Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

I ILLUND..tliN. I

[No title]

News
Cite
Share

.14. "I Daeth cena(l. :ir ddinas, ddoe oddiwrth Syr Charles Stewart, a, chenadwri i'r Llywodraeth, yn cvnnwys copinod hyfryd ftm fynediad y Cyngreirwyr yrim!a<m ar derfyn dwyrieittiol ffrainc. Ei sylwedd-'a gyanwysir yn rliys,. jbysiaeth ganlynol. Sxjiddfa Dramor, /JW. 12, 1811.-—Y mae Syr Charles Stewart ynysgrifenu; ar y 5fed, o Ffranclfort, fod y Llywydd Blucher wedi croesi y Rhine yn llwyddiannus 311 dair colofn. ¡ Croesodd Cadfridawg St. Priest wrth Cob- lentz, yr- hwia a wiiaetitai ei buo: yn feistr ar, y dref, ac a gymmerodd 500 0 garcliarorion. Xe-th Cadfridogion Langoron a D'York drosd wrth Caub, ac?r y 3ydd cymmerasant ?ingen) gá.nm:çhfygu set) Hfa gref*a n)aeddli, corff o filwyr y ?etyn. I Ci-ce so.dd Cadfridawg Sacken wrth Man- heim," ac a yrodd y gelynion o wersyllfa am- glawddedig, ag oedd ar ei gyfer. ( Y mae byddin Cadfridawg Blucher wedi iroyned yn y blaen, yr aden aswy i Engelheim, a chpiol y fyddiiy i .Kreutznach. Cyclnyyna Cadfrdawg D'Yprk ar -hyd y Lantern. Yr oedd Cadfridawg Lacken ar y tu aswy, yn AltzeyV" ( Dywedir mM .rh!fedi'r mUwyr sydd wedi croesi'r Rhine o dan y Llywydd Blucher yw 80,000. Bydd i Bulow a BeckendorlV fyned i m&wn t BFabant a 50,000. Y lie ag y mae'r ta.ir; cpiofii> tddaethe»t o Coblen^z,, Caub, a Manheim i gyfavfod yriddo yw Ki-ebtztiacb, Ile amglawddedig, uu filldir ar hugairi y tu yma i Mentz, ar y liordd fawr, heibio i Metz a Verdun i Paris. Nid yw Lyons ond 114 o .fi Udirodd o Geneva, yr hwn le a gyrhaeddasai y Cyngreir- wyr yn iluodd mawrion ar y 30 o Ragfyr. 0 Lyons i paris y^ miae 333 0 filldirodd; ac o Kreutzllach i Paris 339: ac 0 Basle iParis 360 o filldirodd. O'r tri lie hyn, gan hyny, gallai'r Cytigreil'wyT ddyfod yn agos yr un pryd i brif- ddiiias Ffrainc, a gadael na byddai un? rhwystr etfeithiol yn cael ei roddi ar eu Kordtl. Fe ddengys y llythyr canlynol, yr hwn a am- serwyd, Deal, Ion. 13, 1814, fod ofn ar y ge- lynion fod y Cyngrelrwy^ aoSâtl at Paris :— Yr oedd bad Deal yo Gravelines (tre f gaerog yu Ffrainc)dydd Llvin, VH aros am ryw nwyfau a ddysgwylid yno'r dydd nesaf. ac nid oedd i, hwylio hyd ddoc ond wrth dealt fod cynnwrf mawr yn. GraVfelirtes? ni#wn canlyniad i son fod dosparth gyntaf y fyddin gy, tigreiriol gerltaw Paris, a bod dosparthiadau ereill, yn cynnwys •yijighyd ynghylch 405i.0(X) o wyr yn caivlyp yn a^% atynt,- barnoddr y; ba.dvvyr nad oedd yn ddiogel i aros hyd Y, dyddnesaf, ac, feUy hwy a fafthanlt ^niiiith yii ddifted,^cu yfrftytrach gorfu rfboiilryih, f j :t wUt\1} }U. :IY' Jjj,:Ùù', ,I lic_ I r yn yo., "cynnwys hairesion hyrd aofetk"; Yrvrnhlith mc- .stirau ereill o ymddiffyniad y mae Bonaparte 1 wedi ymgyrchu atynt yn ei.gtyngderau.presellol? j y mae efe wedi ail-sefydlu y gosgordion gwlad- writ.ethol yn Paris, gait gyhoeddu ei hun yn Ben- ciwdawd arnynt. Ac o Lyons hefyd yr ydym yn dysgu fod y corit o filwyr rhyddion yno-yu cael eu cyflunio yn ydrefhono, ondnidywy parotoadau hyn yn magu dim braw, yn y wlad hon, nac, yr ydym yn credu yngwersyllfa'r Cyng- reirwyr gan ei bod yn dyb gylfredin fod poblog. aeth wrrywaidd Ffrainc, ag sydd o oed addss i fyned i ryfel, wedi cael eu gyr11 gan'nwyaf eisoes i'r lladdfa, neu i lanw lie y rhai a lofruddwyd. Nid syndod mawr gan hyny fyddai clyvved fod Lyons, (yr hon a addetir gan y Ffrancod eu hunain sydd yn ymddifad o foddion digonol i wrthwynebu rhuthriadau cu gwrthwynebwyr, heb fod yn hir yn meddiant y Cyngreirwyr. Y r ail dref yn hen deyrnas Ifrainc yw Lyon., a'i- mwyaf anlfyddlon i'r cyfundraith chwyldroiadol (revolutionary si/stem) ac o herwydd hyny dys- trywyd hanuev ei haddladau, a'i phoblogaeth; ac y mae fod Geneva yn meddiant y Cyngreirwyr, yn agornbrddrwyddi fyned iddi. Y mae llythyr aamserwyd Versoul, Ionawr 1, yn ein parotoi i ddysgwyl cwymp Huinguen (tref a rail yn Ffrainc). Dywedir fod y ploidiau cyf- unol yn ymosod yn drwaa ami a mangnelau, ynhyd 5? Hiaws o betenau tan Congreve yr hyn sydd w?di ach)ysurn traethawd gan y Ffrancod tyner-ga?on ar ddynoliaeth, hyna?edd, a, thos- turi. Mewn cyfeiriad at y rhagddywedcdig be- lenau, y rhai ddyfeswyd gyn<af gan y Mtiwnad Cong'-eYe/ ch?t a weLwc?/' medd y ,Efl;a:1CO(J1 y fath elynion sydd a wncicm a h?y. A ddichcn neb o'ch Fie:y!Uon ("67N//???,) chwt, y II thai ydyut nio:' gywrein/ddyiei?o y cy?c!yb gYFansoddlad? Y mae d)flsad y fath bclr!a!? u?erncla'rr?a! iiy)) yn 0 d i ii yn alhvydd mawr t ddyno!iapth ohd y gelynion' sydd wedi sosodycyhnun o'n blaen ae y -na(-? yn rhaid i bi ymladd ? hwy yn y cyiMyb fddd. Yr ydym nt?n, ymfalcbtuareiit hynawsedd yr hyn sydd wedi ?i atiap tY? .fy"y? J n -ddinystriol 1 Í1i :11 y mae,yn( bi?yu i ni^ ddechreu talu'r pwyth, ac i drill yn (^idq^uri y^elynlon na's gellir ymddiried ?v ge?;a?.,???????? ?hpnach fod Ben'ort yn/c??????y" &?" ??"?"'yddog.cu-os 80 oed, yr ?wn sydd yn ymrodd) sefyJi hyd y di-I weddaf, a bod gauddo. Saer-inenU) o'i dre/ hono y?ne?f ato ?ewp aw????od, yr ?wnsyddyn tanomewnmoddsynad?y. ,Wrth roddi y lliw goreu ag y mae yn bosibl ar yr hawes hon o. du'r Fljraviood, YTIae; yn eglur tod Beit'ort, megis y treli ereill, yn ^nmharod. i. amddiffyn ei liun a'i bodyn agos i'w cholli i'r trigolion amdd'tffy^ fechan yw hon ar gyilin- VI' 1 iau Alsace jjchaf a Fivanche Compe, Nid yw y fath hanesion dibwys ar rhailiyn yn gweddii yn \rrch i'r amser dychrynliyd ag y mae Ffrainc .) u.) wedi ei gyrhaeddyd. Ar y-fath amser gallasem ddysgwyl gvveled papurau Paris yn llawu o bob peth bywiog a chyffrous: mcgis cychwyniad byddntodd, a. chynnygiadau p wasanaeth gu ir- fcddol y 11 achos eu gwlad gan y bobi yn gyif- redin o bab parth. :i Y mae papurau Bremen yn cynnwys cyn- nadledd ragammodol rhwng Yiherawdwr Awstria a Brenin Brydain, yr hwn a arwyddwyd yn Toplitz, Hyd. 3, 1813, syrlwedd yr hwn a gan- ,Lyn :-Y' mae Ymerawdsvr Awstria yn rhwyjwo eLhun i ddefnyddio ei holl inoddtnewnrhyfsl erbyn y gel yncyredin; it C:, y,, mae Brenin Brydain yn ymrwyipo i gynnorthwyo ynidfech- iadau Awstria hyd e,itljaf ci allu,- Y mae'r ber- thynas fasnachoi rhwng y ddwy deyrnas i gael ei hadieru yn ddioedp--Ac y mae v gynnadledd hyn i gael ei amlygtl, yn ddioed i'r rhai 'sydd mewn cyngrair a'r ddau lys. • r "J II J '¡ 4 t.

Advertising