Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-t -" AT GYIIOEDMVR SERES…

- i i FA'YL! SEREN IGOMER,!

'-' 5 ANERCH I SEREN COMER,I!

CYMDEITITAS GENUADAWL YR EG,I…

JDECIIREUAD A LLWYDDIAMT CYBFDEITHAS…

Cijfn c i d iada u—sydd P…

[No title]

News
Cite
Share

Cy rhaeddodd y By wysoges Charlotte o G vmru ddswedd ci deinianfed I'wydd y 7fed o'r mis hWIJ. Treulicdd ei 11 uclieUler Brenitjoi y dydd gyda'i mam, 'J ywvsoges Cymru, yn "nhy LOll. naught, Dirwywvd tafarnwr yn Edinburgh o 3'. 3s.yn ddiVvedfiar, am werthu poeth-w ;ybien a chwrw i dri hachgcn o dan 13 oed, a gw's y ty hefyd o 11. Is. am ynfdrcchu dirgelu troseddei fcistr. Dydd Sadwrn y lSfed o lbgfyr yr euog-brof- wyd 8 o icuainc gcr broil ileddynadon Horncastle, yn y ddirwy o 8s. Id. yr un, 3 ilg- hyd a'r draul, am chwarae pel-droed ar y Sib. bath, ar dir Thomas Jessop, hwsmon; ac r cldydd Gwcnpr, aethyddes y rhagcidywededig Thomas Jessop, yn t,.gi'iyd a pliedair creill, o'r drosecl(l. Cybjjdd anarferol.—I>u farw yn Rhag. 17FIO, o eisiau ymborth, Mr. Ostcrvald, Arianydd (Bunker), lied adnabyddus. Teinllodd y dyn hwn iVyrnigrMydd yr aiiechyd Cybydd-dod i'r Catli radda u, fel nad altfdd y rhesymau mwyaf taer i'w ddenu i hrynu ychydig o bwy-i o gig, mewn trefn i wnelUhur rhyw faint o isgell (soup) iddo, ychydig o ddyddiau cyn ei farw. "Y mae yn wir, eb ete, na fyddai i mi etto nid ocs grnyf ddim archwaeth at y cig pa beth, gan hyny, sydd i ddyfod o hwnw?" Ar yr amser ag y gwrthodd efe y lluniaeth rhag ofa y buasai raid iddo rodd pwys neu ddv. y o gig ym- aith, yr ocdd yn glymedig am ('i wddf god sidan yn cynnwys 800 o assignatau o 1,000 0 livies (^■ylltaii Ffrengig), yr un, neu 40,0001. Ar ei diawiad allan mewn by«yd, efe a yfai bcint o gwrw, yr hwn a wasanaethai iddo yn lie swper, bob nos mewn ty lIe yr oedd Uawer oyfed; efe a ddygai adrcf gydag ef yr holl fadeirch (corks) costrelau ag a allai gael gafael ynddyut: ac mown 12 mjyncdd yr oedd wedi casgiu cynnifer o'r rhai liyn ag a werthasant am 12 L >uis-d'er (20 swlU) yr hyn oedd dechreuad ci gyfoeth mawr. Efe a fu farw yn worth 125,0001.! Cerdded maen crcsg.—Dygwyddodd tro an- arfeiol o'r fath gerdcted a hvn yn nheulu Mr. Bell, Stamford, ar nos Nad'olig. Yunhylch 9 c'i glocli aoth Mr. a Mrs. Cell aLlan i swper i dy cyfuiil, yn ol dlnfoii eu gvrasanaetiiyddes i'r %V k .y.Yti ebrwydd wedi 10, clywodd Miss a'i brawd (y rhai a eisteddent i fynu i ddysgwyl eu rhieni adrei), guro wrth y drws; goiynasanfc pwy oedd yno: Mary sydd ymn," be rhyw lais gwanaidd. Gwyddai y bobl ieu- ainc fod Mary ivcdi Jiiyned i'r gueiy er ys mwy j nag awr, am hyny a ammhcua:-anfc ei bed yn yr heel; ond o'r diwedd, with ei (haer ymbil, ag.' r- wyd y drws, at*, er eu syndod gollyngwyd Mary i mewn, fiel; (iiiini, ,ini da;ii ond ei chrys! Yr ,i-edi cerdded yii ei chwsg o'i rhandy ei hunan i ystafell ei meistr, ac wedi goilwng ei hunan i lawr trw y 'r müistr, fie wcuJgollwng pi hunan i lawl' trwy'r o uchder, ac yn mantell Morpheus (cwsg), hi agcrddodd ar hyd yr heel i'r dylf-le, ac ymaflodd yn menybr y 'u?.nydy(!d C?M??' A??<t'? ocrcdd yr hwu a'i dihunodd! ? 1 mac y ?y"ion sydd yn ym?yfrydu fwyaf mewn dy?'?i?'th yn debyg i dywys yd, y rhai • a gvfodant cu penalt yn dra uchel tra y macnt iyn weigioh; ond pan fyddont yn llawn o ronyn- u- pur, y macnt yn dechreu gostwug eu penau. I Pa ham y mae gweiHtuiau dynion da vn cael eu cylioeddi yn fwy r a'u r)itnwedd'iu a. bod dyn tra tlieihvng yn cael mil Inny o ddiimyg am un wpithrcd feius, nag o gallmoliaetham gant o weitbrrdodd rbinweddol: Ateb. Am fod y byd yn llawer llawnach o genfigen nag o gaiiad: ac or mwyii i ddynion hollol ddirinwedd i gael ym- [Idyrchafuj ac ymgystadlu eu hunain a'r buch- ddol. Ymac yn fwy anhawdd !ochc!yd enHih nag I,rinill (,aiinioliactli; canys gellir weiduau gael 10d am un wp?hred fawr a doeth un??itb mCwn oesgw; etthr mewn trcf? ddim'c f?g enllib, rhai? i ddyn drcuHo ei holl oes keb wn- cuthur na dywedyd un peth ffol na ?rwg; ac wedi'r c?bte! chyfrif yn fraintanarfcro? os na wythir ef a dirmyg er hyny. Tra'r oedd dyn !euanc yn galaru yn doddcd:g ?m farwolacth ei dad caredicaf, ymdrechai ei gyfeillion i'w gysuro, gan beri iddo goilo ei fod job amser wedi vmddwyn yn y modd mwyaf t yner, ufydd, a pharchus tnag at ei dad. Felly yr oeddwn innau yn tybied, ebe'r dyn ieuanc, ra yr oedd j'y ithlld yn fyw; eithr yr Avyf yn 'ofio yn awr gydâ. phocn a galar, am lawer o )pthauauufydd ac esgeulus o'm heiddo: am y hat? och i ? y mae yn rhy ddhveddar i ivneuthur iawn." Y mae gwirio-nedd boh :1msrr yn gyson ag ef ei un, ac nid oes arno eisiau dim mewn tsefn i'w jynnorthwyo i fyned i ben y daith. Y mae efe I in agos with law bob amser, yn eistedd ar ein gwefusau, ac yn barod i deri allan heb wybod i ii ond y mae celwydd yn ofidus,-rhaid cy mhell lawer arno cyn y gwasanaetho efe nyni; y mae yn goscd y holl alluo-dd dyfeisaw 1 ar waith mevai trefn i gael gafael ynddo a'Í debygoli i wirioned-tl; ac wedi'r cwbl, y mae yn rhy fa eh wrtho ei hunan,-rhaid myncd i'r draírrth \veithiau i chwilio wm gant a mwy o;i gyffel b, cyn gwneuthui aichos rwg i ymddangos yn dda; ac yn fyriych fe ad- kaenir y gwr er yr holl drajferth a gymmerwyd. DpnJdwclJ y gwir bob uiiArrth ei gymmydog.' J Cnd?yd c.?a)-!od ?an r:?;\?(I?;n yn I)uh!t Hry2!oHtp?r,))!yrh\Y.nycy<uh\V\dt?? Pp(M y corif h\\ nw o bob! yncymmcrad? ? 0, c'ud yn hoUol ymwrthod a'r .egwyddorion cymnvysi** (?d lg yn BiBpth Dr. !))cn\?u<?', mewl\ (',¡fudOI', biaenorol, sylwedd yf hon A ) mddangosc.dil ,\1\ cut papur dhvcddaf. Yr oedd Dr. Dronrgobld- yn bresenol pan oedd areithwyr ereiil }U '• riil t'i aracth lag-grybwy lledig ef yn y modd mwyaf didrugaredd, gftn ymdreclui ci thynu yn (,Ll"tt italli acer i'r Dr. mewn araeth faith arall, yrulroclut amdtlifiyn ei ddy wediadau o'r bhu ti, caw sant eu gWrthod gan y cj farfod tichod. Ar bndiiaWh Sabbath, Rliag. sylwyd flf ddnl ieuanc yn ymddwyu yn witl} ddrws capel lloxlo' gwedi i un neu. ddau rhai a osod w, d yao hiewij trefn S gynnal lu fldwch i wncuihur -yhv o hotiaw efe a ymhaerll'i^o'dd gymmaint ag y rhPgodd efe 11\ryut; y ((lid., niad oedd iddo gael ■ ei' rofidi i gaflwraeth heddweh (constable) ac w ^di i'r gwasanaeth ddarfod cfc a liebryhgwy'd i dfr (xafch* iioare). Bore dranoetii* yr oedd efe yn vm- ddangosyn dm edifeiriol o ilacn yr Heddiinadjyi (Magistrates) ac wedi cael o honaw addas, efe a ryddhawytl, gall ob( ithio y bydd }i\ u. vn rybudd i ereiil i'w cadw rhag y c\ In h b in- ddygiad. X L.. Chiccdl. — Dy wedir w rthym fed r Sultan Mahmoud, trwy ei ryfelodd dibnid ar .led, a'i ormes-deyrn gartref, wedi llcnwi ei v. lad dif- rod ac a dinystr, ac wedi hanncr diboblogi ym- erodracth Persia; yr oedd prif-weinldog yl Sultan hwn yn ffugio ei fod wedi cael ei addysgu gan ryw ddewin i ddeall ieithodd vr holl ad;ir,. ac nad oedd yn bosibl i adeiyn agor ci big h('b fod y gweinidog hwn yn gvybod yr hyn a (iiii.- i wedai. A dygwyddodd ar Ult prydnhawn tn yr oedd efe yn dychwelyd o fod yn hula gydà yr ymcrawdr, hwy a welent ddwy arbi,et-t ag oethl vn fytu gerllaw hen fur, alian o gryg-" 9 ysgarthion. Myti a fynun wJhod, cbc'r Stil? t:lU, pa beth y mae'r ddwy ddyliuan acw yn ei ddywedyd with eu gilydd—dos i wiando ar eu (,)(I (,u eLl hymddiddanion, a dyro i mi hysbysiaetli o hon-  ynt. Nesaodd y plif-weinidog at y pren, ga* ftugio gwrando yn astud iawn ar y dylluanod ] dies ychyd!g amser. Ar ei ddychwefiad at y J Suhs:), Syr, ph of? mi a gly wais ran fawr o n {)ymdd!dda!?Ot)dnifciddiafG!f?n?uic!i?i." HiH)r)u(-ymnic;at'tSuthmpifndd!oi)ia'r [¡¡HI afebiad a hwn, ond efe a barodd iddo aJrodd ?air am air y cwbt a Jdy?cda'?ai v d?uaMo:? u Itliaid i chwi wybod gan hyny, ebe'r pnf_ weinidog, fod gan un o'r dylInaaod hyn fab, a J1\H yn g?-?Puthur oytundeb p!t?Ia;s. D? ?cd-. bod gan y Hall ferch, rhwng y rhai y y? odd tad yn?b wrth dad y ferch, yn fy "gh!y?- i, Fra Ad, my it a gycbyniaf a'r briodas hon ar yr amnH'd i..ci)?t!oddi!ian!!prcantobentr?tt?-; NV,(](lot ni(?rell..[I r F. v-,i j-r i atebodd tad v ferch, n Hc?auncr cant, mvii n  i-o(I(I,Af i chwi bum cant cs mynweh. Jlir ein iocs, i'r Sultan Mahmoud, canys tra fyddo efe yn 1 teyraasu arnom, ui bydd arnom fyth eisiau lWlt- ti Dywod yr ha nes i'r Sultan gael ei gyflfroi gym- ) maiut gan y chwedl fel I-r a(le:latio(ld cf'c't, trcli a'r pen ire li y rhai a ddinyxtriasid, ac iddo 0 hyny allan olygu lies ci bobl. <

l;  MARCIINADODD LLUXDA?N.,