Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-tecsiI in ML " -memo* LLUNDAIN.--,…

[No title]

News
Cite
Share

7. .}, Yr oedd son ar led bore heddyw fod cynnyg- iadiau newyddion am heddwch vediclyfod dros- edd cddiwrth Bonaparte, ond nid oeddyd yn dywed) d ar ba sylfaen yr oedd y son. Yr ydym yndeall fod Syr Thomas Graham yn crybw y 11 yn y genadwri a alIfonodd ere 0 IIoland, fou dwy fyddin gyfano gylcbohw e' cant yr UII, o filwyr Brabant, gwedi dyfod droscdd eddiwrth y Ffraii-cod at y cyngreirwyr, o dan Cadfridavrg Yon Bulow, yr hwn a'u danfonasai hwy i gyn- n o rt h w y o y ng wa rchae Gor cum, y ngwar chgla w dd yr hon dref, yr oedd dwy fyddin o'r un rhifedi o Frabanteriaid, y rllai fel y ineddylid a gau-7 lynent anghraifft (example) eu cydwiadwyr. Wrth ymdrechiadau cyhoeddwr y papur Ffrengig Journal de Paris, neuRestrydd Paris, i gyffroi'r Ffrancod yn erbyn y cyngreirwyr, fe ymddengys fod hrawa dychryn wedi chwyddo i faintioli dirfawr yn y wlad hono. Y mae'r Cyhoeddwr uchod. yn awr yn galw ar holl bwr- caswyr meddiannau gwladol, ar bawb o'r rhai a ddelbyniahatit un swydd, yn erbyn eu hewytlys, neu oddiar egwyddorion and,ydedclus-ar y rhaj a arwyddasant un anerchiad erioed i'r Ily-wod- raeth brasenol—ie, a.c ar y symudwyr trigle (emigrants) y rhai sydd wcdi dychwclyd i Ffrainc, i uno yn yr achos cv ffredin, rhag iddynt fed yn agcred i fanwl chwiliad anfaddeuol chwil- lys (inquisition:) gwladwriaethol. Pa fodd bynag yr ydym yn goiygu mae ychvdig o amddiffynwyr t'r wiad a gair yn mhUth pcbl o'r fath hyn. Ond pe m-cthai yrcholl resyinau grymus uchcd i gyn- hyrfu pobl Ffrainc. y mae'r Cyhoeddwr yn gwa- hodd pob dyn, yn. emvau'r hell saint, L, a, lluniau y rhai s-ydtl yn y trysor-gelledd o bethau cywrain, yn einv Venus di Medic is, ac yn enwau holl wyryfon (vtrgins)'F(ra\i%c, i'w diogelu liiag halogedigaeth y Cossacs. Ni's gaMwn ni gYl1": meryd arnom i ddywedyd, pa beth a ddywed rhywogaeth hardd-deg Ffiainc am hya, -oitlir ni a wyddom cu bod A-edi achwyn yn hir -ii, diogelwch ddigonol oddiwrth y rhy\v v. rrywaidc!, y rhai a lysgir oddi wrthynt i'r lladdfa. mae y papurau Kirengig befyd yn cynnwys y gyfrinach lythyrol a chenadol a gynhaliwyd rliwug Bonaparte a blacnoriaid Switzerland y mae ilywodraeth y wlad bono yn cael eu dar- lunio fel pobl awyddus i fod yn'anmhleidgar, ac yn ymroddi i arfogi'r bobl mewn ti-efii i am- tidiffyn eu • hanmhleidgariych, po oynnygai • nob o'r gallucdd gelynol i orescyn un rhan o'u gwlad. Fe ymddengys mai amcan Bonaparte i-vrtb -vhoeddi'j,trinl-leb nchèd, y w argyhoeddu .pobl Ffrainc yn mlaen llaw o frad.wriaath Swif- ge land; o biegid y mae yn sicr i'r Swiss eddef y cyilgreiiwyr fyued tny eu gwlad hwy 1 F frainc, heb saethu gymmaint ag un ergyd at Yilt; I It yr hyn a ddengys nild o gaTiad ar eu iieu feistr, neu yn hylrach eu hen ormeswr, y peidiasant fig uno a'r cvngreirwyr yn gynt, ond rhag ei ofn ef. Nid y w'r papurau diweddaf o Iloland yn eyn- nwys dim o bwys heblaw'r hyn ocdd mewn meddiant gonym olr ")Iaeti,. Daeth y llong Ffrengig Felicity, yr hon a gymmerwyd gan y Telegraph i Blymouth; ac ysgraff-Ffrengig fav/r a gymmerwyd gan y Tde. graph iFahnouth. Ac y maer I' filydd v mor deheuol, yr ho;i a gymmerasid gaii y Fireigad Essecs o America, wedi ei hadgym- rneryd ac wedi dyfod i mewn i Bermuda. Ac y in ae'r President b St. Luccu, wedi. ei. chynmieryd a'i danfon i Safantiall.

[No title]

[No title]

Advertising

[No title]