Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

l ■ > 1LUX, 21. Fe gynnwys Llys-Argraff nos Sadwrri genad- wri oddiwrth Arg. Weiington, yrt mynegi fod y gclynion wedi cael eu gyru o amryw sefyllfaodd, ar y Ofed, oddiwrth y rhai y ciliasai eiii y Ht'y SyrMj pan rtithrwyd arnynt gan rifedi llios- gel y l eu Ii(i) liel,) gttliesd o'n tu ni^ mae'r hancs wedi ei riioddi y.'t I. el?etha ch e?<Ms me wn parth ar?! 1 9:,rify 'i i ?. I. hwn; gan hyny ind oes &chos'??p?(? I41P gylchiadao. •'• -i f*" ?" ■' '.? '?:'?-? ;j Y mae'r L?s.-ArgrafTyR cynnwys hefyd h'ys- bysiaeth ddarJuniQ.l y?mdrpchiadatt?r Cad- Y.nia¡(L2.ly' B'ri;s,Yijgh) a? ,In??,,cpj ? o?U'??; ?.mor-?yr y fyngc? fF?an?t'dd' dany Dyngpsydd Syr Edward Pelew,' yn agos? LeghdTr?. J?aR?wy? v g*y? I'? ? ntaf yn Via Rcgg!o., i?v ? yfnadaw?d t.vddh?n fechan | o? 4(11 yt-, b.rwy4d),4 c?ymmer?yd ? meddi&nt o d?&u ?Bgnel o 18 p?ys, ac iuv.> 12" p?ys ed pe!enau, y rhai a os?d?sid a?ddt?yn dyifodfa'r afon. Aeth y. ?lUwilst.d? C?tattpH rhagd?o yn ddtoed i Luca? .yr hwn f? a roddwyd fynu ynghylch 1? Q'r gtoc? y nos hono. r i dydd'canlynol danfonwyd4po, for-fil,wyr o'r Hopg'hon (yr America.), dan Gad pen Rei i sef- yllfa iieilHluol tua'r goglcdd, yr hon a roddwyd fynu Iddo ef, a gwuaw d y rhai oedd yn ei ham- ddiifynj sef 11 o filwyr, yn garcharorion ac ajn ffo4 yno gasteU Ued gadarn, danfonwyd ''chyd;g o farilau pylor o'r America, a chwyfhwyd cf fynu, gait ei lwyr ddmystrio, a dygwyd un mapgrvel erydd oddi yno; dygwyd ,(l(lufangl:cl efydd ,etll odtMr y M H- riad "CafSneU i Via Reggio. ar Y aeth Cadpen Itowlcy yn yr America tuag yno ar hyd ,Jf"¡WIf¡ad<el y llongau ereill,1 sef yr .¡;(nh- a, r Mermaid, ofal' .C$xfpeh Dundte Pannesaolld Cadpen Rowley^ yng- ey? yt-i g hy Ic^i rtlaehludiad haul, at y dref, efe a gly wai saethn ynp, ac a ddcaUodd fod ynghylch 600 o farchawg-luodd a gwy r tfa?d, a man?ne?u, wed! ytnoso? ar ein bJ.ddh9d; gyrodd Mihyriad l Cata?eti .hwy ar ?o, gan eu Uwyr o?chf??, y rh?! a a?w?at pu ma?ttetM? a H?wpr o fcir- H a ehhvyfus arcuhol, ?chyn'.mprwyd?am- ryw garchaFonQn cil!o? y gwettdHl t?a ?ta. Cafwyd hysbysMeth g?t' y carcharot'i<Mt am a'M?wdd eg?anam?diffynfa.Lpghorn, cytunwyd ???wyntHag yno, ? m?wn g?La.ith medd y Cadpen Rowley, y b?asat t'rtr?ltoB ?atet eu tueddu i'n der by n, a gwiieuthur *ify,w'beth' 0'11 tn. Angorasom y u angorfa Leghotfn yn nghylch tri,o.r "locli ) dydd canlynol; aeth y mil wyr i diir, heb wi,tli-,i,);iieb; -D dkvbeb wrthwynebiad; ond gan fod y tywydd rr oecfd y", gelynion a faeddwyd yn Via io, wef,litIerbyn adgyfnerthiadau o'r new- ydd er by n Hyn, a rhuihtasant ar ciii mor-iihvyr o'r tu ailan i'rt?r; eithr hwy afapd?wydipl y dengys llythyr Cadpen Dapdas. Danfcnwyd 9t Rag?aw'f ddinc? i rgeis^> gano ei rhc?idi 1.) a; awlr'dditw.- i geisko, gan00- ei rlic?14i f,Yuu; ibithrti tteb'cedd, gedy:t??!. .11^ wedi ei amgaeru gystal, ac heb un ymddan??shd fedsy tngQlitPi yn ysgogi o'n plaid, a- Led y tywydd mor anwadal (o herwydd pe cyfnewid- I iasai, ni chawsem un gynniweirfa i'r llongau) ;g#i^^fy|tiwyd fynpd i'r llongau yn ddioed yr hyn, trwy lawer o ymdiech, a wnawd yn y diefn oieu,,iB^vn tywydd hyrnigjawn ynj^ nos, a bore dranoeth, heb uu rhwy?f oddnv'rt? y  gelynion. i Wrth ddychwolyd tua'r America, am facHud haul, daeth ccnadon odd?wrth Faef a thrigol!'?n y dref, y rh?l a ga])ia?i''Id gÜ y I 11-i ddyfod atom? 5? hedd-fancr, i ddcisyf arncm beidio faethu o'r tai, gan ei fod ef wedi bygwth eiu gyru oddi ynp,( trwy osod y peiiti-eri ar (Iztit ac am eill bod yn trefuumedral1 i fy ne(I i'r j llon gau, cydsyniwyd na bydd;l!rtliu o un' tu byd 8 o'r gloch y bore nesaf; yr hwn oedd v? I n1g')'ihiatma!lteisiol i'n mHwyf ni) y?' rha?, jtnewn piodd £ jm^en, a fuaserit.yh ^ored i' d £ fi diny|triplfpd(}i\vr^ y rhagfuVtau. J Ymay fa^|e^vatt y swyddp^iBn'h ypien- ;¡., "lOtI ..IN J. 'r'l .y" wogasant eu IlLitiatil vri y gwadli liwii: 4wllietll pob swyddog a phob morwr a milv\r ei ran yn ?ry.d?iot?y.? ?r amryw ymdfechiadau. D .1 ç .J Danda? o?erw?d'if'a.'wr?-- y;W;eu., flppen .'Illtf? :>.Pr.Y ,a Wr,lj-\ w??h?hy ucs? ^ia fcd'ta?r TfaH?d a'r mdf- ?ll.?yf u?o, ?u g)J?dJ ?yn y? ? ond cyn -gyagy,d^lfth liiifedi digonpf yughyd, mpdd- iannwyd y pcntreR a'r adci!adau yn y'?yt rhng- funau Leghorn ga?yr Jtal?ud; a meddiaunodd y mor-Giwyr spfyilfa ar iTõràù I)i?a; yn ehrwydd ?ed?tl')' italiald ,yniiiier) dr y dref?ac fe! yr opddent )'nd)chw)ydt"f parth dcheuol 0 hop? c?ywetrt sapfhu tu a'liit't-d?'l??a, brysiasapt yno.jme<vu munud, a cha'#s^Pt fed;;V: mcr-Hlwyr y" c?! ?c?odai-nynt ?n'g?n'!??t' o'r gp!yn;on, a Ipuif ?00 n wyr? ar ffh?h ?ab gr dracd, & dat' f?"g"c!; dcrbyniwyd' rJnilhr y gwyr me?ch gyda. ihwcr o arafwch'?t??' mcr'- fUwyr, y r!)at a y?a?!)-a<-an? can adae! IddyT?t fy?ed hoMc, ac a*u Uaddasa?t '&!l-b'!?-l' y- rhai, ynghyd a d.? swydd?, ahvyddasant t fy': I ".e (1 trW):c.'1d YlIt eithr clwyfwyd neu liriddwyfl'5 hwythau cH, end un Swydd?g?' gan yr ItaM:ud-.? Wedi ympsodiad y marchawg-?b?i? caucd? y' mor-fdwyr at eu gjiydd, a rhuthrasant ar wy traed y ac a'u gyrasaut <1\ af fro; collasant y n yr ymgyrch II \"n, heblaW SvVydxlcg- ion y gwyr meircli a'r gwyr traed, o 250 i 300. mewn Hadd, chyyfo, a ch&rchar-ripn ciliodd y gWeddill y n ol mewn anghrein mawr tua Pisa. Ymddygodd yr holl Swy*^Jbg'i6u;a'r gwyr yn y modd mwyaf gwroli Liaddwyfl u:t o'n mor- (ilwyr, a chlwyfwyd un ^ir dtlèg; yr oedd y ge- lynion, o leiaf, ddau am bob uu o'r mor-filw'yj* ,( Derby niwyd, ]^a p u rau Eil my na i dd y Bor^ IjVtfc, jrn cynnwy ^hane^ion o'r 17eg i'r 23ain. Nid oes dim sicrwyctd'e11!0 pa fodd y maG pettiau yn .s>fy 11 rhwng Sweden a Denmark. Dywedir weithian fod heddweh wedi cymmeryd lie; end -wedi ychydig, fe li.ae'rir foti'' ym'laddfe'tiau:yh' ail-ddet^^eu-i; Y ipae prthygl yn-.yr Amsterdam Lourantvy\\ J?|) negi fod brw ydro. wedi .ail adupw,- vddu; a bed y! ,,¡.yW} og .C^rppcg metfef- .'1 I.. [¡"t "I ',p '-t ,Y Russiaidd Beunigsen sydd yii dwyn yn mlaeu wavchao IlarPburgh. i' Oryrfcai efe ddau gy- hoeddiad ailafty un i'r DutcJt' yn yr amddiirrüfa hono, gan en gwahedd i ubo a'r,Cyngreirwyr; all,, Itall at yr alttudion a..yrw)-d o'ti carti'ef yno, gan en galw yn ol, a siciau iddynt y gwohnvyir cu oyrtivortUwyon, trwy adael »co?pedigaeth en 1 poeuydwyr iwhvÿ Jaw Itiv y Gan hyny, fe i dybia llawer y- bydd Davpust yiysicr o gael ei haeddiant. ,m:.té'r cyhoeddiad cyntaf wedi d-wynv ellaith .ddar bit?oes, Vgan fod. llawer.. p'r, nwn tTielwyr EWmymidd w edi epeilip p'r apafldi- %^nfa.t- DychW^lrodd Lonis Brppin gyaity r Ffriinc., Mynega- ^puraw hyn fod y Gallaodd ivedt n?«vbefliad 'o-fewn ,4ijfipg^pth, hen !Fl'mi«c.ia y byddioedd B- utanaidd tblipsei»daftl,isi'ji b^u- %safwyr yn Kalmjiont. V Ai [ Sohiaso'm tnewn partfe ar4U or rkifyn HJJT'H fod Poivaparte ^edi danfon Ferdinand y VII yn ei ol i Spain; y r y^ym yn cael ar ddeall yn awr iddo gytrnyg H^iyddau ar YJ1 armnor1 »d(^ cf W" i)eu i It u. r h ed d -w c It 'ig ef a r-: ei, b(, ti ^iinkpn, yr hyn y inac yp'debyg a wftnaietli;- Pn4 thal- asai y cytPndeb hwn ddrm, heb gydsyniad y Cortes, IWU Ddeddfwyr presennol Spain, dan- fonodd Bonaparte gonadaty nt ar y fifed, ac alll nad oedd y Cortes cyffredinol i gyfarfod cyn y IbfNl" y:mg-y!ntndlOdd yreisteddfod, )J.afâus,; a chy tanasapt i beidio cymmeradwyo'r cy tundeb. 'Dygwyd newvdd anhyftyd ganr y^ Abundance 0 Scily cwrddodd y (yr hena hwyliodd ry-W amser yn ol o Falmouth à Hythyr-ged IV Brazils) a hetwlcmgo America ar gyfet'Madeiary yrfeon, ai«l b>wydr faith, a gttrOiM hi ymaith, ac wedi hyny, a aeth mewn i Madeira, o'r non ynys y gyrwyd y llythr- ?,o d yi? inla&rt? ,ily 13 irli z ils. god yn mlaen i'r Brazils. Lladdwyd Cadpen y Alontague yn y frwydr. Trodd y Montague, ar ei dychweliad i Falmoutlv, mewn i Scilly, y gyrwyd hi i'r tir gan y dymhesti nos iau wythnos i'r diweddaf, ac yrydys yn ofni y cy^rgollir hi; torwyd ymaith;iei hwylbreni yny dymhestl. Cyfrgollu yd Hongo Oporto, a-c un arali yno. Dywedir yti aivr,jnai'r Yme^odfcs JosepMne^ gwraig gyiitaf jkmaparte, ac nid Maria Theresa, ei wraig bres'ennol, a ddanfonodd y gwisgiad.lu trudfawr i Ardalyddes Hertford, yr hon rpV amser y 11 ol a ddanfonasai "yw hadau a phlan-, higion hynod yn ihodd i Josephinp,. • í

Advertising