Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

-1#l=#sgHfen.

DYDD GWENER, IONAWR 14. I

GORUCHWYLWYR. 1.I

ADFYFYRIAD.

News
Cite
Share

ADFYFYRIAD. UN o'r pethau hynotaf yn newyddion yr j wythnos hon yw mynediad y Cyngreirwyr dros y Rhine i Ftrainc, ac megis yr oeddem yn rhagweled, pan ysgrifenasom ein Fladfyfyriad wythnosol diweddaf, y mae'r tir a elwid gynt gan Bonaparte, mewn inodd tra ymffrostgar, yn dir sanctaidd neu gyssegredig," wedi cael ei halogi gan luodd buddugol y Galluodd Cyngreiriol. Wrth y Cyhoeddiad hynaws a yrodd y Cad- fridawg Schwartzenberg i blith y r, francod pan oedd efa'i luodd yn sefyll yn ymyly terfynau fe ymddengys nad oedd bosibl i ddiogelu rliydd- did Ewrop trwy gynnadleddu am jieddwch, 1 r v*1 Iteb fyned i dir fYrainc i ymofyn am y tang- nefedd hwnw ag nad oedd i'w gael mewn parihau creil!~pa fodd bynag, fe.obeitiiif na's byddir yn hir heb ei gael yno. Br cymmaint o swn oedd yn ddiweddar yn y, papurau Ffrengig am ainnlileidgarwch Swit- zerland, a bod yr holl duleithiauSn vmarfogi tu ag at amddifiyn eu hanmhleidgarwch, fe ym- ddengys mai dymtmiad Bonaparte a'i hleid-1 wyr, yn hytrach nâ'u gwybodaeth a'u flyddlon- deb i'r gwirioncrld, oedd yr achos o'r son hwnw; canys cafodd y Cyngreirwyr fyned trwy eu gwla'd liel) i'r Swiss danti un ergyd atynt. Y mae Glucksttedt, amddiftynfa gadarn yn Holstein; wedi ei gorehfygii gan filwyr dewrion ein gwlad; y mae yn agos bob dydd yn dangos fod awdurdod penacth Ffrainc, yr hwn oedd a i enw yn creu dycljryn yn lylyllwesai milodd j ychydig o amscr yn ol, yn lleiau yn baruus: yn i ol yr arwyddion presennol, ni's gall efe ddala yn hir, ond rhaid iddo ymheddychu; er nad ydyin yn ffngio gwybod pa fodd y try pethau allan, ond barnu yn unig wrth ymddangosiadau pethau yn awr—peth peryglus yw anturio my- I ned o flaen rhagluiiiaeth-r-pe haerasai rhvw un I ddwy flynedd yn ol y buasai Ewrop yn y sef-I yllfa a,(, y iiia,e'ii awr y'mhen hyny o amscr, fe'i cyfrifasid yn dcilyngach o'r gwallgof-dy nag o un drigfa arall. Nid ymdrechiadau nulwraidd yw'r unisi; wrthddrychau a osodir o'n blaen yr wythnos hon, ond rhai cCllhadawl hcfyd; y mae'r e, lwys sefydledig wedi danfon pedwar o Wvr ieuainc i bregethu goludodd eras i eilun-add- olwyr—y mae'n ymddangos megis pe byddai Tywysog y Tangnefedd yn prysuro dyfodiad ei deyrnas yn ei gryii-i- .vr holl bleidiau cref- yddol a ymdrechant i efengyleiddio'r Cenhedl- odd eilun-addolgar, yrhyna siriola feddwl pob dyn a deixnlodd werth y genadwri law en ei hun; io., pe gorfyddai arnom gredu fod rhai vn pregethu Crist o genfigen, llawen fyddai pob ,cristion am fod ei berarogl yn ymledanu. Yr oedd Bonaparte wedi gosod cymmaint o'i fryd ar fuddugoliaethu mewn gwledydd er- eill, fel yr esgeulusodd amgaerti Geneva.

[No title]

Family Notices

I LLONG-NEWYDDION. I

[No title]