Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

;nvu?xj ION. 15. I

[No title]

News
Cite
Share

Derby niasom y bore 4wn Bapuran Ffrancffort hyd y 4 o'r mis preset) ncl, yn cy nnwys anerchjiid yr ee wog Blucher i'r Fraucod ar ei )jIlf 4ps y Rhine, a'i ddyfotliad i'w tjriog&etb!tM."J\Gíê.; syd yr anerchiad iadau a theifyniadau Bonaparte ynghyich am- modau heddweh. Bywed IMiicher fod R.iwlwr Ffrainc wedi u y/ngortfoli Holand, rhan o Ger- many ac Italy, a'r ymerodraeth Ffrengig; ac wedi clatgapjigi'roddai fye gyrnmuint uupm- tftf ynu o'r Nn a oi-eyclyi.,(tsai, pc byddai y o.-n nod, ar: iidieUlerau Paris."— Y mae, medd Blucher, holl fyddinodd y gaH- uodd Ewropaidd yn rhyfela y it ert) ya yr'egwy- ddorion hyn. A ymddiffynwch chwi y fath egwyd dorion ? Os felly, rheswxh eich hunain yn mhlith lluodd yr Ymerawdr Napoleon, ac ym- drechweh ymladd yn erbyn y cyfiawtiaf o bob achos, yr hwn a ddiogelir mewn modd gweledig gan Ragluniaeth. Os na fyddwch gyfranogion yn y dyh lIOn, cewch ddiogelwch o'i i. tu ni. Myli aamddiIfynaf eich meddiaunsm. Aro- ed pob dinasydd, a phob daliwr trr, yti heddychol yn ei dy, a phob heddynad with ei.,alwjjd, a chyilawned ei swydd heb rwystr. Pa fodd by- nag, rhaid i bob cyfundeb ;Vr ymerodraeth' Ffrengig beidio oddi ar amser dyfodiad y lluodd cyngreiriol ich pUth. Pwy hYIlfa. droseddo'r gorchymmyn hwn a wna ei hun yn euog o frad- wriaeth yn erbyn y galluodd cyngreiriol; t dy- gir ef gclr bi-efu -ac a euol- ferniri farw. Rhoddwyd amddifTynfa Torgau fyriu gan Y gelynion. Y mae Cadfridawg Count de Tauon- zein wedi myned â.'i fyddio yn erbyu Wftten:- ¡ berg, yr hon drlff oodd ar din P h ddaeth y ¡ negeswr oddi yno. Bvdd yr amry Wiol fyddinodd sydd wedi croesi y ^iiine gyd-dneddu eu cycliwyniad. tuaPans fel un canol-bwynt cylrfedsn. Y mae Langres, Vr hon y gorchymyinwyd Cadfrid. Rioricfct dds.n. fon milwyro Vesoul, yn li>0 milldr o fe$rs» heu, diriogaeth Ffrainc. Dywedir i'r Cyngreirwyr gael derbyniad hynaws ynmhob lie tan y trigol- ion wedi iddynt froeKpr Rhine; c nid yw yn ymddangos fod y wlad yn barod i gwithwynebiad. Aeth y Cndfridaivg ag oeddl yn blaenoii yn Betiticop, i Lyons, am gyrtnor- tliwy i'w hamddHiyB eithr methodd ei g»il. Y mae marwolder dybhryollyd yn t'yno yn l^jp- sic, Dresden, alleodd ereill a fuaht yn eistedd- fod rbyfel yn ddiweddar ar yr Elbe. Y mae erthvgl o Naples wodi ei amseru'r 33 yn y pipurau Ffrengig, yivarwyddo fed Mitritt i, daro allan yhmhen ychydig ddyddiay gym.neiyd j llywyddjaeth ei filwyr yn yr Kidal uchaf: 0 ] ganlyniad fe ddy gw ? lir i bobl Ffrainc g*?glu j nini "ei smcsn oedd cynnÖrthwy'O achos flj fraud j ynghyfraith (lionaparte) yn y wlad hono.! Pa un a bod y ca'gliad inrn yn gywir, neu-ei fod Vvedi myned vno (fel y mae papirrau'r Dutch ari Germans yn pardu dyWedyd) i gydweithro 4?r i Cyngreirwyr yngwaredigaeth Italy oddi wrth er- j rues rheolwr F, fraitte a gaifi é ddafguddio aV frys: I erred ei amcan yn anamjwg i ni yn bresennol. Mynega Ilythyrau o amVyw bnrfiiviu ar y tyfutl-I dir yn y modd mwyaf pendant, ci fod wedi cym. meiyd meddiant o Rufain ar y 4edd o'r mis hwn yn enw'r Pab. l Fe ymddengys oddiwrth lythyr a amserwyd Kiel, cad-lys y TyWysog Coronog, Ion. }, fod yr hahesiori yn y papurau-EUnlynaidd ynghyich cyfundeb heddweh rhwng Sweden a Denmark' wedi eu cyhiJeddi'n'gyn't na phryd. Pa fodd byn-i ag, nid oedd ond ychydig o bethau bychain yn arcs heb gytuno yn eu cylch; ac yr oeddid yn drswXly tt'rf.rna¡r gynnn?Iedd mewn medd ?'-yn y, 15 -0 I- flivi), hvd y* r hwayr  ,j hwyawyd y byr- g yngrair. Danfonodd y Cyngreirwyr orchymmvn allan, I ar eu dyfodiad i Franche Compte, y- £$i tref Ar- bois, lie genedigaeth^Cadfrid. Pichegru, fed yn. rhydd bddiwrfh bob gofyniadau tu ag at ffynnai eu tnilwyyiiwy, o barch i'w golfadwiiaethVef.. Dferbyniwyd gorchymmyn yn Shernessaun 3)(X)0 e ?wyddogtO? a. gwyr perthynot i Rus?ia? y rhai sydd yn y Uongau yno, gael eu danfon i' at Lyugfiiiiydd Young-yn. y iloompot, gydâ, phob brys;, ac yr ydys we# eichi Ceidwad yr arhvy rhyfel yu y llengborth uchod roddi arfau a phe- tihau angenrheidiol iddyut, gymmaint a fyuo'r IJyngesydd Tait. I. Y tnae llythyr oddiwrth Swvddog yn y War: ¡ nor? a amserwyd Ion. 3, ytrhysbysu fod yr Is- gadpeniaid Sheepy a Monlson, ynghyd a'r Me?trKHtt Hunt, Wilson, Carter, a Hartley, y 5 11 1 y phai a ddiangasant o garchar Verdun yn F fnunc, i'r Warrior, yn mynegi iddynt adael Verdun ar y fifed o Ragfyr, ac nad yw Bonaparte yn bob- logaidd iawn yn y parth hyny o Ffrainc; ac er fod y bobl wedr penderfynu peidio croesi'r Rhiito tlra chofn, neu fyned tu-hwnt i derfynau Ffrainc, er mwyn dyrchafiadj neu..ychwanegiad- tiriogaeth; etto yr oeddynt yn ymddangos yn llwyr )-mroddits ianI id(iiifyn,eu 'gwlad riti_g gQ- re.scynwyr: dywedid. fod gan Bonaparte blaid grefo'idu. 'Anfyhyt'h y sonir am deulu Bour- bon mewn un parth o Ffrainc ondyn Paris, lie y mae eu hadferiad y n ca,el t)i fawr ddymatiol. Bydd yr hanes fer ganlynol atn wroldeb gwyr lyllythyr-Iong Morgiana, yr hon,a gymmerwyd gan herw-long o America, Medi 26, 1813, yn dderbyniol gan y rhan amlaf Q'tv darllenwyr. Yr oeid ar yr herw-long, yr hon a elwid Saratoga, 18 o fangnelau Mrion, ynghyd a llawer ora; bychain, a 136 o wyr; ond nid oedd,gan y Mor- giana oDd 16eg o fangnelau byrion, a 39 o wyr, er hyny hi a ymladdodd dros awr o apser, yn y modd gwrolaf; yna cynnygodd y gelynton ei gorescyn, ond gorftt arnynt gilio yn 01, gan adael. aniryw o'r gwyc yn mrig y Morgiana, y rhai a neidiasa»t oilj ond wij i'r morj ac wedi i'r hwn "s.t fI-nu),' sac?u ei wn?h'.v at C?dpen i Cmtn&i?H? a^i glwyfo yn i:ymdost a chleddyf, i f/dr»igaredd7 yr hyxa?niatawyd L"? ? ???" DeaUai y gelynion erbyn hyn I 'Uwdd oeii(I g-?tiiddy-iit, i gyllaw ni; ?'??y"y y?sodas?n? ar y Morgana yr ail ?aitb?j?-t6odd mwyaf ?t-n? ?u ?oH uer?b, froresc),oasaixt hi 180, neu lOOoddynton; ac am fod ei gwyr ag oeddynt anaml ar y cyntaf, wedi ileii 'a*nionvx, riiii'edi gan ladd a chl wyfo, gorfu ar .i Llyvvydd beri taflirr llythyr-god dros y bwrd, £ .■ bancrau lanvr, -4-edi brwydro dros ddwy awr o dan yr aufantais o gael yu agos ped- varyncrbyn un. Ymddangosodd yr hysbysiaetb ganlynol mewn ail-argraffiadau o'r papurau diweddaf a ddaeth atom o Liiudaiu, Ilarzcich, Iona.*cr lo.-Daet.It lion-* tnewn yma heddy w o Scheveiting, y mdideithwyr y rhaj a ddaethantgyda hon a ddywednnt fcd brwydr erwiu wedi cael ei hymladd o fiaeu Breda (yn Dutch Brabant) rhwng Bulow a'r Ffraucod yn yr hon y maeddwydy Ffrancod. Yr oedd Uys-argralf anarferol i gael P,i'gy! hoeddu yn yr Ha?ue am 6 o rgLochh? Fercher. < I

IDYWEUIADAJJ MOESOL. ':- I.…

RHIFEDI TRIGOLION BHYDAI5T…

Advertising