Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

?YNn?R CT?ARFon BLYNYDDO ?? C Y jN'J' 'kF (i\ 1; 1 F 10 N )L 1) 1), )'It I'V?-LLii r,Ll, lo,)" l, vdd 1,, 1.1 FIONY Ui), ya ['VVLLHELI, am 10 d^lydil h. y 10fed dydd o Chwfror H<?a  ?.L?pr dt?!s?:)' ?m ?e.n??? deb yr ho)t Aeiodau Aiewn pr^tf^■> THOMAS ItUGHi!;?? ? ?  '"("  ?ENJ. JONES, S ????"????. ?J'? ?,?, _?.—- ??- J    ILYS3n ¡ ,J¡;<t¡l' ?' ?  1? cM<:r<?f?/- ?/ ??c??M?? ?? (;1  T.) ?? I?yfr rh?agorc! h\??, <6???)t?)? Y ) ''GJ&iFXtfjr'^lisTyOGOT.:V' viniferwv.i ?n HUGO (?CT)t's, ac ?t ^iieithwyd i'r ?m??tH. t.ttt t-anmtyuedd yn oi an v i'an-h.'i?H-ARQSA?F! ?v)tt Perao«-y mHtws'GvvrdtCt^nvaJl Jl iU^UJU.Itlfmh gan D.ROGERS, 1. Hf.ANSHAM, ((it? Roa'), M. Jivr™ (Newgate-street), Lhuidai?, ac i'w gan holl liro^eth' wyr y Wcsleyaid tmy dref' a gw!ad; ?n ba rai v ?.iti Gwer-th-wyr Llyf.auyn ?;;hymtU ?ae! y Eii?r a (,.J!u, Mae'r Dyrr uchbd ?'edi Vi'argrall'u arbapnr ;? a H\<b\r- h hardd, yn cynwys ?2?! o da daie?au, am ?s. t;u-u u ivn*'m- glas. f i ? -.<: > Ni bydd i'rGoJygwr dd'wedyd dim iwwn nl¡r:U o .n,t oi'I:,Llyfrhwnl OJ,!I YlJuni" rlHtddi tv?ioi.i. < ?()t wyr hyn, (y mat o.'d.?ntHwu ?ryf?rjt)) )"' achos), Ffrangc, Sais,a Chymromedd ? FtmH?t-. ? ?!\? a geisiais ddynwnrfd-f JROTJI S; 'yd r..lnvn; \r W vf ti n tn<*dti\? y dylai p?wb?cisi?ei ddynvvare yn nt?y?nf??dau,—. i ys?ntcnadaue/'ydynt <th/«;-«-o?t?y? ??rtttbroti poll mihi- nvn gau. —John Le C?-c.. I Medd y '?'?, V r vvyfyncredn y bydd v 7.?- A?? hw t. ra hyddo ei-el'?(1(1 a,, iiysecidiictil 1). D.,gynt Escob-,Ely. Mcdd y Cymro gtvych, P?y ).yna? ? f?rto olwg nr hv«, 9 Lyfran mor hwyUo? ac mor ystynol ag y gweddai r?' defnydd rhagorol y cyfansoddwyd ef o hon?, md rhaitl byth ddy wed jd id,!o fuddioled gcdiJoced ydvw? gnn ei fod yn cadarnau sv Ifoon a gwreiddyn y grt- ,t gol yn?o]fu-f?(?u stcrwydd t-i holl hnr b,yncmu ;ir(iderc,'i) a ynghyd a phttrdcbethy?rythyrau; ac yn daB?M ei -"tti6- pwgrivydd ri;agor pob creomiaethau ereill cyu llwybrei.ld- ied a chyn lIyihricicd" nlOr ddibefrus ac mor gnrfarn ddi- nafardi, fel nad all ifeb a'i dnrlleno, a'i hvstvrio, ac a'i dyallo, amgen na gweled a cljydnabod puachosion antfidxti sydd iddynt i ymlynu yn eu jivoffrs, i' ymdreeli vii midaid y.ffydd a roddwyd un waith t'r saint,' ac i drefnii rtl btidi- edd yn gyfatebol. Mac'¡- ewbl sydd ynddo wedi dioswl ailan cyn gywrejnied a chyn gyilanned, ac etto cyn Jyred trwy gyfryyv ddyfnder clysceid.ia'th, a'r fatli .ddoetb ymrcr- yttnad aidwyll anorfod, na's wn i rriord dlartlen na dily- weti son am un o'j faint yn eiifyd iddo. Ond betii a dId tv -marn ia'm bath witli (Jystiolaetii cynifero brif ddyscedi^nn pob gwlad yn Ng!imlj a gydiiabydd irt am Awdury IJyfr ym", CI iod ef yh tui 6 oiHiadau dyscleiriat' holl Kuropa-am' bob math o ddyseeidiru-th, fel lyimu ol waitli d, a IIWN yn anad un, yn Kollol r':lIeO"u, lor IHlèf. nvddiol hefyd ac anger.rfieidiol y barnv. yd fiKir, a'i fodtve(ii ei gyft'ithu i'r rhan fwyaf o'r Icithodd satliredig yn y 'parfii yma o'r hyd! Mae cyn rlieitied i ni ag i [¡"IiI ;'l'ciill'odÜi ifi am y gobaith sydd yriom: ac nid wy'n clyall.aad oe% an bob math a drigofion (L'ymru gystal athn)itll a s'Vmnt" naturiol i wrando a dirnad riieswm, i wybed rhagoViact > rhwjjg da a -drwg,, rhwng cam ac. u.iion, a rLivnp- gwir ac anwir ag sydd gan orcill cydrnrld yn y gwi Iv-inigylch gobrftllio ynts v gail* y rhai'RdSprbya.cyiiiinnii.t llesyad jig a gafodd eu cyffeiyb yii hot! anlulodd wrth ei ddarllea."—Edward HamuAsunt Person y ft cities Ut. I-el'soll Jit.Goch. Am chwaneg o liyshy*'srwyild cvfeirir q; Darll/mydd at Y yr ea,rau piiwoj; u ddaethai t yn lulaen i gynnoriiny.yo'rTyfirith'ydd ■ t cyntAf. Ni roddwyd yr enwjvu yn yr ai^Rittiad pH^riiiiol, rhag ei.clnvyddo'n pnnod; eittir bydde^.&n dtVigon Ini: ddvwpdyd, eu hod y gw," r mwyaf eu riysc a'u iaiv'i n nilTlith yr 'Qlleiriaid'he eirill: -oni yn fle'r envva;v vr y^,s wedi-rfioddi yr hya a fydd o;fwy o flu, Ù; lJm- llotlVl.'d. liiioddasora fwy o ^aifh y.Cymro nag .a fuascm (pe a>-i- gp») er nrvvyn <i;:rs;n-f i r Darllenvdd brawf o bt>rd< b, «»wgm,ydd, ac arddunKuit y Gomeraeg sydd yn rued, trv\ y^ldo. D. S'. N ill yw'r Llyfr neJiod yn vmyraeth <li"l oil A'r pyfcriau dadiengar 9st amryw bleidian nad oes adrj neh cristion, o haenw byaag, 4)1 Ili cael ynddo ddim yn ttrt'iH yticb i'w opiniwn. :i; HYSBYSfAD. Mae; GWI-LYM M ontrAsrwo, (iAwdivr yr -BL AWDL ar y peilmr-mesnr ar hngain, pa mi i<?yh;)?a. Wyd -yn SeRBK GOMF.P-, Ion. yngyfranavrg A JOUW ?vyd yn SEKEN (j.QMF.p, loB.?'lHIt), y?xy<Hi'?''?;t Jni!? yn mllOh lyi rtl, o'r ]'I,'T:4 gan fwria 'n (ardd vrnui)- i:hhmn'yw n'u cymmyd<?i(Mi ) goso'd yn y WJISC.' i yhdyd^^na welwyd .o'i lath eriocd o'r blaen vn yr hoy?edd a'r p'Gymraeg-iaiih, ^ef ii' GEiRIADUR A PIJAJlTHSYLLYDD (jyiCTJONJUY cV GAZETLER) 1-: CYMEALG. Bydd y Llyfr uchod yn cynnwys, 1. Y Gair; 2. Rhan .yjnadrodd, a rhywogarth pob o wiiaidd. • a tl\arddiadau yr holl Liriaii cyst"fli, a chyíhm¡oda"-¡; 4. '.fdd i HEN ltfriau cynnwysfawr yr hyjnajrcii I Mianiaid en hegluraw, trwy Kiriuu unveifuarai.'br a haw ddacli i'r angliyfarwydd i'w deall. Bydd y rhan Barthsylhidd o'r Lfyfr nested yn cynrsiys Enwau Teyruasodd, Dinasndd, Treh: LJy^odd, Ituuldd, My;iiyddoddv &(-c. hefvd Ivysbysiiifl pa le y mae«t\ yng- hyd åmaintioJi Teyrnasodd a Dinasodd; rhift^li en ti'igohoii amlygiadan or pethau liviiotafi-iiewii, ae ya perthy n i b(,b >te yii yr boll Fydadnabyd Ius. By da ,y Geiriau yr nn d^ref» ac mewn Géiriàdurhu: ereiil, yk el yr A, B, C, &c. I ..t\MMOU',u.. ?: 1. At-???T?ry?]Yf?ar?:?p?tt;daa!U?y?'<'Bf?.???r. H. Daw ) Uyfr?H-'n y? rhan?n, ?w?rth S\\m: ,âh mh. 11L Bod boh rija?,talwr i?o(idi ilt enWvvn fiht amy 1-liati oltf; a rbatl,,I,ll el'L?tilA rth; lYi. Bydd i h?y b'\M? a ?.M?? d#«ddr» emy, ac a o:? anK?dos)Mrt<H), a cha?s?' .y aHdn, ?!?,n)) ain <?f!i?! erth: a ¡;;o(hhr ? r ch?- t??-dtn t r GWCithw)T Lh ft'ai?a? « ddanfono am daisynt- ar?-an'? Y H:'ni \!t ?V? Trwy liiwvedd 11'thT:n ft'ehan, ac araxalTn" y'H.ehi MI liawn, w ydys yn &?rh.(!.H c\vi)?,i? y'?-?h! ?''?n "(?-. han. Bydd pob-rh^dahw ya rhwymt dd?r?-yn y Ltylr igyd. V I. y. RG<wa. ith hnod i'r Wasc mor gvnted a? y. ccSr rixh'dtd?onawtocnwnu. Dymiuiir hod i ryw ?,: pwy W-P*f j?y??f?h agfyddo yn <'wvUystwe?a i hyn o orc'n'.?j, j ?y<am€rydarnaa.r.'frys g:?n yr ffmau, a'r -nylltau rhag- daHad. J)m¥nir pr hawh a? a ga(\ cm\;?, cu danfon ))? v arfry't! nt"fMr. 'n<?'?fMM!tt8, ?tiM?-?t;, wa<- Cardiff '?•. 'neu?tRev.?OHWjEN)KM.8,'?Mf<??' i? ?f? <y/?,?l fc-I CivriiP' MYdc?ntiIawcyn y ddegfed o F?w)) Bcsaf. Cadw<4 dcrhymwr enwau y yntau riiagdalbd vn ei law, np? ?aff clywed eHo (yrt r-,z dechren JUbrilt^ a fyddc digou o c?vau i tvned a'r gwaUh ynmh?n; cs antg? v gallant ddychwelyd i hob un yf/eiddo bi'ftiin. D. S Dysgwylrn bob tw It ddanf<<n«tythyr &s:?nwatt a? y Dyfr uchod, iddanfon yn ?MM«/,oni byddao: jagw*" a?M yclnvaneg. Nllm un llyfr eriocd. yn ? (?arap?M?-' mor ?yntM?rttntyaw! Fr Cmro 1 Mcaft f1f'fl eiriau ? ?;! a cli3,niiii-ysf,iwry hddo yn <? darticn hwyy? SEBEJf ?OHE??a.ftyfiaHPre?. ?oddw?-ht'ic!) eymhor«v: ft?yr?tddwyn aHuu y Llyfrm-hod, ynmhittHLLu rtta?w freuuiau'ein hoes. ■ • Gud ?/!fM:A,d)-n?rch, ho? dntMtd—'Cyqnry., f? !i ,c ammy hyfforddiad, « i Gs?'M?Mt-?yMtrtK?U?. A.r/<?/?/??<y????? HhedydfJLa SyHyW.wer., hwllawl Tra,n?'ywrh???' .? r'' ?<?t'M? )?<y?' y" ??w ?Mvt ;< .;j)fr/<?'M<t??OM.y?<tJ.twL ?nMM) dTysor ;awr' d, userch -tm th?tbndd," ?maH'imt ?oona'nerch; Derbyn f) alia^swyt&lfasereh^- » Hen uiiivil-hyn o Anercb^ C. M.t, I)AVII) JENkTnT Argrajfjjdd, GwertJmr Papur> h!tifruuy MEOt-Y-CASTELL, AfERTAVfE, is YDI) yn ctie,'pteseeloot < dnl diolch i'w Garedigion a'r Wlad yFl hannogaeth, ac yll ()styigedig hysbysu JJW'VUt ei fod yh'dd .wt^kLir wedi derUyo y.r>ii*viot o LYIHXKbiSAU A It r ived? deflayu ;LXi-, W? a d d.-F, ifr'u' .11 GllAFFU NEWYDDIONv adchti 1 argraffu uo'Ij math c Gopiati yn yr Ieithoedd Cymraejf aSaegBeg., "ny l»^ na«r a fyddo-inorgarcdig'ft dyfod A I.lyf_r, neu Lyfran, it{sj0 pf- i'w asgraflif, efe agaift waitli teg a hardd, am bris rhes"Yinol^ yn Argraft-dj? Seren Gomer, < n. 8. Y mae gan I). J. ar werth P01). UAh q i,vf,aa Cyinraeg a Saesneg.