Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I ILLUND..tliN. I

News
Cite
Share

I ILLUND..tliN. I DYJJD IAU, ION. 13. BAKTH- dau o Jvthyr-godau Heligoland, B ? a dau o Bremca, ?yd atom y bore D, hwn, i phapurau yn dwy? hanesMn  byd y 5fed o> mis hwn. Nid ywV papiv a o HeHgc?nd yn (ynuwys dim hysbys- iaeth o bwys, ond yn umg y darpariadau a orchymynodd Ty,??ysog Coronog Sweden Pw gwncuthur tuag at ymgeleddu ynghy?h 30,000 Q drigolion gresynol Hamburgh, y rhai a orfu- ant i adael eu dinas, yr hon sydd yn meddiant y Ffrancod, o eisiau ymborth; y mae'r Ty. wJsog Coronog wedi peri i ymborth, dlllad, a thrigfanau i gael eu rlioddi iddynt; ac i'r dybeql hyny efe a orchymynodd i 20,000 o dolars i gael en rhoddi yn ddioed tuag at eu hanghenion. ac y mae amrywiol drefi'r Cyfandir yn gwiieu- thiir casgliadau tuag at eu cynnorthwyo yn mhelladi. Oddiwrth bapurau Bremen yr ydym yn dyscu, eu bod yn dysgwyl y Tywysog Coronog trwy'r ddinas hono ar ei liordd tua Iloland. Y mae trydedd ol-fyddin 0 Russiaid, yn cynnwys yng- Jlylch 40,000 o wyr, wedi dyfod i Poland; ac y mae holl hen fyddinodd Prussia a Russia yn derbyn adgyfnerthiadau (reinforcemcnts) cryn Upsog. Fe ymddengys fod y son (yr hyn a grybwylt- a,som yn ein papur diweddaf) am ddynesiad y: Byddinodd Cyngreiriot at Paris, wedj ei syl- feini a? erthygl yn un o'r papurau Ellmynaidd, liague Coui-ont; yr hwn a hysbysodd fet y ■canlyn:— Arnheiin, Ion: 5. Derbyniwyd hysb- jaeth swyddogol yma, fpd y Cadfridogion Bin- cher a Yorck wedi croesi'r Rhine, ynghyd a 80,000 6 Wyr. Y itfae eu dosparthiadau blaeliaf wedi rhuthro hyd o few a taith dau d^iwrnod j Malmaison." r 'l' .¡ "1 Ymdrecliir jyn galed yn papurau FfrepgrgJ Wneuthur cyboeddiadheddychlawn y Cyngrelr- wyr, yr hwn a yrasant allan cyn croesi'r Rhine, i ymddangos yn rhagrithiol.. jlaerant fed Bona- parte wedi derbyn cynnygiadau y Cyngreirwyr am heddweh, a'u bod ijwy wedi derbyn eu gyd- syniad ef ar ammodau a gynnygasent iddo ddaii ddiwrnod cyn gyru o honynt y cyhoeddiad rhag- ddvvededig <allan; ac o ganlyniad "nad yd'ynt yn chwennych ymheddychu, ond mai dyben eu Cyhoeddiad oedd gwanau ymddrechiadau pobl. Ffrainc, trwy gynuyg eu hudo i gredti fod eu Hywodraeth wedi gwrthod cynnygiadau teg ac haelionus; a bod y cyhoeddiad uchod, yr h wn a ymddangosai mor gymhedrol, yn ddim amgen na mavvtfill i guddio'r uchelfrydedd hwnw," yr hwn ni feiddia i ddangos ei, hun yngyhoeddus, Yr hwn gyhoeddiad, meddant, yn ol ei ddiosc. o'i boll ffuttiau twyllodrus, y rhai a guddiant ei gymmeriad cywir, gellir canfod yn hawdd na's dichon dwyllo UH dyn; a bod yn rhaid i'r holl F francod ei ateb, yt| miigtrwy eu hunoliaeth, eu dewrder, a'r ymdreehiadau mwyaf mawryddig. Mewn atebiad 1 I-han hyny, o gyhoeddiad y Cyngreirwyr, nad oeddynt yn gwneuthur rhyfe! ar y Ffrancod, ond yn erbyn yr awdurdod gor- rftoddol a arfepvyd gan eu blaenor y tu allan Tw ymerodraeth ei hun, y maexit yi, gofyn, pwya, cgynhyrfoàd y rhyfelodd hyliy yn y rhai yr- .y.meliangod-d-yr Yt'nerawdr -i\'epolebti e-i-derf ynaul- Onid y galluodd Cyngreiriol, y rhai bob amser a d 4 eclircuent  -g y h-eit, ddechreuent j^ ^nheri, a'r rhai bob amser a orch- n'- liussia ei hun a ddechreuodd y mesurau 11: gymmerwytll fyao gan alluodd arforbl y Gogledd, 1 rwystro awdurOp^^niodol Bra- dain, yr hon sydcl yn awr, os yw. ynaddas i arfer V geiriau, yn Ho 1 lai 1 uawgrwydd a,. holi 11 geiriau, ?ll b Y tj ? Pa- b e i h o d'A ? g?'? y c b forodd y "byd ? p'a behoedd. g\vrthddrycR Ffrainc., pan oedd yn fuddugoliaethus, ond ym- adnewyddu, a gosod ar.sylfaen ddiysgog, y ma- surau add *yfeisivy(l,&awRu;ssia ei:hun?-Y maent yn galw i gof gyhoeddiadau yr Vmerawdr Alecs- ander, yn yrhai y tystiasai efe, mai er dedwydd- wch i'vv bobl, ac er dedwyddweh i'r byd, ei fod wedi cytuno a'r Ymerawdr Napoleon, i beri Brydaiu i gydnabod iawnderau galluodd an. itnhietdgar. Ac iddo ymrwymb yny modd mWyaf arbenig ymddial y,gwa,th a wnawd yn Copen- hagen a cliyltoedclu j-hnfel ynerhyn Ltoegr. Ac wedi i Russia i ddryllio yn ddarnau y cyf- mmodau i'r rhai y tyngasaÎ, ymaen.t yn gofyn, Prussia, Avystria, Bavaria, a holl "ermany, i gynnal y, ,Cyfu"drai,h;yfandir.o 1, neu y clrefn a wnaed i gadw holl nwyfau yriysol Brydaiij o'^ Cyfaiu]ir; Y niaeiit Yti 'addef Bonaparte ddefnyddio rhagor-b\Vys dirfawr. tu Invnt » derfynau ei ymerodj,;a«th pan aeth efe gyd,llr Breninodd cyfunol efbyn Russia, i' r elfenau gyWoeddw rliyfel yn ei erbyn. A bod ei Gyngreii wyr yn ei adael, lIl ar 01 yrHaH, gan: tino.cu byddinodd ng eiddo ei elynion, ac yn -cychir^p yn erbyn Ffra4hc, yr hon sydd,wedi): cilio yn ol ofwn i'w thprfynau natur;ot eihuD) Beiaht yn flj/m ar y C^Jgreinvyr am nad Ynt &n dyrwedydptipeth yw^cynny giadau teg, cjvnj edrol, ac haelionus, y maent wedi gwneuthur r?r Ffrancod; ond nidyw bysv beth ydyiitj er ei fodiyii eylioeddy i'r Dyd ni yn ineffiu evll pa fodd y difchoC.y Cyngreirwyr i fod yn feiusj ac yntef yn ddifai yn y gorchwyl hwn, gan fod yr un cyJle ganddo ef, ag sy<Jd gadddynthwyrwcyhoeddu. Y maent yn ym- fiVostio llawer yn hynatVsedd a chymhedrolder Bonaparte tuag at yr Awstriaid, gan ddywedyd, ns chollod Awstria ar ol pedair rhyf-el end ych- ydig daleithau, pan yr oedd ar law'r Buddugol- iaethvvr i osod terfyn ar deyraasiad ty Awstria. Gan ofyn, "pe ennillasai Awstria yr holl fan- teision oddi arnom ni, ag a ennillasom ni oddi arui hi, a fuasai gennym ni gymmaint o awdurdod yn EiVfop ag t-ydd gandui hi-yh bresenol, fe ym- ddengys y geddefir i ni ammau hyny." Wedi hyny ymffroStiant yn eu hynawsedd tuag at Frenin Prussia ac Ymerawdr Russia. Dy- wedant i Bonaparte adferu yn agos dwy ran o dair o'i dcyrr.as i Frenin Prussia, ar ol brwydr Jena yn 1806, pan yr oedd yr holl deyrnas yn Haw y gorchfygwr. Ac i Russia, gwedi iddi golli amryw frwydrau, yn lleteimlo un effeith niw- eidiol o hyny, gael rhandir Byalistock oddiwrth Prussia i'w meddiant. Galwant ar y Ffrancod yn daer i beidio gwneuthur sylw ar gyhoeddiad y Cyngreirwyr, yr hwn meddant, a yrwyd allan i'w twyllo; oud i dylu oddi amgylch i orsedd eu gwiad, i fod yn fwy unol a'u gilyddnag eirocd, —-i beidio gwrando ar addewidicn. nac ar fyg. wthion y gelyniou, o nd dysgu iddynt nad ytvr yn hawsach twyllo'r Ffranccd na'u dychrynu.■ Y mae hanesion ah hy-hoedd oddi wrth fyddin Ar. VV elington,, yn c,i y bwyll gwrtligy- ,ch diweddar gan rai o farchavvgluodd y Ffranco d ar ran o'r 18 Marchawglu Brutanaiddj nad oedd, ein gwyr devn ion ond auaml, torwyd hwy fynu yti eclirydlis, Chvyfvvyd Uch-gadpen liughes yn beryglus a dyweidir fed y Cadpehiaid Bolton a Crokera dau is«s^yyddo|ioh wedi eu lladd; Dywedir fod y "Caddfridawg Ffrehgig, Van- damme, yr hwn sydd yn giarfeharonyn^uss^ yn.) llettyayn y Ivremiin, yn, Mosc°w, a'i fod yn câel güHvg ar y cArcliarorion Ffren^ig UÓddydd yn gw«ithid,-i y>rfiai a berir i adeiladuf y -taiy.' u iosgwyd ac a ddystry wyd? o actios ^pri^cy.^Mad. hwy o Russia. I Cymmerodd ynghylch 5p0 o'r, gosgordioir longau yn Deal ar y 12 i fyned i Hefvoetsluys, ynlloiand. iiJ. ''1 (t i" I' 110

[No title]

Advertising