Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-tecsiI in ML " -memo* LLUNDAIN.--,…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

y uun, 10. ¡ Daeth llythyr-godau Malta a Gibraltar i law bore heddyw, a'r hysbysrwydd hyfryd fod y cryd heintus wedi peidio yn y lleodd hyny, Y inae Syr Thonras Maitland, Rhaglaw Malta, j wedi gyru allan gyhoeddiad, yr hwu a amscrwyd Tach. 13) gan ddywedyd nad o-edd un iredii clefychu o'r pia er ys rnwy na phythefnos yn 01) n Valetta neu Flioriana, a bod pob rheswra -gredu fed yr amser yn nesrm yngyOym, pryd y I gellir rhyddtiu trigolion yr ynys oddiwrth bob attalfa, ag sydd wedi bod yn aegenrheidiol hyd yn hyn er diogelwch cyftredino'l. Pa [odd byn- ag, bydd mesurau rhag-ccheliadot yn cfynol, niewn trefn i ivilio yn erbyft ei ait-ymosodiad; ac mewn 11 i lIyuy mac efe'n gorchyuimyn cadw amryw reolaa, a phwy bynag lia'u -,idwo a ddarostyngir i'r gospedigteti, mwyaf llym-dost a ddtchon y gyfraith ei gosod. Cadiz, Mhag. 19.—Heddyw am 12 o'r glodl, yr aeth Rhaglawiaeth Spain o ynys Leon tua i Madrid. H I l mgasglotld bwyddogion Listeddiod lechyd j i yo Gibraltar Rhag. 22, i chwilio yn rnhellach 1 I ansawdd yr amddfffynfa cyn a gor y llong-borth, ac y maent yn meddu'r pleser i hysbysa i'r Is- raglaw, fod gob rheswm i gredu fod yr amddi- iFynfa wedi ei rhyddau oddiwrth yr aiiechyd ag oedd yn ei thrallodi'n ddiweddar, a bod iechyd y cyffredin yn awr wedi ei ail-sefydlu; y mae'r LLsteddfod, gau hyny, yn atinog agoriad y lloug- borth. Y m,-ie Llvs-Argraff iios Sad%i-rn y.n cynnwys cadarnaad swyddogal o fynediad yr Awstriaid dros y Rhine, yn Switzerland; a chyda'r am- gylchiadau ychwanegol hyn, fed y byddinodd yn cae l eu derbyn yt. mhob man gan y trigolion gyda'r gorfoledd mwyaf by wiog; a bod y gwaith ffugiol o gyfryngdod Bonaparte, fel cyngrfiriad y Rhine, wedi ei ddilcu, a bod yr hen Ifurf o lywodrketh yn cael ei gnscd i fynu yn amrywiol daleithiaa Switzerland. Y mae Berne, vr lion yw'r dalaitb fwyaf grymus o hoU daleithiau'r unoUaeth JJelfeticaidd, -\yedi cymmeryd r blaen ar jratis h?n. Nid oes dim arall o bwys yn nghenadwri Arg. Cathcart ac iaril Aberdeen. 5 Yn y cyfamser, y mats tl\ chymmygion yn rhedeg o fiaen y Cyngreirwyr. Y mae rhai o'r papurau Saesneg yn rhagilaenu'r holl Gyngreir- wyr i Paris; ac ereill a ymroddant i sefydlu trefniadau gwladwriaethol Ffrainc. Y mae mwy jsog un o honynt vn sicrau mai'r ammodau hedd\v(h a gynnygwyd I Boi.spa?e ti'?'y M. St. AgnRu, oedd ?Anymddibyuiaetb ar for a thir, i'r holl w'edydd & tha!e!thiau y rhai a adwaeni d yn deyrnasol (politically), ar ddechrcuad y Chwyldroad Ffrengig." Ef allqi fod hyn yu wir, ond yrydym ni yn ei ammait,ii bi-6gvn-,iol; canys y mae yn milwrio yn erbyn iawnderau llongiadol y wlad hon, i'r rl.ai y mae'r Cyng- reirwyr wedi tystio na fyddai iddynt gyffvv rdd, gan wybod yn (Ida eu bod wedi troi allan yn ddiogelwch iddynt hwy yn eu hachos presennol, yn gystal ag i Brydain ei hun. Dywedir yn rnhellach fod Ymerawdr Aw-.tria wedl tystio, 44 nad oedd ga-nddoef un gwrthddadl i adferu'r Bourbons i orsedd Ffraiac." 03 yw'r Ffranccd eu hunain wedi blino ar lywodraeth Bonaparte, ac yn barod i'w wthio ef oddiar ei crsedd traws-feddiannol, ac i ddilyn y cynllun a roddes gwyr Iloland o'u blaen, yr ydym ya credu na wnailf Ty Awstria gyfodi cleddyf yn en herbyn; ond tu yma i hyny gymmeryd lie, rhaid dy gwyl am hysbysiaeth fwy cadarn cyti credu'r dywed- iad uchod. • • Yr oeddid yn son dydd Sidwrn, ar aw durdod llythyrau y rhai a ddywedid a dderbyniasid o Glasgow a Liverpool iod Ct-nadwrt cckUwrth Mr. Madison, Llywydd Uno I D'deithiau Ame- rica, wedi cyriiaedd y wlad hon; eithr yr ydym ni heb allu dysgu etto fad y fath genadwri wedi dyfod yma. Trwy'r papurau a ddaeth gyda Ilythyr-god Gottenburghj fe'n paotoir i ddy gwyl am redd- iad Torgau (yn Saxony) ifynu i'r 0 yn lied fuan. I Y mae'r t?p?rau Ffrcngtg yn crybwyH ffurfiad I gWeryll fa 0 dan Nism:¡, yr, byi), aI li'n parotoi i ddpgwvl am lwyr mad°wiad Y' I.. ,¡ I I f'francod 0 ¡taly. I "sbyo(idiwi?tli swyddog ag sydd yngv. a?anaGthu gyth?r Uuodd Brutanaidd I I ] 1 oJ yn BeveUind ddeheuol, fod ein milwyr gv/rol wedi cael llawer 0'11 hafienyddu ar y tyV/ydd garw a gawsant, o herwydd eu feagosrwydd at y j gelynion. Ithotfirodd.y gelynion• allan un bore f 1 J J o'u hanvidifiynfa gyda mangrseUiu a r;uLrclmwglu- I odcla" cin rhagwiiwyr ac a'u gyrasapt t mewn at eu bydditi, yr hon a IHna-ant dros ddwy awr 1l11 mangne'lajj; ond ofrifesant y buasai i gynliwynfa, 1" u, yr hen a ddychynunygent hwy oedd yn y lhvynj o'r tu der.y iddynt, fynefd o'r tu ol.iddynt, gan hyny aethant yn ol yn dawel i'w gyvarchglavvdd. Dywedir fod Argl. Cochrane yn myned allan i r America i lywodraethu ein llougau ni yn llynodd y wlad bono. Dcngp y Hythyp canlynoI, oddiwrth swyddog a berthynai gynt i'r MilSord, y dy??'yddiadau a I)erthvii,,i g,),iit i.'r y pwyiig a gymmerasaut le yn yr Adriatic, yn 01 -asant'le yti )lr riatic, vii ol liL!o,;y ei Faicrhijdi Resislmlce, Plymouth, Ion. 6, 1814. "Cyn i ni adael ein sefyllfa yn yr Adriatic, danfon- asid yr Havannh a'r Weazle i Zara, i gymicrth-yo yr ¡ Awstriaid i amddiffynfa gadarn liono. Yr oedtl y Bacchante a'r Saracen wedi eyni:neryd 200 o fthvyr Ffrengig, ac yr oedtl dros 100 o'r Croats wcell encilio oddiwrih y Ffrancod; cymmerwyd 6 o fan- neiau hefyd oddi erny;it; ac yr oedd llawer mil o'r Monteno'giians yn cynnoVtliw:yo yn en hcrbyn, With yr hanesion diweddaf o Venice, dysgwyUd gwrthryfel gyffredinol yn erbyn y Ffraucod, y rhai oeddynt yng- hylch 4,000 o ,vyi-, bei,)Iaw byddin y Rhag-frenin ( Vice- fey), ond Italiuid gan :uwyaf svdd ganddo ef, y rhai ydynt yn encilio wrth y caiitodd. Bydd i holl dalciihian Ilyria, trwy gynuorthv.y jiu llongau ni, yn ebrwydd o dan faner Awstria. yr ocdd iri^olioa Istria, Croatia a Dahuatia yn, uno --Ir wrth ymllodd, gan geisio at- faii. CIY,.a arferoi yn Trieste ar fyrder." Gwnaeth badau'r Swiftsure ruthr ar herwlong Ffrengig gerllaw Corsica, yn yr hwn y lladdwyd Is-gadpen HarYpy, Canol-longydd, a naw o for- wyr, a clilwyfw }'d aniryvj-; yr oedd wyth o fang- nelau ar yr herwlong, ac 85 o wyr, 19 I a laddwyd ae a glwvfwyd. Hi a danodil ei holl ddrylliau mawrion a bvchaiu i'r badau q-nvynted ag y daethant i'w hoehor, ac yua hi a roddodd i fynu. J Y mae CwTpcn Ilorte o long ei Fawrhydi BRC. chante, wedi anion llythyr at 01-lyngfsydd Free- mautle, yr hwnadrosglwyddwyd gan Rhag-Iyng- esydd Syr Edward Pelew i John Wilson Croker, Yswain, yn hysbysu fod Cadpen Harper wedi cymmeryd y nys, St. George gerllaw Ragusa, a bod yr ymddilf) lift wedi rhoddi eu hunain i fynu yn garcharorion rhyfel; cymmerwyd Gwarchgl- awdd Peroste gan y Bocchese yr un noswraith; a rhoddwyd Castel Nuova a G warchgla-wdd Es- pagnol i fynu ilr Iluodd Brutanaidd y bore hwn. Ymae amryw o'rCroats yn mhlith y carcharorion, yrhai ydynt yn foddion i uno a'r Awstriaid, ac yr ydys yn bwriadu eu hanfon i Ffiume. Cyf- iawnwyd hyn oil heb i ni golli gymmaint a dyn. Cymmerwryd Hydref 1, 1813, ar Ynys St. George 139 o wyr yn garcharorion; 10 o fang- nelau, ynghyd a'r peiriant perthynol. Ac yn agos i Catarro cymmerwyd 4 o Fangtielfadavj, ac 136 o wyr, a 6 o fangnelan. CYHOEDDIAD Y GALLUODD CYNGREIRIOL I BRESWYI WYR FFRAINC. FFRANcon,BlIddugoliaeth a dywysotkl y Byddin- odd Cjngreiriol at eich cyffin. Y maent yn nghylch myned drosto: Nid ydym nl yn gwneuthur rhyfel ar Ffrainc, eithr yr ydym yn gwrthdaflu yn mhell oddiwrthym yriau a fynai eich Ilywodraeth chwi i osod ar ein gwledydd perthynol, y rhai sydd a'runhawl ganddyht ianyaiddi- byniaeth a dedwydthreh a'r eitldoch chwithau. I-ledtiviiation, dabwyr tirodd, a gwrteithwyr, arosweh yn eich gartref-leodd. Caiíi" tadwad trefn gyhaedd, parch i feddiant anghyhoedd, till dyseybliaetli tnwyaf llym, ddarlun-nodi mynediad yn mlaqn ac arosiad y Uy- dtlinotltl Cyngreiriol. Nid ydynt yn cat eu cyffrai gan ysbryd ynultlialgar; nid ydynt yn chwcnnych talu y pwyth i Ffrainc, am y gwaean dirif a'r rhai y darfu i Ffrainc orcliuddio ei chyinmydogion, a'r gwledydd mwyaf pellfinig, dros yr 20 mivnedd ddiweddaf. Egwyddorion gwahanol a golygiadau amgen n&'r ipliai hyny a arweiniasant cich Iluodd chwi i'n plith ni, sydd yn llywotlraethn yn nghyngor y Penaethiaid Cyngreiriol. Eu gogoniant hwy a gynnwysir mewn rhoddi y terfyn mwyaf ebrwydd i fliufyd. Ewrop. Yr  tniig ftnldugcliactl) yrhtiU sydd yn -wHbddry cli i'w 1w:. chel-frydedd hwy yw heddweh; ou l ar yr un amser \r heddweh a ddiogclo i'w pobl eu hunahl, i Ffrahic, uc Ewrop, gvliwr o esmwythyd dilcdrith. Yr ocildfAftfr-i* gobeithio ei gad cyn cyfiwrdd a thir Ffhiinc.—Yryft- 1 ynj yn dyfod j no i chwilio am dano. Y Llywydd, Tywysog ScirwARtotsNBEHG, 1! Penoiwd. y Fyddin Fawr Gyngreiriol.- CaA-hjsyyn Korrach, Rlia^. 21, 1813.

Advertising

[No title]