Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-t -" AT GYIIOEDMVR SERES…

- i i FA'YL! SEREN IGOMER,!

'-' 5 ANERCH I SEREN COMER,I!

CYMDEITITAS GENUADAWL YR EG,I…

JDECIIREUAD A LLWYDDIAMT CYBFDEITHAS…

Cijfn c i d iada u—sydd P…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cijfn c i d iada u—sydd P m her by n, I JOB X. 17. Y mae pob peth sydd r; yr haul yn gyfnew- J idiol; ac nid oes un cy fnewidiad a'r na byddo achos gan ryw rai i ddywedyd gyd;l Job, cyf- newidiadau sydd t'n hcrbyu. Y mae. cyfiie.w- idiadau, 1. Mewn teyrnasodd—y mae'un deyrnas yn cyfodi o iselderau mawiion ond y mae un arall yn myncd i'r dyfnderodd yn ei 'i le-,iddurii; r u n goron 1 mil 0 dlysau newyddion end yspeilir un arall o'r un rhifedi-os cnnillir ychydig 0 dir oddiar y mor mewn UIl parth, 'fe d fly wedir, y collir gymmaillt. a hyny mewn parth irill .-iie,- widiodd doethineh gelfyddgar ei thrigfanau yn fynych tesUiiodd o'r Aipht i Canaan, o Ganaan i wiedydd Groeg alr ac o'idlyiio i Ffrainc a Brydain—newidiodd niasnach Tyvus' am Alccs- andria — Alecssindria.. am Venice — Venice am Arnstcrdam-ac Amsterdam am Llundain, ac yr oedd pob un o'r cyfnewidiadau hynyn crbtjn rh} wr bobl. St. Mown ieuluodd a thrigfanau—pa le ymae hen b eswy!v,yr y is acw ? Yu nhir atigof, Vt ys Lli>vcr dydd. Pa le y mac penaeth djweddar y teulu liM n? Yn y Hcnld. Beth a ddnrfu i't ferch brydweddol a wekk i yma yng!?yU>h Üí mis yn ol Vel), y mae yn ei gu"e!y pudd—pa le i)lla;)t ei-eill i gi-(i? Y niaeni oil wedi gwasgaj u yn mhell ac yn agos, fel adar wedi dy- fod i lilwn blur, wedi cymmervd eu hadeti, end un bachgen afradlon, yr hWII sydd yn aros i gyn- northwyo tori caion y weddw—Ow, mor fyu- yched y map presAvylfeydd vii iieA-Iri eu dciHaid 3. Mewn meddkmnau—synvudwyd Job o un eithafodd i'r.llal1; o'r cyfoeth tuwyaf i'r tlocli eithaf. Gwelwn rai etto, ag y bu eu ffiol yn llawn i'r ymyl, yn awr mewn diifyg; y dwyhuv tyner heb yrngyunefino a gwaith, yn gorfod trwy boon dirfawr i wasanaethn tii-cii eidiau teulu nCHynogy rhai a arferent gyfrauu yn siriol i'r angenus, yn byw a'r haelioni cu cymmydogion goludog. Gwelwn yma, er fod yn gys- gcd," lieu yn aroddiffyivfa, Prcg. vii. 12, ei bod y.yf,yw agy dichon 11a w'rys-peiliwr, lieu oruch- wsuar'ihrhan'umaptn ei symud. ö 4. Mewn ry????'M? ? c?/?'t?'o?—try I Hawer o "fei\lion mewn enw eu ce'nan aroom, o herwydd na fedrwn ddenu c'yfocth i aros gyda ni, neu o herwydd y gallant gael mwy o ddyreh- afiad trwy ein gaclaei, neu ymgadw riiag peryglon bychain trwy beidio hwyhau cu cyfcldadl a lli- ¡ mynai hen gyfeillion Job mai rliagrithiwr oedd efe, a bod Duw yn mhell oddi wrtho, pan ddiang- odd ei olud oddiaruo, ernad eed(I son am hyny o'rblaen—cefuodd Ahithcphel, hen gyfaill ni} n- wesol Dafydd ar ei unig frenin cyfreithlon, o her- wydd fod y bradwr Absalom, yn debyg ddigon, yi addaw mwy o ddyrchaiiad iddo—ac er i ?yf- !i eUtion Paul y rhai oeddynt yn Rhufai", ddyfod I¡ i gyfarfod ag ef, pan oedd yn my?cd yn rhwym i I gael ei faruu o flaen Cesar, rhai cyn belled ag Apii-fforum 51 o lilldirodd, ac ereiil i'r Tair I tafarn, ynghylch 33 milldir; ond rhag iddynt beryglu eu hunain yn y mesur lleiaf, ni safodd I neb gydag efyn ei ateb cyntaf o flaen Ce-ar, eithr pawb a'i gadawsant, Act. xxviii. 2 Tim. iv. 16. 5 Yii'Ell,,c?ls Dduzc-pa le y mae'r Tadan? A ydynt hwy fyw byth ? Ow nag ydynt: eithr hebryngasom hwy i'r bedd dystaw er ys b!y- nyddau-pa le y mae Orpah a'i chwiery.dd, y rhai a ddechreuasant eu taith mewn ymddangosiad tuâ gwlad well, na Moab? Y maent wedi dych- welyd at eu lien bleserau a'u hen gyfeillion. Pa beth a ddaeth o Demas a'i frodyr, y rhai a gyd- lafurasent â ni yngwaith ywy^og heddweh ? Y maent wedi eu gorchuddio a chwantau bydol, ac wedi eu boddi mewn 3riangarwch-pa fodd na welaf y gwr ieuanc brwdfrydig hyny yma yn awr? Y uiae efe wedi myned i chwilio am ble- serau mewn gwlad bell. Heth y w'r holl bcnzc jnu hyn a welar étr y rhai ag oedd yn ddiweddariawn a phob arwyddion cryfdwr ac iechyd arnynt? Ow, fe oerodd cariad llawer. Pa beth a ddarfu o'r per awelon ag oedtl gynt yn chwythu dych- weledigion i'r deml, fel colomenod pw ffenestri ? Y maent yn debyg wedi myned i anadlu ary lladdedigion yn iiengal ac Otaheite: end nid ydynt wedi myned yn rhy bell i ddychwelyd. .■ G. Mo^n personati iDilgoU—y mne l.^iiaiivi ac a;iecind wedi gwneuthur c) fuewidiadau r->a .i rion ar eu cyrff—iechyd yr hoenus a ddiangodd— y caciani a ii'odd—galluocld rliesymiadol y doeth aeiiciliasaiit-N,i- !i(!ii A gofia yn unig iddo fod yn ieuanc, a'r clal iddo fod)11 inch, cVc.j- Ilawdd fyddai =cy-mhwyso hyn hefyd .lt broliadau crefyddol; llawer unaalarayn chwerw am gyf- newidiadau ansawdd ei feddwl, gan ddywedyd, ? my Ii a fu'm yn fywiog mewn cicfydd < nd YII! a\n.rn ghuar—bu'm yn gadarn mewn Hydd, cariad a goha?h yn mcdru cmm csniadau SIon gyda mawr orfoledd eithr yn awv y mae fy nhelyn ynghrog ar yr helyg yn dra gallaf gael cysur llawn gyda clirefydd, na din ddyddanwch sylweddol hebddi — Cyfnewid- iadau—-sydd i'm hcrbyn." [Riioddir Ami e}fan:(;]iafan 'nhykh y modd i ymddwyu 3 n,xvyjiel) ii, ii 

[No title]

l;  MARCIINADODD LLUXDA?N.,