Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-tecsiI in ML " -memo* LLUNDAIN.--,…

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

WAWKTrt, ll. Daeth Mr. Walsh y cenad wr i'r dref bore heddyw a chenadwri oddiwrth Argl. Caitiereagh, yn iiysbysu fod ei Arglwvddiaeth wedi titio yn daiogol yn Holaud. Ct( l i- Y mae papurau Bremen yn irynegil i aniddU Ifynfa Giuckstadt yn lioland gaei ei c!j*vmmery(l gau y llrutauiaid ar yr 28 o Ragfyr, a'. bod yi* myned rhagddynt yn erbyn Iiamb:.rgf)~ Gwnaeth y Fi! an cod ruthr o warchglawdct Delftzyl a 200 o wyr traed, ar Welvverd. Cyji gyuted ag y derby'niodd lluodd Pru.shia y ruai oeidynt yn Borg.waer, Oterdama Ilevekcs, y ltewÿdd hwn, hwy a do;a.ant i fyi:u<Iau !ywydd — iaeth Cadpen You Blankesberg. Ciliodd y gel- ynion yn ol ar y cyntaf o Weewerd i FAmnsum, ond wedi. hyny hwy a gyehvry n^»nt â'u holt rym dros y mdr-glawdd, mewn trefn i syrthio ar ochr eill byddin ni. Brwydi fly-rllig agHidynodd rhwrig y Prussiaid, y rhai a gyfnertinvyd gatt ynghylch deagaiy o wir-foddiaid Holand, a'r' iirancod gorfu ar y gelynron iiio yu ot 0 beb parth, wedi i'r frwydr barsiu hyd bed war gloch lladdwycl 6 o'r Ffraiicod, a chlwyfwyd o. ieiaf 20 o honynt. Ac o du'r Prirssiald, clwyf. wydun rhirgyii a .5 o wyr, ond nid yn !ly.d- st, ac un ceffyl. Trwy hyu y rliwystrwyd amcany gelynion yn drwynd', yr hyn oedd yspeiiio y pentl en cymmydo!(lJ, i'r hyn yr oeddynt ya cael; eu hasnog gau ddiilyg Iluniaeth yn yr arid(ti- Hynfa, I -Y r.ae ItoH Germany, medd pgpu?r.n IT -land wedi cyfodi i beri i'r gelyn lyifredin i yniheddf ychu trwy rym ai fati; ac hob!aw gal!uodd Aw>» tria, Prussia, Rus'ia a Sweden, bydd i dywysog« ion Germany ddwyu ;'1' roaes 250,000 erbyn y It&f o C h Itaf 0 Y Tr, zie Bavnria. yn auf()¡,- 36,000 h&iilaw -,r gwyr fjrdd gaitrcf- 1\ ddyrg 8.ffat Bydd mwy p wyr arfog o Hanover, lies: C; Brunswic, er cynmidnt a ddynddefasant yn .rhyfel hwn, yn cael ea dv/yn i'r maes t»ag crioect- o'r blaen. Y mae'r holl dywysogion a'r gwlet'y^ eu hargyJioeddi mai yn awr yw'r amser ergyd mawr, yr hwn dros amser bir sydd i/Wi. oge"i..l heddweh ac esmwythyd, ac a ,I, glorian allocyddedig i Ewrop. Nid oeS aberthan gymmaint a'r nad yw pawb yn 0(1 i'w gwi.eathur i ragiiaenu dycbrynfeyd«i b D J J odraethFfrengig rhagllaw, ac i ben i rwydd, masnach, y celfyddydau, a d'iti .gwladol a chrefyddol i adfywio, ae i sif'^u benditiiion dros fyth. Eglur yw fcd Ilaw 1, 1- IIollaPuog Ddiiw yn eiu cynnorthwy0 y gwaith hwn. ,,1 Dywed y pttpu-,t,,t Castiereagh wedi r«yned trwy Amsterdam ar 11" d 1 "'1 Y. hI" ',werllau Hordd i Manf.pim. Y'tThlitii yr amryw cii*e^'au l ag svdd wedi cyfodi oddiar ei genadwri efi# bs t' ,¡ 1(1"1(l ddyv/edir ei fod ef yn arweddydd o G v'^oe(" ,r aH!J yr hwn a fynega fod y L'ywcdracih Frutaiia'('^j yn barod i wneuthur heddweh a'r Ffrancod? t) lid nul d Bonaparte; eithr. nid yw sylfaen y eyfiYW: ddyvrediad yn cael ei nodi alh n. IXwylicdd llynges yr India OrllewinoI" J I (''( j cynnwys dros 160 o lengau, o Gork ar y Ù o'r mis lnvII, o dan lywyddiaeth y Ldiathan, Ister, a'r Echo; ac uaodd ynghylch 40 Iloug ° Liverpool a Bristol, ft. hwy, ar-gyfer Cork. Dy wedir fod y Gwr-bonheddg yr hwn a ddaf (h i'r wlad hon yn ddiweddar a chenadwri i'rT.Vw" ysogion Ffrengig yn gyfathrdchwr agos i > Radstock. Derbyniwyd hysbysiaeth o Paris, trwy Bny- onne, fod amryw o ddrlli(n cyfrifol wedi fa,'1 eu bwrw i garcliar, am ddefnyddio mesurau dirgd i ddisodli'r Ilywodraeth. Dengys llythyrau o Palermo eu bod mcwr dysgwyhad beunyddiol i lon £ -'>yrth eu hagor i undiyw long 0 dan fauerau allmhleld- gar. Troglwyddüdd y Hong Cossack Sir J. Mur- ray i Valencia, i gael ei broil am ei yniddygiud y llynedd yn Tarragona. Ifeddyw y ey hceddodd y Llywodraeth yr by- bysiaetli ga'dynol—"Ilysbysa'i genadwri a tblor- bytiiwyd bore heddyw, fod cadlys y cyngreirwyr etto yn Loi-i-acb-y rnae Ca(Ifrid,-iwg Kleist gyda. byddin o'r Prussiaid wedi croesi'r Rhine wrtli Dusseldorff. Y maQ Nimeguen, Torgau, Erfi'i'j'f, Zarn, a Blamont i gvd yn meddiant y cyng!'e'r- wyr. Nid pell o Lunelle, yn Lorrainej yw Blamont."