Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLTNI) AIN...•1 ,. I ,:

News
Cite
Share

LLTNI) AIN.• 1 € DYDD MAWRTH, ION. 18. ADARNAIR yr h sbysiaeth yr hon a ddneth ddoe i'r ddinas o Scheveling, (ac a gyhoeddwyd yn ein papur diwedd- nf) fod buddugoliaeth wedi ei heniiill ar y Ffrancod gerllaw Breda, gan bapurau o lloland, yrhai a gynnwysant hanesion fynu i'r 1(5 o'r mis hwn. Dechreuodd y frwydr am 7 o'r gloch yn- y bore ar yr 1 leg. Tywyswyd dos- parth gahol y Cyifgreirwyr (yr houa gynnwys ynghylch deng mil o'r Prussiaid) gan Cadfri- dawg Bulow. Y Brutaniaid dan Syr T. Graham oeddynt yn gwneuthur fynu yr ad en ddeau, a rhan aralVbyddin y Prussiaid oeddyn gwneuthur fynu yr aden aswy. TyVysid y ■■rfrancod gan Cadfr. Dccaen, yr hwn a ahvasid yn ddiweddar Yspain, ac a drefnwyd yn flaenor yn Ant* I; werp. Yr oedd ei fyddinqdd ef yn cynnwys inilwyr amddiffynfeydd Antwerp, Bergen op Zoom, ac ynghylch 20,000, o fit wyr ieuainc. Kfe a ddaetbai ynmlaen yn agos i foriau Breda, mown trefn i gyfarfod A'r Brutaniaid a'r Pruss- iaid, a cftyu belted a hyn efe a Iwyddodd yn hy- nod, canys wyncbasant arno yn lied ebrwydd. Uechreuodd y Brutaniaid ar y tu deau y rhuthr; ac ui4Ad oanol y fyddin dan Bulow yn yr ym- dfrt k feel) fod yn liir; ac aeth y frwydr yn gyff- Tedittol o ma cwr o'r gadres hyd y llall. Bu yiyi. I <li ech caled oV ddau tu i gadw y maes, yn iieill- tlttol lhwng adenydd y lluodd, lie y gwnaeth y gelynion wrthwynebiad gwrthnysig dros amser maith; eithr o'r diwedd gorfu arnynt roddi mars | y frwydr fynu iV Cyngreirwyr achilio yn ol, gyda chryn go J led toaag Antwerp. Yn gatily tiol, uieddiaunwyd Iloegstraten, y Wesel Orllewinol, ac amryw lefydd ereill tu hwnt fn cylliniau ui gan y Cyngreirwyr, sef y Prussiaid a'r Brutan- iaid a sefydlwyd cad-lys Cadjfr. Bulow yn Lo- enhout. Yr ydys yn cyfrif colled y gelynion, yn 1,500 o garcharorion, a rhifedi maw r wedi eu Ila(It,l alu clwyfo ac ynghylch 14 o fangnelau wedi eu cymineryd oddi arnynt. Dywedir nad oedd colled y Cyngreirwyr yn llawer, ond-md ydyni yn mynegu pa faint ydoedd. IJysbysa llythyr o Dordrecht, i frwydr arall gymmeryd He ar y 13 yn iireskaat, yr hon hefyd a derfyn- odd yn fanteisiol i'r Cyngreirwyr; ond uid ydy-s yn nodi neb o amgylchiadau y frwydr hon. YchwaDCga IIythyr swyddogol o'r gdi'Il «ydd dan Cadfr. WrGde) fod Gagorn wedi my- jied rhagddo ar y lfordd tna LuveniUe, ac wedi jiiaecklujdydodiad (detachment) o filwyr Ffreng- y rhai a gyfarfuasai efe yn Lure. Y ftiae y luddngoliaeth hon ar Decaen yn Breda o gan- lyniad mawr. Pe lini-yddasai, efe a allasa^nid yn unig gynnorthwyo Antwerp, y drysorfa fawr iyn^e&awl bono, yr hon sydd mor werlh- fawr yngohyg Bonaparte, eithr efe a allasai <lreiddk> mew n i Holaud, lie y gallasai'r Ffran- cod, yn ol ennill y maes, ail ennill eu nywd. raeth llaenorol, a ^orescyn yr holl wtad, trwy yr amddai, ynfpydd lIiosog sydd ganddynt elto yn y wlad hono, Y mae yn hytrach yn gewjni ein food yn inethu gweledIln o'r Dutch, ï yn rhesi y Cyngreirwyr, pan y mae yr aellos ya, pertliyn mor agos iddynt hwy. Nid ydyni wedi cael hysbysiaeth ychwanegol o weithredodd y dosparthiadau ereill o'r lluodd cyngreiriol. Eithr yr ydys yn dychymmygu y bydd cyd-gychwyniad o holl res ybyddinodd cyngreirol gymmeryd lie, (cyn gyntedag y sym- ( c y n, g ytite(l ag y s 3 ,m- udir yr holl rwystrau yn Fllanders) o"r parth deheuol, yr hwn a feddianii- Ir" gan Syr Thomas Graham, ar y Schelt, hyd yr aswy He y cym- merodd yr Ardalydd Welington er sefylifa fwr- dadol gyntaf ar lan yr afon Adour. Fe dybia Thai inai yu mharthau deheuol Ffrairic y bydd i'r ymosodiadau cyntaf a phenaf gael eu gwneu- thur, ar ol meddiatinu parthau arforol Fllanders. F: fod yn agos 300 o iilldiroetld rhwngcad-lys Coiint Bubna ag eiddo Arglwydd Welington, yr ydys yn barnu y gallent ymgyssylltu rnewii am- ser byr, gan nad oes namddiffynfafymus lhyngddynt i'w j-hwystro; ac am fod gan y ddwy fyddin laodd Uiosog a chryfion o wyr meirch, yr hyn sydd yn lied brin gan y gelynion. Ac y mae adgyfnerihiadau mwy nag a fedr hanes y wlad honeu dapgos mewn up. amser, yn ym- barotoi i uno â byddin Argl wydd Welington, y ,Chai a fyddatit gyd4, efinwn ystod mis o amser. 'à:i1t-,gwr}}onheddig, r bore' hwn i lIeol  ,?onheddig y bore h?n i Heo! Downing, & hanes neiuilao} Breda, syl- wedd yr hon a drosglwyddwyd yn ddioed i holl wcinidogion y Breniri. Nidyw yr hajies swydd- ogol wedi dyfod hyd yn hyn, Daeth Hong fechan ddoe mewn i Portsmouth o Guernsey, a gwr bonheddig Ffrwigig ^ynddi, yr hwn a'ddiangasa* i'r ynys uchod 0, 14 frainc, y maegallddo lythyrau oddiwrth .ddynion cyfrifol yn Paris, at aelodau. teuiu Bourbon y rhai y^ynt yo y wlad hotu ,<: Dywedir gan wyr y llong a ddaeth i Ports- Taouth, ddoe-o St. Maloes, fod pobl FfraincyR Meddwi fod Bonaparte wedi danfon Ferdinand Y VII. (etifedd eyfreithloncoron Spain) yn ol, i Madrid, prif ddinas Spain. Yr oeddynt yn hollol j anwybodus o fod y Cyngreirwyr wedi gorescyn J frainc o Switzerland, Brabant, a Languedoc. Y maë°¡' son, fod Ymerawdr,Russia yn bwriadu ymweled a Llundain cyn dychwelyd adref, yn ennill tir; ond pa bryd sydd ansicr, gan y bydd yr amser ymddibynu ar ansawdd y rhyfel. Fe ddywedir ynmhellach y cymmer priodas (ag sydd a llawer o son am dani, ac i'r hon y mae achos y deyrnas yn perthynu yn agos), le y pryd hwnw, ac y bydd Brenin Pruia,}lngystl ag Ymerawdr Russtaynbresennot. Yr ydy yn dywedyd, !'r Cadfndawg Russ!a!dd Czernicheff, wdi clyw?d 0 honaw fod eisiau marchawgluodd ar Ardalydd Welin^ion, 'gynnyg myned ar hyd Ffrainc ag ychy?g, me?h cytn- haiiaeth, o wyr meirch, mewM trefn i uuo a'i hai-ia,eth o wyr meirch 'mewit tr uii6 a?'i Dygwyd llaweir o wisciadau a gemau pi ddi- weddar i'r wlad lion fel rhodd i ryw Ardalyddes, j oddiwrth berson mor enwog n'r Ymercdres Maria j Lofitsa—tybir fod y rhodd yh perthynu yo agos- | acli i byneiau gwladwriaetholnag i ifurliau ctrred- igrwydd. I,

[No title]

Advertising