Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

" I " AT EIN GOH;UWYR - -…

I -' ' - ' ''GoftucIlWYLIVYR.…

' ? ? --:' I ADFYFYRIAD. '''.…

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Gan fed enwau swyddau a phe:f!ant pcrthynol t i ry'fe},'llollgwriaoth, a Uawer o bethnu ei-eiU vi) hoiiot ddyeithi i'r Cyntry ys gytrredjn, yr ydym wedt rhoddi cnwau y pethru tn\\lyafauhpbysi'Ji yii y rl¡es ,aii!yiiol y-"C yn Sat;sneg, yrtghyd fig arwyddocand v rhai mwyardj'eithr lit dj'munir ar y darHenydd droi etjygad at hon pan Iufarfyddo cfe â utn-hyw en-,v ar Swyddcgion nmwraidd tili, cyHClyb, n'r n:td yw eí'e yu gyfarwydd ynddytit; nc yii mher' ychydtg efp a ddichoa aiw Cadfi-icl,-Iwg p.r naeuor byd!rtmor thudded ag y mac yn awi yn cl alw yu G,,?Izer(il; mae yn s!c, y byJd yn fwy narur;ol iddo aIwL(lJllge';iJdr[ Hr i!aenoi-Hyn"<s, nag ,Ællllirat; ac JeHy am yile.n. Y mae y than fwyafo enwau y"yGywr.wg yp dartmiio en yti íilmwy ardde.chog nn'f Sjtes- ne. megis y deiigys y Gen ladm- byr caniyuoi: CV'IILo\.i:(;. SArs-,EG.I'U IIVSTVP.. Ail-o.rsafwyr Qut-poste Ychyd.g fil yn ('fyJl i i o'ff'ciUf'uoddhvrth'  gt)rlty i Ba?r ?, T??' d?y ? ??" ?'? ?' ?!e Rh??til?r d?wyddau ? n li,, () fi!wyr d6wydd?iii Byr-r-rynr,rail' ?'?"fK .I?ddwehbyr t?dh)daM?.(,etit.)ai Cad-tys JHc?d-quarters I ('.ui pcn ('Hp?un Ca.d-es Lmeuf battle Rh?o wyr nfu lon?u CaA.weinydd Aid-de..Camp (hn:!oyddwr i bei.acth Cano?on?ydd. Midshipman ? Cat?td. Regimeut .Y?hylch 1,000 o?'r ?. a<i\M; <C-' yngt-e?yr A?cs Gwyrmcwn cyH.m:r&;u ChwtbEmo?yddFtfcr S?? Defgwriad. Corporat GtMgorddion.; Guards ? (,W?h-?awdd J'ort,orlntrcnchmpht I ftwn-Haw Pistot J Uwylhrt'f}, .Ma.t h-¡,Úulpcn Ln-utcnant, neuLijffellan,t Harbour t Uy')gM.Fipet Uys-argraa' (?axette Papur a {;yh«?ddir ?an yjty?odtaethneuwyr yD IJythyr-?d Ma.t y? I Hyt:!yr-I<? ?-ket UMtnr yn dwyn Hyth- yran M?s-!ywydd F:cM.Mar?hat Uy? ydd ?f.K'=\ '?*'wacd AK?twy)' .MiHtia ?'I?nnd :(.'iti<)up!,ocuCfn? 'hr!t!) .Coinpany M<)r-.huth Voy:? :< M?r-Uhtr.Marine :¡; ?or-)a<t<ou ..Pirate ?tor-tys .Adu]t:fa!ty Al?r-ra?aTr ..('om)uodure ,? l'OI-lyn'r,v.q ..Rc<n-Adnm'at. P<'j!h!idwl' B<tat?wain, neqJBoM Penc.wda?d Gpn??!bsinM, ur Cwnmaader m C!MT .f: Penci%vdaiv(f, or Cwninaiider in Clii#.f Rh?'yn?ciydd Vi''e-Ad:h!ra! .r.? .?i? 0 i? ql 11;' ?RhagHitw?r A;h:a))ced guard '?'0??? ? ??'S?-?-??? oltl;; Rhln¡.;jU S.. f,ltdnt ?.t's. Tal Ut'h-?ad?fn?.MaJof ? — -7..¿ ? "'4' H &. "-tI!>.f: "T u. j. yu l::go{;[::lll, j HugLcs/ M. A. i j' Liuni\Uin; y h A. B. i bengturiaeih Pennant; 3 Parch. Ezd. Ham- ibersouiaeth LIangyuuo?, a'r Parch. Mr. William: i fywioliaeth Ibnddulas. Casg!i9fiau at y Gcnadwn yu SerHmpore, a pharthaM?r€H! o'r India Dd?r?nlol, ? ;hai a anibmvyd ?r par<ih. Thomas Suudi, 2?, ?' ui- an10.-iNN-yd 'r 'I'lionias Si,itl i, Hv yn Dafydd ?'l' 14 4 Abcrtam 7 g 0 0 Abt'tduaf i c Pett\p&yc 016 o Molcston i i o Trefdraeth 3 o u FlyMn 11 oi A bl"wann £2 6 S Biacuywann 4 0 0 Cy!nn]uaiarFe!ut !oc,i in c 8 Arij<ud! ? o o I Abcrtawe 13 ji<.) LIdscodd plentyn o gyk'h pum mhvydd oed, yn Ng?aerdydd-ar y oed o lounwr? nit-? n modd gresyuol gadawsid efyn y ty ? gau ei fam gyd-'t phlcntyu arail agoeddyn ieuangach; yma?odd arall't?r oc-dd'yriieti aD?"? I-?t cit; Ylil"ific,(I?t n lond ei lygaid, a bu farwyu nghy!ch 6 6 orimt ? ? edi hyny. ? Lioscodd p?entyn aral! ar y I Sfed vn N?haer- !dydd, eiddo Mr. D. Lewis??iasnach?r, eid.r !ytn-iegobaiihyt-:ad?nrefiiechyd. rd yr oedd Wm. iian-H o Dachlian, plwyf I.!anddo? Swydd Gaerfyr?'di! yn m\nei oj j dv dau tvgu tFwgws (jfb?cco?/ dygwyddodd ¡ iddo ruddi'r bibdi yn ci lawg-eji, g;,u iedd\yli fod y tân v.'edi diiiodd,' eiihr i'c gu'rddodd v tan a chom py!o)- ??c?c'-?/? ag c-edd vn rr utt 11 'Ofl(l('l (lrll'lr-.J I !awgeU, aclh ? pyior ar Ahi, Husgodd M ddd?d, ? a b\u-i\vyd ef yngby!ch tuh- iiath Q'r He ?y safai arno; cud h?'y drugnr?dd Duw y mae cfc vn I dcbyg i v<-el!a—gv. iJi\n:h Jh: g yiudna a phylcr ya '6" Rhodd\vyd gan Syr C. ?Io:-gan Dam rue-, a i C. Morgan, Yswaij!? A. S.(Adod o'r Seuedd) ? 1001. i gael eu rhanu rhv.ng trigohou tiodicu u C j Abc;honddu ar y Kadoiig ddi\vcddaf; ac yc!i- wan-?gasant IOL yHwyddyn hou at y niodd haehcnus honp. Rhamvyd unp?r c w?u.ban:m ac N-II"Oljvlcll o I u wrth- bauau yr W) Minos cyn y augheuus, o weddiU y cymunvynasau muscrol uchod. Cytr.iiwyd a! gyfarchitid o gyd!nwenyc!dad n' iyv.ysog lU.agiaw, mewn cannn?d rr i blddg;;h,thau cnnillodd, byddnodd Brydain rawr.u'i Chyngt?rwyr 'yuddiweddar HT y g?- FIIINvra?'I y r %A (id1\?,e(?id-.ir -,iT -), ?annogaeth C. W. \Vynne, Ys-?.uu, m?w.t cyi- I a:iod yu Ruthun y; \vythnos <?u y ddiwcddaf;' ac a cIH?-yd ?-?r?; gnu ?yr F. Cunliile ft)d i PLitliukti i7?, y cyf?fod cetfvu?. auxogodd John l..loyd, YS\\ Hn- ddÍ)lcl;gar J 1, ¡: d k' '1' iwch y cyfarfod i Syr Watkm ?YilUnn ? y!U!/ Barv. mg, am ei wasanactii g\vind\V! ?idd a wn.ii:- ¡ wratdd bywicg, er amddB'1}nd,(; ¡<reu1l} <I ¡ \vlad;yrhyn a cilnYyd ganj? W. Gna?hs?Ysv.. Ar fore dydd Mawrth ?ytbnos i'r dr .eddaf, ?ciiivvtlawv(i (Idwv g?nlvnol i dir gan 1 ?dyjnhc?tl gadaru yn A:'tg!o!-?' Lndst?p. Y I, Providcnce, Reabic, yn p?rthyn i Lund?n, ac yn rilwyin o Watchet i Biyniouth, y!i !Lvythog o goed, ?r?Pro\-idence, yn pertHYn i Fevers I ha'n, acyn rhwym o Gaerdyddi Lundain, yni IIwythog o haia: n ;—achubwyd y .g\1:r. Acth yr Riizabcth a ry, Tobias, yn per- i ihyn 1 Gafrf)Tdi.1m acyn rhwym o'r Cas'uew- ydd i Hayic, ag Inuarn, i dir yn Aughorta Ssn- I Dywed papurau Bristol iod yr cira a gwymp- ¡ oddyu dd:eddar yn fwy dwfn nag a \\cl wyd cr ys Itawer o Hyn,ydüodd yu koiio; a dywedant ci fod o Cch i ISeg tw(;dfcdd o I ddyfnder nif\n rhai manau. Dj,-qc4 4 ])}jJlgw!fr l1alo?'ellig. Y mae am-. ry\v o'r p. puran Saesueg yn co6au cyfryngiad dychrynilyd o eiddo dwyfol ragiuuiaeth ar gi-??i b le d cl a y n, yr ai- gabledd dyn, yr hwn ar gyfrif y cawodydd ¡parâus o L.\on a syrthmt o'i cnau. a lvsei-.wN-d. '? I y r araii, yTarun? (TaranwrHwou). Yr oedd efc yn j ddtweddar incwn pentrcf gerHaw Wolvcr- i hampt.m, yn myned rhagddo Ylei dduU arferor o dyng-u a rhcgu yu y modd uiw' yaf cabjeddn.s. pryd y tnrawyd ef yn ddiattreg 1'r dd.uar, fcl na's gathisaj na chy&o na Hefenu' Et gorŒ a ddygwyd adrcf mown men, 4C y mae fe yu j aw:- yn dihoenu yn go&tdwnaeth jcsjuol o j dd\vyfblddia!edd. j Yo/roae'iv C\-farfod hard(i. a c1lOdÚn newydJ i c: adeUadugan y Trefnyddion ya mhlwvf L!aa- gcmwen, swydd li;on; y mae o cdautu 13 11at-lt o hyd, ac 8 o icd, o fewn Fr nuu-iau. Prcgethwyd y bregeth gynfaf ynddo ar y Sabbath" Ionawr' 2, gan y Parch. Hmaauei Etana.: lonawr 5,6, cyfarfl1 amryw o vr efeligyL yj) SMy'dd Ddirnbych, ar yr acit'yNur o gysseiino prpgethu'r efe.1g) 1 rj-.ewik a.dpiiad nev.ydd :ndw!ry Tabcruact. Merchpr, aa 6 o'r gioch, dechrcuwyd yr addoilad; gwedi darllen a cliaiiii emyn. gwcddlodd y Parch/Wa.t- khi 'VilIíams, o Ddinbych: prcgcthodd y Parci), Mr. Jonp: o Salon, oddiar iTim. iii, 16. G\vei. nyddwyd yi ordinaad effngyiaidd o fpdydd dwfr gan y Parch. 1\1 r:J ones, Co F8por.. Ft'Uy tfr- fynwyd y cyf;u[od mev,-H tang'iefpdd.—Dydd lau, am 10, dcchr<?uwyd vr adtfoH&d trwy fawl a gweddi gaii y Parch. H. WnHams, o Fa:!gcr: o BwHi.e!), oddi a:'Luc xv, 5. a Mr. J. oddiar Kph. o. Aui 2, d(,Ghrft1odd J' Pa.rdi. John J<:IJis, 0 DrpiFynon, y' addoliad ti-wy gauua/gwedd!o; i)re,et h o d ( i i, Pi,,rc 0 Deit -imai*l ;;7 pre?'thodd y P?rt-h. Mt. Etaus, o Dea'tmaris, oddtar Eph. A-, K). a'i' Parch. Mr. Jcnes, o Fau- gor,oddh!\GaLY,6.a.chs';ghtyd o gylchlair p"i. Am 6, g"wc'.idto<!d y Parch. E!'s Tbolli¡", y Parch. E. Lpwis, o Dd)nbychj, odd!ar Rhuf. xm, t4. a'r Parch. Mr. Jones, o Loeifrc, oddmr toan xx,17. Ynsadawsom mewn all-)-,(Id gael cj,firfod .()"r''fath etto. Yr ydym yn cydnabod yn djtolchg&r gared!grwydd an, i-i vr o bob! y drefi ddyeithnaid., y rhni oeddeat a'H (uysau n-:or ago'red a dnt's J,ydin gpd. i .< !z Rhodd<)dd gÎmaw at'dd,d,! I !'r hoH ym;iarcim:- €:< UaHcu, u d".v:dhud o io Uu g:i.¡d. ?r ydyn; yhdenM i?d cyr?dt-?ha? o )?;f?:' I 1 1-1-< ncd ucv.ydd, end \n ?'?yr an?cmhs!??}) i c? 1 <.t itur?o yn man yn?Douin?tTi.n, Sw, d<i L'ncf)'o, mc\vn trefu igo?pi c?w?yh't.'j\y? at!irud'vj, a phob math o euUibwy, y fL?! t? 'wn ?:'?i?? ysgrheuad.n? neu .yw ?:'dd -?" ? dd. <?g!v- mnt, neu a niwetdnmt gya'TH, i"d ?'b <.? ncL odau'r sytndc'ihas. t r y'dyru vn caufod i'? ? gymdeKhu.? hon i fed c- L'cnhigtOtt a'r gymmyduga..th. Pb?h dymuno? h-dd??'t ?h- t',i. PL-!I-l (-Ivni!i!ioi Ivdti?.1 i i, ?,?ti r cymmydo?'ncth gad ci esbt'tHo pr? c-hansr a ? ? a ft-ddo yn bosib? fc! y !?dd.- !tG 'hy?? ? ch\vvm/r lioH uthrcdv.'yr, Y r' ,a?it. y? b! i d<'v?ol- iaeth o bh'h (;ri¿lanOi¿H:" 'T 'L b' (, 1 ) Y mac dyk'gv y?jd.m t'L?? pobi r.r fi\Yd ?m j!ieddwch ebrwy.?? i'd v ir? ?'osg!dd-;n?:iui wedi cu p?iro?i eisocs i .fyued (hc.'od? i' -?- ?veted a Calais. <3--Ynaeth Sun? y lofed .0 S?dcn et Go?? yn G??e?; o!? i?Ut.a?.p vw'r (Îyn c?'?t-if erioed a v?cth S(er 3??? yu }v\v?va. am.k! ?nfa. 1- 7 h Cadfnda-.vg j?.?? y?v v?eiyn m\VYaf d-h- rynllyd a f ? Bcn.tp?-te yn b:?ydm ? ef eriocd. O?achos A',?5", rnecM et?, Y coUod't ? ?ddn- odd msc yu dcbyg y cyli efe'r Ncthei-innds, er mat o 1 ?- S Cr achos y Hhew }r elluinwyd h.vy gan:.v Fh'a:.cod,

Family Notices

} ,LLONG-NEWYDDION. iLLONG..NEWYDD.ION.