Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

;nvu?xj ION. 15. I

News
Cite
Share

;nvu?xj ION. 15. I I ;raff y ncs lion gen- Cuarles Stewart, J .I l- k; l ç .1 y 4) dd tu dalen I a- IJys-Argrajf Nbs Sm&zrn, goaa^wri oddiwrth ei Urddasolrwy.dd Arg. ,art, yr Iran n gyfarwyddir i Arg. Casttereagh; swm r Inni a ganlyn Ff ret/burg, yn Brisgau, Ion. 6,1814. FY Argi.v» yjii),—Y mae marchawg-ln yr ol-fvddin wedi my r.v d iit-HJio Ffreyburg. Y Foru bydd dau ddos- partU o osgordtlion traed Russia, ynghyd a gosgotddion 1 trawl Prussia, a cliatrawd tra godi(iog o osgorddion traed Baden, gyclnvyn trwy'r lie Invn. Caulynir hwy gan yr ol-fauglldwyr, chan t'yddinodd ereill. Symudir c:d-h s Yinerawdr Russia g) (1-,tlr gcsgorddion, eithr ei ¡ Fawrltydi Ymercdro! a a hcibio i Schaffiiausefl, i gyf- artod a'r lluodd a gasglwyd ar y 31 o Ragfyr (1'2 o to. ilavr yn ol ein cyfrif ni, canys y mae Russia yn cycrial r lien dduii o gyfi if amser), ac a groesa'r Rhine, mae yn debg, ar y dydd canlynol,sef cy Ich-wyl eifynediad dros y cii. Y mae Cadfridawg Count Bubna wedi meddiamm Genefa, dcrbyniwyd yr haaes swyddogol am hJn ddoo. Y maecyichwylwvr o'rfyddin lion wedi od cyn belkd- a Tharin. Y mae ead-lys Cadfridawg 11 vedc a'r Huodd o daii ei- reolaetli ef yn Colmar. Y mae T.vwysog fii-eninol Wirtembcrg o flaen Neil Brisac, yr hon sydd'dan wiirehae; Y mae cad-lysy Maes-lywydd ,:rn'trH\)el',g ;.n cyehwyn o Altkirehen ar Mont- jbetlurd, yngtiyd, ii-'i' holl fyddin Awstriaidd. Gwyhr Iffort gan waluinVu •( ddaclwient). Croesodd Count ?itt?pn?tc.n y KUine yn aj><» i'r He a ehvid gynV WU Idlg}åWdd L(J¡, a nieddianaodd y dd:m warcli- giawdd Vanban ae Aisace, y rhai a adawyd gan v gt- lyuion; Aeth y L? wydd Blneher hefyd dros y Rhir, ae. y nrae. etc yn iHcdditumu Coblentz. Y mae byddin j Russiaidd. Laiigeion o tiaen Mayence ar du a:wy'r I Rhine. ActhCadf. Sacken dros yr afon hono ar y laf o Ioaawr yir Bihresesnoldcb Brcnin Prussia, gerllaw ¡ Oppenlieiin, ae wedi iddo orclifygu rhag-fnr yr umddi- tifa, efe a gymmerodd 6 mangucl a 700 o garcharor- Ion. Croescdd y Cadind. RHSSiidd St. Priest islaw Majcnce.' ?id ywnebo'rbyddmodd hyn wedi ey?- arfod a dun gwrthv. yuebiad o bwys etto, eithr y maent yn dra oliyfeiiljyar a'r trigolion: ni cldywais ond am la.wijitli i'r trigoIioR sacthu atynt pentrcfi. Y mae airtryw g-atrodaii o Gossacks wedi myncd drosodd, ac cy'tiiwyn h; a Kaney, a lieodd creil). Y mae'r I <"r d dyehrvifilyd a dorodd allan yrr.nidith y Ffrancod y ilyuedd, a lygrodd yr hoil wlad trwy'rhon y dye*. ■Wt-lodii gv. edusll en bj ddin, yn parau yn y parthai. hyny, ac yn gwneniliur dvt'iod niawr. Yn Leipsic, Mayence, Tcrgau, a Dresden, v mae yn twyaf dinys- t'rioi yn brcsenuoi. Y Fnai.cott sydd yn dyoddef f wyaf, titUir ymaa llawer o drigelion y pentreti- cyfagos yn trffngu. Y niae yn ífY¡;¡i gy mmaint yn Torgau fel y byddai yn! oeryglus danibn ii-uodd yclnvasego} yno. Y iiiae'r adgyfnerthiadan Riissa;-dd yn dra godidog. ac y fyddin mevu cyíhH gwyeli, ac yn iachrts, y ceffyiau yn gystala'r gwyr. M rth yrhanesion diweddufj dywedkl fod gan y geiyniou 12,000 o wyi- yn Metz, iyiRftdwyd-y gosgorddion odd! yno, a dyw.-dir eu bod wedi cyd-gyflirfod o xyich Pans, oddi eithr tair neu fepuair mil, y rliai fcl y dywedir a ddaufonwyd tua Flaaders. Xul llawer o rym sydd yn Besancon, acth y Cadfrid. ag- oedd y n riieoii yno i Lyons am gynnortbwy, eithr cL; a ddychwelodd heb hvyddiant. Derbyniwvd y pa-I pm-au I- nti i'r ijOuhi o Kagtyr, y rhai a gynnwysantuleb Isoiiajnu te i'r annerchiad. Y mae genyf yr aurhydedd i fod, Src. Cathcaht. b-Iadl Casllereagh, fye. [Y mae'r Llys-argraff yn cy nnwys hefvd hyshysiaeth oddiwrth Aig'. Burghersh, a amserwyd Basle, Ion. 2, yi. uiyuegu fod Geneva wedi ei rhoddi tynu i'r Cvng- reihvyr; a bod trigolion Genera a phreswyhvvr Dug- iath "rnvoy yn amlygu'r gwrthvvynebiad mwyaf i Lyw"- odraeth Ftramc, a<; yn yiEosod iiighyiehadferu en ben Lywodi*aeOi,.ac yir.fyddino'r bohl mewn trefn i anidd, ftyi) yr a fcddwnncnt gyut. Y mae fArgl. Bcrglscrsh bctyd yn darlnnio duii v Cyngreirwyr yn eroesi'r Kiuue.] 'I KEDDWCH A DENMARK. *Dabt'h dau o fv-iyi.iro.au i mewn y bf ie- hwn, a phaporau yn cytuiw vs haiusiiin it 13 o'r i;;is wat" hy«hy:hufn o Bienjen hyd y Dy wecljr fod rheddi f} i a'r y dredt, ac wedi gwneafhur cytundeb- & yn yr hwn v mae bi i rodd( Norway .fy u i Swedv;o, ac i gaol Pomerahia yn ei lie; ywrwymc. yn eg ar Cyngrei-rwy;V yng- warohe Mambirgh. Dywedir y bydd y fyddin o daii 'lywyddiaet.r y C' dfndawg! Bulow ,fv\lpd iH atauC Y mae'r Jianesioei 0,I, Rhine uc: of, cr Tiad ydynt mor ddiweddar ar rliai a! gnwHo.-nvyn mhapurju Paris, yn di-a reI j y macnt yn cad^rnau'r dyb o fod parthau Ft"iaiiie a$ SwitzÐrlalidyn Jwllol anmhar-d I i i ddiftyt reu hunaio yn crbyn ymcsodiadau" y I Cv; g:eirwyr ac fel prawf c'r-anmharodrwydd hyn, dyw dir i' arndditfynfeydd'. Lmdscron a Biarnont gae! eu rheddi fyou heb w thwynebtad. Y cyntaf o few u 5 milldir i Basle, ar claf yn rhandir y Doubs, gerllaw porentrui. Fe gyiuiwy n y.papnrau EHmYHaidd yr hys- by -aetb ganlyuol heiyd I UclvGcisl/?, Ion. J 3.Dywedir gan Swydd- cg KUmyiiai.dd,. yr iiwiv.a odia.ai fod y Firancod w (-di pynvud o 60 i 70 o fang- nrfau maw.ricn oddi yu^-i Brussels; y casgliad y?, e;,¡I;od.'jI"hy:C:¡ rrradae] ag Antwerpj D ?yniwyn :<n?cs yma fod Cadfridawg Bulow & 15 00' r' v/ tr?-'d, a .5,000 o ?yr m?rch, w..?. un? a. S-r T. Grah.T.?, a bdy: Uuc 'd cyf- Tinol bvr y.j (')cl¡wYT fun B?r?cr!.op..?c'c"ri. N V  f-(! C,,t( l fri d DYW.?a.? 3 n n??p!?:ch fd CaMrid. HenHig:u a 30 00 wyr Jr ied, a liawer o fang.ieiau i«a>Yr- < "ion:-wedi fyrtwead Bor-imcl. jIrrm. U-id?,. 25.—Y •-yiirfod rhifedi'r liaodd sy(d i yu n. „ dywerUadau Swydclogionl yr cyeodent i j £ dmy >■. tuaFF "chc Cr mp'(\ Nid oedd-liunirg^ n w^di tel rhoddi ar y ((2. b io (In fyddin dd ym- er drol AW5. 7a. yn cyninv'ys -wvr mcitch, d n C dirida>vg Count i>ulow, wedi dyfed mewn } rn;s. JB.?, 23.—.t)Joedaedi antddl?yiifn?freugtg? Landshroou? 400 o nfedi, 'n garcharcrio?i? i? h?n. Ar y 25? dygwyd 200 o'r Bav?<t?d;yr?n a glwyfasid o Haen, Huumgcn, yma; Y Jnr gwa) chgloddiau o Haen Kuningeu ?'?1?0? ?a?r. jL.??eM, 7oH. 9.—Yf ydym yn c?yw?d fod y Cadfridawg Prmsiaidå Bulow wedi mync9 dros y lihine rhwng Birigen a Caub ar y 81 o Ragfyr, gyda rawy na 100,000 o wyr; ac ar y dydd I caidynol aeth Cadfridawg V nFrie i Cob- lentz. Dsrbyniwyd y Cyngreirwyr gydà tlaw- enydd maivr yn y parthaii hyn. Yr ydym yu dysgu ynmhellach fed y Cad. fridawg Prussiaifld Von Bulow wedi derbyu gor. chytnmyn i w t'aio yumiaen i Brabant å'i holl j luodd, y rhai ydvnt (mewn canlyniad i gyssyllt- I iad y byddinodd Russiaidd o dan Berkendodfl a'r gwyr o dan Borstcl, ag ef), wedi cynnyddu i 40 neu 50,000, mewn trefa t gynuorf.hwyo'r gwaith sydd yn myned ynmlaen ar y Rhinc; ac yn gyfattebol y maeefe'n myned ynmlaen trwy Altona, Langstruat, a Breda, i yru'r Ffrancod, yn debyg ddigon, oddiar uchelderau Woesteve- ze!, ac i rutliro ar Antwerp ei hun. Y mae'r un iaith yn cael ei chynnal i fynn gan y papnrau Ffrengig; "J mdrechantyn galed ddenu eu darllenwyr i gredu nad yw'r Cyngreirwyr yn rai-u heddwch; ond mai gwawdiaitb, ncu'n by- trach taith ragrithiol a ddefiiyddiont ya eu cy. hoeddiadau ac mewn. trefn i gadarnau hyn y maeut-yn gosod copi o'r hyn a ofynai Cadfridawg Vv rede, i gyimal ei fyddin, gan Faer Altkirch, o'u blaen. With hyn fe ymddengys fod Wrede yn ffuriio trysorfa o bethau angenrheidiol at ryfel yn Iloesingeti, ac yn galw ar y trigolion i ddy fod ynmlaen a lluniaeth i'w filwyr. Rhaid fod pebl Ffrainc yn d raanwybodus o ymddygiad eu mil- *,),r eu liunaiti raew n gwledyddestronol (a gadaol fod yr hyn a ddywedanf am Wrede yn wiiiouedd) cyn y gallent ystyried hyn yn beth crculon di. gytielyb. Os ydynt wedi cadw rhai o'u hen bapurau hewyddion, ni'th raid iddynt ond edrych ar y rhai hyny mewn trefla i wybod nad oes ond ychydig hyayddau oddi ar pan oedd Bonaparte yn ymtrrostio, mewn trefa debygid i ennill sercliiadan ei ddeiliald yn fwv, "ei fod ef yn medru rhyfela ar draul y gelynion." Ond yn aw-pan y 'mae'r cyngreirwyr yn dechreu rhy fela ynyrun modd, eyfrifir hyn yn greuilder deb o'r mwyaf! Yr oedd yn hawdd gweletl y gallas-d heb or- chest orescyn Savoy, yn ol cynimeryd Geneva; y mae hyn wedi cymioeryd lie yn awr; ac y mae'r papurau Ffrengig yn rhoddt bancs o'r mesuiau a fymmcrodd un Flinet, rhaglaw y w?ad hOllO, t'w hainddi/fyu yn erhyn y Cyng- reirwyr. Y iriio'ii gal Nv'ar gynnifer o Wirfodd- iaid (VoluntclTs), ag a welo hyny yn gymhwys i ymgortfo'i yn fyddin, heb ddcftiyddio yr awdurdod a roddodd ordinaad cliwvddar Bella- partei holl raglawiaid ei deyrnas, i alw piwb at arfau, pa un a fy nent ai peidio. A gorehym- myiiir i'r Gwirfoddiaid hyn, yn ol ymgortfoji, i yiudrechu gosod rhwystrau o iiapf) y gelynion, y hai nis gallant wrthwynebu. Fe yiriddengys fod vr ahvad hûnat arfau yn awr, pan y mae banner Savoy wedi ei gorchfygu, yn hollol ddi- ddefuydu. Tybia rhai, gan fodBonapartc yn aiuilluog i aniddiffyn cyfi&niau'r hen Ffvainc, y bycidlid(to gasglu ei holl iuodd i Langues, lie yu agos canol Ffrainc, a chynnadleddu yno um yr ammodaugoreu a ddiehon gaol gan y Cyng- reirwyr. t A: ylt, yn yr hwyr, gadawodd y Cenhadnr iiaidd üidy yn heol Curzon, i fyued rhag- ddotua Holand; cafodd ei urddasoijwydd gyf- rinach Arg. Sidmouth, ae ereill o VVcifaidog- ion y Brmain, cyn ei ymadawiad. ¡ Dy wedir fod yr holl filwyr perthynol i'r gad- res, a ellir eu hebcor, trwy'rdeyrnas, wedi cael rhybudd i fod yn bared i gynimeryd lloilgau i fyned i Holand, aei gylfiniau Ffrainc i gyf- nei thu'r Ardaiydd Wellington a meddylir fed y rhan fwyaf i gychwyn i'r lie a euwyd olaf. Yr oeddid yn sou ar y U, fod Arg. Weling- t n vr< di myued yu ei flaeyi yn agos i GO milldir; a bod So itU y'n ciiio'n ol yn gyiiym; ond nid yw y Llywodrat'tli wedi derbyii y fath hysbysiaeth. Yr ydys yn barnu yn gyffiedin y bydd 5 Suchef, y CadlVidawg Ffrengig ag sydd yn awr yn Spain, i dori ei ffordd.a.rhedeg i FfVaino- Gs felly, bvdd yHuodd syddyniHurdedro, ac iiiIewit arnddi, ifynfpydd ereili. ar gy ffiniau Spain tu Ol fUwyrBrydain, wedi eu colli i(itio ef:eitlir pe ymadawal ^fe a Barcelona, a ileodd caerog ereill o du,r Igogit",(Id. ),i ydys yn cyfrif y gallai efe dciangos byddin o gylch 15,000 o hlwyr piofedig. i Y tnae-Mr. Bunbury i fyned allan yn ddioedj gad-lys Argl. VVelington a cheuadwri bwysfawT. j :? n .?, I Nid ydys yn t,ysgwi-I y bydd iddo aro6 otid yeli- ydig amser. Gan hyny fe gfedir fod y genadwri y !:I o ganlyniad mawr, ac yn gyssylltiedig wrth hys- bysiaeth a dderbyniwyd yn ddiweddar. Dywedir fod byddin Ffrengig Soult yn Uawn 50,000, a'r gorau o .holl fyddinodd Ffrainc, Y mae byddin Welingtori rhwng Brutaniaid a Phor- i tuguese yn (io ooo. Yr ydys yn meddwl yn gadaru et fodefyn meddwl myned rhagddo Iveibio Thenlose, a gadact Baycnne o dan warchae ■ 30,000 o Y paeniaid, ynghyd a chorlf cyfarch- wyliadol Bmtanaidd. Tréuliodd Y merawdwyr Russia c Austria eu gwyliau ^adolig^yn Berne, He yr cedd ead-lys Cadfridawg Schwartzenberg. • • • • ■■ I v ■ 'n, Y mae''r dyh s?ntynnl yn ifynu yn ?yirrpdih, mai os cyrhaedd y CyngreirwyrParis, y bydd i'r Cossacks osod Paris ar dan, i yirddial am ddir ny- tr Moscow. Ond fe obeithir, os daW'r dydd i aaoriadau Paris gaei eu rhoddi iigoliaethwr, na fydd i lawenydd darostyugwyr gormeswr Kwrop, glfrl ei lychwino gan Weithred nior waei a difreiniol i dynoliaeth. Ac ef-allai had yw byn pud ofn dtsail, ti fjgwyd gan yt ystyriaetl 'd'r driniaeth greul^n a wiiaeth Vaii- namme, Ca.dfridawg Ffrengig, ar ei wrthwyneb- wyr; yr hwn sydd yn cael eiddatigoByn awr i'r boblyn Moscow fel bwystfil gtvyllt, neu ang- licnfiJ; fie mewn trefn i fwyfhrei gospedigaeth^. Iletcy fr 6f v r, ( leillCu^yfe y inae*^ gvi;eled jfircu&gpv n4 j«ngiB y» ?yd ? ?? e?g?ey?ad ?wy o??o???M W?' S ? ? ???;  -? I S ? i

[No title]

IDYWEUIADAJJ MOESOL. ':- I.…

RHIFEDI TRIGOLION BHYDAI5T…

Advertising