Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-t -" AT GYIIOEDMVR SERES…

- i i FA'YL! SEREN IGOMER,!

'-' 5 ANERCH I SEREN COMER,I!

CYMDEITITAS GENUADAWL YR EG,I…

News
Cite
Share

CYMDEITITAS GENUADAWL YR EG, I A LWVS SEFYDLEDIG. 1 'V-" Ierawr 7, cynhaliwytl cyTarfod cyfiYcdlnol o Gyxrdaithas Genhadawl yr Eglwys Sofydledig yn lieol fawr y Frenincs, ynLJunda in, inewn ticfn i draddodi ryfarwyddiadau yr oiiteddfotl, ac anerchjad y Parchcdig Claudius Buchanan, D. D. i'r Parch. Thomas Norton, a'r Parch. AVilliam Greenwood, y rhai a drefnwyd i f< d yn getihadon yn Ceylon ac t'r Parch. Juhu Chris- tian Schwarrc, a'r Parch. T. M Ithcnius, y rhai ydyiit yngafylch hwylio, tnvy ganiaia-'d Trcfn- w yr achosioH Cynidcithas yr India Ddwyreiniol, yn genhadon i Tranqucbar. Am 112 o i- yr oedd pob eisieddle a phob scfyilfa yn y rhandy hplapth wedi eu lletiwi, gall gynnuiliad lea c.hyfrifoi o foneddige^au a boneddigicn. Cynuncrodd Arglwydd Gambier y gadiirvii cbrwydd wedi hyi), ac eisteddodd y ccnadon ar fainc uchel, yn ag-os i'w arglwyddiaeth. Trosglwyddodd y Parch. Mr. Pratt gyfarwyddiadau yr eisteddfod i'r gwyr icuainc parchedig hyn. Efe a ddywcdodd fod dvsgwyliad cyfTredinol y bnasai anerchiad yn cact ei draddodi idd- ynt ar dcstnn cu haufoniad gan y Parch. Dr. Bncha- lian; ond mai gvda gofid yr ocdd efe yngorfod dyw- cdyd, fod paraad o'i anhwyldeb ef wedi ei liuhhas i draddodi ei anerchiad ci bun ar yr adIOs arhcllig hwn. Pa fodd by nag, hyddai i'r (liff,g o'¡ abscnnoldeb et gael ei ddiwallu gan Vvr bonheddig arall. Yna ovfododd y Parch. Mr. Daltrcy, ac a ddarllen- odd yr anerchiad a ysgrifenwyd gan Dr, Buchanan:— Y ntae cant o ilynyddau," niedd y Dr. parchcdig, "oddiar y danfonwyd %,r efeiigy! gy;taf o'r wlad hon, i India; ond yr wyf yn hyderu, oddiar yr hyn a gymmer- J "¡" odd ie yn ddiweddar, y bydd i'r grcfydd gristianogol ynilcdn dies yr boll fyd dwyrciniol." Etc a orcliym- liiynodd i'r rliai ag oedd.yn genhadon i ddal yn tarii-I ar eiriau ein Hiachawdwr wi th ddynion yn yr un sef- yllfa: ac efe a ddyfynodd yr 20fed bennou o St. Luc, I lie y d vwedir fod y eynhÜUar yo. fawr, a'r gweithwyr yn anaml; a'u bod hwy yn rnyned fel defaid i blith blcidd- ia:d—yr hwn a wado Grist, a wedir gan Grist o flaCll Duw, yr livii sydd yn v ncfodd—efe a gyfeiriodd at desti.jiau ereiil ag sydd yn tueddu at yr un pcth—efe a barodd iddynt i sylwi av y cyfarwyddiadau hyn yn eu gweinidogaeth, ac mai hamwr y byd trigiannol a fyddai eu cynltauaf— yr oedd etc yn canniol y drefn o anfon v cenadaualian yn ddau a dan, "jriion drefn, cb efe, "a S;.Jfaonwyd ar ddoothineb, a thyiua y drefn a fab- wysiadwyd gan ein Ilargiwvdd ei hmi"—cfc aobcithiai > hHldui iddynt ystyried nievai modd addas yr amryw f,ilcl o newydd-derau, y rhai a ddeuent o dan eu syhv yn India ioddestgar; ac yr oedd efe yn hyderu na byddai iddynt iytii niweidio purdeb en catotfan, na syndrwydd en bywydaii; ac, y byddai iddynt oc-helyd deniadau uchel-fiydcdd a chybydd-dod, ac ar bob ach- Iysur i ymgadw oddiwrth bob pleserau anianoI-dylent wilio rhag dynion, ac nid dynion eihm-addolgar yn unig, ond rhag dynion y rhai a brotrcscnt en hunain yn o-i- t',ttit hyn gael eu tueddu i'w niweidio, gallant gael eu gab.v yn aflouyddwyr arliedd- wch y ,ad, a bod yn fwy niweidiol na chanlynwyr eiiiiii-d,luAi",itti. Ar y cyfryw amseraJl, a tliii ag at y c\ fiy w ddynion, pfe a" 1 cynghorai i fod yn gall fel seirlf, ac yn ddiniwaid fel colomcnod; byny yw, i ynmdwyn yn gall, ac yn ddiniwaid tu ag at bawb. Efe a ddy- munodd arnynt i dd.rgymhelJ haeddedigaethau a dyodd- c?aint Icsu Grist i'r brodorion t\wyll yn eu pvegethau ei'aiilt lesu Gi-ist i'i, brodorioii Nvyll yii eii p,,cget,,Iail Myn?t'odd r ceradon mewn anerch fcren barsy- hoeddiad o bwys ac arbenigrwydd y gwailh mawr ag 'C' ocddynt wcdi gymmcryd arnynt; ond en bod yn hvde:u y buasai yn tueddu i dystiohtethn ac i hclactiiu gwir-  I ionedd yr efengy!. ^vv.cuouu mI". n llOcftorCe na tlieimlodd efe c.; ()e fwy o bleser i'w fcddwlnag ar achos prcscnnol. Nid oedd yr boll lwyddiant dysclaera gafwyd yn ddiweddar vn ngwarcdigacth Ewrop, yn fwy hyfryd i'w feddwl ef na gwaith niawr a phwysig y gymdeithas hon. Ef aUa¡ fod rhai yn barod i'w galw yn w allgoiiaid crefydiioi; ond os feily bydd, gall aclodau y gymdeithas hon en hateb wi th roddi %r anerchiad (uchod) iddynt i'w ddar- llcn: hwy a ymdrechant i egwyddori y purdeb meddwl ardderchog 1m nw ag 8ydd yn yr vsgrt?n tichod. Wi th ymddwyn yn ?yfatcbot i'r cjfarwyddiadau sydd ynddi, bydd i'r rhai sydd yn myned yn genhadon i India yn debyg i hclaethu cysuron y brodorion yn y byd Imn, a I dai j-urti at cu dedwyddweh yn y byd sydd tl1 draw i'r bedd. Anilygodu Mr. IT. Tlioi-iitoti, Ar, Gambler, accrciH y niawr bleser ag ocdd gwaith y dydd hwnw wedi weiiii i'w ii)ed(l,. liati. i ■ t.

JDECIIREUAD A LLWYDDIAMT CYBFDEITHAS…

Cijfn c i d iada u—sydd P…

[No title]

l;  MARCIINADODD LLUXDA?N.,