Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

" I " AT EIN GOH;UWYR - -…

I -' ' - ' ''GoftucIlWYLIVYR.…

' ? ? --:' I ADFYFYRIAD. '''.…

News
Cite
Share

I ADFYFYRIAD. FE we! y darHenydd wrth y dospli-t, iij6t7.qu bbenoróLfod aches y gaUuodd cyDffre-lrl()l yii I Ih;Jd(o fwy-,fwy; acernad oesgenym banes- ton am h\vydrau gwaedtyd wedi cymnieryd He yn ddiweddar,, y mae gcnym newyddion hnver M!wy cysurus i'w hadrodd; y mae'r pjcidwyr, y rhai/ fel yr ydym yn credu, .sydd if:g acbos rLydd.-did a llesiant Ewrop, ie a ? dedwyddwch y hyd, yn agos at eu calonau, yu 11Hyncdrh:lo'ddvnf 0 ddmas i cMmas; ac o un J, amddiHyn ia ?r IM, heb .fawr gwr?iwynebiad peth hyli'yd i'r meddwl fod achos cyfiawnder, a i:hydd-did, yn Uwyddb hyd v nod ar faes y gwaed, os na fydd modd gochel- yd dy?ryn y celaneddau; ond mH ni\vy dy- 11Hmol yw canfod rhydd-did g\\Iadol a chre- I fyddo! yn ymdaith Ylghyfla,vnde.r Ó ncrthok'l yd y d d heb bervc l u?, rwydd ar byd y teymasodd heb beryglu bywydau <ei amhydeddwYr. Ki bu un a¡nser enoed yn yr hwn? yr. ooddl? yn fwy rhwymetttg ar flaenonaicJa deiliatd \n Mrydain rnwrgydnabod eu ihwymedigaethau i wodractli-,i,jrHollalltio"' -vr hoU deyrnasodd H&'r fhvyd.pyribresennol, yr hon sydd wdi! casglu ynghyd y.bpndithiong-wjadola thym- boiol mwyaf arbenig, gan a ddaw tywalltarnom 1,.oi?o l itiwya l gaD a d w d!ysau pe&af Rhagluniaeth yn dyrau ar eu frii- yd(]'lla.wnder presen'nyi--ffOtdd rYdd i long- wriaeth, y)' hyn yw bywyd etn helyÜonmaJ). nachol, ysgogydd ac ymgeleddydd ein gweith- iau nia\vriono!obmath—ac arwyddion fed heddwch \vrth y dnvs; Ïe heddwch ar y jfath ?wc l i ar y f-,It i l alumodau ag a ddiogela rydd-did a nwyddiact ein gwind, gydag arddehud y Gornchaf. Sylwasom yn f1àenon;} i hyn fbd hoH Gy- hóeclditidau'i' Cyugrcirwyl' yn smtygmdau o CillvN eiiiiyciliad 6rv,c o'u tu hwy; aG. er fed y gelymojn yn ffugio rn,neÚ., eywirdeb" du't) hoUo! .r ?? bod yn ddSedMth yn ?vvItysK) adferiad he- 1 ? ? ? %,}{' dø¡w<;n, gwlcQyI ctJJonJddwch Fr bob!. i I Tybh lhäi mai gorchwyl caied i'r gaiiuodd cyi- n ¡ {"del, }l)YllL heddwch o aufodd Bona- par.te;hnddYliæ.er(tiU o'S na ellir ei enniU o'i d 11' 0 anfodd etna's geUir ei gael tra fyddo efe byw, gan nad -oes dim a fodd!onaeifeddwl a!Ma-, mwyth ond sam udcyrn a thu.byrddau, btiddufr- oliaetlta\1 ac ymhelaethiad yr Ymet odracth I fawr: I m jRod preswylwyr Fifumc mor egniol ynawr i amldítfyn mcsurau cu IIywodmcthwr presen- nol ag yr oeddent yn amsel', J chwyldroad i ddienyddio eu brcum diwcddar; ychydig o \vythnosau etto ddaw a h\n i'r amIwg—TLuid i bawb gydnnbod mai goi,cliest-Araitli iyddai gorchfygu teyrnas anandach ei dcitiiaid tm Ffraiiie, pan fyddo'r hoU bobi yn unftYd yn ymroddi i'w hamddiffyn, oddieithrbod llaw Hn- arferrd gan yr Hwn sy'n IIywodraethu yn hon freniniuethau dymoa yu y gorchwy!. ,(rybwylIasom yq C-ul "Hadfyfyriadcyutàf, I nad oedd araith Tywysog Hhagbw'r devrnas honi'f senedd yn anadiu dim yn fWYllâ hedd- wch, y mae'n hyfryd gcnym gaelcyile i Icllwa- negu fod y iRn'fo weddiaua gyfansoddwvd o-an yr Archesgobioni'w dadlcn ynyrcglwysi ar v cyunwys dei- <ynadauaddas am dangueiedd i'r byd, gan nd- ae! nnanbobchweunychlad iymddial) a daugos pob parodnvydd i f'iddcu hen droscddau. Pcth gwybodus i'r Cymry'n gyn'redin yw fed yr YmneiUduwyr o bob cnw'u ddifMno yn dcisyfhe,ddwch wrfh prscdd gras bob amser— fe ymddengys nad yw'r amser i roddi 'atehiad ymuheU bellach. Ar fyrder dysgwyMwn ,I, ami weddiau amddiogelwch i'n gw!ad a hedd- we b tnvy? byd gad cu' troi yu ddiolchganvch parnu8. Nid ILu iia rbeolaeth gyHl'cdmoljdros y byd j Oedd yn mwnad Bonaparte, fel yr arwyddai Uawer o'i eiriau, ac yr egiur ddangosaj ci ym- ddygiad; efe a fwnadasai osod pumed breuin-I laeth gytfrcdinpl fynu, cr yn \vacthaf i'r hen brolf%i7ydollactli; anveiniwyd cf gan ci falclider i !wyr anghofiomaioflcryl1 ydoedd yn ilaw Rhaghuùaeth, "(yfododd 'y J\Vjall -vii erbvn yr!)wn a'i gwuaeth/' a'y canlyimd ocdd i uc!i- elhydcdd rhyfygus gael ei dyuu hm-r—cvm- mercd teyrn<sodd/ a phorsoaau unigcl rybudd, newydd oddiwrth hyn i beidioymddyi-chafH Yn erbyn yr Hwn sydd a'r hqtl fyd yn ei law.

[No title]

Family Notices

} ,LLONG-NEWYDDION. iLLONG..NEWYDD.ION.