Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

? ? ?' Y.9fA8- ? ? ? J ()fI ? 'c.'c:)Jl,.N gl1aeJfyrmli'J1, 'j'cymX;1fryd Y cyf1e "hwn iddíole'iqv, 'S- GyfcH!!<)n an) "n Ryintymad o yr a.msef a.g y bu ff byw yn H<'<d-y-P)-fo/; crbod amrywlOl o honynt dan anftmtais'¡ ¿f,!an¡¡ell('ardi¡çrwyd(t tddo, watthci fod yn- bytt iftor bcH (o(idi i)Lae yn dymu.to hychysn tddyttt yn hre¡;ennoltrwv v Hwyhr hvu, pt tod wedt S'Y "M- MCb yn agos. t'r BWUDEtS-DY, ('. r bod ynt\lY cyfieus i'w ("Yf*eiiiioii, ac t'i'm! idi!yf;)'i:to); He mae ganddo ar werf.h, am y pris teca:, Lyi'rnu ynY leithodd Dy,di;. !iawct' madt o Lytrau Saesne a a cltymmy('edig;: h<'fyd Pa;)U!' o hob math a iln\. -Yll t'y)', y maR poh \\yfgandŒoef ar werdt ag sydd gallllç') uraU o'rahvadyny"drei. Y m;tt' yn ?werthn BtMau Cymrn?g mor tset o bris a 4s. 2d. a ThpsUHHCutnu :UM Is. 6d. yr UD,' am un.?i pared yn itntg; y dd:).u sydd v, pd) pu rh? ym« y!) gtyf a thp?. D. S. Gun t?d dv. y ?mp yn ?werthu yr ua nwyi'an, y ddau cdrws nt'snt i'w giiydd; y u?cJ. E. yti rhyboddio et i?yU- yswyr da, iod pi eMdo et' yf CM Hfsai' i'r B? rdcis-dy. 'Tr.MAE ? ;-It. GRI, L,tI J;;1 N ¡W R A B R.,E:. 1'llYNlr ll, YN, cymmcryd y cyIè hwM i da!u diolch !'w Hy:!dUion l!iOt'og yn!?:y (fred inol (acy) fwpf ucilldu;,j 'yn rhais-vdd yn y Wlad), am cu cafcd'igrwydd <i. H acar yrun pryd yudosyt' ':u llYfStyriaeth ag; sydd .ganddn'n hrcsennol 0 Ddt'fnyddlaulhn a gwian yn g:yHre- du!o!, y rhM y gaHuogtr ef rwgwert1m (ar ¡!;yfrif Y cOlyad yn en pr!sodd), ya Mfnyn 25 y caut u dan br:= y rhaisydd yneugwneuthur, amarianparod. 1)3,,niinii- ar deultindd, ac erciH. i bwrfasn yn a;yr)nar.snu 1) y(".d i'w gyn-,iys,aetb, erei bod ynhelac<h dros ben; i 'dda.rt'oncyBybyddo';ninr. NwyFau Ang!addau yn barod ar y rhybudd byraf. T11031A.S CYFAN-WEHTH A MÂN-WERTU Chandler), HEOL-Y-GwY?;T, gcdiaw'r FAR.GHNADFA, ABERTAWE, .QYDT) yn de.i<;yf cemd yn y ntptM mwyaf ?? parc'tus i ddychwcjyd diokh dUcdnth i'w Gyfpt'Hf.H HC 4\- Cy&'cdu:, am y a)nryw gymmwynasan a, ro,¡"yd iddo efyn y waith ndJOd dros !awcro a ;lethm:t Itt-ihto; a.c y mac YH gaheithio, trvy ymlyniad diysgopnth et a!wad, a th.nvvgadwamrYiVl3.eth <i:dwy!t ac hdaeth- rwydd o Ciima (TcfI) o'r phoh ppth at-an pc)-t.)yno!i'wa!wad,v bydd ¡ddo i'apddn pat-Bad o'rparcdtgrRydd nycy ag y 11Iacefe w'-di ft s:at-t tncwn tnodd )'h!.goro! oddtar panddechrçu()dd'ddyIYH y: ¡;ilJwadau ueh.od. Ac ar yi' un ams" y mae T. WALTERS yn dcisyf cennad i syhyt et fod ef yn :YW' y!t werlJm Si\va;rau lawcr yu ts n:i phrisodd Llunda.in a Cimerot!nr (13i.Üt(tl ). GaH y Cya¡"e-in ymddtbynn :ir gady DaH China a nw,vaf (l¡d")J åddO' gan ei iod ef yn eu Cilêl'o, Drr I It.'dta!)dwyr<'mK)t<e'ha"' ? Y mae T. W. hefvd yn gWl,thu CM-s coreu LIocsr a &(-. ?: D. Bt'asder CixydJtan, ? D¡lV.IÐ JENmN, PRINTER PF Tms PAPER, j BOQ!r;,dle¡',Bindel', andu ,lJfusic CASTLE-STREET/SWANSEA,; D TITURNS ]}i. grdeful acknowl'edgmr.>nts to JB- htg numerous. Friends and tile Pnb)!i- hi ¡?:i'ne\1" for the very puct)at'ngemptit aKd supp'.j-t he hili; kil-, r<'ady t'xpt'rtfnct'd, and re,, informs tix-'n that 'he cas recetved from London a va) uahle CoHccdoÙof + ,Ðooht, ? Which he eBers for sate considerably undpr tHcir puhMshcd prices, for ready 3[viiey, I3arry W ork -2vo]s. ,4;to. BcautiegofSchttand, b Il'{)i"'l!;dill's Tpaveb in Ikl1- n.nd i ?-oL. ''tto. 'Oli Ees Rut:b<i's Naturat History, by W;i<T< 20 T. 8vo. inany pt. ¡I Coii.its's P<'<'tt.a;c, by Sir E. 8r;t!gcs,9y(?.?f). Can-'6, S)t-.]Pohh, Po?ms ———- To" in Scotiat?, 4? '——————-Ha.hx-? ?, ,R?,4to. Dod, (wi g("s 1!,xuO,it"r Dj?dea's Work? h'y W?tcr Scot.i,18w!s.HYO: II t)).ttidia, by De Oy!py, ?io. coioured (.ifKtrd's Life of Pitt, 3 vels. ro yal4t!). ffi! t's Exposition nn tl.c New I Testatnent, 3vols. royal4to. Arts 't!!dSctences, 2 vo]s. 4to. <TH;ics on the New Tcs&- I 3It;a!rth'aWor}?, by Clerk' ?vo?.roytttSvo. -———-——— hy ?icho!s anft* .Stevens, 2 v. 4iH. 160 en?rav. ]?n'f.,Bp.Works,iOY-<'ivo. .-———— Sc)cct Works, by Pratt. 5 vots. ro?yal 8vo. *-——— Do. 5 v. roy?I 8vo. I Howitt's nlblcs, plates Imi;;m¡;" n.iid Art, 3 vck 8vo. ,Jàcol. Trav.:ls in S¡;dn,Mo Jones's, Sir W. Work' 13 V(, 8'cn. H!<ory of Ca.rdl- 'gnIHhh'1to.. Moore''a Utupia, by fDibdin, 4to.. His- tory, G'?b, Bvo. Nf'at'r. ilistory (! the Pnri- tsns,2v<)h.8'/(t. Nnyicr's jUiston,' af the Hot- vf'tto Ei)cyc!o- .pæd¡a., 6 v<is.F!vo. I", Cn fill the Spirit lJoa'imcr's NoH-.c-nfopnist's Memoria], 3 vok B\'o; Ro'T)aine's Wor!<s,6v. 8vo. Abp< WOrLR, 6 \o!s. 8vo. Sermons, 2 v. b'vo. SJKtkspcnrp''s Works, 4 diap- rcnt-t'd4tions Shn?on's Piea; for Rpligton, 8vo. Skinnpi's I)r,,sent State of leru, .4to. plat.cs Ithe¡'lhg's Bot.m!ca! Ar- raugencfi,4 voh.8vo. 1 oungsWùrks" ."ols. 8vo D. J. has &}6o on sale a. a:rcat coHection of second-hand Rooks til the various branches of Arts and Sciences, on very Moderateterms. Magazines, Hevi<'ws, and other peribdicat Works at th6 LondonpuMishqdpi-Ices. Atlltual Pocket-Books, Atmanacks, Court Cfdcndars, &c. <nd a èllOice Setection of ChiMren's and Sctoot Books.' Writing Papers of a!) sizes oi'the best quality. AvpiyextBtisivc CtiUt-ctioH of the newest and most aa- provpd Musicai Publicatians, A choice Assortment of Musica! lostrmaent! A great Stockof Account Books, adapted to an'v"Tradf .zr Profession. ?" Books i)ound m pIaiK or e?ajit ButdiN-B. at the Eaoks bound in. p l,-tin or Bi,idi ii4?s, a t the J'4.t Pllbli:;l/ed, And aaY be had of CRAoocK aI¡d,JOy?raternQ;ter Row, Lond4Jt1 .D. Swangpa, and aU ofber r' .p.JJ¡¡e Volulne 8vo. :e:< a J{Rp ?'CE5t!.I?BOAROf, ;? VIEWof the Fl?NcH CAMPAIG in A tli.e 1, 1REi CH CAA'IPAICNT, ?thwdocumcntsof b?t!. Na??, from t'n- tt? .ft. ?' !t!-aM€ttf?C t'r?M-R into Ko.vRo<oth('h-?trcatfMm M.' caw; and the subMqMnt di?ast<-rs a?endins: t:!<?- m? from the tus?Stsa ?arte ded ft'?m t? &rMy atSinogeui?. 'RyanOFFIJC?.? O f tehom 41so m[ty be hat l ? Os. boa r O/'K'?fM!! ?0 M!? ?6 ?<tf/, M CKe M?. I2MO. 3?. ?cr? -AP?AT?t?DtVlNiTY of?r 1.CRD JESUS ?MR.MT,ma. Pas?rat Let?r addressed tua Cot}t;:e'a-. ?''of pr?t<'stMtDis!teuter?a.t Cambridge; by R, m)!:? "?Anewcdttion. ?c, ?on?fc? jPc? &po.S?xf?e? ??ESCRtpT{0? of SWANSEA:? its ENVl. ? ."¡ omprdJ('nrl ¡fJr'' Vf'ry ? W? ???? the pIJO' 'f.r"Il r,

" I " AT EIN GOH;UWYR - -…

I -' ' - ' ''GoftucIlWYLIVYR.…

' ? ? --:' I ADFYFYRIAD. '''.…

[No title]

Family Notices

} ,LLONG-NEWYDDION. iLLONG..NEWYDD.ION.