Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLTNI) AIN...•1 ,. I ,:

[No title]

News
Cite
Share

?'   l t  MER?HKR,I9. j Yr ydym wediderbyn papurau Eihnynaidd? y rhai a| gynnwysant hanes for swyddogol am frwydr Breda, ar yr 1 log. Dywedajit fo(I Cxd fridawg Bulow yn bwriadu cychwyn bore dran- oeth a'i holl luodd ar y getynion yn Antwerp. Amserwy4 yr hanes swyddogol hon l/ieniiout, ionawr 11 eg, sef un o'r sefylIfaodd penaf a gymmerwyd o^ldiar y gelynion; eithr nid yw y ?, papur ag sydd yn hyspysu y pethau uchod (Staads Courant, yr hwn a gyhoeddwydar y 15fed) ya cy-ybwyll dim am y brwydrau a ym- laddwyd, fel y tybir, ar y 12fed a'r li^eg. Pa fodd by nag, fe hy sbysir i ni piri geaadwn argyhoedd o Antwerp, t'r Cyngreuwyr y rhai a sefy dlasant eu cad-lys, yn Doeuhoiit ar ol y frwydr, gychwyn ynmiaen y borecaitlYllol 10 milldir i Duuck, sef pentref y n yr hwn y mae y lfyrdd o Breda, Sovenbergeu, a Bergen-op- ZOQOJ, yn cyfarfod a/u gdydd. Yr oeddid yn dysgwyl y Penciwd. Ffrengig Mafison 1 tlaenoti ei luodd ar y IJeg, i edrycli a oedd modd i gadw sefylifa, a fulsrâ yn eialluogi i aniddiliyn Ant- werp; eithr nid oeddid J ty'jied y gaUasai efe Wneuthur hyny; ac os methasai, yr oeddid yn ereduy gadawsai efe 10,000 o A^yr i amddiffyn y dinas,R chilio ynot et hun a gweddill ei fyddin, (sef 0 5, i 10,000 o wyr) ar hyd ffordd Her i; Mechlin. Yniddi/iedwyd rhaglawiaefh Antwerp ??ebrun) DugPlacentia.  I:' Derbyh)Wyd cenadwri oddiwrth Arg. Clan- cart v eithr liid ydym yn deati eu bod yn cyn- iiwys dim hyIrysiaéh ychwanegol ynghylcli y f"uddugolia#th ar y Ffrancod g e 4pilaw, Breda. Gyrwyd yr hysbysiaeth canlynol p gad-lys y ,e f Altliir,,cli, IGita-.vr,' Cytigreirwyr yn Ffraiiic, ¡i 4ydd, yr hwn sydd yn ddiweddarach na'r hwn 1 a ymddangosbdd yn llys-argraf fLlundain, nos i; Da-nfonodd Cadfridawg Wrede, gorff o wyr hierrch cyflym daii, Baron Gagem, yn mlaen ar y 6rdd tua Lutieville: efe. a gyfarfyddodd a. g'wiliedyddion gelynol yn Lure, y rhai a barodd efe gifio yii oU Yr oedd yn; y dref 46so wtyr arfog, rba* a ffoisaivt yit ebrwydd. wedi i'r Ba- ron Gagern ruthro arnynt, lladdwyd 15 d hon- ynt, a un dyn: yn g4rch,%rorl- naw o geclht^ ywme^wyd un dyn: yn garcharor a; lau. Gorchymmyhodd Cadfridawg Ffrimont gym- meryd golwgdt St. Croix, o Ensinheim, dan gyf- axchswyliad 'Count Jlardeqq. Arweifjiodd y milwriad Meugen y llaen fyddin, yr hon a gyn- nwysai dair dosparth, a gorchymmynwyd iddo ruthro ar yr holl alUorsafwyr a osodai'r gelynion ar y ffordd, dylyn y H'oadur,iaid gelynol i St., Croix, ac felly, eiihanalluogu i ail ymfyddino, a'i herlid i oehr arall y dref. Syrthiwyd ar wilia- duriaid: y gelynion yn ddisymmwth, a thorwyd h y 51áwr; pa fod bynag yr oedd gwil wyr y gwersyll yn barod ilti derbyn. Rhuthrodd Baron Mengeii yn ffyrnig arnytit, yr, hyn a barodd iddynt gilio yn 01 yn ddiatreg trwy'r, drefo Saeth- odd rhai o'r gelynion o'r tai at ein miiwyr, a thrwy hyny Haddwyd y dewr Gad.pen Wolff, a chlw-y fwyd Baron Molisitzit yn yryingyrch hwn cymmerwyd 11 o garcharorion a 30 o geffylay. Iiii-a pdeodd y. syll-graillad hwii ar nerth a sefy 1 Ifa y gelynion, • allonyddodd y milwriad Schibber hivy a 150 o'riCossacSy.ynghyd- a 50. o w jrr meirch ac a'u gyrodd yuril New Breisach. CYTnwerolsqpl, :1,1 o gappha-rorion; ac 21 o gell'ylau./ t Cymmerodd yi MafiS-lywydd Biancl,ii, yr hwi) ocdd yn gwa-rcl)oe aniddiilyufa BeUort un swyddog ac 8 o wyr yn garcliarprion, gan yru rhai o allorsafwyr y gelynion, y rhai addynes- asant yn rhy agos ato yi, ol. Cymmerodd; Cadfr. Schibber yn Neufville, ar y ffordd i Neufschatel, 1 11 uesteiwr (<{uart('/•- master) 2 ddengwriad, a 12 o wyr yn garchar- orion, ac 20 o geltylau. [ -thut-itrodd, dosp,irth. o'r gelyti,on 25ain o Ragfyr ar allorsafwyr Cadfridawg Fti-imoiit, yn Cernay. Yuienwogodd un o wyr catrawd Szeck- I ter, yl- llwn a elwid Sicgmund, ei hun yri yr ym- drcch yma, amgylchwyd ef gan 5 o'r gelynion, efe a glwy fodd bed war o honynt ac agymmerodd y llall yn garcharor; gyrwyd t lleill o'r ddosparth yn ol gan y milwriad Deak, yr hwn a gymriierodd amryw garcharorion. Ymddaiigosodd rhai o'r Ffrancod b flaen Cranenberg, yn Westphalia, ar y lOfed o'r mis luvn, ac a ddygasant ymaith yr ajlorsafwyr Prus- saidd, arhaglaw Craneuberg, ynghyd a rhai ereill o filwyr Prussia yn garcharorion; ymdriniasant y maer a'i wraig yn er win, ac wedi cymmeryd yr hyn: a allasent gael mewn dau dy, hwy a gych wynasanttJla Goch. Eithr dratioeth dygAvyd yr yspeilwyr mewn yn garcharorion gan 200 o'r Cossacs ac ereill, y rhai a ddaethent o Cleves, ac fel hyn rhyddha wyd y Prussiaid. j Y mae trigolion Geneva wediifur60 llywod- I raeth aehlysurol, ar orcliymmyn y Cadfridawg Awstriaidd Bubiia, heb ymddibyniaeth ar y Ffrancod. ijdoe cadwyd Cylchwyl getredigakth y Fre. nines, ^yda'r un ymddangosiad o rWyscfawredd ag arferol. Cedwir cylchwyl genedigaeth y "rèIljtleS ary" amser hwn' o"f tlwyddyn, nid am mai hwn yw amser ei genedigaeth; cany s gan wyd hi yii y mis Mai, o fewn i ychydig ddydd. iau at yr amser o'r flwyddyn y gahwyd y brenin; ond er mwyrl y masnachvvyr, y rhai ydynt yn elwacryn lawerr y fatii artserodd, yr hyn na chawsant gyiie irw wneuthur, pebaasui y ddwy gylchwyl yn agos i'r un r yd. t! ii IIIMIIH——W—II

Advertising