cwnacth Bonap.Útegynnyg gwrol; feI y t;: gwelii- mewn,pai di ai-ai! on P?pur, i yrn rhwn? Spain a'r wlad hon, pan gynuygodd ,ryddnu o'i gnctliiwed, ar yr ammod ,furl,i'r Yspaemaid -v gaHuodd )'lj;éirioI pe 'llwyddasai efe yn y cynuyg 'ii"A fi can y niad "0 .J faasai d Ni,-yn yr Y&pacmad yn ebrwydd idroi eu ha1\fåii yn erbyn y Brutamaid, yrunjg oiferyuau ya Haw t haglumaeth a dorodd iau eu caethiwed hwy yn ddtyHiau yr ydym yn 'gobeiduo y ;.< I 1 \.T t 1 I II ccldw'r V.spac:uaid eu th'ynp'wyneb holl sdJcW- diot'eu hell ormeS\Vï, mol' \vrol ag g\vnaeth rilai o a'r Po: tt:gnesc, yngwyneb ci: tygwthiou. Goiidus genym feddwi 6)d rhyw eiddlgedd ddisaii neu !'yw bedi aral! yn att? pres\vyl\vyr bpaht rhag uno yn iluodd 'a'l' Ardalydd \Velmgton yn yr ymdrech presen- nol,yr hwn a berdiyn mor ages iddynthwy. Y lilac amgylchiadau Denmark y" gyfyng,! gan fbc! Sweden yn ch\vcnnych ll!an o'l tliir- logaeth, a hithau heb fed yn ddigon cryf, wedi cbHi Bonaparte, r\v hautddinyu—fe ymddeng- ys i ni y bydd yu 'huid i Denmark ymhedd- ychu ar yrauunodau a -jiAiiya,.r ideli, pa tm ai teg ai a fydd- ont, oddi eitlu fod gan yr Jt-L\n sy'n rheoli'r hon fydudd !-?\v waith i'w gy?awu? a'r I ]() yuow. (ywwalt! 1 w gYllawlU, a r na ddidion marwoliOliIHvÍ l'ugolwg i'w ganfod: .yu awf. I

[No title]

[No title]

[No title]

- ..... PrEIRIAr CYMRU, &c.…

Family Notices

.7.1LLONG-NEWYDDION.

,,,,MARCHNADODD CARTREFOL.,…