Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-tecsiI in ML " -memo* LLUNDAIN.--,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

SADAVRN, 8. ¡ Daeth llythyr-god Lisbon hyd atom bore hedd- yw, a phapurau. yn cynnwys hanesion yr 28 o Rhagfyr. Y mae ynddynt rai llythyrau awd- Utedig, yn y rhai y mae Tywysog Hhag!av/ Bm- II tláinYll amlygu eigymmeradwyaeth o ymddygiad mihvyr Poi'tugat?y rhai sydd yn m!!?!o gyda'n lluodd ni yn yr Orynys ("Pt?M</?!/?/? ynrhyn gormes Ffrainc. Yr hysbysrwydd div, e'idaf o'r Yspaen yn y papurau bya sydd.hyd y 14eg o Rhagfyr. Yr oedd Jaca, tref yn Arragou wedi rhpddi fy t\u i'r lluodd Y spaenaidù. Y mae papur o Cadiz yn mynegu fod Balasteros wedi dyfod i St. Ffernado. Fe gynnwys papurau German-v annerclijud Alecsander Oug Wurtemberg i'r nillwyr a, cedd dano efyn gwarchae Dantzic yn yr hwn y mae efe yn en canmol am eu gAvrolder a'u dyfalwch, yn peri i le a gyfrilid gan y gelynion yn anoi esg- ynadwy i roddi i fynu o llaen eu gorchestion hwy, j ar ol gwrthwynebiad cyndyn, gan ddywedyd Filwyr—Y mae eich Cadfridawg yn rhwym- cdig i chwi am y fuddugoliaeth hon, ac y mae yn dychwelyd diolch i chwi. Mewn ychydig ddy- ddiau chwi a gewch welèd yr amddiffynfa uchel- frydig yma yn rhoddi eu harfau t lawr o'ch blaen chwi, er tystiolaeth o'u darostyngiad, ac o'u parchi chwi," &c. Rhoddir yr ammodau ar y t'i ai y rlioddwyd Stettin a'r gwarchgloddiau perthyriol iddi i fynu gan y gelynion,- yn y pa- purau hyn. Y mae'r holl Ffrancod ag oedd yn yr amddifrynf yn garcharorion rhy fel, a phob meddiannau perthynol i Ffrainc yn y lie yn eiddo i'r cyngreirwyr. Derbyniwyd llythyr-godau Gottenburgh nei- thiwr y maent yn dangos fod y rhyfel rhwng Russia a Phersia wedi terfynu. Ammodau'r heddwch meddynt ydynt fod i'r gdluodd gwrth- wynebol gynt i gael cadw meddiant o'r hyn a orchfygasant mewn rhyfel, a thrwy hyn y mae llawer o daleithau teg wedi dyfod yn eiddo Rns- sia. Yr yd y s yn meddwl i'r heddwch hwn gael ei seffdlu trwy gyfryngdod ein cenadwr ni yn Ispahan. Ymaer Bonaparte, yr hon a amserwyd o'r Thuiieries t Rhag. 31, yn gorchymyn i'r corif-deddfvvrol i ymadael dros amser, ar y sylfaen fod awdurdod y drydedd ran o honynt i ddarfod ar y 31 o Rag. Nid yvvlr amser iddynt i gyfarfod drachefn wedi ei bennodi; eithr gorchymynir i Weinidog Bona- parte drcs y parthau nesaf i mewn o'r wlad, i barotoi yn ddioed y mesurau angenrheidiol er ymgynhulliad yCymddthasau ltholyddawl (Electoral Colleges) yr hon sydd ddyfais hollol ddiangenrheidiol, gan fod cyulmlliadau y cyrf}' etholyddawl wedi cael cu trcfnu yn y cwbl gydi\'r manylwch perlfeithiaf yn yr hyna alwant lfurf-llywodraeth yr ymercdraeth. Y mae yn hawdd cofio i Bonaparte ei hun, (trwygydsyniad ei gynghorwvr, ond yii groes i'r ft'urf-llyvvrod; aetli a wnaeth efe ei hun) hwyhau dros amser annher- fynedig, awdurdod ydrydedd ran olr aelcd-,tti ac i gael eu hail ethol, gall gymmeryd amo ei hun yr awdurdod i enwi llywydd iddynt heb gyd- synind y corff hwnw. Mewn trefu. i ddangos i bobl Ffrainc pa mor ddidwyll y mas Bonapa de yn dymuno heddwch, y ira-o a'aeth ddiweddar ?ef.ir Setie (ld, ynghyd a sytwiadau D'Angely and, ynghyd a chytundeb eisteddfod y Senedd ar yr hyn a gynhwysai, yn cael eu cyhoeddu trwy holl Ffrai tic yn y modd mv/yaf rh'wyscfawr, tra y mae gwaith y corif-deddfwroi, yn cael ei hollol lethu, a'r cwbl yn cael ei gadw o'r golwg, r gy-inde'ttiias ei hun yn caet ei Pell i oddi wrthymni fyddo tynu cagliadaucddiwrth amgy khbdau me-,v ii iiiedcl gorchestol, mewn trefn i ddangos fod awdurdod Bonaparte yn my vied yn Ilai nag ydyw mewn gwirionedd yn ei wlad ei linn • ond etto yr ydym ni yn tybied; na anturiar mwyaf amrnhqugar i arnmau cifoc1 ef yTi dysmn-vyl y buasai mynegiad y Corff-dcddfwrol yn cyd- fyned o'i olygiadau ef, ond iddo gael ei siorni yn ddirfavvr yn hyn. Yn nihellach y ra;:e I-ion.tp^rie wedi gyru ailau ordina^dau i ifurfio bydclincdd t. f 1 t mewn trefn i gynmil trefn, ac i gynnorthwyo yr awdurdodau gwladol, mewn lleodd ag sydd heb fod yn-yrnddiffynfeydd. A rhan o'r av/du'rdod t rodd%yd i'r swyddwyr anarferol a godwyd yn awr, '44 oedd dala dynion a gyhuddjd o fod yn bleidiol i'r gelynion, ac aficnyddn heddwch y cy ft red in," Ac yr yrlym yu darllen llawer o amiogasthau cryhon i unoliaeth, ynghyd a rhyw awgry.oi.au..am vr anwaitligarwch, a difat-erweh ynghylch diogelwch y wladwriaeth, ag ydd yn }fpll! yno. Dy wedir i wr galluog o Firainc. ddy fod i'r wlad hoii yn y dyddiat- diweddaf hyn i wasanaethu ar Louis XV iil.a'i fod '.vedi cael cyfrinach ddirgei ag ei. ximcan ayfcdiad y person hwn yn ddiam- mau yw gwybod beth yw barn Tywyscgion Bourbon am ansawdd pelhau yn Ffrainc yn bre- senol. Ac i wahodd Louis yn debyg ddigon I i'w lien wl d, i godi ei faner wen i fynu yn Ffrainc yn arwydd i'r bcbl i ati ac i yegwyd ymaith iiti Bonaparte. Da fydrlai gen- ym weled etifeddion corowau yxbyd yn ei gwisgu yn hytrach na'u gweled ar benau yspeilwyr gors- eddfeinciau; oud gweddus fyddai i hyny gym- meryd lie trwy gydsyniad y bobl-ag y maent yn iy wcdraethu: ac yn wi*' uid y w yn gwedda adyniori eg sydd yn byw o dan reolaeth Ty Brumnvic i bregethu'r atbrawiaeth r.iwe!dicl44 mai dylid gwthio iiieitin ar uurhyw: bobl o'u han- fodd." Tiriodd Argl. Yarmouth neitlii-'r yn Deal o Moland. Dywedir fod Murat Brenin Naples "wedl cytun-o) uno a'r cyngreirwyr kg 20,000 o • wyr: ac y mae son fod i3eauharnois yn debyg i Wiieuthur yr uu peth. Rhaid cael cadarnuad i hyu cyn rhoddi cwbl gred i'r hanes.

[No title]

Advertising

[No title]